Top

Viol. Incest.Codul penal : art.197 alin.1, alin.2 lit.b ind.1 , art.203

Raportul sexual cu o persoana de sex diferit membru al familiei cu care autorul este ruda în linie directa sau frate savârsita prin constrângerea acesteia sau profitând de neputinta ei de a se apara ori de a-si exprima vointa constituie infractiunea de viol , prevazuta de art. 197 alin.1 si alin 2 lit.b ind.1 cod penal cât si infractiunea de incest prev.de art.203 cod penal, în concurs ideal.

Inculpatul C.G. a fost trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor de viol prev.de art.197 alin.1 cod penal, alin.2 lit.b ind.1 cod penal si incest, prev.de art.203 cod penal, totul cu aplicarea art.99 cod penal si art.33 lit.b cod penal, retinându-se în sarcina acestuia faptul ca, în vara anului 2004, pe când era minor, a întretinut relatii sexuale prin violenta cu sora sa C.I.M. în vârsta de 12 ani.

Prin sentinta penala nr.211 din 29 februarie 2008 pronuntata de Tribunalul Ialomita , în baza art. 197 alin.1, 2 lit.b1 si alin 3 Cod penal, cu aplicarea art. 99,109 Cod penal si 74,76 Cod penal, a fost condamnat inculpatul C. G. la pedeapsa de 2 ani închisoare , pentru savârsirea infractiunii de viol.

În baza art. 203 Cod penal, cu aplicarea art. 99,109 Cod penal si 74,76 Cod penal, a condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 10 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de incest.

În baza art. 85 Cod penal, a anulat suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 ani închisoare , aplicata inculpatului prin sentinta penala nr.112/16.01.2006 pronuntata de Judecatoria Sector 1 Bucuresti , definitiva prin neapelare.

A contopit pedepsele aplicate prin prezenta si cea aplicata prin sentinta penala nr.112/2006 , inculpatul urmând a executa,conform art.33 lit.a,b -34 lit.b Cod penal, pedeapsa de 2 ani închisoare.

A facut aplicarea art. 71 si 64 lit.a si b Cod penal.

În baza art. 88 Cod penal, a dedus din pedeapsa retinerea de 24 ore, din data de 19.04.2005( conform sentintei penale nr.112/2006).

A obligat pe inculpat în solidar cu partea responsabila civilmente C.D. catre partea vatamata minora C.I.M., reprezentata de curatorul L.E. ( bunica materna), domiciliata în comuna Scânteia , judetul Ialomita, la plata sumei de 8000 lei despagubiri civile reprezentând daune morale.

A obligat pe inculpat în solidar cu partea responsabila civilmente la 700 lei cheltuieli judiciare catre stat , din care 200 lei onorarii avocat oficiu, avansate din fondurile Ministerului Justitiei .

Hotarârea a fost data cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru procuror si inculpat si de la comunicare pentru partile lipsa.

Pentru a pronunta astfel, instanta a avut în vedere întregul material probator : declaratiile partii vatamate, ale martorilor care, coroborate, au condus la concluzia ca prezumtia de nevinovatie este în cauza, rasturnata, instanta retinând vinovatia inculpatului C.G.

Infractiunea de viol presupune un act sexual fara consimtamântul persoanei cu care se doreste a avea relatia sexuala. Aceasta nesocotire a vointei victimei se poate înfatisa sub doua modalitati: constrângerea fizica ori morala sau profitarea de neputinta victimei de a-si exprima vointa ori de a se apara.

În cauza, desi inculpatul a negat faptele, s-a dovedit raportul sexual, cu partea vatamata prin constrângerea efectiva, de natura sa paralizeze rezistenta victimei.

De altfel, în ultimul cuvânt, desi nu i s-a cerut ,inculpatul a aratat ca „ regreta faptele”.

Cât priveste încadrarea juridica a faptelor pentru infractiunea de viol se retine agravanta prevazuta de alin.2 lit.b1 ( victima este membru al familiei) precum si cea de la alineatul 3, întrucât victima nu împlinise vârsta de 15 ani.

În mod corect în rechizitoriu,s-a retinut în sarcina inculpatului si infractiunea de incest , prev. de art. 203 Cod penal, care sanctioneaza raportul sexual între rude în linie directa sau între frati si surori.

Asa cum s-a statuat prin Decizia nr.II/23.05.2005 a Î.C.C.J., în cazul în care violul a fost savârsit asupra unui membru al familiei, care este ruda în linie directa cu autorul sau frate si sora cu acesta, subzista ambele infractiuni , în concurs ideal.

De asemenea , la încadrarea juridica au fost retinute si dispozitiile art.99 si 109 Cod penal, inculpatul fiind minor la data savârsirii faptelor.

Asadar, în drept, faptele inculpatului minor C.G. care în vara anului 2004 a întretinut raport sexual prin constrângere cu sora sa C.I.M. în vârsta de 12 ani constituie infractiunile de viol prev. de art. 197 alin.1 alin.2 lit.b1 si alin 3 Cod penal si incest , prev. de art. 203 Cod penal.

Fiind dovedita existenta infractiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului, elementele constitutive ale infractiunilor, precum si savârsirea acestora de catre inculpat, în conformitate cu prev. art. 345 alin.2 cod procedura penala, instanta a retinut vinovatia acestuia si a pronuntat o hotarâre de condamnare.

La individualizarea pedepsei, instanta a avut în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 Cod penal , gradul de pericol social concret al faptelor , limitele de pedeapsa prevazute de lege si persoana inculpatului.

Astfel, la stabilirea gradului de pericol social concret al faptei , a tinut seama de împrejurarile savârsirii faptei, raportul de rudenie cu victima , vârsta acesteia si urmarile faptei asupra sa ( teama, anxietate , scaderea randamentului scolar, aspecte relevate de raportul de evaluare întocmit de psihologi).

Cât priveste persoana inculpatului , instanta a tinut seama , pe de o parte , de atitudinea nesincera a inculpatului, de faptul ca nu este la primul contact cu rigorile legii penale, fiind condamnat anterior pentru furt calificat ,iar pe de alta parte, de nivelul de instruire , carentele socio-educationale ale inculpatului , izvorâte din lipsa de responsabilitate a parintilor cu privire la cresterea si educarea sa, aspecte reiesite din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Ialomita .

Având în vedere aceste considerente, tribunalul a retinut ca , pentru a satisface , în concret , imperativul justei individualizari a pedepsei , se impune retinerea în favoarea inculpatului a circumstantelor atenuante, conform art. 74 alin.1 lit.a si 74 alin.2 Cod penal, cu consecinta reducerii pedepsei sub limita minima prevazuta de lege pentru respectivele infractiuni.

De asemenea , tinând seama de prevederile art. 109 alin.3 Cod penal, conform carora pedepsele complementare nu se aplica minorului, instanta a procedat în consecinta , desi normele sanctionatorii pentru infractiunea de viol prevad si aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi.

Data fiind natura infractiunilor pentru care s-a dispus condamnarea precum si faptul ca, anterior , prin sentinta penala nr.112/2006 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, inculpatul C.G. a mai beneficiat de clementa, fiind condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, instanta a apreciat ca, în aceasta cauza, scopul pedepsei poate fi atins doar prin executarea ei în regim de detentie.

În baza art. 85 Cod penal, a dispus anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 2 ani închisoare , aplicata prin sentinta penala nr. 112/16.01.2006 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti , definitiva prin neapelare, facând aplicarea dispozitiilor art. 33 lit.a si b -34 lit.b Cod penal, infractiunile fiind concurente.

Conform art. 71 Cod penal, pe durata executarii pedepsei închisorii, a interzis inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit.a si b Cod penal( cu mentiunea ca acesta a împlinit vârsta de 18 ani la data pronuntarii hotarârii).

În baza art. 88 Cod penal , a dedus din pedeapsa retinerea de 24 de ore , din data de 19.04.2005 ( ce rezulta din sentinta penala nr. 112/2006).

Cât priveste latura civila:

În conformitate cu prevederile art. 17 Cod procedura penala, actiunea civila se porneste si se exercita si din oficiu, când cel vatamat este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu redusa.

În cauza , în sedinta de judecata din data de 09.11.2007, sustinând interesele partii vatamate minore C.I.M., procurorul a solicitat obligarea inculpatului la despagubiri civile reprezentând daune morale.

Este incontestabil ca fapta inculpatului a adus atingere integritatii morale si psiho – afective a partii vatamate, ca i-a produs o trauma psihica.

Minora a fost nevoita sa suporte nu numai abuzul sexual , dar si teama repetarii unor astfel de fapte în viitor, jena, rusinea cu ocazia discutiilor , precum si a audierilor efectuate în cauza, astfel încât s-a apreciat ca suma de 8000 lei cu titlu de daune morale este îndestulatoare.

Sentinta penala a ramas definitiva la data de 7.04.2008,prin neapelare.

Tags:

Viol

Prin rechizitoriul Parchezului de pe lînga Judecatoria Braila înregistrat la nr. 3217/P/2008 s-a dispus trimiterea în judecata a co-inculpatilor M F si B R pentru comiterea infractiunilor concurente de viol prevazuta de art. 197 al.2 c.p. si violare de domiciliu prevazuta de art. 192 al.2 c.p. cu art. 33 lit. a, 34 c.p.

În fapt, s-a retinut faptul ca la data de 5.08.2008, inculpatii B R si M F, dupa ce în prealabil au consumat bauturi alcoolice, au luat hotarîrea infractionala de a o viola pe partea vatamata F S, femeie în vîrstă de 80 de ani.

În acest scop, cei doi au patruns fara drept în locuinta partii vatamate, si fiecare au întretinut raporturi sexuale cu victima împotriva acesteia si prin constîngere.

Cei doi au astupat si fereatra victimei cu o patura întrucît aceasta se zbatea si striga dupa ajutor.

Inculpatii au recunocut comiterea faptelor, acestia fiind trimisi în judecata în stare de arest.

Pentru faptele lor inculpatii au fost condmnati la cîte o pedeapsa de cîte 8 ani si 6 luni închisoare fiecare.

La dozarea pedepselor, instanta a avut în vedere gradul ridicat de pericol social si generic concret al faptelor comise, si care atît prin continutul concret cît si generic comparativ cu alt gen de infractiuni prezinta un grad sporit de pericol social, faptul ca victima infractiunii era peroana în vîrsta si în stare de neputinta de a se apara, inculpatii profitînd de acest lucru, precum si contextul si împrejurarile concrete de comitere a faptelor.

Tags:

VIOL

TITLU-Viol

DOMENIU ASOCIAT- Probe. Dovezi

TIP DOCUMENT-sentinta penala

NUMAR DOCUMENT-2949

DATA-15.12.2006

Prin sentinta penala nr. 2949 din 15.12.2006 a Judecatoriei Braila inculpatul P.D. a fost condamnat, in temeiul art. 197 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 37 lit. b C.pen., la o pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de viol .

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta a retinut ca la data de 22.09.2005 partea vatamata M.G. se afla in statia de tramvai in cartierul V., unde a fost acostata de catre inculpat, care i-a propus sa intretina raporturi sexuale cu el, insa aceasta a refuzat categoric, motiv pentru care inculpatul a agresionat-o fizic, lovind-o cu pumnii si picioarele si apoi cu un bat in zona corpului, dupa care partea vatamata a reusit sa fuga in scara unui bloc, dar inculpatul a urmarit-o si a scos-o afara si a continuat sa o loveasca, impingand-o in incinta unei scoli, unde a trantit-o si a tarat-o, obligand-o prin constrangere sa intretina cu el un raport sexual oral . De asemenea instanta a mai retinut ca potrivit raportului de constatre medico-legal partea vatamata a prezentat leziuni produse prin lovire activa, repetata cu corp dur, cadere pe un plan dur si frecare de o suprafata rugoasa .

De asemenea instanta a mai retinut ca la interogatoriul luat, inculpatul a negat vehement fapta retinuta in sarcina sa prin actul de sesizare al instantei si a precizat ca, de comun acord cu victima, a consumat impreuna cu aceasta si cu inca un prieten cate o bere in curtea scolii, sustineri pe care instanta le-a inlaturat ca nesincere, fiind infirmate de restul probatoriului administrat in cauza, respectiv declaratia partii vatamate, confirmata de catre martorii B.V. si M.G., care au afirmat ca inculpatul a agresionat-o fizic pe partea vatamata si procesul verbal de depistare incheiat de catre organele de politie din care rezulta ca in curtea scolii au fost depistati doi tineri, intretinand un raport sexual oral .

Totodata instanta a retinut ca inculpatul a savarsit fapta in stare de recidiva post executorie, cauza de agravare a raspunderii penale si implicit a pedepsei, fiind arestat la 23.10.2002 si liberat conditionat la 17.03.2004, cu un rest neexecutat de 124 zile . La individualizarea pedepsei, in afara criteriilor prevazute de art. 72 C.pen. instanta a avut in vedere si imprejurarile referitoare la persoana autorului, recidivist, cu o bogata activitate infractionala, pozitie total nesincera pe tot parcursul procesului penal, necasatorit si fara ocupatie .

Instanta in baza art. 88 C.pen. a computat din pedeapsa principala masura retinerii din 22.09.2005 si a masurii arestarii preventive din 23.09.2005, mentinand totodata in baza art. 350 C.p.p. starea de arest a inculpatului .

Impotriva acestei hotarari au declarat apel inculpatul P.D., solicitand redozarea pedepsei, dorind ca pe viitor sa nu mai comita alte fapte penale, rezultand ca recunoaste ca a savarsit infractiunea de viol retinuta in sarcina sa .

Prin decizia penala nr. 60 din 19.02.2007, Tribunalul Braila- Sectia Penala a respins ca nefondat apelul declarat de catre inculpat si a retinut ca sentinta pronuntata de catre Judecatoria Braila este legala si temeinica . Astfel, instanta de apel examinand sentinta penala prin prisma motivelor invocate, cat si din oficiu, a constatat ca prima instanta a retinut corect situatia de fapt pe baza analizei temeinice a probelor administrate si a dat infractiunii comise de catre inculpat incadrarea juridica corespunzatoare . Astfel , instanta de control a retinut ca la dosarul de urmarire penala se afla procesul verbal de constatre a infractiunii intocmit la data de 22.09.2005 de doi jandarmi, din care rezulta ca in timpul serviciului, in curtea interioara a scolii au observat doi tineri intretinand raporturi sexuale orale, iar in momentul in care s-au apropiat inculpatul a fugit, fiind insa prins si incatusat de catre cei doi jandarmi, dupa care au gasit-o si pe partea vatamata, care plangea si prezenta urme de sange pe fata si acuza dureri la nivelul toracelui, spatelui si membrelor . De asemenea intanta de control a retinut ca acest proces verbal se coroboreaza cu raportul de constatare medico-legal eliberat de catre Serviciul de Medicina Legala judetean si cu declaratiile celor doi martori audiati in cauza, astfel cum in mod corect a retinut si prima instanta, motiv pentru care nu se poate dispune redozarea pedepsei, intrucat nu s-ar mai fi asigurat scopul educativ si preventiv al acesteia, astfel cum prevad dispozitiile art. 52 C.pen. .

Tags:

Viol

Pe rol judecarea procesului penal pornit prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău nr. /P/2009 prin care s-a dispus trimiterea in judecată, in stare de arest preventiv a inculpatului D C, fiul lui I si N, născut la …, judeţul Buzău, studii 10 clase, agricultor, stagiul militar nesatisfăcut, căsătorit, un copil minor, recidivist, domiciliat în comuna, judeţul Buzău, , in prezent aflat in Penitenciarul Focşani, pentru săvârşirea infracţiunilor de viol si tentativă de viol, prevăzută de art. 197 alin.3 Cod penal si art. 20 raportat la art. 197 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit a Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: inculpatul D. C. personal şi asistat avocat P. L., părţile civile U. A.M. A. personal şi asistat de avocat O. E., U.C. R. personal şi asistat de avocat V. A. şi reprezentantul legal U..C

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Av.P. L. pentru inculpatul D. C. formulează cerere de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea prev. de art.197 alin.3 c.pen. în infracţiunea prev.de art.197 alin.1 c.pen., întrucât din probele administrate la dosarul cauzei rezultă clar că inculpatul nu a cunoscut faptul că minora nu împlinise vârsta de 15 ani, după părerea sa a considerat că are 14-15 ani, nu a ştiut exact. Solicită admiterea cererii de schimbare a încadrării juridice aşa cum a fost susţinută, în ceea ce priveşte infracţiunea comisă împotriva părţii vătămate U. C. R.

Reprezentantul parchetului faţă de cererea formulată pune concluzii de respingere având în vedere faptul ca inculpatul şi partea vătămată erau consăteni, erau vecini, familiile acestora se cunoşteau, deci nu se susţine ideea că inculpatul nu a cunoscut ce vârstă avea victima.

Av.V. A. pentru partea vătămată U.C. R. pune aceleaşi concluzii.

Av.O. E. pentru partea vătămată U. A.M. A. pune aceleaşi concluzii.

Nemaifiind cereri de formulat, probe de administrat, excepţii de invocat, instanţa constată încheiată cercetarea judecătorească, cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, arată că inculpatul a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de viol si tentativă de viol, prevăzută de art.197 alin.3 Cod penal si art.20 raportat la art.197 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal.

S-a reţinut că în noaptea de 05-06 august 2009, inculpatul a întreţinut, prin violenţă, raporturi sexuale cu partea vătămată U. C. R., în vârstă de 13 ani şi a încercat, tot prin violenţă să întreţină raporturi sexuale şi cu partea vătămată U. A. M. A., în vârstă de 15 ani. În actul de sesizare a instanţei este redat amănunţit situaţia de fapt, respectiv modalitatea de comitere a faptelor. Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor, dar a circumstanţiat contextul şi condiţiile în care le-a săvârşit, pe de o parte că nu ştia că victima U C. R. nu are împlinită vârsta de 13 ani, iar pe de altă parte că a fost sub influenţa băuturilor alcoolice.

În ce priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice consideră că este neîntemeiată şi că încadrarea dată faptelor prin actul de sesizare a instanţei este corectă, întrucât inculpatul şi partea vătămată erau consăteni, erau vecini, familiile acestora se cunoşteau, deci nu se susţine ideea că inculpatul nu a cunoscut ce vârstă avea victima. Chiar dacă ar fi existat un dubiu al inculpatului cu privire la vârsta părţii vătămate, acesta nu îi poate profita lui pentru că dacă avea acest dubiu, înseamnă că a existat intenţia indirectă, care are acelaşi tratament juridic cu intenţia directă.

De asemenea, să se aibă în vedere şi capacitatea psihică a parţii vătămate U. C. R. de a conştientiza sau realiza pericolul de a rămâne singură cu inculpatul. Este vorba de un copil, iar datorită modului de a gândi, nu i se poate cere să aibă reprezentarea unor consecinţe.

Consideră ca sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul şi solicită condamnarea acestuia la o pedepse cu închisoarea situate in limitele prevăzute de textul de lege pentru ambele infracţiuni, respectiv viol şi tentativă de viol. La dozarea pedepselor să se ţină cont de circumstanţele concrete de comitere a faptei, respectiv se afla sub influenţa alcoolului, nu s-a putut controla. Mai mult, faptele sunt comise în termenul de încercare stabilit pentru pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată de Judecătoria Rm.Sărat prin sentinţa penală nr./2008, astfel că solicită revocarea acestei măsuri şi executarea în întregime a acestei pedepse alături de pedeapsa ce-i va fi aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă.

De asemenea, solicită aplicarea pedepsei complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64.lit.a teza a II-a, lit.b c.pen. si având în vedere faptul ca inculpatul este părinte solicită instanţei să reflecte si asupra aplicării dispoziţiilor prevăzute la lit.d şi e ale aceluiaşi articol. Solicită menţinerea stării de arest şi să se deducă reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 13.08.2009 la zi.

În latura civilă, părţile vătămate minore, prin reprezentantul lor legal, U. C., s-au constituit părţi civile şi au solicitat obligarea inculpatului la daune morale în sumă de 100 milioane lei vechi. Consideră întemeiată cererea şi solicită admiterea acţiunii civile, 70 milioane lei vechi pentru partea vătămată U. C. şi 30 milioane lei vechi pentru partea vătămată U.A.M., având în vedere prejudiciul moral pe care l-au suferit victimele, faptul că au fost supuse oprobriului public urmare faptelor inculpatului. De asemenea, solicită obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare către stat.

Av.V. A. pentru partea vătămată minoră U. C., în ce priveşte latura penală solicită condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoarea pentru comiterea infracţiunii de viol, întrucât din probele administrate la dosar rezultă clar vinovăţia acestuia. Consideră că sunt întrunite elementele constitutive ale agravantei pentru infracţiunea de viol, o faptă gravo astfel că formulează concluzii de respingere a cererii de schimbare a încadrării juridice. Inculpatul avea certitudinea ca minora nu avea împlinită vârsta de 13 ani, întrucât se cunoşteau, au copilărit împreună. Pune concluzii de condamnare a inculpatului pentru fapta de viol comisă asupra părţii vătămate, aşa cum a fost reţinută.

In latura civilă solicită să se dea eficienţă cererii de la fila 11, în sensul de a o despăgubi pe partea civilă U. C. cu suma de 7.000 lei. Obligarea inculpatului şi la cheltuieli judiciare, onorariu apărător din oficiu.

Av.O. E. pentru partea vătămată U. A. M. solicită condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoare si obligarea la plata daunelor morale în sumă de 3.000 lei, având în vedere că acesta se face vinovat şi de comiterea infracţiunii de tentativă la viol asupra acestei părţi vătămate. Cu cheltuieli judiciare, onorariu apărător din oficiu.

Av.P. L. pentru inculpatul D. C. consideră că pentru fapta comisă asupra părţii vătămate U. C. se încadrează în dispoziţiile art.197 alin.1 c.pen., întrucât acesta nu a cunoscut ce vârstă are minora. Inculpatul a recunoscut comiterea faptelor, are un copil minor în întreţinere, iar soţia este plecată să muncească în străinătate. Solicită aplicarea de circumstanţe atenuante şi coborârea pedepsei sub minimul special prevăzut de lege având în vedere ca urmează sa-i fie revocată suspendarea condiţionată pentru pedeapsa de 2 ani închisoare şi că aceasta va fi executată alături de pedeapsa ce-i va fi aplicată în prezenta cauză. Să se aibă în vedere şi lipsa de supraveghere a minorelor. Inculpatul este de acord să despăgubească părţile civile cu suma solicitată.

Totodată, solicită reexaminarea aplicării amenzii pentru lipsa nejustificată la instanţă, având în vedere actele medicale care însoţesc cererea depusă şi în scris.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arată că părţile vătămate ori de câte ori veneau în vizită aveau un comportament necorespunzător, îi făceau diferite avansuri. În seara respectivă, efectiv, nu îşi mai aduce aminte ce s-a întâmplat, întrucât era foarte, foarte beat. Regretă foarte mult cele întâmplate.

Instanţa, admite cererea de reexaminare formulată de d-l avocat P. L. şi dispune anularea amenzii în cuantum de 5.000 lei aplicată prin încheierea de şedinţă din data de 17.12.2009.

?????

INSTANŢA

Deliberând asupra procesului penal de fata constata:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv inculpatul D. C., fiul lui I. si N., născut …. , domiciliat in comuna….., judeţul Buzău, pentru comiterea infracţiunilor de viol, prev. de art. 197 al.3 cod penal si tentativa de viol prev. de art. 20 rap. la art. 197 al. 1 cod penal cu aplicarea art. 33 lit.a cod penal si art. 37 lit.a cod penal.

S-a reţinut prin actul de sesizare al instanţei ca in data de 08.08.2009, inculpatul aflat sub influenta băuturilor alcoolice a întreţinut raporturi sexuale prin constrângere cu partea vătămata minora U. C. R., in vârsta de 13 ani si a încercat sa intretina raporturi sexuale cu partea vătămata minora U. A. M. A. in vârsta de 15 ani, in locuinţa acestuia din comuna V.R. , judeţul Buzău.

S-a procedat la audierea inculpatului, a parţilor vătămate si a martorului I. I. G..

Examinând probele administrate in cauza, instanţa retine in fapt următoarele:

Partile vătămate, inculpatul si martorul I. G. locuiesc in comuna V. R.. Inculpatul locuieşte in apropierea parţilor vătămate.

In data de 05.08.2009,pe inserat , părţile vătămate s-au întâlnit pe uliţa satului cu alţi copii de vârsta lor si au ascultat muzica. Inculpatul si martorul I. G. au venit din oraş cu un taxi.

In jurul orei 22 inculpatul si martorul au venit la grupul de tineri in care se aflau si părţile vătămate.

Inculpatul le-a invitat pe cele doua parţi vătămate si pe martorul I. I. G.in locuinţa sa pentru a servi o cafea.

La insistentele inculpatului acestea au acceptat propunerea si au mers in locuinţa acestuia unde au consumat bere, cafea si seminţe, s-au uitat la televizor si au dansat. La un moment dat s-au terminat berea si ţigările. Inculpatul l-a trimis pe martorul I. I. G. sa cumpere bere si tigări. Martorul a plecat însoţit de partea vătămata U. A. M. la „Hanul Ancuţei „ după cumpărături. Rămânând cu minora U. C. in casa inculpatul i-a propus acesteia sa intretina raporturi sexuale. Deoarece minora a refuzat inculpatul i-a aplicat o lovitura cu pumnul peste fata. Minora a început sa plângă. Inculpatul a insistat, a lovit/o din nou pe minora si a obligat-o prin violenta si ameninţarea cu moartea sa intretina raporturi sexuale.

In momentul in care martorul I. I. si minora U. A. M. s-au întors de la cumpărături au găsit uşa camerei încuiata. După ce inculpatul le-a deschis si văzând-o pe minora U.C. plânsa si cu urme de lovituri, inculpatul le-a spus celor doi ce s-a întâmplat.

Minora C. a reuşit sa fuga acasă la părinţi, timp in care inculpatul a încercat sa intretina raporturi sexuale si cu minora U. A. M., lovind-o cu pumnii in fata, in stomac. Acţiunea inculpatului a fost întrerupta de martorul I. I. G., minora reuşind sa fuga din camera. U. C. a povestit celor doi ce s-a întâmplat.

In drept, faptele inculpatului de a intretina raporturi sexuale, in data de 05.08.2009 prin violenta cu partea vătămata U. C. R., in vârsta de 13 ani si de a încerca, prin violenta, sa intretina raporturi sexuale cu partea vătămata U. A. M. A., in vârsta de 15 ani, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de viol prev. de art. 193 al.3 cod penal si tentativa de viol, prev. de art. 20 rap. la art. 197 al.1 cod penal, fapte aflate in concurs.

In cauza sunt incidente si dispoziţiile art.37 lit.a cod penal deoarece faptele au fost comise in stare de recidiva postcondamnatorie, inculpatul fiind condamnat prin sentinţa penala nr. 193/2008 a Judecătoriei Rm.Sărat la o pedeapsa rezultanta de 2 ani închisoare.

Nu poate fi primita cererea inculpatului de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii de viol prev. de art. 197 al.3 cod penal in cea prev. de art. 197 al.1 cod penal deoarece acesta a cunoscut vârsta minorei, fiind vecini, iar in mod constant in declaraţiile date a precizat ca ştia ca aceasta are 14-15 ani, dubiu care nu-i poate profita.

La individualizarea pedepselor , pe lângă criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 cod penal, instanţa va avea in vedere poziţia relativ sincera a inculpatului, acceptarea pretenţiilor materiale solicitate de părţile vătămate, trecutul infracţional al acestuia vizând infracţiuni la legea circulaţiei.

Se vor retine in favoarea inculpatului circumstanţele prev. de art. 74 lit.c cod penal pedepsele urmând a fi coborâte sub limita minima prevăzuta de textul de lege, insa in apropierea acestui minim.

De asemenea se va aplica inculpatului si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a)teza a II a , lit.b) ,d) si e) cod penal ţinând cont ca faptele au fost comise asupra unor părţi vătămate minora aflate in imposibilitate de a se apăra.

Urmează a fi contopite pedepsele ce se vor aplica conform art. 33 lit.a cod penal in pedeapsa cea mai grea la care se adaugă si pedeapsa complementara.

Conform art. 83 cod penal se va revoca suspendarea condiţionata pentru pedeapsa de 2 ani închisoare aplicata prin sentinţa penala nr.193/2008 a Judecătoriei Rm.Sărat, pedepse ce urmează a fi executată alături de pedeapsa rezultanta aplicată prin prezenta sentinţă.

Conform art. 350 cod proc.penala se va menţine starea de arest a inculpatului motivat de pericolul social al faptei dat de gravitatea acesteia, modalitatea de comitere, calitatea părţilor vătămate si se va deduce la zi reţinerea si arestul preventiv începând cu 13.08.2008.

Se va aplica inculpatului si pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II a, lit.b), d), e) cod penal.

In latura civila va fi obligat inculpatul la 7000 lei către partea vătămata U. C. si la 3000 lei către partea vătămata U. A. M. A. – acesta achiesând la pretenţiile părţilor vătămate constituite părţi civile.

Văzând si disp. art. 191 cod proc.penala

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea ce schimbare a încadrării juridice a faptelor.

În baza art.197 al.3 cu aplicarea art.37 lit.a c.pen. şi art.74 lit.c – 76 lit.a c.pen. condamnă pe inculpatul D. C., , fiul lui I.si N., născut la …, judeţul Buzău, studii 10 clase, agricultor, stagiul militar nesatisfăcut, căsătorit, un copil minor, recidivist, domiciliat în comuna V. R., judeţul Buzău, , in prezent aflat in Penitenciarul Focşani, la 8 ani închisoare pentru viol şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II, b, d, e cod penal.

În baza art.20 raportat la art.197 al.1 cu aplicarea art.37 lit.a şi art.74 lit.c-76 lit.a cod penal condamnă pe inculpat la 1 an şi 4 luni închisoare pentru tentativa de viol.

În baza art.33-34 lit.a cod penal contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute 8 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, d, e cod penal ca pedeapsa complementară.

Conform art.83 cod penal revocă suspendarea condiţionată pentru pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.193/2008 a Judecătoriei Rm.Sărat, urmând ca inculpatul să execute în total 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară.

Menţine starea de arest şi deduce la zi reţinerea şi arestul preventiv cu începere de la 13.08.2009.

În baza art.71 cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, d, e, cod penal ca pedeapsă accesorie.

Obligă pe inculpat la 7.000 lei daune morale către partea civilă U. C. R. şi la 3.000 lei daune morale către partea civilă U. A. M..

Obligă pe inculpat la 2.000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 800 lei onorar apărător oficiu (av.B. M., av.O. E., av.V. A.) ce va fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsa şi inculpatul arestat.

Pronunţată în şedinţa publică din 05.01.2010.

Tags:

Viol, lovire, violare de domiciliu

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr.2270/270/2010

Înreg.30.03.2010 – viol, lovire, violare de dom. –

SENTINTA PENALA NR.480

Sedinta secreta din data de 26.08.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – LILIANA MIRELA PUSCASU

Grefier – LAURETA IONESCU

Ministerul Public reprezentat de procuror – LIDIA MARIN

Pe rol fiind pronuntarea în cauza penala pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului COZMA VASILE, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor de violare domiciliu, lovire si viol , fapte prevazute si pedepsite de art. 192 al.2, 180 al.2 Cod penal si art. 197 alin.1 Cod penal.

Dezbaterile au avut loc în sedinta secreta din data de 23.08.2010, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

INSTANTA ,

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

Prin rechizitoriul nr. 332/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului COZMA VASILE , cercetat pentru comiterea infractiunilor prev.si ped. de art. 192 alin. 2 si art. 180 alin. 2 Cod Penal ,cu aplicarea art. 33 lit. a Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a si 37 lit. a Cod Penal.

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca în seara zilei de 28.01.2010, inculpatul a patruns, fara drept, în curtea si locuinta numitei Chelmus Ortansa din comuna Gura-Vaii, sat Paltinata, jud. Bacau, iar în seara zilei de 28.02.2010 a patruns fara drept în curtea si locuinta numitei Leustean Eugenia si a lovit-o, cauzându-i leziuni corporale vindecabile în 4-5 zile îngijiri medicale.

De asemenea, prin rechizitoriul nr. 580/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului COZMA VASILE , cercetat pentru comiterea infractiunilor prev.si ped. de art. 192 alin. 2 si art. 197 alin. 1 Cod Penal ,cu aplicarea art. 33 lit. a Cod Penal si art. 37 lit. a Cod Penal .

. În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca în noaptea de 13/14.03.2010 acelasi inculpat a patruns fara drept în curtea si locuinta numitei Chelmus Ortansa din comuna Gura-Vaii, sat Paltinata, jud. Bacau si a întretinut prin constrângere raporturi sexuale cu aceasta.

La sedinta din data de 27.05. 2010 instanta, din oficiu, a pus în discutia partilor reunirea cauzelor mai sus aratate si a dispus conexarea dosarului 2271/270/2010 la dosarul 2270/270/2010, pentru o mai buna înfaptuire a justitiei , având în vedere faptul ca dosarele privesc infractiuni concurente comise de inculpatul COZMA VASILE .

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat urmatorul probatoriu : plângeri si declaratii parti vatamate, procese verbale de acte premergatoare,raport de constatare medico-legala, rapoarte medico-legale, expertiza medico-legala psihiatrica, declaratii martori, , declaratie inculpat, declaratii parti vatamate, etc..

Situatia de fapt retinuta în cele 2 rechizitorii a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile partilor vatamate, rapoarte medico-legale, declaratii ale martorilor, procesele verbale de constatare.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 05.02.2010 partea vatamata Chelmus Ortansa în vârsta de 74 ani, domiciliata în comuna Gura-Vaii, sat Paltinata nr. 182, jud. Bacau a sesizat organele de politie cu privire la faptul ca în seara zilei de 28.01.2010, în jurul orelor 23.00, Cozma Vasile a patruns fara drept în locuinta sa dupa ce în prealabil a spart geamul unei camere. I-a reprosat formularea unei plângeri penale anterioare, în 2007, în baza careia acesta a fost condamnat pentru viol la pedeapsa închisoii. În aceeasi noapte au întretinut raporturi sexuale.

Partea vatamata, în finalul plângerii, solicita efectuarea de cercetari fata de Cozma Vasile, doar pentru comiterea infractiunii de violare de domiciliu (fila 9 dosar urmarire penala).

“Nu am reclamat la politie, ca ma ducea la doctor, dar, în prezent nu am pretentie ca Cozma Vasile a avut raporturi sexuale cu mine, reclam sa i se puna în vedere sa nu mai vina la mine si sa faca puscarie, eu vreau sa stau linistita, fara frica”.

Cu prilejul audierii din data de 05.02.2010, Chelmus Ortansa explica modalitatea frauduloasa în care Cozma Vasile i-a încalcat libertatea de a-si folosi locuinta, dreptul la inviolabilitatea domiciliului (fila 10 dosar urmaire penala).

Chelmus Otansa este audiata si pe 22.02.2010, data la care îsi mentine plângerea formulata împotriva lui Cozma Vasile, solicitând trimiterea în judecata a acestuia pentru savârsirea infractiunii de violare de domiciliu (fila 11 dosar urmarire penala).

În fapt rezolutia infractionala a luat nastere în mintea inculpatului pe fondul existentei unei dorinte de razbunare. În 2007, prin aceeasi modalitate de patrundere în locuinta, a întretinut raporturi sexuale cu numita Chelmus Ortansa fara consimtamtntul ei, fiind condamnat de autoritatile în drept la 4 ani închisoare. Dupa liberarea conditionata din 06.10.2009, Cozma Vasile s-a deplasat din nou la imobilul partii vatamate, realizând acelasi mod de operare (pe timp de noapte si prin efractie). A spart în prealabil geamul unei camere din fata, a patruns în dormitor si a întretinut raporturi sexuale cu victima.

Din materialul probator, reise ca inculpatul Cozma Vasile a savârsit infractiuneade violarede domiciliu în cele doua modalitati – patrundere fara drept si refuzul de a parasi locuinta la cererea proprietarei.

La data de 06.02.2010 partea vatamata Leustean Eugenia, domiciliata în comuna Gura-Vaii, sat Motocesti a formulat plângere împotiva inculpatului Cozma Vasile si a aratat ca inculpatul a patruns fara drept în locuinta sa si la cererea expresa de a parasi imobilul, a lovit-o cu pumnul în zona fetei (fila 12 dosar urmarie penala).

Leustean Eugenia corespundea tipologiei victimei preferate de Cozma Vasile, fiind o persoana în vârsta care locuia singura. Din depozitia acesteia (file 13,14 dosar urmarire penala), se retine faptul ca inculpatul a desfasurat în ziua respectiva acte pregatitoare, o anumita “familiaizare” cu obiectul material al faptelor sale, profittnd si de disponibilitatea partii vatamate.

“La data de 06.02.2010, în jurul orelor 14.00, la locuinta mea a venit numitul Cozma Vasile, care m-a întrebat daca am nutret de vânzare pentru animale.I-am spus acestuia ca nu am nutret de vânzare, l-am poftit în casa, s-a asezat pe un scaun si l-am servit cu o placinta si un pahar cu vin, dupa care a plecat”.

În continuare Leustean Eugenia relateaza modul violent în care Cozma Vasile a patruns în imobilul în care seafla împreuna cu nepotul, în vârsta de 6 ani, precum si consecintele opunerii sale asupra integitatii coporale si sanatatii. “În jurul orelor 23.00, fiind în dormitor împreuna cu un nepot de 6 ani, ma pregateam de culcare, usa fiind asigurata cu un foraib si un surub, am auzit dintr-o data o bufnitura în usa, acesta mi-a zis sa tac, mi-a pus mâna în gât si m-a lovit cu pumnul peste gura, peste spate cu un bat pe care îl avea în mâna. L-am îmbrâncit si m-am luptat cu el pâna l-am scos afara din dormitor”(file 13,14 dosar urmarire penala).

Pentru a sustine aspectele reclamate, Leustean Eugenia a atasat la dosarul cauzei în original certificatul medico-legal nr.43/A1/09.02.2010 emis de C.M.L.Onesti(fila 6 dosar).

Potrivit înscrisului medical, la data examinarii de specialitate, prezenta diagnosticul policontuzii cu echimoza regiunea cervicala dreapta si toacala stânga, sindrom vertiginos cefalagic post-traumatism cranio cerebral. Leziunile au putut fi produse pin lovire cu corpuri si mijloace contondente si au necesitat 4-5 zile îngijiri medicale pentru vindecare. Nu s-a impus spitalizarea, iar partea vatamata în faza de urmarire penala nu a formulat pretentii civile.

De asemenea, la data de 14.03.2010 partea vatamata Chelmus Ortansa, în vârsta de 74 de ani, domiciliata în comuna Gura-Vaii, sat Paltinata nr.182, jud. Bacau a formulat plângere penala, solicittnd efectuarea de cercetari fata de Cozma Vasile, sub aspectul savârsirii infractiunilor de viol si violare de domiciliu.

În fapt, asa cum rezulta din mateialul probator administrat, Chelmus Ortansa a devenit în timp, începând cu anul 2007, o victima constanta a inculpatului Cozma Vasile, tinta sigura pentru satisfacerea frustrarilor generate de incapacitatea acestuia de a se adapta social, de a presta o activitate utila în slujba comunitatii si de a-si întemeia o familie.

Astfel, în noptile de 03/04.05.2007 si 08/09.05.2007 Cozma Vasile a patruns fara drept în curtea si locuinta partii vatamate, întretinând raporturi sexuale prin constrângere cu aceasta.

În noaptea de 28/29.01.2010, în jurul orelor 23.00, Cozma Vasile s-a deplasat la imobilul numitei Chelmus Ortansa, a patruns în interior prin spargerea unui geam si utilizând violenta a întretinut raporturi sexuale cu aceasta.

Teama, frica, rusinea au împiedicat-o pe victima sa depuna plângere privind infractiunea de viol. Decizia de a sesiza în acest sens organele competente a fost dificila, deoarece la suferintele morale si fizice ocazionate de activitatea specifica savârsirii unei astfel deinfractiuni, se adaugau si actele previzibile sau necunoscute ei, determinate de actul de publicitatepe care va trebui sa-l faca propriei intimitati.

O astfel de atitudine a partii vatamate a încurajat activitatea infractionala a inculpatului, care în seara zilei de 13.03.2010, în jurul orelor 21.00, a patruns în curtea locuintei acesteia, pe poarta pe care a deschis-o tragând zavorul. Apoi, prin scoaterea din balamale a usii de acces, a intrat în camera unde se odihnea victima. Întregul câmp infractional era cunoscut deinculpat, fapt ce a constituit un ascendent psihic pentzru acesta. Auzind zgomot de usa si câinii latrând, Chelmus Otansa s-a trezit si a aprins lumina înainte ca inculpatul sa intre în camera. Recunosctndu-l s-aspeiat si a tipat. Cozma Vasile, profiztnd de vârsta victimei, de starea de sanaptate precara si, în consecinta de imposibilitateade a se apara, a trântit-o pe dusumea si a dezbracat-o cu forta de hainele cucare era îmbracata. La rândul sau s-a dezbacat si a încercat sa întretina raporturi sexuale orale si anale, însa nu a reusit datorita opunerii partii vatamate. Folosindu-se de forta fizica, a întretinut apoi, de trei ori raporturi sexuale normale, fara consimtamântul victimei, pâna în jurul orelor 24.00. În tot acest timp, Chelmus Ortansa a initiat un dialog de aparare, explicându-i inculpatului starea sa de sanatate, precum si consecintele grave, reprobabile ale comportamentului pe care îl manifesta, fara însa ca demersurile sale sa aiba succes.

Refeitor la aceste aspecte, cu prilejul audieilor, Chelmus Ortansa a declarat ca: “i-am cerut sa ma lase în pace, spunându-i ca sunt bolnava, am 75 de ani si depin de medicamentele pe care le am pe masa si pe care i le-am aratat. Nu m-a ascultat, s-a suit pe mine…” “M-a ridicat apoi… întretintnd raport sexual cu mine pe la spate…” “M-a pus din nou în pat si a mai întretinut înca de doua ori relatii sexuale cu mine în intervalul orelor 21.00 – 24.00”(file 7,8 dosar urmarire penala).

Desi victima i-a solicitat inculpatului , în repetate rânduri, sa paraseasca imobilul, a refiuzat, intentia declarata fiind aceea de a ramâne pâna dimineata. Ulterior, asigurat fiind în mod vebal, ca nu va fi reclamat pentru viol si violare de domiciliu, a acceptat sa plece, adresându-i însa amenintari victimei ce vizau siguranta membrilor familiei sale. ”Când a plecat m-a amenintat ca daca îmi iubesc fata si baiatul, sa nu-l reclam la politie”.

A doua zi dimineata Chelmus Ortansa a sesizat organele de politie, prin formularea unei plângeri penale(fila 5 dosar umarire penala) si a povestit vecinilor Luca Vasile, Dobrea Maicel-Vasile si Aparaschivei Geogel, faptul ca a fost violata de Cozma Vasile, dupa ce acesta a patruns fara drept în locuinta din satul Paltinata.

Situatia de fapt retinuta a fost confirmata prin probele administrate nemijlocit în fata instantei, respectiv declaratiile partilor vatamate, declaratiile martorilor, constatari medico-legale, expertize, etc.,

Fiind legitimat si interogat în fata instantei inculpatul COZMA VASILE s-a prevalat de dreptul la tacere si a refuzat sa dea declaratie în fata instantei , dar a aratat ca-si mentine declaratiile date în faza de urmarire penala .

Din probele administrate în cauza rezulta ca inculpatul a exercitat fata de partea vatamata acte de constrângere fizica si psihica, determinând-o pe aceasta , aflata într-o stare evidenta de tulburare ,în care nu putea sa se opuna constrângerii exercitate de inculpat , sa aiba contact sexual cu acesta.

Raportul sexual s-a consumat fara consimtamântul partii vatamate Chelmus Ortansa , încalcându-i-se libertatea si inviolabilitatea sexuala a acesteia , prin constrângere morala , inculpatul urmarind înfrângerea rezistentei fizice a partii vatamate.

În raport de cele prezentate , se va retine ca din raportul de constatare medico-legala-fila 9 dosar u.p. întocmit în cauza ,rezulta ca partea vatamata nu prezenta la data examinarii semne de violenta în sfera genitala sau la nivelul corpului . De asemenea , rezultatul examenului de laborator a pus în evidenta prezenta spermatozoizilor , fapt ce confirma existenta unui act sexual consumat în ultimele 24-48 ore.

Constatarile raportului medico-legal se completeaza cu declaratiile martorilor audiati în fata instantei. Astfel, martorul Dobrea Maricel Vasile-fila 46 dosar i.- a declarat ca este vecin cu partea vatamata Chelmus Ortansa si prin luna martie 2010, a aflat de la aceasta ca a fost din nou violata de catre inculpatul Cozma Vasile . Tot acest martor a declarat ca a discutat cu inculpatul la sediul politiei si acesta ar fi recunoscut ca a violat-o pe partea vatamata. De asemenea, martorul Luca Vasile ( fila 45 dosar i. ) a declarat ca prin luna martie 2010 a auzit de la vecini ca inculpatul Cozma Vasile a patruns fara drept în locuinta partii vatamate si a întretinut relatii sexuale cu aceasta.

Infractiunea de viol presupune un contact sexual fara consimtamântul persoanei cu care se doreste a se avea raport sexual. Aceasta nesocotire a vointei victimei se poate face prin constrângere sau amenintare sau prin profitarea de imposibilitatea victimei de a-si exprima vointa ori de a se apara. În ceea ce priveste constrângerea, aceasta poate fi fizica sau morala, ea trebuie sa fie efectiva si susceptibila sa paralizeze total sau partial rezistenta victimei. Nu intereseaza daca victima a opus sau nu rezistenta, fiind suficient sa existe refuzul exprimat al acesteia.

Constrângerea morala presupune o amenintare de o asemenea intensitate încât îi inspira victimei o temere atât de puternica încât sa înfrânga rezistenta sau opozitia acesteia. Nu este necesar ca victima sa opuna rezistenta, expunându-se producerii raului cu care a fost amenintata; daca ea a ajuns la convingerea ca acest rau nu mai poate fi evitat decât prin acceptarea actului sexual, cerinta legii referitoare la exercitarea constrângerii este îndeplinita.

Amenintarea trebuie sa fie serioasa si apta sa alarmeze victima. Aceasta aptitudine a amenintarii se apreciaza în concret, raportat la obiectul amenintarii, persoana faptuitorului, structura psihica a victimei si împrejurarea ca aceasta din urma, datorita starii sale psihice, a fost mai usor intimidata si a „acceptat” actul sexual pentru a evita raul cu care este amenintata. „Acceptarea” de catre partea vatamata a actului sexual prin încetarea opunerii fizice când aceasta ar fi inutila sau renuntarea la opunere sub imperiul amenintarii nu are semnificatia de consimtamânt valabil.

În cauza, antecedentele inculpatului, care a suferit si o alta condamnare pentru o infractiune de viol împotriva aceleiasi parti vatamate, coroborate cu declaratiile partii vatamate, sunt de natura a convinge instanta ca si simpla prezenta a acestuia la locuinta partii vatamate, la o ora atât de târzie în noapte, în absenta oricarei alte persoane a putut exercita o constrângere morala asupra partii vatamate. De altfel, aceasta concluzie este sustinuta si de sentimentul de temere mentionat de partea vatamata în declaratiile sale, raportat si la amenintarile proferate de învinuit.

În aceste conditii, raportat la declaratiile inculpatului din faza de urmarire penala , dar si la concluziile raportului de constatare medico-legala care atesta existenta unui raport sexual între inculpat si partea vatamata Chelmus Ortansa, instanta apreciaza ca savârsirea infractiunii de viol de catre inculpat împotriva partii vatamate este dovedita cu prisosinta, fiind întrunite toate elementele constitutive ale acesteia.

În ceea ce priveste infractiunea de violare de domiciliu, în dauna partilor vatamate Chelmus Ortansa ( de 2 ori) si Leustean Eugenia instanta apreciaza ca si comiterea acestor fapte de catre inculpat, în mod repetat ,este dovedita, prin recunoastere si prin declaratiile martorilor audiati în fata instantei. Astfel, martorul Leustean Sorin ( fila 42 dosar i.) , vecin cu partea vatamata Leustean Eugenia , a declarat ca partea vatamata a venit la domiciliul sau foarte speriata , spunând ca un barbat din satul Temelia a intrat peste ea în casa si a luat-o la bataie. De asemenea, martorii Chelmus Gheorghe si Leustean Emil au declarat cum au perceput situatia de fapt, în mod indirect , din povestirile partii vatamate. În toate cazurile, inculpatul a patruns în locuinta , fortat ( fara acordul partilor vatamate) prin distrugerea geamului sau scoaterea usii din balamale ( partea vatamata- Chelmus Ortansa) si prin împingerea usii ( parte vatamata- Leustean Eugenia.) De altfel, la infractiunea de violare de domiciliu nu intereseaza modul efectiv în care se realizeaza patrunderea, respectiv nu este necesar sa fie o patrundere fortata în locuinta, ci este suficient ca aceasta sa se faca fara consimtamântul persoanei vatamate. Or, inculpatul nu a cerut niciun acord din partea victimelor, ci a intrat pur si simplu, abuziv, peste acestea în casa, fara a avea niciun drept în acest sens.

Si în ceea ce priveste infractiunea de lovire sau alte violente, fapta comisa în dauna partii vatamate Leustean Eugenia, instanta va constata ca din probele administrate ( certificat medico-legal , declaratii martori)pe parcursul cercetarii judecatoresti rezulta ca inculpatul Cozma Vasile a aplicat un pumn în fata partii vatamate ( în zona gurii) si a lovit-o peste spate cu un bat.

Astfel, fata de starea de fapt expusa ,instanta retine ca inculpatul COZMA VASILE a întretinut un act sexual cu partea vatamata Chelmus Ortansa, prin constrângerea morala a acesteia ,actiunea acestuia întrunind, ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunii de viol prevazuta art. 197 alin. 1 Cod Penal, atât sub aspectul laturii obiective , cât si subiective.

Sub aspectul laturii subiective inculpatul a actionat cu vinovatie, sub forma intentiei directe deduse din aceea ca a avut reprezentarea clara a faptei savârsite si a rezultatului ,urmarind producerea acestuia.

De asemenea, fata de starea de fapt expusa ,instanta retine ca inculpatul COZMA VASILE a patruns fara drept si fara consimtamânt în locuintele partilor vatamate Chelmus Ortansa ( 28.01.2010, 14.03.2010) si Leustean Eugenia (06.02.2010) , în timpul noptii, actiunile acestuia întrunind, ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunilor de violare de domiciliu , prevazute de art. 192 alin. 2 Cod Penal, atât sub aspectul laturii obiective , cât si subiective.

Sub aspectul laturii obiective, instanta retine ca elementul material al infractiunii consta în actiunea de patrundere fara drept în locuintele partilor vatamate. Momentul consumarii infractiunii este marcat de patrunderea fara drept a inculpatului în locuinta partii vatamate, fara consimtamântul acesteia. Urmarea imediata, ca element component al laturii obiective, se caracterizeaza prin încalcarea libertatii partii vatamate privind domiciliul acesteia, iar legatura de cauzalitate dintre actiunea ilegala de patrundere si urmarea imediata rezulta din împrejurarile cauzei, fiind dovedita de probatoriul administrat.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul Cozma Vasile a savârsit infractiunile de violare de domiciliu cu intentie directa, în acceptiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a ) Cod penal. Astfel, din probele administrate reiese ca inculpatul a avut reprezentarea faptei sale, a consecintelor acesteia, a prevazut rezultatul si a urmarit producerea lui, constientizând, de asemenea, ca a patruns în locuintele partilor vatamate, fara consimtamântul acestora.

Faptele savârsite de inculpat se încadreaza în infractiunea de violare de domiciliu, în forma agravata, în conditiile art.192 alin.2 Cod penal. Forma agravata a infractiunii exista întrucât faptele au fost comise în timpul noptii (în jurul orelor 23,00 ).

Având în vedere situatia de fapt retinuta, ÎN DREPT, fapta inculpatului COZMA VASILE de a fi exercitat împotriva partii vatamate Leustean Eugenia acte de violenta care i-au provocat vatamari corporale constând în leziuni vindecabile în 4- 5 zile îngrijiri medicale având reprezentarea faptului ca actiunea sa va produce un asemenea rezultat pe care, de altfel, l-a urmarit prin comiterea faptei întruneste elementele constitutive ale infractiunii de „ lovire sau alte violente „ prevazuta si pedepsita de art.180 alin.2 Cod Penal .

Astfel, sub aspectul laturii obiective a existat o actiune de lovire (partea vatamata fiind lovita de catre inculpat cu pumnul si cu un bat ), o urmare periculoasa ( o vatamare care a necesitat mai multe zile pentru vindecare), între lovire si urmare existând legatura de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, instanta retine ca fapta a fost savârsita de inculpat cu vinovatie în forma intentiei indirecte , prevazând rezultatul faptei ( o posibila vatamare ) si acceptând posibilitatea producerii lui, desi nu l-a urmarit.

Din fisa de cazier judiciar a inculpatului reiese ca acesta a fost anterior condamnat la mai multe pedepse cu închisoarea pentru infractiuni de viol si violare de domiciliu. Instanta va constata ca, întrucât inculpatul Cozma Vasile a savârsit noile infractiuni intentionate în perioada ianuarie-martie 2010 , infractiuni pentru care legea prevede o pedeapsa mai mare de 1 an închisoare ,în timp ce se afla în executarea altei pedepse rezultante de 4 ani închisoare si nefiind incidente dispozitiile art.38 Cod penal, în cauza sunt întrunite conditiile de existenta ale pluralitatii infractionale sub forma recidivei postcondamnatorii. În consecinta, instanta va retine pentru fiecare infractiune cercetata si dispozitiile art. 37 lit. a Cod Penal.

Astfel, fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza din care rezulta vinovatia inculpatului Cozma Vasile în savârsirea tuturor infractiunilor deduse judecatii, instanta urmeaza sa dispuna condamnarea acestuia pentru savârsirea infractiunii de viol , prev. de art. 197 alin. 1 Cod Penal, cu aplicarea art.37 lit.a) Cod penal , pentru savârsirea a 3 infractiuni de violare de domiciliu prevazute de art.192 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.a) Cod penal si pentru o infractiune de lovire sau alte violente prev. de art. 180 alin. 2 Cod Penal, cu aplicarea art.37 lit.a) Cod penal.

La individualizarea sanctiunilor si proportionalizarea acestora, instanta va avea în vedere disp.art.72 alin.1 si art.52 Cod penal.

Raportat la aceste criterii, instanta apreciaza ca faptele inculpatului prezinta un pericol social ridicat, motivat prin faptul ca a savârsit infractiunile pe timp de noapte, dupa ce anterior mai fusese condamnat pentru infractiuni de viol si de violare de domiciliu ( asupra aceleasi parti vatamate – Chelmus Ortansa) fiind în stare de recidiva postcondamnatorie, ceea ce denota perseverenta infractionala si o periculozitate sporita.

În ceea ce priveste infractiunea de viol ,fapta inculpatului prezinta pericol social deoarece acesta , prin actiunea lui a adus atingere relatiilor sociale referitoare la libertatea si inviolabilitatea sexuala a persoanei de sex feminin. Fapta prezinta un grad de pericol social ridicat fata de ordinea de drept si normele de convietuire sociala datorita faptului ca din modul de comitere a faptei ( victima fiind aceasi parte vatamata , din dosarul în care inculpatul a fost condamnat la 4 ani închisoare pentru infractiunea de viol ) rezulta ca inculpatul a urmarit sa se razbune pe victima care, în baza plângerii formulate , l-a expus din punct de vedere social si l-a “ trimis “ în penitenciar.

În cauza s-a efectuat si o expertiza medico-legala ( fila 30 dosar i.) care a concluzionat ca inculpatul pastreaza capacitatea de discernamânt asupra faptelor si consecintelor sale.

Instanta va avea în vedere si circumstantele referitoare la persoana si conduita inculpatului, care este în vârsta de 27 de ani, fara ocupatie si loc de munca , ca a comis faptele în stare de recidiva postcondamnatorie ( din fisa de cazier judiciar rezulta ca a fost liberat conditionat la data de 06.10.2009, cu un rest de pedeapsa neexecutat de 579 zile , urmând sa aplice acestuia câte o pedeapsa cu închisoarea pentru fiecare infractiune retinuta. . În ceea ce priveste cuantumul pedepsei închisorii, instanta apreciaza ca aplicarea unor pedepse cu închisoarea orientate spre maximul special , vor fi de natura sa asigure realizarea scopurilor prevazute de art.52 Cod penal, fiind deopotriva un mijloc de constrângere, dar si un mijloc de reeducare si de preventie eficient.

Retinându-se ca inculpatul a comis infractiunile în stare de recidiva mare postcondamnatorie, fiind în prezent în executarea pedepsei aplicate prin Sentinta penala nr. 653/06.08.2007 a Judecatoriei Onesti, definitiva ( fiind liberat conditionat , cu un rest de pedeapsa neexecutat ) , instanta va face aplicarea art.33 lit.a) raportat la art.34 alin.1 lit.b) si art. 61 alin.1 Cod penal, astfel încât va dispune contopirea tuturor pedepselor aplicate, cu restul ramas neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa rezultanta .

De asemenea, instanta va face aplicarea si a art.88 Cod penal, va mentine arestarea preventiva a inculpatului si va dispune deducerea retinerii si a arestarii preventive , la zi.

Se va face aplicarea art. 64 lit. a, teza II si lit. b Cod penal, pe durata prev. de art. 71 Cod penal.

Astfel, în ceea ce priveste pedepsele accesorii instanta apreciaza ca, nu se impune interzicerea în totalitate a dispozitiilor art.64 lit.a C.penal, în conditiile în care dreptul de a alege este consfintit si prin art.3 din Protocolul nr.1 la CEDO, iar faptele savârsite de inculpat nu sunt de o gravitate deosebita astfel încât sa conduca la interzicerea acestui drept. La aplicarea pedepselor accesorii s-a tinut cont de criteriile de apreciere prevazute în art.71 al.2 C.penal (Hotarârea CEDO Hirst vs. GB si decizia ICCJ nr. 74/5.11.2007 ).

De asemenea, i se va aplica inculpatului si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. e Cod Penal pe o durata de 4 ani , dupa executarea pedepsei principale.

Sub aspectul laturii civile, se va lua act ca partile vatamate Chelmus Ortansa si Leustean Eugenia nu s-au constituit parti civile în procesul penal.

Se va dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a onorariului pentru avocatul desemnat din oficiu.

Ca o consecinta a condamnarii, va fi obligat inculpatul la cheltuieli judiciare catre stat .

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 197 alin.1 Cod Penal raportat la art. 37 lit. a Cod Penal condamna pe inculpatul COZMA VASILE , fiul lui Janica si Elena , nascut la 13.10.1983 în Onesti, jud. Bacau , cu domiciliul în comuna Gura-Vaii, sat Temelia, jud., Bacau , CNP- 1831013045377 ,la o pedeapsa de :

* 7 ( sapte) ani si 3 (trei) luni închisoare , pentru comiterea infractiunii de „ viol ”.

În baza art. 65 alin. 2 Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. e Cod Penal pe o durata de 4 ani , dupa executarea pedepsei principale.

