Top

Fond- Comercial-deschidere procedură insolvenţă-inadmisibilitate

Dosar nr. 2575/88/2008

Sentinta civila Nr. 412

Sedinta publica de la 13 Martie 2009

Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea la data de 16 octombrie 2008, si înregistrata sub nr. 2575/88/2008 iar la judecatorul sindic sub nr. 254/2008, creditoarea SC … SA a solicitat deschiderea procedurii de insolventa fata de debitoarea SC … SRL, în temeiul art. 31 din Legea 85/2006.

În motivarea cererii societatea creditoare a aratat ca a încheiat cu debitoarea contractul de vânzare-cumparare nr. 159/10.03.2005. A mai aratat ca în baza acestui contract s-au emis facturi fiscale acceptate la plata de catre debitoarea SC … SRL prin semnare si stampilare.

Suma datorata este de 29662,38 lei reprezentând 14831,19 lei debit principal si 14831,19 lei penalitati de întârziere calculate conform contractului de vânzare-cumparare nr. 159/10.03.2005.

Precizeaza ca debitoarea nu a achitat creantele, desi a fost notificata în acest sens. Astfel, mentioneaza ca, creanta datorata este certa lichida si exigibila.

În dovedirea cererii, creditoarea a depus la dosar copie facturi fiscale, copie contract nr. 159/10.03.2005, tabel penalitati si fisa cont.

Examinând cauza în raport de probele administrate, instanta retine urmatoarele.

Prin Sentinta civila nr. 612 din 06.04.2006 a Tribunalului Tulcea a fost admisa cererea formulata de Oficiul National al Registrului Comertului Bucuresti în contradictoriu cu pârâta SC … SRL Daeni, jud. Tulcea, si, în conformitate cu dispozitiile art. 237 alin. 1, lit. b din Legea nr. 31/1990 s-a dispus dizolvarea SC … SRL Daeni, jud. Tulcea; totodata s-a dispus înregistrarea hotarârii în registrul comertului si comunicarea catre Directia Generala a Finantelor Publice precum si publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IV – a.

Ulterior, prin Încheierea nr. 3892 din 07.11.2008 a Judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea a fost admisa cererea formulata de Oficiul National al Registrului Comertului si s-a dispus radierea din registrul comertului a persoanelor juridice, înregistrate în Registrul Comertului cu datele de identificare înscrise în lista anexa la prezenta cerere, de la pozitia 1 la pozitia nr. 83; totodata s-a dispus înregistrarea în registrul comertului a mentiunii de radiere, comunicarea si efectuarea publicitatii legale, în conditiile prevazute de art. 237, alin. 9 din Legea nr. 31/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Verificând lista anexa se constata ca la pozitia nr. 2 figureaza SC … Press SRL – Daeni, jud. Tulcea.

Pe cale de consecinta, cum SC … Press SRL Daeni a fost radiata din registrul comertului, urmeaza ca instanta sa respinga cererea ca inadmisibila.

Etichete: