Top

Act constitutiv socieatea comerciala cu raspundere limitata (S.R.L.)

ACT CONSTITUTIV

Societatea Comercială

Societate cu Răspundere Limitată

Subsemnaţii:

1. în calitate de asociat

si,

2. în calitate de asociat

am convenit să încheiem prezentul Act constitutiv, pentru constituirea societăţii cu răspundere

limitată______________ (denumită în continuare Societatea), în conformitate cu dispoziţiile Legii

societăţilor comerciale nr.31/1990 cu modificările şi completările ulterioare, ale tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile societăţilor comerciale, precum şi ale prevederilor prezentului Act constitutiv.

CAPITOLUL I – FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA, OBIECTUL DE ACTIVITATE

1. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII

1.1. Societatea este persoană juridică română constituită în forma societăţii cu răspundere limitată.

1.2. In cazul în care Adunarea Generală va hotărî transformarea formei juridice a Societăţii, această transformare va determina în mod obligatoriu modificarea pct. 1.1 de mai sus, precum şi îndeplinirea formalităţilor de autorizare, publicitate, înmatriculare şi înregistrare, impuse de lege pentru înfiinţarea Societăţii.

2. DENUMIREA SOCIETĂŢII

2.1.  Denumirea Societăţii este „________________ ” S.R.L.

2.2.  In toate actele, publicaţiile, facturile şi orice alte documente emanând de la Societate, vor fi înscrise denumirea Societăţii care va fi urmată de iniţialele S.R.L., sediul, numărul de înregistrare în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare şi capitalului social.

3. SEDIUL SOCIETĂŢII

3.1.  Sediul Societăţii este în localitatea_______________________ , judeţul Suceava.

3.2.  Societatea îşi va putea schimba sediul şi va putea înfiinţa sucursale, filiale, puncte de lucru, birouri, reprezentanţe, agenţii oriunde în România sau în străinătate numai în urma hotărârii Adunării generale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

4. DURATA SOCIETĂŢII

4.1. Durata de funcţionare a Societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerţului,

5. OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN –

OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE al Societăţii este: 7414 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management.

5.2. Societatea va putea desfăşura în subsidiar şi alte activităţi ce constituie OBIECTUL SECUNDAR DE ACTIVITATE;

0111 Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a.

0112 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole si a produselor de sera

0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi si mirodenii

0121 Creşterea bovinelor

0122 Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catarilor si asinilor

0123 Creşterea porcinelor

0124 Creşterea pasărilor

0125 Creşterea altor animale

0130 Activităţi in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creşterea animalelor)

0141 Activităţi de servicii anexe agriculturii;grădinăritpeisagistic (arhitectura peisagera)0142 Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare

0150 Vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activităţi de servicii anexe

0201 Silvicultura si exploatare forestiera

0202 Servicii auxiliare silviculturii si exploatării forestiere

0501 Pescuitul

0502 Piscicultura

1010 Extracţia si prepararea cărbunelui superior

1020 Extracţia si prepararea cărbunelui inferior

1030 Extracţia si prepararea turbei

1110 Extracţia hidrocarburilor

1120 Servicii anexe extracţiei petrolului si gazelor naturale, exclusiv prospecţiunile

1200 Extracţia si prepararea minereurilor radioactive

1310 Extracţia si prepararea minereurilor feroase

1320 Extracţia si prepararea minereurilor neferoase si rare (exclusiv minereurile radioactive)

1411 Extracţia pietrei pentru construcţii

1412 Extracţia pietrei calcaroase, ghipsului si a cretei

1413 Extracţia ardeziei

1421 Extracţia pietrişului si nisipului

1422 Extracţia argilei si caolinului

1430 Extracţia si prepararea minereurilor pentru industria chimicasi a îngrăşămintelor naturale

1440 Extracţia sării

1450 Alte activităţi extractive n.c.a.

1511 Producţia si conservarea cărnii

1512 Producţia si conservarea cărnii de pasare

1513 Prepararea produselor din carne (inclusiv din came de pasare)

1520 Prelucrarea si conservarea peştelui si a produselor din peste

1531  Prelucrarea si conservarea cartofilor

1532 Fabricarea sucurilor de fructe si legume

1533 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

1541 Fabricarea uleiurilor si grăsimilor brute

1542 Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor rafinate

1543 Fabricarea margarinei si produselor comestibile similare 1551 Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor

21552 Fabricarea inghetatei

1561   Fabricarea produselor de morarit

1562   Fabricarea amidonului si a 1produselor din amidon

1571   Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma

1572   Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie

1581   Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie

1582   Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor si altor produse similare

1583   Fabricarea zahărului

1584   Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei Si a produselor zaharoase

1585   Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare

1586   Prelucrarea ceaiului si cafelei

1587   Fabricarea condimentelor

1588   Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

1589   Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1591   Fabricarea băuturilor alcoolice distilate

1592   Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie

1593   Fabricarea vinurilor

1594   Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

1595   Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

1596   Fabricarea berii

1597   Fabricarea maltului

1598   Producţia de ape minerale si băuturi răcoritoare nealcoolice

1600 Fabricarea produselor din tutun

1711   Pregătirea fibrelor si filarea in fire de bumbac si tip bumbac

1712   Pregătirea fibrelor si filarea in fire de lâna cardata si tip lâna cardata

1713   Pregătirea fibrelor si filarea in fire de lâna pieptănata si tip lâna pieptănata

1714   Pregătirea si filarea in fire a fibrelor tip in

1715   Prelucrarea si răsucirea mătăsii naturale si artificiale (inclusiv din scame) si a firelor sintetice

1716   Fabricarea atei de cusut

1717   Pregătirea fibrelor si filarea altor tipuri de fire

1721   Ţesături din bumbac si din fire tip bumbac

1722   Ţesături din lâna cardata si din fire tip lâna cardata

1723   Ţesături din lâna pieptănata si din fire tip lâna pieptănata

1724   Ţesături din mătase si din fire tip mătase

1725   Ţesături din alte textile

1730 Finisarea materialelor textile

1740 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei si lenjeriei de corp)

1751 Fabricarea de covoare si mochete

1752 Fabricarea de frânghii, sfori si plase

1753 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1754 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1771 Fabricarea de ciorapi, şosete si ciorapi pantalon, tricotaţi sau croşetaţi

1772 Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate sau croşetate 1810 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

1821   Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru

1822   Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

1823   Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1824   Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

1830 Prepararea si vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blana

1910 Tabacirea si finisarea pieilor

1920 Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

1930 Fabricarea încălţămintei

2010 Tăierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului

2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, placi din aşchii de lemn, placi

fibrolemnoase etc.

2030 Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru construcţii

2040 Fabricarea ambalajelor din lemn

2051    Fabricarea altor produse din lemn

2052    Fabricarea articolelor din pluta, paie si împletituri

2111    Fabricarea celulozei

2112    Fabricarea hârtiei si cartonului

2121    Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie sau carton

2122    Fabricarea produselor de uz gospodăresc si sanitar, din hârtie sau carton

2123    Fabricarea articolelor de papetarie

2124    Fabricarea tapetului

2125    Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a.

2211   Editarea cărţilor

2212   Editarea ziarelor

2213   Editarea revistelor si periodicelor

2214   Editarea înregistrărilor sonore

2215   Alte activităţi de editare

2221    Tipărirea ziarelor

2222    Alte activităţi de tipărire n.c.a.

2223    Legatorie

2224    Servicii pregătitoare pentru pretiparire

2225    Alte lucrări de tipografie

2231    Reproducerea inregistrarilor audio

2232    Reproducerea inregistrarilor video

2233    Reproducerea inregistrarilor informatice 2310 Fabricarea produselor de cocserie

2320 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 2330 Prelucrarea combustibililor nucleari

2411    Fabricarea gazelor industriale

2412    Fabricarea coloranţilor si a pigmentilor

2413    Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza

2414 Fabricarea altor produse chimice organice de baza

2415    Fabricarea îngrăşămintelor si produselor azotoase

2416    Fabricarea materialelor plastice in forme prraimare

2417    Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare

2420 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

2430 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

2441    Fabricarea produselor farmaceutice de baza

2442    Fabricarea preparatelor farmaceutice

2451    Fabricarea săpunurilor, detergenţilor si a produselor de întreţinere

2452    Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)

2461    Fabricarea explozivilor

2462    Fabricarea ciclurilor si gelatinelor

2463    Fabricarea uleiurilor esenţiale

2464    Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic

2465    Fabricarea suportilor destinaţi inregistrarilor

2466    Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2470 Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale

2511    Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer

2512    Resaparea anvelopelor

2513    Fabricarea altor produse din cauciuc

2521    Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

2522    Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2523    Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2524    Fabricarea altor produse din material plastic

2611    Fabricarea sticlei plate

2612    Prelucrarea si fasonarea sticlei plate

2613    Fabricarea articolelor din sticla

2614    Fabricarea fibrelor din sticla

2615    Fabricarea de sticlărie tehnica

2621    Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc si ornamental

2622    Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

2623    Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica

2624    Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic

2625    Fabricarea altor produse ceramice

2626    Fabricarea produselor ceramice refractare 2630 Fabricarea plăcilor si dalelor din ceramica

2640 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor si altor produse pentru construcţii, din argila arsa

2651    Fabricarea cimentului

2652    Fabricarea varului

2653    Fabricarea ipsosului

2661    Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii

2662    Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii

2663    Fabricarea betonului

2664    Fabricarea mortarului

2665    Fabricarea produselor din azbociment

2666    Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos 2670 Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei

2681    Fabricarea de produse abrazive

2682    Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2710 Producţia de metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaje

2721    Producţia de tuburi (ţevi) din fonta

2722    Producţia de tuburi (ţevi) din otel

2731    Tragere la rece

2732    Laminare la rece

2733    Producţia altor profile obţinute la rece

2734    Trefilare’

2741   Producţia metalelor preţioase

2742   Metalurgia aluminiului

2743   Producţia plumbului, zincului si cositorului

2744   Metalurgia cuprului

2745   Producţia altor metale neferoase

2746   Turnarea fontei

2747   Turnarea otelului

2748   Turnarea metalelor neferoase uşoare

2749   Turnarea altor metale neferoase

2811    Fabricarea de construcţii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2812    Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal

2821   Producţia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2822   Producţia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

2830 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrala)

2840 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

2851   Tratarea si acoperirea metalelor

2852   Operaţiuni de mecanica generala

2861    Fabricarea produselor de tăiat si de uz casnic

2862    Fabricarea uneltelor de mana

2863    Fabricarea articolelor de feronerie

2871   Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

2872   Fabricarea ambalajelor din metale uşoare

2873   Fabricarea articolelor din fire metalice

2874   Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri si arcuri

2875   Fabricarea altor articole din metal

2911    Fabricarea de motoare si turbine (cu excepţia motoarelor pentru avioane, autovehicule Si
motociclete.)

2912   Fabricarea de pompe si compresoare

2913   Fabricarea de articole de robinetarie

2914   Fabricarea lagărelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie

2921   Fabricarea cuptoarelor industriale si arzătoarelor

2922   Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

2923   Fabricarea echipamentelor industriale de ventilaţie si frigorifice (cu excepţia celor pentru uz casnic)

2924   Fabricarea altor echipamente de utilizare generala

2931   Fabricarea tractoarelor

2932   Fabricarea altor maşini si utilaje agricole si forestiere

2941    Fabricarea masinilor-unelte portabile acţionate electric

2942    Fabricarea altor masini-unelte pentru prelucrarea metalului

2943    Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.

2951    Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2952    Fabricarea utilajelor pentru extracţie si construcţii

2953    Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor si tutunului

2954    Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielăriei

2955    Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei si cartonului

2956    Fabricarea altor maşini si utilaje specifice 2960 Fabricarea armamentului si muniţiei

2971    Fabricarea de maşini si aparate electrocasnice

2972    Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic

3001   Fabricarea maşinilor de birou

3002   Fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice

3110 Producţia de motoare, generatoare si transformatoare electrice

3120 Producţia de aparate pentru distribuţia si comanda electricităţii

3130 Producţia de fire si cabluri electrice si optice

3140 Producţia de acumulatori, baterii si pile electrice

(:3150 Producţia de lămpi electrice si echipamente de iluminat

3161    Producţia de componente electrice pentru motoare si vehicule n.c.a.

3162    Producţia altor componente electrice n.c.a.

3210 Producţia tuburilor electronice si a altor componente electronice

3220 Producţia de emiţătoare radio-televiziune, echipamente si aparate telefonice si telegrafice

3230 Producţia de receptoare de radio si televiziune; aparate de inregistrare si reproducere audio sau video

3310 Producţia de aparatura si instrumente medicale

3320 Producţia de aparatura si instrumente de măsura, verificare si control (cu excepţia echipamentelor de măsura, reglare si control pentru procesele industriale)

3330 Producţia de echipamente de măsura, reglare si control pentru procesele industriale 3340 Producţia de aparatura si instrumente optice si fotografice

3350 Producţia de ceasuri

3410 Producţia de autovehicule

3420 Producţia de caroserii, remorci si semiremorci

3430 Producţia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule

3511    Construcţii si reparaţii de nave

3512    Construcţii si reparaţii de ambarcaţiuni sportive si de agrement 3520 Construcţia si repararea materialului rulant

3530 Construcţii si reparaţii de aeronave si nave spaţiale

3541   Producţia de motociclete

3542   Producţia de biciclete

3543   Producţia de vehicule pentru invalizi

3550 Producţia altor mijloace de transport, n.c.a.

3611   Producţia de scaune

3612   Producţia mobilierului pentru birou si magazine

3613   Producţia mobilierului pentru bucătarii

3614   Producţia altor tipuri de mobilier

3615   Producţia de saltele si somiere

3621    Baterea monedelor

3622    Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre preţioase 3630 Fabricarea instrumentelor muzicale

3640 Fabricarea articolelor pentru sport 3650 Fabricarea jocurilor si jucăriilor

3661    Fabricarea bijuteriilor de fantezie

3662    Confecţionarea maturilor si periilor

3663    Fabricarea altor produse manufacturiere

3710 Recuperarea deşeurilor si resturilor metalice reciclabile

3720 Recuperarea deşeurilor si resturilor nemetalice reciclabile

4011    Producţia de energie electrica

4012    Transportul energiei electrice

4013    Distribuţia si comercializarea energiei electrice

4021    Producţia gazelor

4022    Distribuţia si comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte

4030 Producţia si distribuţia energiei termice si a apei calde

4100 Captarea, tratarea si distribuţia apei

4511    Demolarea construcţiilor, terasamente si organizare de şantiere

4512    Lucrări de foraj si sondaj pentru construcţii 4521 Construcţii de clădiri si lucrări de geniu civil

4513    Lucrări de invelitori, şarpante si terase la construcţii

4514    Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame si baze sportive

4515    Construcţii hidrotehnice

4516    Alte lucrări speciale de construcţii

4531    Lucrări de instalaţii electrice

4532    Lucrări de izolaţii si protecţie anticoroziva

4533    Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare

4534    Alte lucrări de instalaţii

4541    Lucrări de ipsoserie

4542    Lucrări de tamplarie si dulgherie

4543    Lucrări de pardosire si placare a pereţilor

4544    Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri

4545    Alte lucrări de finisare

4550 închirierea utilajelor de construcţii si demolare, cu personalul de deservire aferent

5010 Comerţ cu autovehicule

5020 Întreţinerea si repararea autovehiculelor

5030 Comerţ cu piese si accesorii pentru autovehicule

5040 Comerţ cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor

5050 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule

5111    Intermedieri in comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu
semifabricate

5112   Intermedieri in comerţul cu combustibili, minerale si produse chimice pentru industrie

5113   Intermedieri in comerţul cu material lemnos si materiale de construcţii

5114   Intermedieri in comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave si avioane

5115   Intermedieri in comerţul cu mobila, articole de menaj si de fierărie

5116   Intermedieri in comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte si articole din piele

5117   Intermedieri in comerţul cu produse alimentare, băuturi si tutun

5118   Intermedieri in comerţul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

5119   Intermedieri in comerţul cu produse diverse

5121    Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor si furajelor

5122    Comerţ cu ridicata al florilor si al plantelor

5123    Comerţ cu Ridicata al animalelor vii

5124    Comerţ cu ridicata al pieilor brute si al pieilor prelucrate

5125    Comerţ cu ridicata al tutunului neprelucrat

5131    Comerţ cu ridicata al fructelor si legumelor

5132    Comerţ cu ridicata al cărnii si produselor din carne

5133    Comerţ cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grăsimilor comestibile

5134    Comerţ cu ridicata al băuturilor

5135    Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

5136    Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei si produselor zaharoase

5137    Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

5138    Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluşte

5139    Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun

5141     Comerţ cu ridicata al produselor textile

5142     Comerţ cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

5143     Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodăresc, al aparatelor de radio Si televizoarelor

5144   Comerţ cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, tapete si produse de întreţinere

5145   Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

5146   Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

5147   Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.

5151     Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

5152     Comerţ cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

5153     Comerţ cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de construcţii

5154     Comerţ cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare si de încălzire

5155     Comerţ cu ridicata al produselor chimice

5156     Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

5157     Comerţ cu ridicata al deşeurilor si resturilor

5181    Comerţ cu ridicata al masinilor-unelte

5182    Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria miniera si construcţii

5183    Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textila si al maşinilor de cusut si de tricotat

5184    Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului

5185    Comerţ cu ridicata al altor maşini si echipamente de birou

5186    Comerţ cu ridicata al altor componente si echipamente electronice

5187    Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comerţ si transporturi

5188    Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor si uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor 5190 Comerţ cu ridicata al altor produse

5211      Comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun

5212      Comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare

5221   Comerţ cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete

5222   Comerţ cu amănuntul al cărnii si al produselor din carne

5223   Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor si molusteior

5224   Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase

5225   Comerţ cu amănuntul al băuturilor

5226   Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun

5227   Comerţ cu amănuntul in magazine specializate al produselor alimentare

5231    Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice

5232    Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice

5233    Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie

5241     Comerţ cu amănuntul al textilelor

5242     Comerţ cu amănuntul al imbracamintei

5243     Comerţ cu amănuntul al încălţămintei si articolelor din piele

5244     Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de Iluminat si al altor articole de uz casnic

5245     Comerţ cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, al aparatelor de radio si televizoarelor

5246    Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit

5247    Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor si articolelor de papetarie

5248    Comerţ cu amănuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a. 5250 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

5261    Comerţ cu amănuntul prin corespondenta

5262    Comerţ cu amănuntul prin standuri si pieţe

5263    Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine 5271 Reparaţii de încălţăminte si ale altor articole din piele

5272    Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc

5273    Reparaţii de ceasuri si bijuterii

5274 Reparaţii de alte articole personale n.c.a. 5510 Hoteluri

5521   Tabere de tineret si refugii montane

5522   Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote

5523   Alte mijloace de cazare 5530 Restaurante

5540 Baruri

5551   Cantine

5552   Alte unităţi de preparare a hranei 6010 Transporturi pe calea ferata

6021   Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic

6022   Transporturi cu taxiuri

6023   Transporturi terestre de calatori, ocazionale

6024   Transporturi rutiere de mărfuri 6030 Transporturi prin conducte

6110 Transporturi maritime si de coasta

6120 Transporturi pe cai navigabile interioare 6210 Transporturi aeriene după grafic

6220 Transporturi aeriene ocazionale

6230 Transporturi spaţiale

6311   Manipulări

6312   Depozitari

6321   Alte activităţi anexe transporturilor terestre

6322   Alte activităţi anexe transporturilor pe apa

6323   Alte activităţi anexe transporturilor aeriene

6330 Activităţi ale agenţiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activităţi de asistenta turistica n.c.a.

6340 Activităţi ale altor agenţii de transport

6411   Activităţile poştei naţionale

6412   Alte activităţi de curier (altele decât cele de posta naţionala) 6420 Telecomunicaţii

6511   Activităţi ale băncii centrale (naţionale)

6512   Alte activităţi de intermedieri monetare

6521   Activităţi de creditare pe baza de contract (leasing financiar)

6522   Alte activităţi de creditare

6523   Alte tipuri de intermedieri financiare

6601   Activităţi de asigurări de viata

6602   Activităţi ale caselor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

6603   Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viata)

6711   Administrarea pieţelor financiare

6712   Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare si administrare a fondurilor (agenţi financiari)

6713   Activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cu excepţia caselor de asigurări si de pensii)

6720 Activităţi auxiliare ale caselor de asigurări si de pensii

7011   Dezvoltare (promovare) imobiliara

7012   Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii

7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7031   Agenţii imobiliare

7032   Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract

7110 închirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica

7121 Inchirierea altor mijloace de transport terestru

7122    Inchirierea mijloacelor de transport pe apa

7123    Inchirierea mijloacelor de transport aerian

7131    Inchirierea maşinilor si echipamentelor agricole

7132    Inchirierea maşinilor si echipamentelor pentru construcţii, fara personal de deservire aferent

7133    Inchirierea maşinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor

7134    Inchirierea altor maşini si echipamente n.c.a.

7140 Inchirierea bunurilor personale si gospodăreşti n.c.a

7210 Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware)

7221    Editare de programe

7222    Consultanta si furnizare de alte produse software 7230 Prelucrarea informatica a datelor

7240 Activităţi legate de bazele de date

7250 Intreţinerea si repararea maşinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor

7260 Alte activităţi legate de informatica

7310 Cercetare-dezvoltare in ştiinţe fizice si naturale

7320 Cercetare-dezvoltare in ştiinţe sociale si umaniste

7411   Activităţi juridice

7412   Activităţi de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal

7413   Activităţi de studiere a pieţei si de sondaj

7415 Activităţile de management ale holdingurilor

7420 Activităţi de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea

7430 Activităţi de testări si analize tehnice

7440 Publicitate

7450 Selecţia si plasarea forţei de munca

7460 Activităţi de investigaţie si protecţie a bunurilor si persoanelor

7470 Activităţi de intretinere si curăţare a clădirilor

7481    Activităţi fotografice

7482    Activităţi de ambalare

7485   Activităţi de secretariat si traducere

7486   Activităţi ale centrelor de intermediere telefonica

7487   Alte activităţi de servicii prestate in principal intreprinderilor

7511     Servicii de administraţie generala

7512     Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii in domeniul ingrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii si al altor activităţi sociale, excluzând protecţia sociala

7513     Controlul activităţilor economice

7514     Servicii de susţinere a administraţiilor publice

7521   Activităţi de afaceri externe

7522   Activităţi de apărare naţionala

7523   Activităţi de justiţie

7524   Activităţi de ordine publica

7525   Activităţi de protecţie civila

7530 Activităţi de protecţie sociala obligatorie 8010 Invăţământ primar

8021    Invăţământ secundar general

8022    Invăţământ secundar, tehnic sau profesional 8030 Învăţământul superior

8041   Scoli de conducere (pilotaj)

8042   Alte forme de învăţământ

8511 Activităţi de asistenta spitaliceasca si in sanatorii

8512   Activităţi de asistenta medicala ambulatorie

8513   Activităţi de asistenta stomatologica

8514   Alte activităţi referitoare la sănătatea umana 8520 Activităţi veterinare

8531   Activităţi de asistenta sociala, cu cazare

8532   Activităţi de asistenta sociala, fara cazare

9001   Colectarea si tratarea apelor uzate

9002   Colectarea si tratarea altor reziduuri

9003   Salubritate, depoluare si activităţi similare

9111   Activităţi ale organizaţiilor economice si patronale

9112   Activităţi ale organizaţiilor profesionale

9120 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor

9131   Activităţi ale organizaţiilor religioase

9132   Activităţi ale organizaţiilor politice

9133   Alte activităţi asociative n.c.a.

9211    Producţia de filme cinematografice si video

9212    Distribuţia de filme cinematografice si video

9213    Proiecţia de filme cinematografice 9220 Activităţi de radio si televiziune

9231    Creaţie si interpretare artistica, dramatica si muzicala

9232    Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol

9233    Bâlciuri si parcuri de distracţii

9234    Alte activităţi de spectacole n.c.a. 9240 Activităţi ale agenţiilor de presa

9251   Activităţi ale bibliotecilor si arhivelor

9252   Activităţi ale muzeelor, conservarea monumentelor si clădirilor istorice

9253   Activităţi ale grădinilor botanice si zoologice si ale rezervaţiilor naturale

9261    Activităţi ale bazelor sportive

9262    Alte activităţi sportive

9271   Jocuri de noroc si pariuri

9272   Alte activităţi recreative

9301    Spălarea, curăţarea Si vopsirea textilelor si blănurilor

9302    Coafura si alte activităţi de infrumusetare

9303    Activităţi de pompe funebre si similare

9304    Activităţi de intretinere corporala

9305    Alte activităţi de servicii personale n.c.a.

9500 Activităţi ale personalului angajat in gospodarii particulare

9600 Activităţi desfăşurate in gospodarii private, de producere a bunurilor destinate consumului propriu

9700 Activităţi ale gospodăriilor private, de servicii pentru scopuri proprii

9900 Activităţi ale organizaţiilor si organismelor extrateritoriale

5.3.   Aceste activităţi se vor realiza împreună sau separat, în oricare dintre domeniile arătate, Societatea urmând a desfăşura toate acele activităţi conexe necesare realizării obiectului de activitate propus, în conformitate cu reglementările legale existente.

5.4.   Asociaţii se obligă să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării obiectului de

activitate.

5.5.  Societatea îşi va putea realiza obiectul de activitate atât în România, cât şi în străinătate, precum şi în zone libere, în lei sau în valută, în orice condiţii, cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei în vigoare.

5.6.  Societatea va putea participa, în calitate de acţionar sau asociat, la alte societăţi comerciale, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

5.7.  Societatea va putea desfăşura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul său, îşi va putea lărgi, modifica şi adapta obiectul de activitate, în condiţiile prevăzute de prezentul act constitutiv şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL II – CAPITALUL SOCIAL

6.  CAPITALUL SOCIAL

6.1.  Asociaţii au hotărât că Societatea să aibă un capital social în valoare de 200 RON.

6.2. Capitalul social este divizat în 20 părţi sociale egale şi indivizibile, fiecare având o valoare nominală de minimum 10 RON, subscrise şi integral vărsate de toţi asociaţii la data constituirii Societăţii.

6.3.  Capitalul social al Societăţii este asigurat de asociaţi prin aportul în numerar.

6.4.   Bunurile care vor fi eventual constituite ca aport social în natură la capitalul social, pe
parcursul desfăşurării activităţii Societăţii, vor deveni proprietatea acesteia şi nu vor putea fi înstrăinate
decât cu acordul, în unanimitate, al Adunării Generale a Asociaţilor.

în cazul retragerii sau al excluderii unuia dintre asociaţi, acesta din urmă are dreptul la restituirea contravalorii aportului la capitalul social, evaluat oficiai la data respectivă, după deducerea eventualelor creanţe ale societăţii din contravaloarea aportului mai sus menţionat.

6.5.   Asociaţii vor decide ulterior, în condiţiile legii şi ale prezentului act constitutiv, cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, după caz.

6.6.   Asociaţii se obligă să menţină o valoare netă minimă a capitalului, în conformitate cu prevederile legii aplicabile societăţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei bunurilor incluse în obiectul de activitate.

7.  APORTURILE ASOCIAŢILOR.

7.1.___________________ subscrie 14 părţi sociale, în valoare totală de 140 RON, reprezentând

70 % din capitalul social;

______________ subscrie 6 părţi sociale, în valoare totală de 60 RON, reprezentând 30 %

din capitalul social.

7.2.  Participarea asociaţilor la beneficii şi pierderi se determină în raport cu numărul şi valoarea
părţilor sociale deţinute, conform legii.

7.3.   Orice modificare ulterioară a ratei de schimb valutar (sau a leului) nu va afecta vărsămintele deja efectuate şi nu poate duce la modificarea procentelor participării asociaţilor la capitalul social al societăţii.

7.4.   Asociaţii iniţiali şi ulteriori sunt obligaţi să depună integral aportul subscris, la data şi în limitele subscripţiei, în conformitate cu cerinţele legii.

8.  PĂRŢILE SOCIALE

8.1.  Deţinerea de părţi sociale implică de drept recunoaşterea şi însuşirea prevederilor actului constitutiv al societăţii, cu toate modificările şi completările ulterioare.

8.2.  Părţile sociale sunt egale ca valoare şi indivizibile, conferind asociaţilor dreptul să-şi primească dividendele.

8.3.  Cesiunea parţială sau totală a părţilor sociale către terţi se face cu acordul unanim al asociaţilor şi cu respectarea dreptului de preempţiune, precum şi a condiţiilor de fond şi de formă, prevăzute de lege.

8.4.   în caz de deces al unui asociat, părţile sociale se transmit prin moştenire legală sau
testamentară, potrivit legii.

8.5.  Fiecare parte socială dă dreptul asociaţilor la un vot în adunările societăţii.

9. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

9.1.  Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii Adunării Generale, prin admiterea de noi asociaţi, prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite asociaţilor, efectuarea de noi aporturi de capital în numerar şi/sau în natură, acestea din urmă fiind evaluate de către experţi sau prin alte modalităţi legale.

9.2.  Majorarea capitatului social se va realiza conform procedurii prevăzute de lege.

10. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1.  Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor, cu condiţia
de a nu depăşi limita minimă prevăzută de lege. într-un asemenea caz, se vor arăta motivele pentru care
se face reducerea şi procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

10.2.  Hotărârea de reducerea capitalului social devine operantă numai după expirarea termenelor
legale.

CAPITOLUL III – DREPTURILE ŞI OBLIGATELE ASOCIAŢILOR

11. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DECURGÂND DIN PĂRŢILE SOCIALE

11.1. Societatea va ţine evidenţa părţilor sociale într-un registru ce se păstrează la sediul societăţii.

11.2. Administratorul va elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra părţilor sociale, dar cu menţiunea că acesta nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sancţiunea nulităţii transmiterii.

11.3. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată conferă posesorului ei un drept proporţional egal, cu numărul părţilor sociale existente, drept de vot în Adunarea Generală, participarea la profit sau la pierdere, precum şi alte drepturi prevăzute în Actul constitutiv.

12.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DECURGÂND DIN EXERCITAREA DREPTULUI

DE VOT

12.1. Hotărârile privind organizarea şi funcţionarea societăţii vor fi luate în Adunarea Generală, cu majoritate absolută a valorii părţilor sociale, inclusiv pentru hotărârile privind modificarea Actului constitutiv al societăţii.

13.  OBLIGAŢIA DE VÂRSÂMÂNT

13.1. Fiecare asociat este obligat să verse cota sa de participare la capitalul social, în stricta conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului Act constitutiv.

14.  RĂSPUNDEREA ASOCIAŢILOR

14.1. Asociaţii răspund numai în limitele părţilor sociale, obligaţiile Societăţii fiind garantate cu patrimoniul ei social.

14.2. Patrimoniul Societăţii nu poate fi grevat de datorii, obligaţiile Societăţii fiind garantate cu capitalul ei social

14.3.   Un creditor ai unui asociat poate formula pretenţii numai asupra părţii din beneficiul
Societăţii, care i se va repartiza acestuia de Adunarea Generală sau asupra cotei-părţi cuvenite la
excluderea sau retragerea acestuia ori ia lichidarea societăţii, conform prevederilor Actului constitutiv,

CAPITOLUL IV – CONDUCEREA Şl ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

15.  ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR

15.1. Organul suprem de conducere a societăţii este Adunarea Generală a Asociaţilor, care va fi constituită şi va funcţiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului Act constitutiv.

15.2.  Adunarea Generală a Asociaţilor se convoacă, la sediul social al Societăţii, cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar.

15.3.  Adunarea Asociaţilor are următoarele obligaţii:

a)  să aprobe bilanţul contabil şi să stabilească repartizarea beneficiului net;

b)  să desemneze pe administratori şi cenzori, să-i revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor;

c)   să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii,
desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;

d) sa modifice Actul constitutiv,

precum şi alte obligaţii în conformitate cu normele legale în vigoare.

16. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE

16.1. Obligaţia convocării Adunării Generale revine administratorului.

16.2. Un asociat sau asociaţii, ce reprezintă cel puţin 1/4 din capitalul social, vor putea cere convocarea Adunării Generale, arătând scopul acestei convocări.

16.3. Convocarea adunării se face prin scrisoare recomandată cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

17.  CONDIŢII DE VALIDITATE

17.1.  Adunările generale sunt valabil constituite dacă asociaţii prezenţi la prima convocare deţin
cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la o a doua convocare deţin 1/2 din capital.

17.2.   Deciziile Adunării Generate luate în condiţiile legii şi ale Actului constitutiv vor fi
obligatorii şi pentru asociaţii absenţi sau reprezentaţi, precum şi pentru cei care au votat împotriva
hotărârilor luate.

18.  ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

18.1.  Conducerea operativă a societăţii este asigurată de administratorul Societăţii care are – în
principal-următoarele atribuţii:

a) coordonează întreaga activitate a Societăţii;

b) asigură reprezentarea acesteia în raporturile cu terţii;

c) angajează patrimonial societatea în limitele prevăzute de lege şi de Actul constitutiv;

d) are drept de semnătură în bancă.

18.2.  De asemenea, administratorul Societăţii are şi următoarele atribuţii:

a)  întocmeşte proiectul programului de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul următor
şi le supun aprobării Adunării Generale a Asociaţilor;

b)  angajează şi concediază personalul pe baza contractelor individuale de muncă, stabileşte
drepturile şi obligaţiile acestuia;

c) aprobă operaţiunile de încasări şi de plaţi ale Societăţii;

d) aprobă încheierea contractelor în limita obiectului de activitate al Societăţii;

e)  întocmeşte raportul administratorului cu privire la activitatea Societăţii, situaţiile financiare şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent;

f)  calculează şi certifică realitatea dividendelor:

g) exercită controlul operativ al Societăţii, răspund pentru buna administrare şi pentru integritatea

patrimoniului societăţii;

h) rezolvă orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generală, potrivit legii şi conform Actului constitutiv.

18.3.  Primul Administrator al Societăţii este:

________________ , cetăţean român, născut la data de 15.12.1975 în localitatea___________ ,

judeţul Suceava, cu domiciliu în localitatea_________ , judeţul Suceava, sex feminin, posesoarea cărţii

de identitate seria S.V. nr. 029234, eliberat de Poliţia municipiului Suceava, la data de 30.08.1999, cod

numeric personal ____________ , numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit dacă nu

intervine revocarea expresă din partea Adunării Generale a Asociaţilor;

18.4.  Administratorul Societăţii va avea putere deplină, actele făcute de acesta sunt considerate ca
încheiate în numele Societăţii.

Capitolul V- ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂŢII

19. EXERCIŢIUL ECONOMICO-FINANCIAR

19.1.  Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

19.2.  Primul exerciţiu economico-financiar începe la data înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului.

20. PERSONALUL SOCIETĂŢII

20.1.  Schema de organizare şi de personal se aprobă de Adunarea Generală a Asociaţilor.

20.2.  Angajarea personalului Societăţii se va face de către administrator pe baza contractelor individuale de muncă şi a altor acte juridice prevăzute de lege.

20.3.    Plata salariilor personalului Societăţii – inclusiv a indemnizaţiilor stabilite pentru –
administrator – precum şi a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislaţiei în vigoare.

20.4. Cuantumul indemnizaţiei administratorului se stabileşte de către Adunarea Generală, iar cel
al restului de personal, de către administratorul Societăţii.

21.  CONTURILE SOCIETĂŢII

21.1.  Conturile societăţii, atât în lei, cât şi cele în valută, se vor deschide la băncile autorizate din
România.

21.2.   Alimentarea conturilor se face din aporturi la capitalul social subscris, din încasările
societăţii, din împrumuturi, credite, precum şi din alte surse, potrivit legii.

22. EVIDENŢA CONTABILĂ

22.1.  Evidenţa contabilă a Societăţii, inclusiv bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, se vor ţine în lei şi în limba română.

22.2.  Valuta convertibilă se va evidenţia distinct iar înregistrarea şi evidenţa acesteia în lei se va efectua la cursul de referinţă al BNR, la data efectuării operaţiunii.

22.3.  Orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei, în înscrisuri care vor sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de documente justificative.

22.4.  Evidenţa contabilă se organizează şi se conduce potrivit legii şi normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.

22.5.  Situaţia financiară anuală, contul de profit şi pierderi şi raportul de gestiune se vor întocmi în mod obligatoriu anual, precum şi în situaţia lichidării Societăţii. Acestea sunt supuse aprobării Adunării generale.

22.6. în bugetul de venituri şi cheltuieli se pot cuprinde cheltuieli de sponsorizare şi reprezentare în limita a 5% din cifra de afaceri a Societăţii,

16

23. CALCULAREA ŞI REPARTIZAREA PROFITULUI

23.1.  Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţ aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor. Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de rezervă, care va fi de până Ia 5% din totalul profitului prevăzut în bilanţul anual, constituirea acestuia făcându-se până va atinge 20% din capitalul social.

23.2.  Adunarea Generală poate stabili cota-parte din profit pentru constituirea de fonduri pentru dezvoltare, investiţii, reparaţii capitale şi alte fonduri prevăzute sau nu, de lege.

23.3.  Profitul rezultat constituie baza de calcul pentru stabilirea impozitului datorat bugetului de stat.

23.4.  După deducerea impozitului legal datorat bugetului de stat, profitul reaşezat se stabileşte pe cote-părţi, sub forma dividendelor ce se plătesc fiecărui asociat proporţional cu aportul fiecăruia la capitalul social şi cu activitatea fiecăruia în cadrul Societăţii, în baza hotărârilor Adunării Generale luate în acest sens.

23.5.  în cazul în care Societatea înregistrează şi pierderi, asociaţii sunt obligaţi să analizeze
cauzele şi să ia măsurile ce se impun.

CAPITOLUL VI CONTROLUL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII

24. CONTROLUL ASOCIAŢILOR

24.1.   Oricare dintre asociaţi are dreptul de a verifica situaţia financiară a Societăţii, de a cere şi de a primi date privind situaţia patrimoniului, a veniturilor şi a pierderilor şi orice alte date legate de activitatea Societăţii şi au acces la documentele acesteia.

24.2.   Pentru efectuarea unor operaţii de verificare şi certificare a bilanţurilor şi a altor operaţiuni financiar-contabile şi de trezorerie, asociaţii care deţin cel puţin 25% din capitalul social au dreptul de a cere folosirea serviciilor unei societăţi specializate sau ale unor experţi contabili autorizaţi.

25. COMISIA DE CENZORI

25.1. Gestionarea societăţii poate fi controlată de un cenzor care trebuie să depună o garanţie
egală cu 1/3 din garanţia stabilită pentru administratori, în eventualitatea în care aceasta există.

Garanţia rămâne în casa societăţii şi va fi restituită cenzorului doar dacă Adunarea Generală va hotărî aceasta în funcţie de activitatea desfăşurată pe parcursul exerciţiului.

25.2.  Cenzorul îşi va desfăşura activitatea la sediul social, dacă nu s-a stabilit un alt loc.

25.3.  Sesizarea cenzorului se poate face din oficiu sau de către administrator, precum şi de asociaţii care deţin cel puţin 25% din capitalul social.

26. ATRIBUŢIILE CENZORULUI ŞI RESPONSABILITATEA CENZORULUI 26.1. Cenzorul are următoarele atribuţii:

a)    pe perioada exerciţiului financiar supraveghează gestiunea Societăţii, are drept de control asupra evidenţei Societăţii, a modului în care sunt folosite mijloacele fixe, circulante şi fondurile băneşti, titlurile de valoare ale Societăţii, întocmind şi prezentând administratorului şi Adunării Generale rapoarte privind observaţiile făcute şi eventualele propuneri;

b)    la închiderea exerciţiului financiar, verifică dacă bilanţul şi contul de profit şi pierderi sunt legal elaborate şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea sunt ţinute regulamentar şi dacă evaluarea patrimoniului a fost făcută conform normelor stabilite pentru elaborarea bilanţului, prezentând un raport în aceste sens în care specifică observaţiile făcute şi propunerile privind modificarea sau aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi;

c)   poate cere convocarea Adunării Generale, în cazul în care aceasta nu este convocată de administrator sau când se ivesc situaţii ce necesită o rezolvare urgentă;

d)  controlează dacă dispoziţiile legale, ale Actului constitutiv şi ale Adunării Generale sunt respectate de către administrator sau de către lichidatori;

e)   îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de Actul constitutiv sau de hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor.

26.2. Cenzorul răspunde în faţa Societăţii conform legii, putând fi revocat sau suspendat de Adunarea Generală.

CAPITOLUL VII – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII ŞI EXCLUDEREA ASOCIAŢILOR

27. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII

27.1. Adunarea Generală a Asociaţilor poate hotărî transformarea formei juridice a Societăţii.

27.2.  Modificarea formei juridice a societăţii devine opozabilă terţilor numai după îndeplinirea formalităţilor de autentificare, autorizare, publicitate, înmatriculare şi înregistrare, cerute de lege la înfiinţare.

28. EXCLUDEREA ASOCIAŢILOR

28.1. Poate fi exclus din societate:

a)  asociatul care a devenit iegalmente incapabil;

b) asociatul care nu-şi îndeplineşte obligaţiile potrivit prezentului Act constitutiv sau în cazul în care acţionează împotriva intereselor Societăţii;

c)  asociatul care nu-şi efectuează aportul la care s-a obligat;

d) asociatul administrator care comite fraude în dauna Societăţii sau se serveşte de semnătura asociaţilor sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

28.2.  Excluderea se cere Instanţei Judecătoreşti de oricare asociat sau de Adunarea Generală după rămânerea sa definitivă, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial şi înregistrată în Registrul Comerţului, în condiţiile legii.

28.3. Asociatul exclus, pe de o parte, răspunde de pierderi, iar pe de altă parte, are dreptul şi la profit până în ziua excluderii sale, dar nu va ft îndreptăţit să solicite regularizarea lor financiară până ce acestea nu vor fi repartizate conform clauzelor prezentului Act constitutiv.

28.4.  Asociatul exclus are dreptul la restituirea contravalorii aportului său la capitalul social, evaluat oficial la data respectivă după deducerea eventualelor creanţe ale Societăţii din contravaloarea aportului mai sus menţionat.

CAPITOLUL VIII – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII

29. DIZOLVAREA SOCIETĂŢII 29.1. Au ca efect dizolvarea Societăţii şi dau dreptul fiecărui asociat să ceară deschiderea procedurii lichidării acesteia următoarele:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata Societăţii;

b)  imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societăţii sau realizarea acestuia;

c) declararea nulităţii Societăţii;

d) hotărârea Adunării Generale;

e)  hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice;

f) falimentul Societăţii;

g)  în orice alte situaţii, prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, luată cu unanimitate de
voturi, cu respectarea normelor legale In vigoare.

30. LICHIDAREA SOCIETĂŢII

30.1.  Lichidarea Societăţii se face de către unul sau mai mulţi lichidatori, numiţi de Adunarea Generală. Aceştia vor putea fi persoane fizice sau juridice.

30.2.  Din momentul intrării în funcţiune a lichidatorilor, mandatul administratorului încetează, lichidatorilor fiindu-le interzisă întreprinderea de noi operaţiuni în numele societăţii, cu excepţia celor în scop de lichidare.

30.3.  Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii.

30.4.  Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Adunării Generale.

30.5. Lichidatorii pot apărea în faţa instanţelor judecătoreşti şi pot încheia tranzacţii cu creditorii Societăţii.

30.6.   Lichidatorii pot înştiinţa pe creditori, printr-un anunţ public, despre lichidarea Societăţii, cerându-/e să-şi prezinte pretenţiile într-o anumită perioadă fixată. Creditorilor cunoscuţi societăţii li se va trimite înştiinţare nominală.

30.7.   Lichidatorii care efectuează noi operaţiuni, ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători, personal şi solidar, de executarea acestora.

30.8.   Din sumele rezultate din lichidarea societăţii vor fi efectuate plăţile datorate creditorilor în condiţiile legii.

30.9. Lichidatorii vor întocmi bilanţul de lichidare şi vor face propuneri de repartizare între asociaţi a rezultatelor financiare ale lichidării, conform calculului şi repartizării beneficiilor şi pierderilor, bilanţ ce va fi aprobat de Adunarea Generală, ţinându-se cont de cotele de participare ale acestora la capitalul social precum şi de activitatea efectivă a fiecăruia la bunul mers al Societăţii.

30.10. Pe baza bilanţului de lichidare, lichidatorii vor întocmi acte, în forma impusă de lege, ce vor
urma cursul impus de lege. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Societăţii
din Registrul Comerţului.

30.11.   Toate documentele emise de societate în perioada lichidării vor conţine denumirea
Societăţii, urmată de cuvintele „societate în lichidare”.

CAPITOLUL IX – SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR

31. COMPETENŢA DE SOLUŢIONARE

31.1.  Toate litigiile intervenite în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Act
constitutiv vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă.

31.2. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti competente.

CAPITOLUL X – CLAUZE FINALE

32.1.  Prevederile prezentului Aci constitutiv se completează cu orice alte dispoziţii legale

aplicabile societăţilor comerciale.

32.2.  Prezentul Act constitutiv intră în vigoare după înregistrarea lui în Registru! Comerţului.

32.3.  Prezentul Act constitutiv a fost redactat astăzi, 19.09.2006, într-un număr de 6 exemplare, din care 5 exemplare pentru părţi şi un exemplar pentru Oficiul Registrului Comerţului Suceava.

ASOCIATI

Model act constitutiv trei asociati (S.R.L.)

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA

Intre subscrişii:

1……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara antecedente penale, stare civila : necasatorita, identificata cu CI, seria ….., nr. ……, eliberat de ……. la data de …………….

2. ……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara antecedente penale, stare civila : necasatorita, identificata cu CI, seria ….., nr. ……, eliberat de ……. la data de …………….

3. ……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara antecedente penale, stare civila : necasatorita, identificata cu CI, seria ….., nr. ……, eliberat de ……. la data de …………….

-a intervenit prezentul act constitutiv in vederea constituirii unei societati comerciale in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata.

CAPITOLUL- I-DENUMIRE, FORMA JURIDICA, OBIECTUL DE ACTIVITATE, SEDIUL SOCIAL, DURATA SOCIETATII

Art.1.DENUMIREA SOCIETATII

Denumirea societatii este” ………..” conform dovezii privind disponibilitatea firmei si/sau emblemei nr………. din …/../…. eliberata de Oficiul Registrului Comertului Bucuresti.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte documente emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele « SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA » sau initialele « S.R.L. », sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul fiscal.

Art.2.FORMA JURIDICA A SOCIETATII

a)Societatea este persoana juridical romana avand forma juridical cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, prevederile Legii nr.31/1990 republicata.

b)In cadrul activitatii sale societatea comerciala “…….” este titulara de drepturi si obligatii garantate cu patrimonial social si poate sa dobandeasca drepturi de proprietate si alte drepturi.

Asociatii vor raspunde in limita aportului varsat la capitalul social, patrimoniul personal nefiind susceptibil de urmarire.

Art.3.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Domeniul principal :Valorificarea de pachete si ambalaje din metal si plastic.

Activitate principala :Productia si asamblarea de ambalaje din metal si plastic..

Obiectul de activitate al societatii nu este limitativ,el putand fi extins prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor si cu obtinerea avizelor legale.In realizarea obiectului de activitate,societatea va putea sa incheie contracte cu parteneri romani si straini,persoane fizice si juridice,sa infiinteze societati comerciale cu participare de capital romanesc sau strain,pe baza principiului libertatii contractuale exercitat in conditiile legii in vigoare.

Art.4.SEDIUL SOCIAL

Sediul social :……………………………….

Societatea va putea schimba sediul in alt loc din Romania prin hotararea A.G.A.,cu respectarea formelor prevazute in lege.

Societatea va putea infiinta prin hotararea A.G.A. sucursale,filiale,agentii,reprezentante,birouri,magazine,pucte de lucru si alte asemenea sedii secundare in Romania si in strainatate,potrivit legislatiei romane si a celei teritorial aplicabile.

Art.5. DURATA SOCIETATII Societatea se constituie pe o durata nelimitata de timp cu incepere de la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL-II-CAPITALUL SOCIETATII

Art.6.CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris al societatii este de 60000000 lei,impartit in 600 parti sociale in valoare de 100000 lei fiecare,in intregime subscris si varsat de asociati.

Partile sociale sunt indivizibile si nu vor putea fi reprezentate prin titluri.

La cerere,administratorul va putea elibera certificate constatatoare a drepturilor asupra partilor sociale in conditiile si cu efectele stabilite de lege.

Partile sociale pot fi cesionate in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv.

In cazul decesului titularului unei parti sociale A.G.A. va hotati,in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv,drepturile mostenitorilor respectivi.

Structura participarii asociatilor la constituirea capitalului social se prezinta astfel :

1……………- 200 parti sociale,in valoare totala de 20000000 lei,numerotate de la 1 la 200 ,reprezentand 33.33% din capitalul social total.

2…………… parti sociale,in valoare totala de 20000000 lei ,numerotate de la 201 la 400,reprezentand 33.33% din capitalul social total.

3………….- 200 parti sociale,in valoare totala de 20000000 lei,numerotate de la 401 la 600,reprezentand 33.33% din capitalul social total.

Art.7.MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social va fi majorat pe baza hotararii A.G.A. prin subscrierea de noi parti sociale sau ridicarea valorii partii sociale existente,reprezentand aporturi in natura sau numerar.Majorarea capitalului social se va putea face si prin utilizarea rezervelor,cu exceptia rezervelor legale,precum si a beneficiilor si a primelor legate de capital,inclusiv a diferentelor durabile din reevaluarea patrimoniului social,ori in alte modalitati permise de lege.

Daca marirea capitalului social se face prin aport in natura,Adunarea generala extraordinara care a hotarat aceasta va numi o comisie de experti pentru evaluarea acestuia.

Dupa depunerea raportului de expertiza,A.G.A. poate hotari marirea capitalului.

Hotararea A.G.A. trebuie sa cuprinda descrierea aportului in natura,numele persoanei ce-l efectueaza si nr. partilor sociale corespunzatoare acestui aport.

Noile parti sociale trebuie subscrise in totalitatea lor,libere de orice sarcini,iar valoarea lor varsata in termen de 30 zile de la data hotararii A.G.A. de majorare a capitalului.

Art.8.REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararii A.G.A. care va vota in conditiile cerute pentru modificarea societatii.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre administratori Comisiei de Cenzori,daca este cazul,cu cel putin 30 zile inainte de data A.G.A.,care hotaraste asupra cauzelor si conditiilor reducerii.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a 2 luni din ziua in care hotararea de reducere a capitalului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social legal si sa arate motivele pentru care se face reducerea procedeul ce va fi utilizat.Daca reducerea de capital afecteaza conditiile de baza in care a fost aprobata cererea,se vor obtine noi aprobari de la organele in drept.

Art.9.PARTILE SOCIALE

Societatea poate emite si inmana asociatilor certificate constatatoare a drepturilor asupra partilor sociale,cuprinzand :

 • denumirea si durata societatii
 • data constituirii societatii,nr.de inmatriculare in Registrul Comertului si nr. Monitorului Oficial in care s-a facut publicarea
 • capitalul social,nr. partilor sociale si nr. de ordine,valoarea nominala
 • numele,prenumele si domiciliul asociatilor
 • mentiunea ca certificatul nu este negociabil

Certificatele vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi directori.

Societatea va tine evidenta partilor sociale,a certificatelor eliberate si a celor cesionate intr-un registru care se pastreaza la sediul social.

In cazul pierderii unui certificat,proprietarul trebuie sa notifice aceasta administratorilor si sa publice pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei sau in presa.

Dupa sase luni de la data publicarii pierderii,se poate elibera un duplicat al certificatului prin care se face dovada ca detinatorul este proprietar al partilor sociale.

Art.10.DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN DETINEREA DE PARTI SOCIALE

Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la un vot in A.G.A.,dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere,dreptul de a participa la distribuirea profitului,conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale,precum si alte drepturi prevazute in actul constitutiv.

Obligatiile sociale sunt garantate cu capital social,iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatilor.

Drepturile si obligatiile legate de detinerea partilor sociale urmeaza partile sociale in cazul trecerii acestora in proprietatea altor persoane.

Art.11.CESIUNEA(CEDAREA) PARTILOR SOCIALE

Partile sociale sunt indivizibile fata de societate,care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare parte sociala.

Cesiunea partiala sau totala a partilor sociale,intre asociati sau catre terti,se poate face numai pe baza hotararii A..G.A.,luata cu unanimitate de voturi.

Cesiunea catre persoane straine de societate este admisa cu respectarea urmatoarelor conditii :

Management (II) (model contract)

CONTRACT DE MANAGEMENT

Între:

1) Subscrisa S.C. ………………. S.A. / S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în ……………………, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. ……………….., având codul unic de înregistrare …………,

legal reprezentată prin Adunarea Generală a Asociaţilor, în următoarea componenţă: …………………………,

denumită în continuare Societatea

şi

2) Dl. A.B., persoană fizică cu cetăţenie română, cu domiciliul în ……………………….., identificat cu …………………………, codul numeric personal: ……………………,

denumit în continuare manager,

se încheie următorul contract de management:

Dl. A.B., prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, a fost numit în funcţia de manager al S.C. ………….S.A. / S.R.L. În această calitate, dl A.B. va organiza şi va conduce întreaga activitate a societăţii, în limitele mandatului acordat prin prezentul contract.

Relaţiile ce se vor stabili între Societate şi dl. A.B., în calitate de Manager, sunt reglementate după cum urmează:

I. Domeniul de activitate al managerului; activităţi secundare

Art. 1. (1) Dl. A.B. va îndeplini funcţia de Manager, cu prerogativele ce decurg din prezentul contract.

(2) Managerul este împuternicit cu exercitarea prerogativelor de organizare, conducere şi reprezentare a societăţii. Managerul reprezentă societatea faţă de terţi şi  este responsabil pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii.

Art. 2. Pentru situaţiile în care, conform legilor române în vigoare, d-lui A.B. îi va deveni incompatibilă exercitarea funcţiei de manager sau i se vor îngrădi alte drepturi rezultând din exercitarea acestei funcţii, Adunarea Generală a Asociaţilor va putea în orice moment să revoce numirea d-lui A.B. în funcţia de manager sau, după caz, i se vor îngrădi atribuţiile de reprezentare a societăţii, fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale managerului, izvorând din prezentul contract. Măsura revocării va atrage după sine, de drept, rezilierea prezentului contract.

Art. 3. În termen de 15 zile de la data încheierii şi semnării prezentului contract, managerul va propune Adunării Generale a Asociaţilor un plan de afaceri pentru anii …………. A.G.A. va aproba planul de afaceri în termen de cel mult 15 zile de la data propunerii lui. Planul de afaceri aprobat de A.G.A. reprezintă principalul element de reper în evaluarea activităţii managerului.

Art. 4. (1) Pentru a desfăşura anumite activităţi, precum şi pentru a putea încheia afaceri considerate de importanţă majoră pentru societate, managerul este obligat să ceară în prealabil acordul Adunării Generale a Asociaţilor.

(2) În spiritul dispoziţiilor din alineatul precedent, managerul este obligat să solicite şi să obţină acordul A.G.A.,  în vederea desfăşurării următoarelor activităţi:

a) stabilirea planului de investiţii şi a celui financiar;

b) stabilirea principalelor direcţii de activitate ale societăţii, confirmarea planurilor de durată medie şi lungă, precum şi a raporturilor de execuţie a acestora;

c) stabilirea structurii societăţii, confirmarea planului de organizare şi de angajaţi;

d) achiziţionarea, înstrăinarea şi grevarea cu sarcini a imobilelor societăţii, precum şi alte tranzacţii imobiliare;

e) contractarea de împrumuturi şi alte forme de credit;

f) stabilirea remuneraţiei personalului de conducere al societăţii;

g) însărcinarea experţilor externi independenţi ce certifică bilanţurile;

h) numirea şi revocarea împuterniciţilor;

i) achiziţionarea, înstrăinarea şi grevarea activelor societăţii, inclusiv a drepturilor materiale, în cazul în care se depăşesc sumele prevăzute în buget în acest scop sau preţul de vânzare este mai mic decât cel prevăzut  în buget;

j) acordarea de garanţii  reale şi personale, angajarea de datorii şi alte astfel de obligaţii  ale societăţii, în cazul în care acestea depăşesc valorile aprobate prin buget;

k) contracte care leagă societatea pentru o perioadă mai mare decât cea prevăzută în buget, sau prin care societatea se obligă la sume care depăşesc valoarea respectivă din buget;

l) angajarea de personal peste limitele prevăzute în buget;

m) acordarea de  împuterniciri şi procuri generale şi speciale;

n) înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi societăţi noi.

Art. 5. Managerul se obligă să pună în serviciul societăţii întreaga sa capacitate de muncă, precum şi toate rezultatele muncii sale profesionale. El va folosi toată experienţa sa managerială şi va depune toate diligenţele în vederea aducerii la îndeplinire a scopului economic şi social al societăţii. Timpul de lucru al managerului se va stabili în funcţie de cerinţele practice ale activităţii manageriale, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente materiei.

Art. 6. Pe durata desfăşurării prezentului contract, se interzice managerului să deţină părţi sociale sau acţiuni într-o altă societate concurentă sau să fie implicat, în nume personal ori prin prepuşi ai săi, în orice alte societăţi care desfăşoară un obiect de activitate în concurenţă cu societatea. Managerul nu va putea desfăşura activităţi plătite sau neplătite în domeniu, fără acordul prealabil al Adunării Generale a Asociaţilor.

Art. 7. Managerul nu se va putea implica în nici un fel în desfăşurarea activităţii unor terţe societăţi sau organisme, altele decât cele prevăzute la alineatul precedent, fără a solicita în prealabil acordul Adunării Generale a Asociaţilor. A.G.A. va putea interzice managerului implicarea în astfel de activităţi, dacă prin aceasta ar rezulta o influenţă negativă pentru societate.

II. Drepturile şi obligaţiile managerului

Art. 8. Drepturile şi obligaţiile d-lui A.B., ca manager al societăţii, sunt stabilite în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, cu prevederile actului constitutiv al societăţii (luându-se în considerare şi eventualele modificări aduse prin acte adiţionale). Principalele drepturi şi obligaţii ale managerului sunt cele stabilite prin prezentul contract.

Art. 9. Managerul este obligat să aducă la îndeplinire toate hotărârile organelor de conducere ale societăţii, luate cu respectarea competenţelor ce le revin, conform actului constitutiv şi dispoziţiilor legale în vigoare. El are dreptul de a solicita în orice moment organelor de conducere ale societăţii să adopte hotărâri cu privire la anumite afaceri în care este sau urmează să fie implicată societatea.

Art. 10. (1) La încheierea exerciţiului fiscal al fiecărei luni, managerul va prezenta reprezentanţilor A.G.A. o raporatare privind activitatea desfăşurată de societate în luna respectivă.

(2) La fiecare 6 luni, A.G.A. va analiza activitatea managerului, comparând rezultatele obţinute de societate cu indicatorii stabiliţi prin planul de afaceri. Dacă A.G.A. va constata că rezultatele obţinute de societate sunt mai mici cu cel puţin 50% decât indicatorii din planul de afaceri, iar acestă neconcordanţă se datorează unor erori de management, prezentul contract se consideră reziliat de drept. A.G.A. va decide dacă va mai continua sau nu colaborarea cu managerul.

III. Salarii şi alte venituri ale managerului

Art. 11. (1) Managerul primeşte pentru activitatea sa ca manager al societăţii un salariu de …………………… lei brut/lună, ce va putea fi renegociat ulterior. Acest salariu se va achita într-o singură tranşă lunară, pe 10 ale fiecărei luni ce urmează lunii pentru care se face plata, după ce se vor fi reţinut şi vărsat impozitele şi taxele legale.

(2) Pentru anii financiari ……………, în afara veniturilor stabilite la alin. (1) din prezentul articol, managerul va mai primi ca bonus un procent de …………% din profitul net (după scăderea cheltuielilor din profit), obţinut de societate în anul respectiv.

Art. 12. (1) Dacă rezultatele obţinute de societate în anii financiari ……………….. concordă într-un procent de cel puţin ……..% cu indicatorii stabiliţi prin planul de afaceri (anexat prezentului contract şi care face parte integrantă din acesta), la sfârşitul acestei perioade managerului i se vor ceda, fără vreo altă plată, acţiuni / părţi sociale reprezentând în total …….% din capitalul social al societăţii. Fiecare asociat va ceda managerului câte …% din părţile sociale pe care le deţine.

(2) Managerul îşi asumă obligaţia ca, după cedarea părţilor sociale, conform dispoziţiilor alineatului precedent, să rămână în funcţie pe o perioadă de cel puţin încă 3 ani. În cazul în care dl. A.B. va renunţa la funcţia de manager înainte de expirarea acestei perioade, contractul pentru cedarea părţilor sociale devine caduc fără nici o altă formalitate.

Art. 13. (1) În afară de sumele stipulate la articolul 12, începând cu anul financiar ……….., dacă societatea va realiza în proporţie de cel puţin ………% planul de afaceri stabilit, managerul va mai primi anual un bonus suplimentar de ……..% din dividendele ce se vor repartiza asociaţilor societăţii, după deducerea sumelor stabilite conform legii sau stabilite de A.G.A. pentru fondul de investiţii şi pentru fondul de rezervă.

(2) Prin plata sumelor datorate conform acestui contract sunt remunerate toate activităţile managerului în cadrul societăţii, prin aceasta, de asemenea, şi activitatea din afara programului de lucru şi lucrări în zile de sâmbătă, duminică şi sărbători declarate libere.

Art. 14. În cazul unei incapacităţi de muncă, care intervine fără vina managerului, ca urmare a unei îmbolnăviri sau accident, se va continua plata salariului integral pe o perioadă de 6 luni.

Art. 15. Dacă pe perioada acestui contract, asupra managerului intervine o stare cronică ( boală sau accident cu urmări grave), care determină o incapacitate de a munci, atunci contractul se consideră reziliat începând cu sfârşitul trimestrului pentru care s-a stabilit incapacitatea permanentă de muncă.

Art. 16. Dacă managerul decedează pe perioada derulării acestui contract, văduva sa şi copiii pe care acesta i-a avut în întreţinere au dreptul, ca şi creditor global, la continuarea plăţii salariului cuvenit pentru luna decesului şi pentru următoarele 3 luni.

IV. Compensarea cheltuielilor / cheltuieli suplimentare

Art. 17. Cheltuielile care se fac în legătură cu călătoriile de afaceri ale managerului se decontează, dacă se face dovada lor,cu respectarea plafoanelor impuse de legislaţia fiscală în vigoare. Cheltuielile care depăşesc aceste plafoane se compensează conform legislaţiei fiscale. Alte speze (cheltuieli din tratative, protocol, etc.) se vor compensa odată cu dovada necesităţii efectuării lor, avându-se în vedere prevederile fiscale legale.

V. Concediu

Art. 18. I se recunoaşte managerului dreptul la un concediu de odihnă anual de ……. de zile lucrătoare.

Art. 19. Managerul va anunţa Adunării Generale a Asociaţilor data dorită pentru intrarea în concediu precum şi durata concediului la o dată oportună; el se va orienta în stabilirea concediului său în funcţie de priorităţile întreprinderii şi va conveni asupra datei împreună cu A.G.A.

VI. Păstrarea secretului. Confidenţialitate

Art. 20. Managerul va păstra cu stricteţe secretul profesional, în raport cu terţii, privitor la toate problemele de afaceri ale societăţii, precum şi în legătură cu activitatea depusă de el pentru societate şi în legătură cu toate activitaţile cunoscute de el, care privesc societatea, întreprinderile asociate, clienţii lor şi pe asociaţi, în timpul derulării prezentului contract de management, precum şi după încetarea acestuia, timp de 3 ani.

Art. 21. La încetarea prezentului contract, managerul va returna către societate, fără o solicitare expresă din partea acesteia, toate documentele aflate în posesia sa şi care au legătură cu afacerile societăţii.

Art. 22. Managerul este obligat să transmită informaţii societăţii, chiar şi după expirarea acestui contract, dacă sunt în legătură cu probleme de serviciu apărute pe durata desfăşurării prezentului contract .

VII. Durata şi rezilierea contractului

Art. 23. Prezentul contract de management intră în vigoare la data de ……….. şi se încheie pe o durată de …………, cu posibilitatea prelungirii lui.

Art. 24. (1) Părţile pot cere rezilierea contractului, cu un preaviz de 6 luni; termenul începe să curgă de la data de 1 ale lunii următoare după luna în care s-a cerut rezilierea.

(2) Dispoziţiile alineatului precedent nu sunt aplicabile în faţa unor situaţii excepţionale, care implică eliberarea imediată a managerului din funcţia pe care o deţine.

(3) Rămân aplicabile dispoziţiile art. 10.

Art. 25. În cazul rezilierii contractului, societatea îl va elibera imediat din funcţie pe manager, ceea ce duce şi la încetarea obligaţiei acestuia de a mai presta activităţi pentru societate. Dispoziţiile art. 19 rămân în vigoare până la expirarea duratei prevăzute.

Art. 26. Rezilierea prezentului contract nu se poate face decât în formă scrisă. Rezilierea contractului din partea societăţii se va putea face numai în baza unei hotărâri a A.G.A.

VIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 27. Orice modificări şi completări aduse prin eventuale acte adiţionale prezentului contract de management sunt valabile şi intră în vigoare numai dacă s-au încheiat în aceeaşi formă şi cu respectarea aceleeaşi proceduri care a stat la baza încheierii prezentului contract.

Art. 28. Orice diferende şi neîntelegeri izvorând din interpretarea şi executarea clauzelor prezentului contract se vor soluţiona în cadrul societăţii, la sediul acesteia. În caz contrar, părţile vor recurge la:

a) arbitrajul comercial;

b) instanţele de drept comun.

Art. 29. (1) În cazul în care anumite clauze sau dispoziţii ale prezentului contract sunt sau devin nule de drept, conform legislaţiei române în vigoare la data aplicării lor, acest fapt nu atrage după sine şi nulitatea celorlalte clauze sau a întregului contract. Ele sunt şi rămân valabile. În locul clauzelor nule de drept se va conveni asupra altor reglementări, conforme cu legislaţia incidentă materiei, reglementări care să reflecte în modul cel mai exact cu putinţă scopul economic şi social pe care l-au urmărit părţile la încheierea prezentului contract.

(2) Se va proceda în mod corespunzător şi pentru eliminarea lacunelor ce vor apărea prin interpretarea şi aplicarea prezentului contract.

Art. 30. Dispoziţiile prezentului contract se completează de drept cu legislaţia României incidentă acestei materii, în vigoare la momentul executării obligaţiilor stabilite prin prezentul contract.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ………………, la sediul S.C. …………. S.A. / S.R.L.. S-au întocmit şi semnat un nr. de ……….. exemplare originale.

1. S.C. …………..S.A. / S.R.L……………………..

2. Manager …………………….


Curierat, contract de

CONTRACT DE CURIERAT EXPRES Nr….

Încheiat astăzi ……………………

CAPITOLUL I: PĂRŢILE CONTRACTANTE

Între:……………………………………..……………………………………………… cu sediul in …………………………….……, cod unic de inregistrare ………………………….., înregistrat la Registrul Comerţului sub nr……………………………., cod IBAN ………………………………… deschis la banca ……………………… sucursala …………………………….., reprezentat prin dna/dl ……………………………… având funcţia de …………………………………, în calitate de CLIENT

şi

S.C.……………………………………..……………………………………………… cu sediul in …………………………….……, cod unic de inregistrare ………………………….., înregistrat la Registrul Comerţului sub nr……………………………., cod IBAN ………………………………… deschis la banca ……………………… sucursala …………………………….., reprezentat prin dna/dl ……………………………… având funcţia de …………………………………, în calitate de PRESTATOR.

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de servicii complete de curierat.

CAPITOLUL III: OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

OBLIGAŢIILE PRESTATORUL

 1. PRESTATORUL se va prezenta la adresa şi intervalul orar indicate după lansarea comenzii de către CLIENT.

 1. La preluarea expedierii, PRESTATORUL va verifica modul de ambalare, etanşeitatea ambalării şi, eventual, siguranţa sigiliului. Dacă se constată lipsuri din marfa livrată, deşi coletul a fost sigilat în momentul livrării, PRESTATORUL va fi absolvit de răspundere. Eventualele menţiuni (cu privire la starea expedierii: numărul de colete lipsă, marfa avariată, ambalaj deteriorat) se vor înscrie de către destinatar în prezenţa PRESTATORUL pe documentul de transport, iar PRESTATORUL va înştiinţa clientul în maxim 24 de ore de la înscrierea respectivelor menţiuni.

  3.    La cererea CLIENTULUI, confirmarea de primire conţinând numele primitorilor expedierilor şi ora de predare va fi transmisă acestuia de către PRESTATORUL prin e-mail, fax sau telefonic.

  4.    PRESTATORUL va preda destinatarilor expedierii bunurile expediate numai pe baza de semnatură de primire.

  5.    PRESTATORUL va informa CLIENTUL despre eventualele adrese incomplete/ greşite sau despre lipsa destinatarului în maxim 48 de ore (zile lucrătoare), de la constatarea imposibilităţii livrării.Schimbarea oraşului de destinaţie se consideră o nouă expediere şi se taxează ca atare.

  6.    PRESTATORUL va prelua expedierile doar pe baza documentelor de transport.

  7.    PRESTATORUL îşi rezervă dreptul de a refuza preluarea expedierilor care pun în pericol integritatea transportului (articole interzise, articole neambalate/ ambalate necorespunzător).

  8.    PRESTATORUL va păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la CLIENT, potrivit legislaţiei române în vigoare.

OBLIGAŢIILE CLIENTULUI

1. CLIENTUL va emite comenzi pentru transport până la orele…….., urmând a pune la dispoziţia transportatorului bunurile ambalate corespunzător, împreună cu documentele de transport aferente, până la orele…………, în aceeaşi zi. În situaţia în care comandă de ridicare a expedierii este lansată după orele ……….., chiar dacă expedierea este pusă la dispoziţia PRESTATORUL până la orele ……., PRESTATORUL nu garantează expedierea în aceeaşi zi.

2. CLIENTUL va furniza informaţii complete cu privire la expediere: numele destinatarului, adresa exactă, numărul de telefon, numele persoanei de contact, greutatea şi conţinutul expedierii, orele la care destinatarul poate fi găsit (acolo unde este cazul).

3. Răspunderea privind conţinutul expedierii revine exclusiv CLIENTULUI, în condiţiile prevăzute de legislaţia română în vigoare. PRESTATORUL nu transportă bunuri periculoase/ articole interzise, conform art. 4 din Anexa 3 – “Condiţii Generale de Transport” . Răspunderea CLIENTULUI se extinde asupra tuturor bunurilor din interiorul mijlocului de transport eventual distrus sau avariat prin explozia, inflamarea, corodarea sau scurgerea bunurilor periculoase/ articolelor interzise, precum şi asupra oricăror alte cheltuieli pe care PRESTATORUL le-a facut ca urmare a transportului în cauză.

4. CLIENTUL va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor expediate şi va răspunde pentru prejudiciile cauzate PRESTATORUL ca urmare a nerespectării acestei obligaţii.

5. CLIENTUL va răspunde pentru consecinţele declaraţiilor/ instrucţiunilor inexacte sau eronate furnizate PRESTATORUL.

6. CLIENTUL va anunţa PRESTATORUL despre orice modificare privind schimbarea sediului sau a punctului de preluare a expediţiilor, în momentul producerii respectivei schimbări.

7. CLIENTUL va păstra confidenţialitatea atât cu privire la activităţile derulate ca urmare a prezentului contract cât şi cu privire la conţinutul prezentului contract, în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

CAPITOLUL IV: ASIGURAREA

La cerere, CLIENTUL poate asigura suplimentar orice expediere. Pentru acest serviciu se aplică o rată de 1% din valoarea declarată a bunurilor pe factura însoţitoare. Asigurarea este opţională pentru CLIENT şi poate fi activată prin marcarea serviciului corespunzător pe documentul de transport, în momentul preluării mărfii.

CAPITOLUL V: INCASAREA CONTRAVALORII MARFII

La cerere, contravaloarea marfii expediate poate fi incasata de catre PRESTATORUL pentru CLIENT, in care caz comisionul practicat de PRESTATORUL pentru ramburs este de 1% din valoarea declarata a marfii, la care se adauga taxa de 5 RON.

CAPITOLUL VI: TARIFELE ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

Tarifele serviciilor prestate de PRESTATORUL pentru CLIENT sunt prezentate în Anexa nr 1.

PRESTATORUL va factura CLIENTULUI transportul conform tarifelor convenite şi menţionate în anexe, ……………., în RON, la greutatea taxabilă a expedierilor respective.

Facturile aferente transportului efectuat se vor expedia la sediul CLIENTULUI.

În baza semnăturii şi stampilei acordate de client pe baza de contract, sumele facturate ca urmare a serviciilor efectuate de PRESTATORUL se vor considera asumate de către client.

Termenul de plata menţionat pe factură este de … zile de la data emiterii facturii către CLIENT.

CAPITOLUL VII: ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract înceteaza de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe de judecată, în cazul în care vreuna din părţi:

–    Este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

–    Cesioneaza drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;

–    Prin acordul părţilor.

Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract în aceste condiţii,
o va notifica celeilalte părţi cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

Prezentul contract se reziliază în cazul în care una dintre părţi:

–    Nu îşi execută obligaţiile prevăzute în prezentul contract;

–    În termen de 3 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare din obligaţiile ce-i revin;

Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante;

Rezilierea presupune plata de daune-interese, conform limitei responsabilităţilor, atunci când neîndeplinirea obligaţiilor de către una dintre părţi – total sau parţial – determină un prejudiciu celeilalte părţi.

CAPITOLUL VIII: FORŢA MAJORĂ

Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă aceasta a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de legislaţia română în vigoare la data producerii evenimentului.

Partea care invocă forţa majoră este obligata să notifice celeilalte părţi producerea evenimentului în termen de 24 ore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Dacă în termen de 10 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune – interese.

CAPITOLUL IX: NOTIFICĂRI

Orice notificare adresată de părţi una celeilalte în legătura cu prezentul contract se consideră a fi valabil îndeplinită dacă este comunicată la sediul fiecăreia, menţionat în Capitolul I al prezentului contract.

Notificarea comunicată pe cale poştală se consideră primită la data menţionată de oficiul poştal pe plic. Notificarea comunicată prin fax, telex sau e-mail se consideră a fi primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

CAPITOLUL X: LITIGII

Toate litigiile privind interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către reprezentanţii părţilor.

În cazul imposibilităţii realizării unei întelegeri pe cale amiabilă soluţionarea litigiului va fi făcută pe cale judecătorească.

CAPITOLUL XI: DISPOZIŢII FINALE

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

În eventualitatea unor schimbări ale legislaţiei române care afectează prezentul contract, acesta se va modifica în mod corespunzător, prin act adiţional, într-un termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a respectivelor schimbări.

Anexele: 1-“Servicii, Tarife”, 2-“Localitati zona A” si 3-“Conditii generale de transport” fac parte integranta din prezentul contract.

Prezentul contract a fost redactat şi semnat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,                            CLIENT,

Comodat pentru telefon mobil, Contract de

CONTRACT DE COMODAT PENTRU TELEFON MOBIL

Încheiat între:

SC _______________ SRL, persoană juridică cu sediul în ______________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. _____________, CUI _____________________, reprezentată legal prin dl. ______________________, în calitate de Administrator, denumită în continuare „Comodantul” sau „Angajatorul”,

Dl/dna _______ , domiciliat în ____, identificat cu CI serie ___ nr. ___, eliberată de ___ la data de ___ , CNP ___, în calitate de angajat, denumit în continuare „Comodatarul” sau „Angajatul”.

I. Obiectul Contractului

În baza contractului individual de muncă încheiat între Angajator şi Angajat în data de _________ şi înregistrat sub nr. ___________, pentru desfăşurarea activităţii Angajatului, acestuia i se pune la dispoziţie telefonul mobil marca ________, tipul _________, cu cartela SIM cu numărul _____________, cu următoarele dotări suplimentare:___________________________, în condiţiile prezentului contract.

II. Drepturi şi obligaţii ale Comodatarului

1.         Urmare a încheierii prezentului contract, Comodatarul va avea următoarele drepturi:

a)      să folosească telefonul mobil în scopul desfăşurării activităţii sale, cu respectarea Regulamentului de Ordine Interioară al Angajatorului şi a indicaţiilor Angajatorului;

b)      să poată folosi telefonul mobil şi pentru scopuri private.

2.         Urmare a încheierii prezentului contract, Comodatarul va avea următoarele obligaţii:

a) să menţină telefonul mobil în stare bună de funcţionare şi să-l întreţină ca un bun proprietar, folosindu-l în limitele normale, fără excese de orice fel;

b) să răspundă pentru plata tuturor costurilor în legătură cu folosinţa în scopuri private a telefonului mobil, costuri care vor fi deduse din salariul său (cheltuieli abonament proporţional cu durata folosirii în scopuri private, cheltuieli de convorbiri);

c)         să predea la finalul fiecărei luni un raport cu privire la convorbirile efectuate în interes de serviciu şi cele efectuate în scopuri private; raportul va fi predat la departamentul de contabilitate pentru stabilirea sumelor ce vor fi reţinute din salariul Angajatului aferent lunii următoare pentru folosirea în scop personal a telefonului mobil;

d)        să răspundă pentru orice neconcordanţă a informaţiilor conţinute în raportul predat de către el;

e)         să nu predea telefonul mobil sau cartela SIM altor persoane decât cele autorizate pentru luarea în primire a acestora;

f)          să nu permită folosirea telefonului mobil sau a cartelei SIM de către persoane neautorizate în acest sens de către Comodant;

g)         să predea telefonul mobil şi cartela SIM la cererea Angajatorului în stare bună de funcţionare şi cu toate dotările cu care acestea i-au fost puse la dispoziţie, ţinând cont de uzura normală.

III. Drepturi şi obligaţii ale Comodantului

1.         Urmare a încheierii prezentului contract, Comodantul va avea obligaţia să suporte toate cheltuielile aferente desfăşurării activităţii societăţii de către Comodatar prin intermediul telefonului mobil (cheltuieli cu abonamentul, cheltuieli cu convorbiri, cheltuieli de întreţinere etc.).

2.         Urmare a încheierii prezentului contract, Comodantul va avea următoarele drepturi:

a)      să ceară Angajatului în orice moment, fără necesitatea unei motivări, predarea telefonului mobil şi a cartelei SIM;

b)      să revoce în orice moment dreptul conferit Angajatului de a utiliza telefonul mobil în scopuri private;

c)      în calitate de angajator să reţină Comodatarului din salariul lunar o sumă echivalentă cu _____% din valoarea lunară a abonamentului în vederea acoperirii de către Comodatar a cheltuielilor cu privire la abonamentul aferent telefonului mobil pentru perioada în care telefonul mobil este folosit în scop privat.

IV. Durată şi reziliere

Prezentul contract se încheie pe perioada valabilităţii contractului de muncă încheiat între părţi şi poate fi reziliat în orice moment, fără preaviz, de către Comodant.

V. Clauze speciale

1.      Comodatarul este răspunzător pentru toate pagubele provocate Comodantului şi terţilor prin utilizarea neconformă a telefonului mobil sau a cartelei SIM. Comodantul are dreptul să recupereze integral de la Comodant eventualele sume folosite în vederea acoperirii pagubelor provocate de către acesta în calitate de Angajat prin utilizarea neconformă a telefonului mobil sau a cartelei SIM.

2.      Comodantul va dispune efectuarea reparaţiilor de întreţinere şi necesare şi va suporta cheltuielile aferente acestor reparaţii. Nici un fel de reparaţie la telefonul mobil nu va putea fi făcută fără acordul scris al Comodantului. În cazul în care reparaţiile sunt necesare în urma unor pagube provocate din culpa Comodatarului, Comodantul poate recupera integral sumele afectate acestor reparaţii de la Comodatar.

3.      Un drept de retenţie al Comodatarului cu privire la telefonul mobil sau la cartela SIM este exclus în orice condiţii.

4.      Clauzele prezentului contract se completează cu dispoziţiile incidente din Codul Civil şi legislaţia în vigoare aplicabile contractului de comodat, precum şi cu cele aplicabile conţinute în Regulamentul de Ordine Interioară al Comodantului.

Redactat de către părţi şi încheiat astăzi, __________________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnături,

Comodant Comodatar

D-nul ___________                                                    SC ______________ SRL

Prin _____________

Livrare productie tipografica, Contract de

CONTRACT LIVRARE PRODUCTIE TIPOGRAFICA

Nr. ………………. / din……………………

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

    S.C ………………….. cu sediul in …….., str. ………., nr. ……., sc. …., ap……, judetul ………, Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr……………, Cod de identificare fiscala RO ……………, , avand cond IBAN …………………, deschis la ……………., reprezentata prin ……………………, in calitate de FURNIZOR

si

    S.C.____________________________ , cu sediul in localitatea ________________, str. ________________, nr. ___, bloc .____, scara ____, etaj ___, ap____, judet/sector ___________, Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _____________, Cod de identificare fiscala RO ________________ avand cond IBAN ___________________, deschis la _________________, reprezentata de _____________________, cu functia de ______________________, in calitate de BENEFICIAR,

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    Art. 1 Obiectul prezentului contract il constituie producerea si livrarea de catre furnizor a produselor mentionate in anexa1, ce face parte integranta din prezentul contract.

        Art. 2 Produsele vor fi executate pe baza de BT ( bun de tipar) dat de beneficiar.

        Art. 3. Se va folosi urmatorul suport tipografic:……………………………………………………………………..

        

    III. DURATA CONTRACTULUI

    Art. 4. Contractul este valabil incepand cu data de ___________si pana la ___________ , cu posibilitatea de prelungire prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

 

    IV. CONDITII, TERMENE DE LIVRARE SI AMBALARE

    Art. 5. Livrarea se va efectua conform comenzilor puse la dispozitia furnizorului de catre beneficiar cu 7 zile inaintea termenului livrare.

        Art. 6. Marfurile livrate vor fi insotite de urmatoarele documente:

    – factura fiscala;

    – avizul de expediere;

        Art.7.
Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea din timpul transportului in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala. Cheltuielile ocazionate cu ambalarea produselor sunt in sarcina furnizorului.

 

    V. PRETUL – TERMENE DE PLATA

    Art. 8. Preturile unitare pentru fiecare produs sunt specificate in Anexa 1. Preturile nu includ TVA.

        Art. 9. Termenul de plata este de de zile calendaristice de la data emiterii facturii.

    Plata produselor se va face cu urmatoarele instrumente de plata:

    -CEC barat emis la livrarea produselor – care trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute de lege;

    – Ordin de plata vizat de banca.

         Pentru intarzierea la plata facturilor, beneficiarul va achita o penalitate de 0.06% / zi intarziere din valoarea sumei neachitate sau achitate cu intarziere.

        Art. 10. Pe parcursul derularii contractului, orice modificare de pret se va face cu vointa si acordul ambelor parti contractante, cu obligatia notificarii in scris a beneficiarului cu 10 zile inainte intrarii in vigoare a modificarii.

 

    VI. RECEPTIA CANTITATIVA SI CALITATIVA

    Art. 11. Receptia cantitativa a produselor se vor face la sediul beneficiarului, fiind confirmata prin semnatura de catre reprezentantul beneficiarului pe documentul de insotire a marfii. Receptia calitativa a produselor se va face in conformitate cu BT-ul pus la dispozitie de catre beneficiar si pe care furnizorul se oblige sa-l respecte.

        Art. 12. Termenul de formulare a reclamatiilor cantitative si calitative este de 2 zile de la receptia marfii. Beneficiarul are obligatia de a notifica viciile marfii in termen de 2 zile de la primirea marfii daca acestea sunt aparente si in termen de 2 zile de la data constatarii daca acestea sunt ascunse. In cazul deficitelor cantitative sau calitative furnizorul va proceda la inlocuirea bunurilor necorespunzatoare si/sau completarea lipsurilor cantitative in termen de 5 zile de la primirea reclamatiei, pe cheltuiala sa.

 

    VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

    Art. 13. Partile contractante se supun si raspund conform prevederilor Codului civil si Codului Comercial cat si tuturor prevederilor legale in vigoare, pe perioada derularii prezentului contract.

    Art. 14. Beneficiarul este singur si solidar raspunzator de drepturile de autor si/sau drepturile de utilizare a imaginilor, insemnelor si marcilor folosite la realizarea produselor ce fac obiectul prezentului contract.

    Art. 15. Beneficiarul este autorul si proprietarul fiecarei creatii, care este o creatie intelectuala si este protejat de legea dreptului de autor precum si de legislatia in vigoare referitoare la dreptul de proprietate intelectuala. Orice incalcare a acestei prevederi atrage consecintele legale in vigoare.

    Art. 16. Drepturile patrimoniale de autor apartin beneficiarului.

        Art. 17. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 5 zile inainte de data la care urmeaza sa–si produca efectul.

 

    VIII. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

        Art.18. Prototipul modelelor de tipar folosit de furnizor la realizarea produselor mentionate in anexa este proprietatea beneficiarului( SC ………………………………………), este creatia intelectuala a acestuia, toate documentele in acest sens sunt confidentiale si vor fi folosite doar in raporturile contractuale cu acesta.

        Art.19. Furnizorul se oblige sa actioneze cu buna credinta, sa aiba o conduita comerciala ireprosabila, sa pastreze secretul privind prezentul contract si informatiile la care are acces privind activitatea beneficiarului, astfel incat sa nu prejudicieze cu nimic pe acesta.

        Art.20. Furnizorul se oblige ca si dupa incetarea contractului cu beneficiarul sa asigure protejarea caracterului confidential al afacerii si sa nu utilizeze documentatiile ce au stat la baza colaborarii, in nici un mod.

        Art.21. Prezentele clauze trebuie sa fie respectate pe toata durata contractului- sub sanctiunea rezilierii imediate a acestuia, dar si dupa expirarea acestuia.

        Art. 22. Nici o prevedere a prezentului contract nu va putea fi interpretata in sensul in care ar putea intra in contradictie cu prevederile legislatiei in vigoare.

        Art. 23. Toate datele legate de derularea prezentului contract, care nu sunt destinate publicitatii, sunt considerate a fi confidentiale. Partile se oblige sa pastreze secretul asupra acestora.

        Art. 24. Partile contractante vor considera orice schimb de informatie/corespondenta referitoare la obiectul actualului contract ca fiind confidentiala, daca nu se precizeaza in mod special altfel.

        Art.25. Nerespectarea clauzelor prevazute in prezentul capitol, obliga furnizorul la plata unor daune, interese egale cu prejudiciul creat si restituirea pretului prezentului contract si a cheltuielilor conexe legate de acesta.

    IX. FORTA MAJORA

        Art. 26. Cazurile de forta majora, asa cum sunt definite de lege, exonereaza de raspundere, daca partea in culpa face cunoscut acest lucru in termen de 5 zile si dovedeste prin acte legale, inclusive certificatul eliberat de Camera de Comert si Industrie de pe raza teritoriala unde s-a intamplat evenimentul de forta majora, in termen de 15 zile.

        In cazul in care situatia de forta majora depaseste o durata de 5 zile, opereaza in favoarea fiecareia dintre parti dreptul de denuntare a contractului. Partile contractante se obliga sa ia toate masurile necesare pentru limitarea consecintelor pe care la genereaza cazul de forta majora.

    Cazul fortuit, ca si forta majora sunt exonerante de raspundere.

 

    X. NOTIFICARI SI COMUNICARI

     Art. 27.. Orice comunicare sau notificare adresata de una din parti celeilalte, va fi socotita ca valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/ sediu prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

     Art. 28. In cazul in care notificarea/ comunicarea se face pe cale postala, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

     Art. 29. Daca notificarea/ comunicarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata, confirmata telefonic.


Art. 30. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la articolele precedente.

 

XI. LITIGII

     Art. 31. Eventualele litigii aparute se vor rezolva pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi trimis spre solutionare instantei judecatoresti competente de la sediul furnizorului.

    

    XII. DISPOZITII FINALE

     Art. 32. Modificarea prevederilor prezentului contract se face numai prin act aditional semnat de ambele parti contractante

     Art. 33.. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei in urmatoarele cazuri:

 • partile convin de comun acord incetarea contractului;
 • expirarea duratei contractului;
 • in caz de dizolvare,lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti, caz in care contractul va fi declarat nul, partile fiind tinute a indestula datoriile una catre cealalta, datorii rezultate pana in momentul interventiei cauzei de disparitie.

Art. 34. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei printr-o notificare cand una din partile contractante se afla in una din urmatoarele situatii:

 • cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte:
 • isi incalca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

Art. 35. Rezilierea clauzelor contractuale nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care,din vina sa a determinat incetarea contractului.

 

        
 

Prezentul contract contine …pagini si …anexe si s-a incheiat in doua exemplare,cate unul pentru fiecare parte.

 

    FURNIZOR BENEFICIAR

………………………………

 


 

Voluntariat, contract de

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

NR. ……/………

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE:

 • ………………………………………………………… cu sediul in ……………………………., cont bancar nr. ……………………………, deschis la ………………….., cod fiscal ………….., reprezentat prin d-na/d-l …………………………………, in calitate de Beneficiar al voluntariatului, si
 • …………………………… domiciliat in ……………………………………………, posesor al actului de identitate seria…….. nr…………….., eliberat de ………………la data de…………. in calitate de Voluntar, s-a incheiat prezentul contract in conformitate cu Legea voluntariatului nr. 195/20.04.2001.

Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul prezentului contract il constituie desfasurarea de catre voluntar a activitatilor prevazute in fisa postului, anexata, fara a obtine o contraprestatie materiala.

Art.3 DREPTURILE SI OBLIGATIILE VOLUNTARULUI:

3.1 Drepturi:

 • de a fi tratat ca si coleg cu drepturi egale de catre intreg stafful beneficiarului voluntariatului;
 • de a participa activ la elaboarea si derularea programelor in considerarea carora se incheie prezentul contract;
 • de a desfasura activitati in concordanta cu pregatirea sa profesionala;
 • de a i se asigura un loc unde sa-si desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii;
 • de a i se asigura de catre beneficiarul voluntariatului, protectia muncii, in functie de natura si de caracteristicile activitatii pe care o desfasoara;
 • de a i se elibera de catre beneficiarul voluntariatului, certificatul nominal care atesta calitatea de voluntar;
 • de a i se rambursa cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate de voluntar si care fac obiectul prezentului contract, prestabilite de catre beneficiarul voluntariatului;
 • de a beneficia de titluri onorifice, decoratii, premii, in conditiile legii;

3.2 Obligatii:

 • sa indeplineasca la timp sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;
 • sa anunte din timp orice schimbare survenita in derularea programului (inclusiv intarzieri, absente, etc.);
 • sa prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate de voluntar si care fac obiectul prezentului contract, pana la sfarsitul lunii in care au fost efectuate cheltuielil (in caz contrar, sumele nu se mai deconteaza);
 • sa prezinte supervizorului rapoartele de activitate;
 • sa pastreze confidentialiatea informatiilor la care are acces in cadul activitatilor de voluntariat, inclusiv dupa incetarea activitatii;
 • sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre beneficiarul voluntariatului;
 • sa cunoasca misiunea si activitatile beneficiarului voluntariatului;
 • sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat;
 • sa aiba un comportament adecvat;
 • sa cunoasca si sa respecte procedurile, politicile si regulamentele interne ale beneficiarului voluntariatului.

Art.4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI:

4.1 Drepturi:

 • de a exclude voluntarul din programele si proiectele in care desfasoara activitati de voluntariat, daca acesta nu respecta prevederile prezentului contract;
 • de a detine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informatiilor, documentatiei si a altor materiale scrise, create, colectate sau/si produse de voluntar in perioada desfasurarii activitatilor care fac obiectul prezentului contract de voluntariat;
 • de a verifica si a superviza activitatea voluntarului;
 • de a cere voluntarului rapoarte de activitate;
 • de a cere informatii si recomandari despre voluntar, altor persoane.

4.2 Obligatii:

 • sa-l trateze pe voluntar ca si coleg cu drepturi egale;
 • sa asigure voluntarului un loc unde sa-si desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii;
 • sa asigure conditii legale de protectie a muncii in functie de natura si caracteristicile activitatilor desfasurate de voluntar;
 • sa asigure voluntarul, in conditiile prevazute de lege, impotriva riscurilor de accident si de boala ce decurg din natura activitatilor desfasurate; in lipsa asigurarii, costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre beneficiarul voluntariatului;
 • sa ramburseze voluntarului cheltuielile efectuate de acesta in timpul si in legatura cu activitatile ce fac obiectul prezentului contract de voluntariat, prestabilite;
 • sa elibereze voluntarului certificatul nominal care atesta calitatea de voluntar.

Art.5 DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract se incheie pentru o perioada de …………… , cu posibilitatea innoirii sale.

Programul si durata timpului de lucru sunt stabilite prin fisa postului, anexata.

Art.6 RASPUNDEREA CONTRACTUALA:

Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage raspunderea partii in culpa, fiind supusa regulilor prevazute de Codul Civil.

Art.7 MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI:

Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi facuta prin acordul partilor, prin act aditional.

Daca pe parcursul executarii prezentului contract intervine, independent de vointa partilor, o siutatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat.

Renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisa a uneia dintre parti, formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situatie.

Art.7 INCETAREA CONTRACTULUI:

Prezentului contract inceteaza in urmatoarele situatii:

 • la expirarea termenului pentru care este incheiat;
 • prin acordul partilor;
 • denuntarea unilaterala din initiativa uneia dintre parti, cu un preaviz de 15 zile, fara obligatia prezentarii motivelor;
 • daca situatia descrisa in art.7 alin. 2 face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

Art.8 LITIGII:

Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea prezentului contract sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca partile contractante nu le rezolva pe cale amiabila.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, fiecare avand aceeasi valoare juridica.

Beneficiar al voluntariatului, Voluntar,

_______________

Contract de colaborare avocat

1. __________________________________________(forma de exercitare a profesiei de avocat) cu sediul în __________________________________, reprezentată prin av. __________________________________, numită în continuare “Beneficiar”

şi

2. Dl./d-na ________________________________, avocat colaborator, domiciliat(ă) în _________________________________, str. ___________, nr. __, et. _____, ap. ______, sector _________, numit(ă) în continuare “Colaborator”

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi Statutului profesiei, părţile încheie prezentul

CONTRACT DE COLABORARE

CAPITOLUL I – OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. – (1) Obiectul contractului îl constituie reglementarea condiţiilor şi termenilor colaborării profesionale, fără subordonare, dintre Beneficiar şi Colaborator.

(2) Domiciliul profesional al Colaboratorului este la sediul Beneficiarului.

CAPITOLUL II. – DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. – (1) Prezentul Contract se încheie pe o durată de ________________ şi intră în vigoare de la data avizării de către barou.

(2) Colaboratorul va colabora exclusiv cu Beneficiarul pe perioada contractului, fără a avea dreptul la clientelă proprie.

CAPITOLUL III. – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 3. – Beneficiarul se obligă:

 1. să acorde sprijin şi informaţii profesionale pentru a se putea gestiona cu profesionalism clientela/cazurile încredinţate şi pentru a se valorifica/dobândi/perfecţiona pregătirea profesională şi deontologică a Colaboratorului; *

Următoarele clauze fac parte de drept din conţinutul contractului atunci când Colaboratorul este avocat stagiar:

Beneficiarul se obligă:

 1. să asigure ca avocat îndrumător pentru formarea profesională iniţială a Colaboratorului pe dl./d-na _______________________ pe toată durata stagiului, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Lege şi Statutul profesiei;
 2. să permită Colaboratorului să participe la formele de pregătire şi formare profesională iniţială prevăzute de Statutul profesiei pentru care avocatul stagiar a optat;
 3. să asigure avocatului stagiar condiţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor specifice prevăzute de Lege şi Statutul profesiei;
 4. să contribuie financiar la fondul pentru formarea profesională iniţială şi să achite contribuţia stabilită de barou, potrivit prevederilor Statutului;
 5. să supravegheze formarea tehnicilor şi deprinderilor profesionale şi la însuşirea regulilor deontologice de către Colaborator pe toată perioada stagiului;
 6. să repartizeze sarcinile ce revin avocatului îndrumător pentru asigurarea unui stagiu efectiv al Colaboratorului;

Colaboratorul se obligă:

 1. să informeze beneficiarul cu privire la orice activitate la care participă pentru pregătirea şi formarea profesională iniţială, hotărâtă de organele profesiei, în termen rezonabil;
 2. să îndeplinească întocmai şi la timp sarcinile repartizate de avocatul îndrumător;
 3. să respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract privind desocotirile determinate de îndeplinirea de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract cu titlu de contribuţie la suportarea cheltuielilor de formare profesională iniţială prevăzute la capitolul VIII din prezentul contract.
 4. să pună la dispoziţia Colaboratorului spaţiul de lucru, dotările şi logistica, pentru desfăşurarea activităţii, asigurând condiţii pentru păstrarea secretului profesional, primirea clientelei, comunicarea cu aceasta, în spaţiile afectate desfăşurării activităţii Beneficiarului;
 5. să nu impună colaboratorului un client sau un dosar/cauză ori să nu impună acordarea unui aviz profesional, acordarea unei consultaţii etc. contrar principiilor deontologice;
 6. să retrocedeze lunar Colaboratorului o cotă din onorariile încasate de Beneficiar în cuantum minim de __________________________ brut**;
 7. să acorde Colaboratorului referinţele solicitate de acesta la încetarea Contractului;
 8. să asigure Colaboratorului cel puţin _______ zile lucrătoare libere pe an, în vederea refacerii capacităţii sale de muncă;
 9. să permită Colaboratorului accesul la formele de pregătire profesională iniţială şi continuă, potrivit hotărârilor organelor profesiei.

Art. 4. Colaboratorul se obligă:

 1. să-şi organizeze activitatea şi timpul de muncă în funcţie de obligaţiile profesionale asumate;
 2. să depună toata diligenţa pentru a servi clientela încredinţată de Beneficiar şi a rezolva întocmai şi la timp lucrările repartizate;
 3. să nu asiste, să nu reprezinte şi să nu acorde consultaţii juridice unor părţi cu interese contrare sau unor clienţi cu interese contrare Beneficiarului ori ale căror interese vin în conflict cu interesele altor clienţi ai Beneficiarului;
 4. să respecte secretul profesional şi regulile de confidenţialitate cuprinse în prezentul Contract şi Regulamentul de ordine interioară al Beneficiarului;
 5. să respecte Regulamentul de ordine interioară al Beneficiarului, ale cărui prevederi i-au fost aduse la cunoştinţă Colaboratorului o dată cu semnarea acestui Contract;
 6. să depună toată diligenţa pentru a respecta strategia profesională generală a Beneficiarului şi să se abţină de la orice act de natură a afecta interesele clienţilor Beneficiarului sau ale Beneficiarului;
 7. să-şi îndeplinească întocmai şi la timp toate obligaţiile profesionale prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi Statutul profesiei şi să-şi plătească la zi toate taxele şi contribuţiile datorate pentru formarea bugetului U.N.B.R., al baroului şi al Casei de Asigurări a Avocaţilor.

CAPITOLUL IV. – REPARAREA PREJUDICIULUI

Art. 5. – (1) Culpa gravă a Colaboratorului în îndeplinirea obligaţiilor profesionale care determină producerea unui prejudiciu sau aduce atingere imaginii Beneficiarului atrage răspunderea Colaboratorului şi obligaţia la repararea prejudiciului astfel cauzat.

(2) În acest caz, Beneficiarul poate, în funcţie de gravitatea culpei, să rezilieze în mod unilateral prezentul Contract, fără preaviz.

Art. 6. – Culpa gravă a Colaboratorului în îndeplinirea obligaţiilor profesionale, care determină producerea unui prejudiciu clienţilor Beneficiarului pentru care Beneficiarul răspunde, atrage obligaţia Colaboratorului de a repara prejudiciul încercat de Beneficiar.

CAPITOLUL V. – OBLIGAŢII PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA

Art. 7. – (1) Colaboratorul va respecta confidenţialitatea absolută cu privire la toate informaţiile şi/sau documentele privind activitatea Beneficiarului sau a clienţilor acestuia, despre care a luat sau putea să ia cunoştinţă pe perioada executării prezentului Contract.

(2) Colaboratorul se angajează ca pe durata colaborării şi după încetarea acesteia, din orice motiv, să nu divulge, către nici o persoană, să nu se folosească şi să ia toate precauţiile necesare pentru păstrarea secretului asupra informaţiilor prevăzute la alineatul (1).

Art. 8. – Colaboratorul are obligaţia să respecte confidenţialitatea asupra oricăror date de personal privind asociaţii, colaboratorii, avocaţii salarizaţi, conlucrările profesionale ale Beneficiarului şi angajaţii acestuia, de care a luat sau putea lua cunoştinţă pe durata colaborării.

Art. 9. – La încetarea din orice motiv a Contractului, Colaboratorul va preda Beneficiarului toate actele originale, copiile legalizate şi fotocopiile tuturor cererilor, dosarelor, rapoartelor, notelor, proiectelor sau oricăror documente încredinţate sau redactate de acesta în executarea Contractului, precum şi a celor puse la dispoziţia Colaboratorului sub orice formă de către Beneficiar.

Art. 10. – (1) Colaboratorul are obligaţia să respecte drepturile Beneficiarului privind programele software utilizate în activitatea sa pe perioada colaborării fără a fi îndreptăţit să utilizeze programe sau părţi ale programelor software pentru uz personal.

(2) Colaboratorul nu are dreptul să copieze programele software, bazele de date şi informaţiile conservate de către Beneficiar folosindu-se de logistica sau dotările ce i-au fost puse la dispoziţie pe perioada colaborării sau să le transmită către alte persoane, fără acceptul Beneficiarului.

Art. 11. Drepturile de autor asupra oricărei comunicări sau oricărui studiu pe care Colaboratorul le-a redactat pe durata colaborării vor fi întotdeauna considerate ca fiind pe deplin protejate în favoarea Beneficiarului, dacă au fost comandate de Beneficiar ori realizate în considerarea prezentei colaborări, dacă părţile nu convin altfel.

Art. 12. Obligaţiile de confidenţialitate prevăzute mai sus revin Colaboratorului pe toată durata Contractului şi după încetarea acestuia din orice motiv.

Art. 13. În cazul în care Colaboratorul încalcă obligaţiile de confidenţialitate şi de păstrare a secretului profesional, Beneficiarul este îndreptăţit la repararea integrală a prejudiciului cauzat acestuia sau clienţilor săi.

CAPITOLUL VI. – ÎNCETAREA COLABORĂRII

Art. 14. (1) Colaborarea încetează prin ajungere la termen.

(2) Oricare dintre părţi poate lua iniţiativa încetării colaborării înainte de împlinirea termenului, printr-un preaviz comunicat celeilalte părţi, cu cel puţin o lună înainte de data la care se doreşte încetarea colaborării.

(3) În caz de abatere gravă a Colaboratorului, contractul încetează fără preaviz.

Art. 15. În caz de încetare a Contractului din culpa oricăreia dintre părţi, acoperirea integrală a oricărui prejudiciu suferit se face în condiţiile legii.

Art. 16. După încetarea colaborării, Colaboratorul va dispune de libertate profesională deplină, dar:

 1. se va abţine de la orice act sau fapt de concurenţă profesională neloială cu Beneficiarul;
 2. nu va participa ca avocat în cauze în care, în calitate de colaborator al Beneficiarului, a acordat asistenţă, a reprezentat sau a dat consultaţii;
 3. nu va putea angaja clienţi dintre clienţii avuţi de Beneficiar pe perioada colaborării, timp de doi ani de la încetarea Contractului;

Art. 17. – Încetarea colaborării va fi comunicată în scris baroului în termen de cinci zile de la data la care a intervenit.

CAPITOLUL VII – LITIGII

Art. 18 – Orice litigii cu privire la încheierea, executarea, interpretarea, modificarea sau încetarea Contractului se supun arbitrajului decanului sau avocatului delegat de decan.

CAPITOLUL VIII – ALTE CLAUZE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CAPITOLUL IX. – DISPOZIŢII FINALE. LITIGII

Art. 19. – (1) Modificările aduse prezentului Contract vor fi consemnate în scris şi vor fi semnate de către ambele părţi.

(2) Notificările şi avizările dintre părţi se fac în scris sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire.

Art. 20. Orice litigii cu privire la încheierea, executarea, interpretarea, modificarea sau încetarea Contractului se supun arbitrajului decanului baroului ____________, potrivit procedurii prevăzute în Statutul profesiei de avocat.

Încheiat astăzi ___________, la ____________, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la barou de către Beneficiar.

SEMNĂTURILE:

BENEFICIAR,                            AVOCAT COLABORATOR,

DEPUS ASTĂZI, _________________ LA BAROUL __________________ .

VIZAT,

DECAN,

L.S.

Contract invidual de munca

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat şi înregistrat sub nr. __________/_______________ în registrul de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului

Angajator – persoana juridică ……………………….., cu sediul în …………, str.………….., nr.…………, bl.-, ap.-, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. ……….., cod fiscal …………, telefon ………….., fax ………………, reprezentată legal prin ………………, în calitate de ………………………………..

şi

Salariata – D-…. …………………, domiciliată în loc. …………., str. ……………………. nr.…….. bloc -, sc.-, et.-, ap.……, posesor al documentului de identitate tip …., seria …. nr.……….., eliberat de ……….. la data de ……………., CNP ……………………., permis de muncă seria – nr. – din data de –

am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului: ___________________________________________

C. Durata contractului:

a. nedeterminată,salariata Ilisie Simona urmând să înceapă activitatea la data de 11.07.2005;

b. determinată, de _____ luni, pe perioada cuprinsă între data de _________ şi data de _________ / pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.

D. Locul de muncă

1. Activitatea se desfăşoară la punctul de lucru din ……………………………….

În lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfăşura activitatea astfel: ___________________

E. Felul muncii

Funcţia/meseria conform Clasificării ocupaţiilor din România .

F. Atribuţiile postului

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

G. Condiţii de muncă

1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 31/1991.

2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

H. Durata muncii

1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

a. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 8 ore/zi (ore zi / ore noapte / inegal).

b. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

2. O fracţiune de normă de _____ ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), _____ ore/săptămână.

a. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: _________________ (ore zi / ore noapte / inegal).

b. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

c. Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de 21 zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă/fracţiune de normă).

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ____________________.

J. Salariul:

1. Salariul de bază lunar brut ……………… lei

2. Alte elemente constitutive:

a. sporuri ________________________________;

b. indemnizaţii ____________________________;

c. alte adaosuri ____________________________;

3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii 53/2003 – Codul muncii.

4. Data la care se plăteşte salariul este de 15 ale lunii urmatoare.

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:

a. echipament individual de protecţie ____________;

b. echipament individual de lucru _______________;

c. materiale igienico-sanitare ___________________;

d. alimentaţie de protecţie _____________________;

e. alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ________________________.

L. Alte clauze:

a. perioada de probă este de _____________________;

b. perioada de preaviz în cazul concedierii este de _____ zile lucrătoare, conform Legii 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;

c. perioada de preaviz în cazul demisiei este de _____ zile calendaristice, conform Legii 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;

d. în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea 53/2003 – Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;

e. alte clauze __________________________________________

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor

1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a. dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

c. dreptul la concediu de odihnă anual;

d. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

f. dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a. obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

b. obligaţia de a respecta disciplina muncii;

c. obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

d. obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

e. obligaţia de a respecta secretul de serviciu;

f. obligaţia de a respecta regulamentul intern.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

b. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

c. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a. să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;

b. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

c. să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

d. să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

e. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispoziţii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii 53/2003 – Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. _____/____________ la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului _____________________ / Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele

Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator,                            Salariat,

_______________                        _______________

Reprezentant legal,

_______________

La data de ____________ prezentul contract încetează în temeiul art. _____ din Legea 53/2003 – Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator,

_______________

Prestari servicii de curatenie, Contract de

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR. ……./…………………

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. …………………………………., cu sediul in ……………….., Str…………………….., nr……, Sector….., Cod de inregistrare fiscala nr……………., cont virament nr. ………………………………………………. deschis la ……………………………….., reprezentat prin Dl.(D-na ) ………………………………………………….. , denumita in continuare PRESTATOR

Si

…………………………………., cu sediul in ……………….., Str…………………….., nr……, Sector….., Cod de inregistrare fiscala nr……………., cont virament nr. ………………………………………………. deschis la ……………………………….., reprezentat prin Dl.(D-na ) ………………………………………………….. denumita in continuare BENEFICIAR

convin incheierea prezentului contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract are ca obiect servicii de curatenie ……… in sediul (spatiul) ………

2.2. Operatiunile de curatenie se vor fi efectuate conform anexei ______ care face parte integranta din acest contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

3.1. Valoarea contractului este ……………….., din care TVA ………………

3.2. Plata se va efectua in lei, la cursul de schimb RON/ EUR al BNR din ziua facturarii, pe baza facturilor emise de catre Prestator.

Plata se va efectua in termen de maximum …. zile calendaristice de la data primirii facturii prin ordin de plata/ numerar / fila cec.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil 1 an. Contractul se prelungeste automat pe perioade succesive de cate un an in cazul in care nici una din parti nu isi manifesta dorinta de reziliere.

4.2. Contractul poate fi reziliat de oricare dintre parti, cu un preaviz de 30 zile.

 1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

5.1. PRESTATORUL are urmatoarele obligatii:

 • sa incheie un proces verbal de constatare a starii fizice a suprafetei ce urmeaza a fi curatata in care sa se specifice: stadiul de degradare , orice deficienta constatata, pete care nu pot fi indepartate;
 • sa asigure calitatea serviciilor prestate confirmate prin procesele verbale de executie semnate de catre Beneficiar;
 • sa ia toate masurile care se impun pentru ca personalul sau sa fie informat si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si PSI;
 • Sa asigure lucratorilor echipament de protectie si lucru corespunzator;
 • Sa utilizeze numai substante si echipamente certificate si aprobate de autoritatile nationale si internationale competente;
 • raspunde,pentru daunele provocate prin desfasurarea activitatii, pentru nereguli sau abateri produse de salariatii proprii.

 1. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

6.1. BENEFICIARUL are urmatoarele obligatii:

 • Sa permita accesul si sa asigure conditii optime Prestatorului in vederea desfasurarii activitatii;
 • Sa puna la dispozitia Prestatorului utilitatile indispensabile executarii serviciilor: apa, energie elecrica;
 • Sa asigure spatiu de vestiar pentru personalul Prestatorului;
 • Sa informeze Prestatorul despre incidente imediat ce a luat cunostinta despre acestea si sa furnizeze toate informatiile utile pentru stabilirea obiectului si cauzei ce a generat incidentul respectiv;
 • Sa efectueze plata in conformitate cu prevederile Art.3.2 din prezentul contract.
 • Sa faca cunoscute regulamentele interioare si PSI angajatilor Prestatorului
 • sa lanseze comanda cu cel putin 3 zile inaintea efectuarii lucrarilor.

 1. PENALITATI DAUNE INTERESE

7.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract, atunci acesta va plati ,ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea prestatiei neefectuate.

7.2. In cazul in care Beneficiarul nu isi onoreaza obligatiile de plata in termen de .…. zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea prestatiei executate, facturate si neachitate.

7.3. In cazul in care Beneficiarul lanseaza comanda pentru efectuarea prestatiei si nu are spatiul pregatit pentru ca operatiunea de curatenie sa se poata desfasura , va suporta o penalitate egala cu valoarea interventiei.

 1. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neanlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii.

8.2. Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte parti existenta cazului de Forta Majora in termen de 48 h si va lua toate masurile in vederea limitarii consecintelor.

8.3. Contractul va fi intrerupt pe durata existentei cazului de forta majora, dar fara a prejudicia drepturile contractuale ale partilor (imediat ce forta majora nu mai opereaza, termenii contractuali in vigoare – dinaintea aparitiei cazului de forta majora – ramanand valizi, se vor duce la indeplinire).

8.4. In cazul in care se estimeaza ca forta majora va actiona mai mult de 30 zile, oricare dintre partile contractante are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea prezentului contract, fara posibilitatea partii notificate de a cere daune-interese initiatorului procedurii de reziliere contractuala pe motivul fortei majore ce depaseste 30 de zile calendaristice.

 1. LITIGII

9.1. Orice litigii aparute in legatura cu interpretarea sau executarea contractului se vor solutiona pe cale amiabila; in caz contrar, competenta de solutionare apartine instantelor judecatoresti din Municipiul Bucuresti.

10.    NOTIFICARI

10.1. Orice notificare adresata de catre una din Parti celeilalte va trebui sa fie realizata prin fax confirmat, prin scrisoare recomandata sau prin curier, cu confirmare de primire.

10.2. Notificarile pot fi trimise si prin reprezentanti autorizati ai celor doua parti contractante, direct la sediul  Beneficiarului sau al Prestatorului, caz in care se va solicita confirmare de primire.

10.3. Notificarile vor fi adresate, in lipsa de modificari notificate, in atentia persoanelor si la adresele urmatoare:

Pentru Beneficiar:

S.C. ………………………

Adresa: ……………………………………….

In atentia dlui/d-nei …………………………

Fax: ………………………………….

Pentru Prestator :

 1. DISPOZITII FINALE

10.1. Prezentul contract se supune dispozitiilor legislatiei romane.

10.2. Contractul va putea fi modificat si/sau completat prin acte aditionale.

Actele aditionale vor face parte integranta din prezentul contract, de la data semnarii lor.

Prezentul contract a fost incheiat azi ………………………., la Bucuresti, in 2(doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR BENEFICIAR