În baza art. 192 alin. 2 Cod Penal raportat la art. 37 lit. a Cod Penal condamna pe inculpatul COZMA VASILE la o pedeapsa de :

* 4 (patru) ani închisoare , pentru comiterea infractiunii de „ violare de domiciliu” în dauna partii vatamate Chelmus Ortansa, la data de 13/14.03.2010;

În baza art. 192 alin. 2 Cod Penal raportat la art. 37 lit. a Cod Penal condamna pe inculpatul COZMA VASILE la o pedeapsa de :

* 4 (patru) ani închisoare , pentru comiterea infractiunii de „ violare de domiciliu” în dauna partii vatamate Leustean Eugenia, la data de 06.02.2010;

În baza art. 180 alin. 2 Cod Penal raportat la art. 37 lit. a Cod Penal condamna pe inculpatul COZMA VASILE la o pedeapsa de :

* 1 (un) an închisoare , pentru comiterea infractiunii de „ lovire sau alte violente ” în dauna partii vatamate Leustean Eugenia, la data de 06.02.2010;

În baza art. 192 alin. 2 Cod Penal raportat la art. 37 lit. a Cod Penal condamna pe inculpatul COZMA VASILE la o pedeapsa de :

* 4 (patru) ani închisoare , pentru comiterea infractiunii de „ violare de domiciliu” în dauna partii vatamate Chelmus Ortansa, la data de 28.01.2010 ;

În baza art. 61 alin . 1 teza a II a Cod Penal revoca beneficiul liberarii conditionate privind pedeapsa de 4 ani închisoare , aplicata prin sentinta penala nr. 653/06.08.2007 si în baza art. 61 alin . 1 teza a III a Cod Penal contopeste restul de pedeapsa ce a mai ramas de executat din pedeapsa anterioara ( 579 zile) cu fiecare din pedepsele aplicate prin prezenta hotarâre ( o pedeapsa de 7 ( sapte) ani si 3 (trei) luni închisoare, 3 pedepse de 4 ani închisoare si o pedeapsa de 1 an închisoare) .

Inculpatul COZMA VASILE executa pedeapsa rezultanta de 7 ( sapte) ani si 3 (trei) luni închisoare .

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a si lit.b Cod Penal.

În baza art.350 Cod procedura penala mentine starea de arest a inculpatului si în baza art. 88 Cod Penal deduce din pedeapsa rezultanta durata retinerii si perioada arestarii preventive de la 14.03.2010,ora 16,30, la zi.

Ia act ca partile vatamate CHELMUS ORTANSA si LEUSTEAN EUGENIA nu s-au constituit parti civile în procesul penal.

În temeiul art.189 Cod procedura penala dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 200 lei reprezentând onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu (av. Stoica Vlad.).

În temeiul art. 191 alin 1 Cod Procedura Penala obliga inculpatul la plata sumei de 700 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala si în faza de judecata incluzând suma de 136 lei contravaloarea expertizei medico-legale , ce urmeaza a se vira în contul RO92TREZO615041XXX000436 la Trezoreria Bacau pentru Spitalul Judetean de Urgenta Bacau.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare .

Pronuntata în sedinta publica, azi 26.08.2010

Tags: , ,

Viol

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA PENALĂ NR: 43/15.01.2008 Cod: 218

Infracţiuni de viol şi tâlhărie, prev. de art. 197 al.1 şi art. 211 al.1,2 lit. b,c Cp cu aplic. art. 33 lit. a Cp şi art. 37 lit. b Cp.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr. ….. din 08.06.2007 înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău ……, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului DP pentru săvârşirea infracţiunilor de: viol şi tâlhărie, prev. de art. 197 al.1 şi art. 211 al.1,2 lit. b,c Cp cu aplic. art. 33 lit. a Cp şi art. 37 lit. b Cp.

In fapt , prin actul de sesizare s-a reţinut că: la data de ….2007, prin violenţă şi ameninţare a deposedat-o pe partea MA de bunuri în valoare de 300 lei după care a întretinut raporturi sexuale cu aceasta prin constrângere fizică şi morală .

In cursul cercetării judecătoreşti in conformitate cu dispozitiile at. 323 Cpp şi art. 69-74 Cp a fost audiat inculpatul care a arătat că partea vătămată a fost de acord să întreţină relaţii sexuale şi să-I dea bunurile fără să o ameninţe sau să o lovească.

Potrivit art. 326 Cpp a fost audiată partea vătămată care a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 10.000 lei daune morale si 500 lei daune materiale .

Instanţa a procedat la audierea martorilor : SG, MP declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Analizând întregul material probator administrat în cursul urmăriri penale şi cercetări judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :În nopatea de …..2007 , în jurul orelor 24:00 ,partea vătămată MA domiciliată …. se întorcea acasă la volanul autoturismului său cu nr. BB_11_PSY. În timp ce încerca să-şi parcheze autoturismul în apropierea bocului , s-a apropiat inculpatul care i-a cerut bani părtii vătămate prin geamul întredeschis al portierei . Aceasta i-a răspuns că nu are bani , după care s-a îndreptat la intrarea în boc cu scopul de a urca in apartamentul unde locuieste.

În această împrejurare inculpatul a urmărit-o îndeaproape pe patea vătămată , fortând uşa de la intrarea în scara bocului , prevăzută cu interfon , sub motivul că nu are unde dormi si vrea să înopteze aici. Deoarece partea vătămată s-a opus a fost lovită de inculpat cu pumnzl în zona feţei si apoi împinsă spre uşile de la lift. Aici sub ameninţarea cu un cutit , inculpatul i-a cerut ărtii vătămate telefonul mobil care îl avea în mână , fiind lovită din nou cu pumnul si amenintată cu moartea , apoi condusă cu forta in lift unde au ijtrat împreună , punându-l în mişcare şi apoi blocându-l prin deschideerea uşilor în timpul ascensiunii.

În aceste conditii inculpatul i-a cerut părtii vătămate să aibă raporturi sexuale cu aceasta dar fiind refuzat a ovit-o din nou si sub ameninţarea cu moartea , MA a fost dezbrăcată de pantalonii şi lenjerie intimă si obligată astfel să aibă raport sexual. Deoarece la acel moment se auzeau zgomote în scara bocului , inculpatul a deblocat liftul şi sub amenintarea cu un cutit a coborât cu partea vătămată la maşina acesteia din parcarea din faţa blocului , unde i-a cerut să-l conducă pe un teren viran în zona ….. , unde părtile au continuat să aibă raporturi sexuale până către dimineaţă în jurul orelor 4:00.

După cele întâmplate în apropierea oraşului inculpatul i-a cerut părtii vătămate să-l ducă la domiciliu ….. . Odată ajunşi în locul unde dorea inculpatul , acesta tot sub amenintare i-a cerut părtii vătămate să-I înmâneze şi inelele pe care le purta pe degete , în număr de două şi confectionate din argint. Între timp DP şi-a însuşit fără drept , profitând de situatia constrângerii morale a părtii vătămate , o sticlă de parfum din torpedoul maşinii.

La despărtire inculpatul a amenintat-o pe partea vătămată să nu facă cunoscut organelor de politie cele întâmplate că va suferi un rău mai mare decât cel produs până atunci.

Datorită stării de tulburarea în care s-a aflat partea vătămată , la care s-a adăgat şi starea de boală în care se aflau părintii acesteia , MA a sesizat faptele comise de inculpat după un interval de două zile când DP a fost identificate de lucrătorii de poliţie în zona domiciliului …. Cu acest prilej au fost găsite asupra inculpatului bunurile însuşite pe nedrept si prin violenţă de la partea vătămată , respectiv: un telefon mobil marca : Nokia , restituit pe timpul urmăririi penale . de asemenea au fost recuperate si acele indele din argint apartinând părtii vătămate si vândute lui AD , fără ca aceasta să cunoască provenienţa.

Partea vătămată a suferit pe timpul comiterii faptelor , leziuni care au necesitat pentru vindecare 5-7 zile de ingrijiri medicale.

Situaţia de fapt rezultă din declaratiile părtii vătămate ( f.6-10,12-15 d.u.p, f. 47,49) coroborate cu procesul verbal de conducere în teren ( f. 16-17 d.u.p), planşa foto (f. 19-21 d.u.p ), declaraţiile martorilor , raportul de expertiză medico-legală ( f.11) din care rezultă că partea vătămată prezinte multiple tumefacţii şi echimoze ce s-au putut produce prin loviri cu corpuri /mijloace contondente ,strângere cu mâna , necesitând 5-7 zile îngrijiri medicale , leziunile putându-se produce într-o agresiune sexuală si declaratiile inculpatului care a recunoscut că a intretinut raporturi sexuale cu partea vătămată.

Declaraţia inculpatului prin care acesta arată că partea vătămată a fost de acord să întretină relaţii sexuale şi să-I dea bunurile nu poate fi reţinută având în vedere că această declaraţie nu se coroborează că celelate mijloace de probă.

In drept faptele inculpatului intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de viol şi tâlhărie, prev. de art. 197 al.1 şi art. 211 al.1,2 lit. b,c Cp cu aplic. art. 33 lit. a Cp şi art. 37 lit. b Cp.

In tem. art. 345 Cpp având în vedere că fapta există , constituie infractiune si a fost săvârşită de către inculpat , instanţa urmează să dispună condamnarea acestuia.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 Cp si anume : gradul de pericol social al faptelor , împrejurările concrete în care au fost comise faptele ,urmările produse sau care s-ar fi putut produce.

Instanta va avea în vedere circumstanţele personale ale ale inculpatului care este cunoscut cu antecedente penale în stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 37 lit. b Cpp şi care nu a recunoscut săvârşirea faptelor ,

Constantând îndeplinite conditiile prev. de art. 33 lit. a Cp la aplicarea pedepsei rezultanta instanţa va avea în vedere tratamentul sanctionator propriu concursului de infractiuni prev. de art. 34 lit. b Cp.

In baza art. 71 alin. 2 Cp va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cp pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 Cp va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi b cp pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 350 Cpp va mentine starea de arest preventiv a inculpatului.

În baza art. 88 Cp va deduce din durata pedepsei durata reţinerii şi a arestării preventive de la …. la zi.

Sub aspectul laturii civile instanţa retine că partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 10.000 lei dau8ne morale şi 500 lei daune materiale .

În cauză sunt îndeplinite conditiile răspunderii civile delictuale prev. de art. 998 şi urm. Cod civil respectiv fapta ilicită ( prejudiciul material astfel cum rezultă din înscrisurile ataşate la fila 84-90 ) şi prejudiciul moral – suferinţa psihică şi fizică , suferită de către patea vătămată ca urmare a săvârşirii faptelor), legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciul produs şi culpa inculpatului , astfel încât instanţa în baza art. 14 cpp şi art.346 cpp, art 998 şi urm. c.civ. va obliga inculpatul să plătească părţii civile MA suma de 10500 lei din care 10000 lei daune morale şi 500 lei daune materiale.

Văzând şi dispoziţiile art. 189 şi 191 alin. 1 Cpp,………

Tags:

Viol

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1703 din 22 Septembrie 2008 Cod:218

Infracţiuni de viol şi tâlhărie, violare de domiciliu, lipsire de libertate în mod ilegal, fapte prevăzute de art. art. 197 al. 1, al. 2 lit. a Cp, art. 211 al. 1, al. 2 lit. b, al. 2 ind. 1 lit. a,c Cp , art.192 al. 2 Cp, art. 189 al 2 Cp, , totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cp.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr. … din 20.11.2007 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. … s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaţilor MB, AG şi AC pentru săvârşirea infracţiunilor de violare de domiciliu, lipsire de libertate în mod ilegal, viol şi tâlhărie, fapte prevăzute de art. 192 al. 2 Cp, art. 189 al 2 Cp, art. 197 al. 1, al. 2 lit. a Cp, art. 211 al. 1, al. 2 lit. b, al. 2 ind. 1 lit. a,c Cp, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cp.

În fapt, prin actul de sesizare s-a reţinut că în noaptea de 08/09.08.2007, în baza unei înţelegeri prealabile, au pătruns fără drept în locuinţa părţii vătămate CA, cu care, fără voia ei, cei trei inculpaţi au întreţinut raport sexual, după consumarea acestuia imobilizând-o pe partea vătămată de patul în care se afla, prin legare cu o sfoară, iar prin ameninţări şi acte de violenţă, i-au sustras acesteia suma de 2400 lei, pe care aceasta o avea într-un portmoneu, prejudiciu nerecuperat.

În cursul cercetării judecătoreşti, în conformitate cu dispoziţiile art. 323 Cpp şi art. 69-74 Cp a fost audiat inculpatul AG care nu a recunoscut săvârşirea faptelor, precizând că la faza de urmărire penală a recunoscut săvârşirea faptelor întrucât a fost lovit de şeful de post al Poliţiei …. şi că la data săvârşirii faptelor se afla la numitul OV în comuna …

În conformitate cu dispoziţiile art. 70 Cpp inculpaţii AC şi MB au refuzat să dea declaraţie în cauză.

Potrivit art. 326 Cpp a fost audiată partea vătămată care a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 2400 lei.

Instanţa a procedat la audierea martorilor MM (fl. 100), MI (fl. 104), IE (fl. 105), MV (fl. 106), BV (fl. 107), GI) (fl. 124), GL (fl. 125), MM (fl. 126), CI (fl. 127), CA (fl. 128), PC (fl. 175), PI (fl. 176), DA (fl. 212), CV (fl. 240), SC (fl. 292), VC (fl. 293) şi FV (fl. 316), declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Analizând întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de …, cei trei inculpaţi s-au întâlnit la un bar După ce au consumat împreună băuturi alcoolice, inculpatul AG le-a propus celorlalţi doi inculpaţi să meargă împreună la o bătrână din satul .. despre care ştia că are bani.

Au ajuns în locuinţa părţii vătămate, numita CA, victima în vârstă …. de ani, în jurul orei 23.00, au intrat în curtea şi apoi într-unul din corpurile casei prevăzut cu o cameră şi au văzut-o pe bătrână dormind. Pentru că era întuneric şi nu reuşeau să vadă în jur, inculpatul AG a aprins un băţ de chibrit, după care i-a pus bătrânei peste faţă o pătură cu care aceasta era învelită. Bătrâna s-a speriat şi a început să ţipe şi pentru a o potoli inculpatul AG s-a urcat peste aceasta, punându-i mâna la gură, întreţinând un raport sexual normal cu victima, după ce în prealabil se dezbrăcase de pantaloni şi de lenjeria intimă. După încheierea actului sexual, inculpatul AG le-a spus celor doi inculpaţi să întreţină şi ei raport sexual cu bătrâna, lucru care s-a şi petrecut, toţi trei inculpaţii violând-o pe partea vătămată..

După epuizarea violului, întrucât bătrâna se zbătea, inculpaţii AC şi MB au legat-o pe aceasta cu o sfoară, pe care primul inculpat o avea asupra sa. În timp ce inculpatul MB o ţinea de mâini pe bătrână pentru ca aceasta să nu scape, inculpatul AC a legat-o de mâini, în poziţia deasupra capului, apoi de picioare, sfoara fiind legată şi de o sobă aflată în încăpere, la final imobilizând-o prin legare de patul în care se afla. După legarea victimei, unul dintre inculpaţi a luat un cuţit pe care îl găsise pe soba aflată în încăpere şi l-a înfipt în tăblia patului de care era legată partea vătămată.

În timp ce inculpaţii MB şi AC o legau, inculpatul AG a ameninţat-o cu moartea pe partea vătămată, lovind-o în acelaşi timp cu pumnii şi cu palmele în cap şi peste faţă, obligând-o să spună unde ţine banii.

La un moment dat, inculpatul AG a găsit într-un dulap aflat deasupra sobei un mănunchi de chei, le-a spus celorlalţi doi despre acest fapt şi inculpatul AG, însoţit de ceilalţi doi inculpaţi s-a deplasat spre celălalt corp de casă. Aici, inculpatul a aprins mai multe becuri şi toţi trei au început să răscolească bunurile aflate în încăpere. Inculpatul AG a găsit un portmoneu într-un şifonier, în care se afla suma de 2400 lei. Inculpaţii au luat banii şi au părăsit imobilul, fără a se mai interesa de starea părţii vătămate.

În timp ce inculpaţii căutau bunuri care puteau fi sustrase, în celălalt corp al imobilului, partea vătămată a reuşit să se elibereze, tăind sfoara de la mâini cu cuţitul care era înfipt în tăblia patului, pe care îl apucase anterior cu gura şi îl trăsese din tăblia patului. După ce şi-a rupt sforile de la mâini şi picioare, partea vătămată a fugit din curte la vecina ei, martora MM pe care a rugat-o să meargă cu ea în locuinţă, fără a-i spune motivul pentru care o cheamă. În momentul în care partea vătămată a părăsit în fugă imobilul, cei trei inculpaţi se aflau în celălalt corp de casă căutând bunuri care puteau fi sustrase.

Partea vătămată a revenit în imobil cu martora MM, însă inculpaţii fugiseră şi aici a constatat că-i lipseşte suma de 2400 lei. Martora a rămas cu partea vătămată de la ora 3 noaptea, până la ora 7 dimineaţa, după care au anunţat mai mulţi vecini despre cele întâmplate, audiaţi ca martori în prezenta cauză precum şi pe dascălul de la biserica din satul .. martorul BV, acesta din urmă anunţând organele de poliţie şi însoţind partea vătămată până în momentul în care aceasta a fost internată în Spitalul Judeţean de Urgenţă .

După ce au părăsit imobilul, inculpaţii s-au deplasat la stâna la care este cioban inculpatul AC, unde i-au povestit martorului AM cele întâmplate. Banii au fost împărţiţi între cei trei inculpaţi, fiind utilizaţi de către aceştia pentru a-şi cumpăra alimente şi îmbrăcăminte.

La data de … bătrâna a fost prezentată Serviciului de Medicină Legală, care a constatat că aceasta prezintă tasare de vertebre, traumatism toraco-abdominal şi că se află în şoc traumatic, pentru leziunile suferite necesitând un număr de 30-35 de zile de îngrijiri medicale. Având în vedere leziunea vertebrală suferită, dar şi vârsta victimei nu s-a putut efectua o examinare ginecologică.

Cu ocazia audierii lor, inculpaţii au avut iniţial o atitudine sinceră, recunoscând şi regretând săvârşirea faptei, atât în faţa organelor de poliţie, cât şi în faţa procurorului, ulterior revenind şi declarând că nu sunt ei autorii faptei.

La data de 13.09.2007 s-a întocmit un proces-verbal de conducere în teren şi de reconstituire, în prezenţa martorilor asistenţi, cei trei inculpaţi indicând modalitatea de săvârşire a faptei.

Apărarea inculpaţilor că au fost obligaţi de organele de poliţie să recunoască faptele nu poate fi reţinută întrucât avocaţii din oficiu XXau arătat că inculpaţii au recunoscut de bunăvoie săvârşirea faptelor, nu s-au exercitat presiuni asupra lor, inculpaţii descriind în amănunt faptele (fl. 212, 240).

Aceeaşi situaţie de fapt este confirmată şi de martorul BV (fl. 107) care a arătat că a semnat declaraţiile inculpaţilor în calitate de martor, inculpaţii recunoscând săvârşirea faptelor, nefiind forţaţi de organele de poliţie (fl. 107).

Acelaşi martor a participat şi la reconstituire, inculpaţii din proprie iniţiativă indicând modul de comitere a faptelor.

Inculpatul AG a mai recunoscut săvârşirea faptelor şi în cadrul primului interviu declarat în luna septebrie 2007 în faţa consilierului de probaţiune MA motivând săvârşirea faptelor de stare de ebrietate în care se afla (referatul de evaluare fl. 139)

În acelaşi timp, nici alibiul inculpatului AG că la data săvârşirii faptelor s-ar fi aflat la stâna lui FI nu este confirmat, întrucât acesta a declarat că l-a angajat pe inculpat la data de …

În condiţiile în care declaraţiile inculpaţilor au fost date în deplină cunoştinţă de cauză, din proprie iniţiativă şi nu la presiunea organelor de anchetă, aspect confirmat şi de avocaţii din oficiu ai inculpaţilor, pot servi la aflarea adevărului, fiind coroborate cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză (declaraţia martorului AM, căruia inculpaţii i-au povestit faptele), constituind astfel indicii temeinice care să nască presupunerea rezonabilă că inculpaţii au săvârşit faptele.

Simplele retractări ale declaraţiilor anterioare de către inculpaţi nu justifică, prin ele însele, concluzia că acele prime declaraţii nu exprimă adevărul.

Împrejurarea că modificările în conţinutul declaraţiilor au intervenit în faza cercetării judecătoreşti şi că în această fază se statuează asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei inculpaţilor nu conferă, aprioric, un mai mare credit revenirii în raport cu primele declaraţii.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă se probează cu: plângerea şi declaraţiile părţii vătămate (fl. 4,91-100 d.u.p.), procese verbale de cercetare la faţa locului (fl. 5-12 d.u.p.), însoţite de planşe fotografice (fl. 13-19 d.u.p.), raport de expertiză medico-legal nr. S/1977/10.08.2007 (fl. 102 d.u.p.), proces verbal de conducere în teren şi reconstituire, însoţit de planşe fotografice (fl. 104-106, 111-117 d.u.p.), acte de stare civilă, sentinţa civilă privind înregistrarea tardivă a naşterii inculpatului AG (fl. 74-78 d.u.p.), declaraţiile martorilor MM (fl. 79 d.u.p.), AM (fl. 80-81 d.u.p.), BV (fl. 82 d.u.p.), CA (fl. 83-85 d.u.p.), CI (fl. 86 d.u.p.), MV (fl. 87-88 d.u.p.), MM (fl. 89-90 d.u.p.), IE (fl. 107-108 d.u.p.), MI (fl. 109-110 d.u.p.)., toate coroborate cu declaraţiile inculpaţilor MB (fl. 33-37, 39-44 d.u.p.), AC (fl. 49-52,54-60 d.u.p.), AG (fl. 66-69, 71-73 d.u.p.).

Sub aspectul laturii subiective, vinovăţia există sub forma intenţiei directe, inculpaţii au prevăzut rezultatele faptelor, urmărind producerea lor.

În drept, faptele inculpaţilor întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de violare de domiciliu, lipsire de libertate în mod ilegal, viol şi tâlhărie, prevăzute de art. 192 al. 2 Cp, art. 189 al. 2 Cp, art. 197 al. 1, al. 2 lit. a Cp, art. 211 al. 1, al. 2 lit. b, al. 2 ind. 1 lit. a, c Cp, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cp.

În temeiul art 345 Cpp, având în vedere că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de către inculpaţi, urmează să dispună condamnarea acestora.

La individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpaţilor, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 Cp şi anume: gradul de pericol social al faptelor, împrejurările concrete în care au fost comise faptele, urmările produse sau care s-ar fi putut produce (prejudiciu în valoare de 2400 lei; 30-35 zile de îngrijiri medicale).

Instanţa va avea în vedere circumstanţele personale ale inculpaţilor care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale şi care au avut o atitudine oscilantă pe parcursul procesului penal.

La aplicarea pedepsei rezultante, instanţa va da eficienţă regimului sancţionator propriu concursului de infracţiuni prevăzut de art. 33 lit. b Cp.

Pentru săvârşirea infracţiunii de viol prevăzută de art. 197 al. 1, al. 2 Cp va interzice inculpaţilor drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cp pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 71 al. 2 Cp va interzice inculpaţilor drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cp pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 350 Cpp va menţine starea de arest preventiv a inculpaţilor.

În baza art. 88 Cp va deduce din durata pedepsei aplicate inculpaţilor AC şi MB durata reţinerii din ……, pentru inculpatul AG durata reţinerii din ….. şi pentru toţi inculpaţii durata arestării preventive de la …. la zi.

Sub aspectul laturii civile, constatând îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, în baza art. 14 Cpp şi art. 346 Cpp, art. 998 şi următoarele C.civ. va obliga în solidar inculpaţii să plătească părţii civile CA suma de 2400 lei cu titlu de daune materiale.

Văzând şi dispoziţiile art. 189 şi art. 191 al. 1,3 Cpp…..

Tags:

Viol

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1018/15.05.2009

Infracţiune de viol, faptă prevăzută de art. 197 al. 1 Cp.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr. 7678/P/2008 din 3.11.2008 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 15859/180/3.11.2008 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului CID pentru săvârşirea infracţiunii de viol, faptă prevăzută de art. 197 al. 1 Cp.

În fapt, prin actul de sesizare s-a reţinut că la data de 07.10.2008, în jurul orelor 11,30, prin folosirea de acte de violenţă şi ameninţare, a constrâns partea vătămată AC să întreţină două raporturi sexuale normale şi un act sexual oral cu acesta.

Prin încheierea din data de 9.10.2008 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul 14708/180/2008 s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 29 de zile, măsură menţinută de instanţă în baza art. 300 ind. 1 şi 300 ind. 2 Cpp.

În cursul cercetării judecătoreşti, în conformitate cu dispoziţiile art. 323 Cpp şi art. 69-74 Cp a fost audiat inculpatul care a precizat că a cunoscut-o pe partea vătămată la locuinţa numitului SL fără a exercita acte de ameninţare şi că aceasta a fost de acord să întreţină raporturi sexuale.

Potrivit art. 326 Cpp a fost audiată partea vătămată care a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 57000 lei din care 7000 lei daune materiale şi , contravaloarea tratamentului, analize medicale şi 50000 lei daune morale.

Instanţa a procedat la audierea martorilor AC şi EC, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar..

S-a constatat imposibilitatea audierii martorului SL, astfel încât instanţa a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 327 al. 3 Cpp şi a dat citire depoziţiei dată de acesta în cursul urmăririi penale.

Analizând întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 07.10.2008, în jurul orelor 11,00, partea vătămată AC, în vârstă de 21 de ani, studentă la Facultatea de Inginerie Mecanică a Universităţii Bacău, a ieşit de la cursuri şi s-a îndreptat înspre locuinţa sa, situată în Mun. Bacău, str. Milcov 20/A/3. Ajungând pe strada Stadionului, partea vătămată a fost acostată de inculpatul DC, pe care îl cunoştea de mai multă vreme, cei doi locuind în acelaşi cartier.

Inculpatul, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice şi ţinând în mână o sticlă de votcă, i-a propus părţii vătămate AC să îl însoţească la locuinţa sa pentru a-l ajuta să facă curăţenie, însă a fost refuzat de aceasta întrucât în decursul timpului încercase de mai multe ori să o determine să întreţină raporturi sexuale cu el, fără a avea succes.

Refuzul părţii vătămate l-a înfuriat pe inculpatul DC care, ameninţând-o pe numita AC că o va lovi cu sticla pe care o ţinea în mână, a condus-o forţat la locuinţa martorului SL, situată pe str. Alecu Russo, . Ameninţarea inculpatului a fost de natură să înfrângă rezistenţa părţii vătămate întrucât aceasta suferă de afecţiunea „lupus eritematos sistemic cu determinări articulare, cutanate, hematologice”, boală ce se manifestă prin imposibilitatea realizării hemostazei fără ajutor de specialitate în cazul unei plăgi deschise, aspect confirmat şi de biletul de externare aflat la fila 17 d.u.p.

După ce au intrat în apartamentul situat pe str. Alecu Russo, inculpatul l-a trimis pe martorul SL să cumpere ţigări şi băuturi alcoolice, după care s-a încuiat cu partea vătămată într-o cameră şi, prin exercitarea de ameninţări şi violenţe, a constrâns-o să întreţină două raporturi sexuale normale şi un act sexual oral. Ulterior inculpatul DC a condus-o pe partea vătămată până în preajma locuinţei acesteia, cerându-i să nu relateze nimănui cele întâmplate.

Existenţa raportului sexual dintre victimă şi inculpat a fost confirmată prin raportul medico-legal întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală, care a constatat „prezenţa spermatozoizilor în lamele de secreţie vaginală recoltată de la partea vătămată”, fiind recunoscut şi de numitul DC, care a precizat însă că raportul sexual a fost consimţit de numita AC.

Deşi inculpatul nu a recunoscut actele de violenţă exercitate asupra victimei în scopul de a o determina să întreţină acte sexuale, acestea sunt dovedite prin declaraţia părţii vătămate AC care se coroborează cu concluziile raportului de constatare medico-legal prin care s-a constatat „existenţa unui edem evident al labiilor, în special labiile mici, cu excoriaţii superficiale”, precum şi o „tumefacţie şi echimoză ce s-au putut produce prin lovire cu un corp dur şi pot data din 7.10.2008, sugerând agresiunea sexuală”.

Considerăm declaraţiile inculpatului DC ca fiind neconcludente , în condiţiile în care nu se coroborează cu nici un alt mijloc de probă administrat în cauză şi sunt contradictorii între ele (la 08.10.2008 inculpatul a arătat că în perioada critică se afla la domiciliul său – a se vedea declaraţia de la fila 43 d.u.p. – iar ulterior, la data de 09.10.2008 inculpatul a recunoscut că a întreţinut un singur raport sexual cu partea vătămată, susţinând că a avut consimţământul acesteia – declaraţia de la fila 52 d.u.p. Considerăm că şi declaraţia inculpatului dată la 31.10.2008 (fl. 48 verso d.u.p.) prin care a refuzat să se supună testului poligraf constituie un indiciu suplimentar în sensul nesincerităţii acestuia.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă se probează cu: plângerea şi declaraţiile părţii vătămate (fl. 3-15 d.u.p.), declaraţiile inculpatului (fl. 43-45, 48 d.u.p.), rapoarte constatare medico-legală (fl. 16,37 d.u.p.), bilet externare din 10.09.2008 (fl. 17 d.u.p.), declaraţii martori AC (fl. 29 d.u.p.), ST (fl. 31 d.u.p.), EC, proces-verbal de conducere în teren .

În drept, fapta inculpatului care la data de 7.10.2008, prin folosirea de acte de violenţă şi ameninţare, a constrâns partea vătămată AC să întreţină două raporturi sexuale normale şi un act sexual oral cu acesta, provocându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 2-3 zile îngrijiri medicale, având reprezentare că acţiunile sale vor produce rezultatul socialmente periculos, pe care l-a urmărit prin săvârşirea faptei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de viol, prev. de art. 197 al. 1 Cp, astfel încât urmează să respingă cererea de schimbare a încadrării juridice în infracţiunea prev. de art. 197 al. 2 lit. c Cp întrucât nu există probe certe privind existenţa legăturii de cauzalitate între fapta comisă şi agravarea stării de sănătate a părţii vătămate.

În temeiul art. 345 Cpp, având în vedere că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, urmează să dispună condamnarea acestuia.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 Cp şi anume: gradul de pericol social al faptei (valorile sociale privind libertate sexuală şi integritatea corporală a persoanei), împrejurările concrete în care a fost comisă fapta (acostarea părţii vătămate într-un loc public, pe stradă, în mijlocul zilei, întreţinerea de raporturi sexuale cu partea vătămată prezentând corp străin ovalar în regiunea peniană), urmările produse sau care s-ar fi putut produce (2-3 zile îngrijiri medicale, posibilitatea agravării afecţiunii „lupus eritematos sistemic cu determinări articulare, cutanate, hematologice” de care suferă partea vătămată).

Instanţa va avea în vedere şi circumstanţele personale ale inculpatului care este cunoscut cu multiple antecedente penale în perioada minorităţii şi care nu a recunoscut săvârşirea faptei.

În baza acestor criterii, instanţa apreciază că o pedeapsă de 7 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cp este aptă să răspundă scopurilor prevăzute de art. 52 Cp.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptei săvârşite, persistenţa infracţională, ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor electorale prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cp, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care exerciţiul acestora va fi interzis pe durata executării pedepsei principale.

Având în vedere pedeapsa aplicată precum şi modalitatea de executare, în baza art. 350 Cpp va menţine starea de arest preventiv a inculpatului.

În baza art. 88 Cp va deduce din pedeapsă durata reţinerii şi arestării preventive de la 8.10.2008 ora 15,00 la zi.

Instanţa constatând îndeplinite în mod cumulativ condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, respectiv fapta ilicită prezentată mai sus, raportul de cauzalitate între aceasta şi prejudiciul produs, existenţa prejudiciului şi culpa inculpatului, în baza art. 14, 346 Cpp rap la art. 998 şi urm. C.civ. va obliga inculpatul la recuperarea prejudiciului moral şi material produs părţii vătămate.

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale, instanţa reţine că în mod cert prin săvârşirea faptei, părţii vătămate i s-au cauza suferinţe fizice şi psihice în urma cărora partea vătămată a fost nevoită să se supună unor controale medicale, consilierea psihologică, astfel încât suma de 50000 lei este justificată.

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor materiale, instanţa apreciază că acestea au fost dovedite până la concurenţa sumei de 450,77 lei (chitanţe – fl. 70,71, bilete de transport, bonuri fiscale – fl. 36-38).

Susţinerea martorului EC că s-a cheltuit suma de 5000 lei pentru analize la Spitalul Cantacuzino din Bucureşti nu poate fi reţinută, întrucât nu este susţinută de înscrisuri care să dovedească acest fapt.

De asemenea, ordinele de plată (fl. 40 – 42) fac dovada că partea vătămată a primit sume de bani, nu şi că au fost folosite pentru plata cheltuielilor medicale.

Tags:

Viol

Judecătoria Bacău

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1018/15.05.2009

Infractiunea de viol prev. de art.197 alin.1 C.p.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr….

din ……..2008 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. ..s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului I.D. pentru săvârşirea infracţiunii de viol, faptă prevăzută de art. 197 al. 1 Cp.

În fapt, prin actul de sesizare s-a reţinut că la data de 07.10.2008, în jurul orelor ……prin folosirea de acte de violenţă şi ameninţare, a constrâns partea vătămată X să întreţină două raporturi sexuale normale şi un act sexual oral cu acesta.

Prin încheierea din data de …….0ct.2008 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul …….. s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 29 de zile, măsură menţinută de instanţă în baza art. 300 ind. 1 şi 300 ind. 2 Cpp.

În cursul cercetării judecătoreşti, în conformitate cu dispoziţiile art. 323 Cpp şi art. 69-74 Cp a fost audiat inculpatul care a precizat că a cunoscut-o pe partea vătămată la locuinţa numitului TS fără a exercita acte de ameninţare şi că aceasta a fost de acord să întreţină raporturi sexuale.

Potrivit art. 326 Cpp a fost audiată partea vătămată care a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 57000 lei din care 7000 lei daune materiale şi , contravaloarea tratamentului, analize medicale şi 50000 lei daune morale.

Instanţa a procedat la audierea martorilor VA (fl. 45) şi CE (fl. 46), declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar..

S-a constatat imposibilitatea audierii martorului TS, astfel încât instanţa a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 327 al. 3 Cpp şi a dat citire depoziţiei dată de acesta în cursul urmăririi penale.

Analizând întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 07.10.2008, în jurul orelor 11,00, partea vătămată CE în vârstă de .. de ani, studentă la Facultatea de Inginerie Mecanică, a ieşit de la cursuri şi s-a îndreptat înspre locuinţa sa, situată în Mun. Bacău. Ajungând pe strada Stad., partea vătămată a fost acostată de inculpatul ID, pe care îl cunoştea de mai multă vreme, cei doi locuind în acelaşi cartier.

Inculpatul, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice şi ţinând în mână o sticlă de votcă, i-a propus părţii vătămate CE să îl însoţească la locuinţa sa pentru a-l ajuta să facă curăţenie, însă a fost refuzat de aceasta întrucât în decursul timpului încercase de mai multe ori să o determine să întreţină raporturi sexuale cu el, fără a avea succes.

Refuzul părţii vătămate l-a înfuriat pe inculpatul ID care, ameninţând-o pe numita CE că o va lovi cu sticla pe care o ţinea în mână, a condus-o forţat la locuinţa martorului TS, situată pe str. Alecu Russo, .Ameninţarea inculpatului a fost de natură să înfrângă rezistenţa părţii vătămate întrucât aceasta suferă de afecţiunea „lupus eritematos sistemic cu determinări articulare, cutanate, hematologice”, boală ce se manifestă prin imposibilitatea realizării hemostazei fără ajutor de specialitate în cazul unei plăgi deschise, aspect confirmat şi de biletul de externare aflat la fila 17 d.u.p.

După ce au intrat în apartamentul situat pe str. Alecu Russo ,inculpatul l-a trimis pe martorul TS să cumpere ţigări şi băuturi alcoolice, după care s-a încuiat cu partea vătămată într-o cameră şi, prin exercitarea de ameninţări şi violenţe, a constrâns-o să întreţină două raporturi sexuale normale şi un act sexual oral. Ulterior inculpatul ID a condus-o pe partea vătămată până în preajma locuinţei acesteia, cerându-i să nu relateze nimănui cele întâmplate.

Existenţa raportului sexual dintre victimă şi inculpat a fost confirmată prin raportul medico-legal nr. …./08.10.2008 (fl. 16 d.u.p.), întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală, care a constatat „prezenţa spermatozoizilor în lamele de secreţie vaginală recoltată de la partea vătămată”, fiind recunoscut şi de numitul ID, care a precizat însă că raportul sexual a fost consimţit de numita CE

Deşi inculpatul nu a recunoscut actele de violenţă exercitate asupra victimei în scopul de a o determina să întreţină acte sexuale, acestea sunt dovedite prin declaraţia părţii vătămate CE care se coroborează cu concluziile raportului de constatare medico-legală nr. …..08.10.2008, prin care s-a constatat „existenţa unui edem evident al labiilor, în special labiile mici, cu excoriaţii superficiale”, precum şi o „tumefacţie şi echimoză ce s-au putut produce prin lovire cu un corp dur şi pot data din 7.10.2008, sugerând agresiunea sexuală”.

Considerăm declaraţiile inculpatului ID ca fiind neconcludente , în condiţiile în care nu se coroborează cu niciun alt mijloc de probă administrat în cauză şi sunt contradictorii între ele (la 08.10.2008 inculpatul a arătat că în perioada critică se afla la domiciliul său – a se vedea declaraţia de la fila 43 d.u.p. – iar ulterior, la data de 09.10.2008 inculpatul a recunoscut că a întreţinut un singur raport sexual cu partea vătămată, susţinând că a avut consimţământul acesteia – declaraţia de la fila 52 d.u.p. Considerăm că şi declaraţia inculpatului dată la 31.10.2008 (fl. 48 verso d.u.p.) prin care a refuzat să se supună testului poligraf constituie un indiciu suplimentar în sensul nesincerităţii acestuia.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă se probează cu: plângerea şi declaraţiile părţii vătămate (fl. 3-15 d.u.p.), declaraţiile inculpatului (fl. 43-45, 48 d.u.p.), rapoarte constatare medico-legală (fl. 16,37 d.u.p.), bilet externare din 10.09.2008 (fl. 17 d.u.p.), declaraţii martori VA (fl. 29 d.u.p.), TS (fl. 31 d.u.p.), CE (fl. 34-35 d.u.p.), proces-verbal de conducere în teren (fl. 23-26 d.u.p.).

În drept, fapta inculpatului care la data de 7.10.2008, prin folosirea de acte de violenţă şi ameninţare, a constrâns partea vătămată CE să întreţină două raporturi sexuale normale şi un act sexual oral cu acesta, provocându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 2-3 zile îngrijiri medicale, având reprezentare că acţiunile sale vor produce rezultatul socialmente periculos, pe care l-a urmărit prin săvârşirea faptei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de viol, prev. de art. 197 al. 1 Cp, astfel încât urmează să respingă cererea de schimbare a încadrării juridice în infracţiunea prev. de art. 197 al. 2 lit. c Cp întrucât nu există probe certe privind existenţa legăturii de cauzalitate între fapta comisă şi agravarea stării de sănătate a părţii vătămate.

În temeiul art. 345 Cpp, având în vedere că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, urmează să dispună condamnarea acestuia.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 Cp şi anume: gradul de pericol social al faptei (valorile sociale privind libertate sexuală şi integritatea corporală a persoanei), împrejurările concrete în care a fost comisă fapta (acostarea părţii vătămate într-un loc public, pe stradă, în mijlocul zilei, întreţinerea de raporturi sexuale cu partea vătămată prezentând corp străin ovalar în regiunea peniană), urmările produse sau care s-ar fi putut produce (2-3 zile îngrijiri medicale, posibilitatea agravării afecţiunii „lupus eritematos sistemic cu determinări articulare, cutanate, hematologice” de care suferă partea vătămată).

Instanţa va avea în vedere şi circumstanţele personale ale inculpatului care este cunoscut cu multiple antecedente penale în perioada minorităţii şi care nu a recunoscut săvârşirea faptei.

În baza acestor criterii, instanţa apreciază că o pedeapsă de 7 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cp este aptă să răspundă scopurilor prevăzute de art. 52 Cp.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptei săvârşite, persistenţa infracţională, ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor electorale prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cp, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care exerciţiul acestora va fi interzis pe durata executării pedepsei principale.

Având în vedere pedeapsa aplicată precum şi modalitatea de executare, în baza art. 350 Cpp va menţine starea de arest preventiv a inculpatului.

În baza art. 88 Cp va deduce din pedeapsă durata reţinerii şi arestării preventive de la 8.10.2008 ora 15,00 la zi.

Instanţa constatând îndeplinite în mod cumulativ condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, respectiv fapta ilicită prezentată mai sus, raportul de cauzalitate între aceasta şi prejudiciul produs, existenţa prejudiciului şi culpa inculpatului, în baza art. 14, 346 Cpp rap la art. 998 şi urm. C.civ. va obliga inculpatul la recuperarea prejudiciului moral şi material produs părţii vătămate.

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale, instanţa reţine că în mod cert prin săvârşirea faptei, părţii vătămate i s-au cauza suferinţe fizice şi psihice în urma cărora partea vătămată a fost nevoită să se supună unor controale medicale, consilierea psihologică, astfel încât suma de 50000 lei este justificată.

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor materiale, instanţa apreciază că acestea au fost dovedite până la concurenţa sumei de 450,77 lei (chitanţe – fl. 70,71, bilete de transport, bonuri fiscale – fl. 36-38).

Susţinerea martorului CE (mama părţii vătămate) că s-a cheltuit suma de 5000 lei pentru analize la Spitalul Cantacuzino nu poate fi reţinută, întrucât nu este susţinută de înscrisuri care să dovedească acest fapt.

De asemenea, ordinele de plată (fl. 40 – 42) fac dovada că partea vătămată a primit sume de bani, nu şi că au fost folosite pentru plata cheltuielilor medicale.

Văzând şi dispoziţiile art. 189 şi 191 al. 1 Cpp

Tags:

Viol

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău nr.768/P/2009 din 22.01.2010 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inc.H.S., pentru săvârşirea infracţiunii de viol prev. de art. 197 al. 1 , 3 teza I Cod penal, cu aplicareaart. 37 lit. b Cod penal, constând în aceea că, la data de 26.12.2009, în jurul orei 23,00, prin inducerea în eroare şi folosind forţa, a condus-o pe partea vătămată P.I.G. în vârstă de 11 ani, într-un loc izolat la marginea satului G., jud. Bacău unde prin constrângere şi ameninţare a întreţinut cu aceasta un raport sexual oral.

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Bacău la nr.332/110/2010 la data de 22.01.2010.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi; partea civilă P.I.G., reprezentantul său legal –mama acesteia – P.I., – fielele 40-41, martorii P.D., , R.O. etc. Inculpatul nu a dorit să de-a declaraţie în faţa instanţei, beneficiind de prevederile dispoziţiilor art. 70 alin.2 C.pr.pen.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

I. LATURA PENALĂ

1. În fapt : partea vătămată P.I.G. locuieşte împreună cu mama sa P.I., cu tatăl său vitreg, concubinul mamei, numitul P.M. şi alţi trei fraţi minori, la locuinţa tatălui vitreg din corn. G., jud. Bacău.

In seara zilei de 26.12.2009, în jurul orelor 22:00, mama părţii vătămate, numita P.I., împreună cu concubinul său s-au deplasat la balul organizat cu prilejul sărbătorilor de iarnă la căminul cultural din corn G. iar minora P.I.G. a rămas la domiciliu împreună cu ceilalţi trei fraţi, urmărind emisiunile difuzate pe programele de televiziune.

Inculpatul H.S. este văr primar cu numitului P.M., tatăl vitreg al părţii vătămate iar în acea seară aflase de la mama vărului sau că acesta împreună cu concubina sa este plecat la balul organizat pentru distracţia locuitorilor comunei, ştiind astfel că minorii se află singuri la domiciliu şi pentru că inculpatul avea cu vărul său, tatăl vitreg al părţii vătămate, un conflict mai vechi de natură patrimonială în legătură cu moştenirea bunurilor rămase de la bunicii comuni, inculpatul s-a deplasat la domiciliul vărului său, cu intenţia de a se răzbuna pe acesta.

Fiind sub influenţa alcoolului, inculpatul a bătut la uşă, a răspuns partea vătămată care îl cunoştea pe inculpat ca văr al tatălui vitreg pentru că acesta mai fusese primit în locuinţă şi altă dată în prezenţa părinţilor săi iar la solicitarea inculpatului partea vătămată a descuiat uşa şi 1-a primit pe inculpat în casă.

Prefacându-se că nu ştie unde sunt părinţii minorilor, inculpatul a

întrebat de aceştia, partea vătămată spunând că părinţii sunt plecaţi la bal. Inculpatul a solicitat părţii vătămate să-i dea un tricou pe care îl are într-un rucsac aflat în casă însă partea vătămată nu a găsit rucsacul, inculpatul renunţând, apoi acesta a mâncat din alimentele lăsate pe masă la plecare de către mama minorilor iar apoi inculpatul a părăsit locuinţa.

După plecarea inculpatului, la locuinţa în care se afla partea vătămată şi fraţii săi, au venit numitul P.O. şi bunica minorilor, numita P.M. care locuieşte în aceeaşi curte.

După aproximativ o oră de la plecarea sa din locuinţa părţii vătămate, inculpatul a revenit, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, partea vătămată i-a deschis uşa primidu-1 înăuntru iar inculpatul i-a solicitat părţii vătămate pe un ton ferm să îl însoţească la locuinţa numitului V.M. spunându-i că acolo se află şi părinţii părţii vătămate care o aşteaptă să îi dea nişte haine astfel cum îi mai dăduse şi altă dată. Partea vătămată a refuzat să plece împreună cu inculpatul dar la insistenţa acestuia a acceptat şi a plecat cu inculpatul spre locuinţa numitului V.M..

Inculpatul i-a propus părţii vătămate să meargă pe o scurtătură, prin locul numit „lutărie”, partea vătămată a acceptat şi când au ajuns în apropierea acestui loc, inculpatul a imobilizat-o pe partea vătămată, i-a pus mâna la gură solicitându-i să nu ţipe pentru altfel o va omorâ în plantaţia de salcâmi din apropiere. Partea vătămată a încercat să fugă însă inculpatul a prins-o, a lovit-o cu palmele peste faţă şi corp, a imobilizat-o şi a forţat-o să meargă la o distanţă de aproximativ 100 m de sat unde prin ameninţare şi violenţă, inculpatul a întreţinut cu partea vătămată un raport sexual oral apoi inculpatul a dat pantalonii părţii vătămate jos până în dreptul genunchilor şi a procedat la mângâierea cu limba în zona genitală a părţii vătămate timp de câteva minute, apoi a obligat-o pe partea vătămată să îl masturbeze până când s-a produs

ejacularea.

După obţinerea, în acest mod, a satisfacţiei sexuale, dar şi pentru că

partea vătămată continua să ţipe şi spunea că îi este frig, inculpatul a permis părţii vătămate să se îmbrace şi a însoţit-o pe aceasta pe drumul spre casă, solicitându-i să nu spună nimic părinţilor săi.

Ajungând în apropierea satului, inculpatul a auzit vocile persoanelor care o căutau pe partea vătămată şi a fugit înspre plantaţia de salcâmi, abandonând-o pe aceasta care s-a deplasat la domiciliu unde a povestit părinţilor săi cele petrecute.

Inculpatul s-a deplasat la locuinţa vărului său, numitul P.F., unde s-a culcat şi a dormit până în jurul orelor 03:00-04:00 când inculpatul s-a trezit şi dându-şi seama de gravitatea faptei săvârşite, a încercat să se sinucidă cu un cuţit de bucătărie cu care s-a tăiat în zona gâtului căzând în stare de inconştienţă, fiind ulterior transportat la spital.

Situaţia de fapt rezultă din probatoriul administrat la urmărirea penală şi cercetarea judecătorească – actul de sesizare al numitei P.I.; proces verbal de conducere în teren şi planşa fotografică; proces verbal de conducere în teren şi planşa fotografică; declaraţia părţii vătămate P.I.G.; certificatul de naştere al părţii vătămate; raportul de expertiză medico legală nr. 3869/2009 al S.M.L. Bacău; raportul de expertiză medico legală nr. 3869/2009 al S.M.L. Bacău; declaraţiile martorilor P.I., R.G.,’ P.D., R.O.etc., declaraţiile inc. H.S. + probatoriul administrate parcursul cercetării judecătoreşti partea civilă P.I.G., reprezentantul său legal –mama acesteia – P.I., – fielele 40-41, martorii P. D., , R.O., etc.. Inculpatul nu a dorit să de-a declaraţie în faţa instanţei, beneficiind de prevederile dispoziţiilor art. 70 alin.2 C.pr.pen.

2. Î n drept fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de viol, prev. de art. 197 al. 1 ,3 teza I C.pen., cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal, acţiunea inculpatului de a imobiliza partea vătămată, de a o forţa să rămână împreună cu el şi să se deplaseze în locul izolat de la marginea satului, ar putea întruni elementele constitutive ale infracţiunii de lipsire de libertate iar acţiunea inculpatului de mângâiere a părţii vătămate în zona organelor genitale, inclusiv prin folosirea limbii.

La individualizarea pedepsei vor fi avute în vedere criteriile generale prev. de art. 72 C.pen.

Privitor la persoana şi conduita inculpatului se reţine că este necăsătorit, , nu are copii minori, are 10 clase, stagiul militar satisfăcut, fără ocupaţie, fără loc de muncă, a mai fost condamnat – aşa cum rezultă din extrasul de cazie judiciar, fiind anterior condamnat de şapte ori, ultima condamnare luând-o în 2005 de la Jud. Podu Turc ului, prin sent.pen. 404/12.05.2005 la trei ani şi opt luni închisoare tot pentru săv. infr. de viol pre. de art. 197 alin.1 C.pen. cu art. 37 lit.b C.pen.

Din depoziţiile martorilor ce au fost audiaţi, toţi au arătat că inculpatul este un cetăţean deosebit de rău, că acesta este modul lui de viaţă, că totdeauna s-a ocupat de furturi, de tâlhării, de violat, de necinstit femei în vârstă. Martorii B.L. şi C., fiii uneia dintre victimele inculpatului, au arătat că nu merită să trăiască în societate, „că dacă ar avea un pistol, pe loc l-ar împuşca”.Toţi şi-au exprimat părerea că merită să stea arestat şi să execute o pedeapsă mare pentru ceea ce a făcut de-a lungul timpului,. Şi-au arătat îngrijorarea că orice fetiţă din sat ar putea fi de acum înainte victima inculpatului, aşa cum s-a întâmplat şi cu G.I.

Acest comportament imoral l-a avut şi faţă de mătuşa sa, P.M., care l-a crescut de mic, prin munca braţelor sale – el rămânând orfan – iar acum la maturitate a necinstit-o agresând-o sexual şi cu altfel de violenţe.

De asemenea, că pe timpul cercetărilor, cu ocazia reconstituirii faptei, deşi fusese reţinut, a continuat să adreseze ameninţări martorilor prezenţi, de felul că, indiferent de cât de mare ar fi pedeapsa ce ar primi-o când va ieşi din închisoare o să le arate el lor.

Art. 71 cod penal , astfel cum a fost modificat prin legea nr. 278/2006, prevede că drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a-c „se interzic de drept în cazul condamnării la pedeapsa închisorii sau a detenţiunii pe viaţă, este de observat că potrivit art. 11 alin. 2 şi art. 20 alin. 2 din Constituţie, tratatele ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern şi au prioritate atunci când privesc drepturile omului şi sunt mai favorabile decât legile interne. Or, interdicţia absolută de a vota, impusă persoanelor condamnate , contravine art. 3 din Protocolul nr. 1 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, astfel cum a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin hotărârea din 30 martie 2004 în cauza Hirst contra Marea Britanie . Indiferent de durata pedepsei şi de natura infracţiunii care a atras-o , nu se justifică excluderea persoanei condamnate din câmpul persoanelor cu drept de vot, neexistând nici o legătură între interdicţia votului şi scopul pedepsei, acela de a prevenii săvârşirea de noi infracţiuni şi de a asigura reinserţia socială a infractorilor .În consecinţă inculpatului i se va interzice numai drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 teze 2, lit.”b” cod penal, potrivit art.71 alin.2 C.pen.

Urmează, obligatoriu a-i aplica inc. şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 teze 2, lit.”b” cod penal,

În privinţa stării de arest preventiv , în baza art. 350 C.pr.pen., urmează a fi menţinută, considerând că temeiurile care au determinat arestarea impun în continuare privarea de libertate, că acestea nu au încetat, existând în continuare temerea că sub influenţa băuturilor alcoolice, ar fi capabil de comiterea de fapte cu violenţă, că este o persoană violentă în special sub influenţa băuturilor alcoolice, existând posibilitatea să se întâlnească cu anturajul său, cu consătenii săi , precum şi rezonanţa socială a faptei comisă, fapta fiind recent săvârşită.

Astfel, potrivit art. 88 C.pen. se va computa din pedeapsa de executat, ceea ce a executat deja prin reţinere şi arest preventiv de la 04.01.2010 la zi.

II. LATURA CIVILĂ

Mama victimei, reprezentantul legal P.I. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 5000 lei daune materiale reprezentând contravaloarea medicamentelor, a transportului de la domiciliu la spital, a alimentaţiei speciale şi 20.000 lei cu titlu de daune morale reprezentând suferinţa, sperietura prin care a trecut fiica sa minoră. Aceasta a fost audiată separat, în şedinţă nepublică, în lipsa inculpatului, pentru a asigura protecţia sa,

Părţii vătămate minore i-a fost asigurată asistenţa juridică de specialitate prin intermediul apărătorului desemnat din oficiu de către instanţă.

Inculpatul nu a dorit să de-a declaraţie în faţa instanţei, aşa încât nu s-a putut stabili dacă este sau nu de acord cu achitarea acestor pretenţii.

Deci, în temeiul art. 14, 346 C.pr.pen., art. 998 C.civ.admite, în parte, pretenţiile civile formulate de partea civilă P.I. pentru fiica sa minoră I. G. şi în consecinţă va obliga pe inculpat să plătească acestei părţi civile suma de 15.000 RON din care 5000 cu titlu de daune materiale reprezentând cheltuieli cu spitalizarea, tratamentul medicamentos, transportul acesteia la programările făcute de medici, cât şi vindecarea sa ulterioară, incluzând eliminarea stresului, evitarea unui incident cardiac la care minora este predispusă şi 10.000 lei cu titlu de daune morale.

Avem în vedere actele medicale depuse la dosarul de urmărire penală, – concluziile SML Bc. fila 25 şi raportul psihologic al părţii vătămate ce a fost întocmit pe parcursul urmăririi penale, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – filele 26-30.

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale instanţa are in vedere situaţia de fapt în care s-au petrecut faptele, precum şi comportamentul ulterior al acesteia în rândul colegilor săi de şcoală şi a consătenilor săi, starea sa de sănătate modificată în urma incidentului avut. Toţi martorii au arătat cât este de schimbată micuţa în urma acestui conflict, cât de retrasă a devenit, cât de specială şi ruşinată este faţă de colegii ei. Nu mai poate merge singură în afara casei, doar însoţită de mama sa, cum se rupe de realitate şi cade pe gânduri. A fost tratată – prin metode medicale, tratament medicamentos şi chiar empiric – descântată de bătrânele satului şi de preoţi – toate pentru redresarea sa pentru a i se înlătura această stare, cu rezultate minore.

Abuzul s-a petrecut noaptea, când temperatura era scăzută, ceea ce a afectat starea fiziologică a G., aceasta fiind sumar îmbrăcată a suferit o hipotermie şi a necesitat mai mult timp pentru refacere. Însă imediat ce şi-a recăpătat puterea, a relatata cele întâmplate mamei sale. Aceasta a sesizat organele de poliţie.

Din relatările mamei şi a copilului reiese faptul că agresorul, deoarece are antecedente penale, este o persoană cu o imagine negativă, atât în familie cât şi în comunitate. De asemenea, numita P.I. susţine că acesta a fost acuzat de mai multe tentative de viol, iar în momentul în care fetiţa a dispărut de acasă, a anticipat că ar fi putut fi luată de numitul H.S..

Trăirile emoţionale ale G. vis-a-vis de abuzul sexual sunt dominate de sentimentul de vinovăţie şi de neputinţă, amplificate de reputaţia agresorului şi de faptul că ştia că „e o persoană rea şi totuşi l-a ascultat şi l-a urmat”.

Relatarea evenimentului traumatizant este o experienţă dificilă pentru copil şi manifestă o atitudine de retragere, reflectată în special prin limbajul non-verbal şi paraverbal – poziţie corporală închisă, evitarea contactului vizual, facies trist, tensionat, ritmul şi viteza de vorbire redusă.

În perioada imediat următoare agresiunii, copilul a refuzat să mai iasă din casă, tot timpul dorind să fie însoţită de mamă, manifestând dispoziţie disforică.

În prezenta minora este elevă în clasa a VI-a la şcoala din comună şi are rezultate buna la învăţătură.Aceasta este descrisă de mamă ca o fetiţă „foarte cuminte, tare liniştită şi prea timidă”, totodată este un mare ajutor în casă, deoarece participa activ la treburile din gospodărie şi supraveghează deseori fraţii mai mici.

Se va dispune plata din fondurile MJLC Către Baroul de Avocaţi Bacău a sumei de 200 lei cu titlu de onorariu avocat oficiu, pentru av. S.D. şi av. M. M. – pentru partea vătămată minoră.

Fiind în culpă procesuală, urmează ca inculpatul să fie obligat la plata cheltuielilor judiciare efectuate de stat, atât pe parcursul urmării penale cât şi în faza de cercetare judecătorească, potrivit art. 191 C.pr.pen.

În temeiul art. 197 alin.1,3 teza I C.pen. cu art. 37 lit.b C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de “viol” condamnă inculpatul H.S. , în prezent aflat în Penitenciarul Bacău, la pedeapsa de 20 (douăzeci) ani închisoare şi 10 (zece) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a, teza a II-a, lit,b C.pen.

În temeiul art.71 alin.2 C.pen. aplică inculpatului H.S. , pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a, teza a II-a şi lit.b C.pen.

Menţine starea de arest.

În temeiul art.88 C.pen. compută din pedeapsa aplicată durata executată deja prin reţinere şi arest preventiv începând cu data de 04.01.2010 la zi.

În temeiul art.14, 346 C.pr.pen. art.998 C.civ. admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă P.I.G. prin reprezentantul său legal P.I. şi în consecinţă inculpatul să plătească acestei părţi civile suma de 15.000 RON cu titlu de despăgubiri civile din care 5.000 RON cu titlu de daune materiale şi 10.000 RON cu titlu de daune morale.

Tags: