Top

Exercitarea autorităţii părinteşti. Legături personale cu minorul. Soluţie de admitere în parte

Tip: Sentinţă civilă

Nr./Dată: 1108 (31.10.2012)

Autor: ŞTEFAN VIERU- MARINELA

Domenii asociate:

Minori

 Judecătoria Sinaia Judecător ŞTEFAN VIERU- MARINELA

 

DREPT CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1108 din data de 31 octombrie 2012 Dosar nr.’1138/310/2012 Domeniu asociat: Minori.

Titlul: Exercitarea autorităţii părinteşti. Legături personale cu minorul. Soluţie de admitere în parte .

 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, la data de 05.06.2012, sub nr. 1138/310/2012, reclamantul D. A., domiciliat in oraşul Buşteni, str. …. nr. .., jud. Prahova, a chemat în judecata pe pârâta T. F., domiciliata in Buşteni, B-dul… nr… si in contradictoriu cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Oraşului B., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa sa dispună stabilirea in favoarea sa a unui program de vizitare a fiicei sale minore, D/A. L, născuta la 13.04.2010.

In motivarea cererii a arătat ca a fost căsătorit cu pârâta, iar din căsătoria părţilor a rezultat minora D. A. L, născuta la 13.04.2010, iar pârâta se opune ca reclamantul să aibă legături personale cu această minoră, nu respectă programul de vizitare al minorei care a fost stabilit prin Sentinţa civilă nr. …/16.03.2011, motiv pentru care a promovat prezenta acţiune.

Reclamantul învederează instanţei că este ataşat de minoră şi că pe lângă pensia lunară de întreţinere, îi cumpăra diverse cadouri şi îi asigură hrana, îmbrăcămintea şi medicamentele.

La rândul său, minora este ataşata de tatăl ei, se bucură de fiecare dată când îl vede şi se simte bine în prezenţa acestuia, având nevoie de întreaga grijă şi atenţie din partea tatălui pentru dezvoltarea ei armonioasă.

În drept au fost invocate prevederile art. 43 alin. 3 din Codul familiei.

În probaţiune s-a depus Sentinţa civila nr. … din 16.03.2011 a Judecătoriei Sinaia prin care s-a desfăcut căsătoria părţilor.

Reclamantul solicită ca la doua sfârşituri de săptămână din lună, respectiv la prima şi a treia săptămână din lună, de sâmbătă de la orele 10,00 până duminică la orele 18,00, să i se permită să ia minora la domiciliul acestuia, 3 săptămâni în vacanţa de vară, o săptămână în vacanţa de iarnă, 4 zile în vacanţa de Paşti să poată lua minora la domiciliul său.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat admiterea în parte a acţiunii în sensul ca autoritatea părintească să fie exercitată de ambii părinţi şi în rest respingerea acţiunii.

Pe calea cererii reconvenţionale pârâta a solicitat modificarea programului de vizitare stabilit prin Sentinţa civilă de mai sus, astfel ca acest program să se desfăşoare în prima şi a treia sâmbătă sau duminică din lună, la domiciliul pârâtei, între orele 10.00 -18.00, în timpul vacanţei de iarnă de Crăciun tot la domiciliul pârâtei, tot între orele 10.00 – 18.00.

In cererea reconventională a arătat că minora este în vârstă de 2 ani, are probleme grave de sănătate ce implică un regim alimentar strict, e foarte ataşată de mama ei şi nu stă nicăieri decât dacă mama ei este în preajmă.

Invocă faptul că s-a deplasat la domiciliul reclamantului cu minora, iar reclamantul lăsa minora în grija mamei sale care este o femeie cu handicap şi căreia îi lipseşte o mână, iar tatăl fetiţei pleacă de la domiciliu.

învederează că reclamantul are condiţii improprii de locuit, o singură cameră şi că acesta consumă alcool şi îşi injuriază părinţii.

Reclamantul şi-a completat acţiunea la data de 27.06.2012, solicitând ca exercitarea autorităţii părinteşti, în ceea ce priveşte pe aceasta minoră, să fie realizată de ambii părinţi.

In dovedirea acţiunii, părţilor li s-a încuviinţat în mod egal proba cu interogatoriu şi proba cu câte un martor pentru fiecare parte şi s-a efectuat un raport de anchetă psihosocială la domiciliile ambilor părinţi.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Reclamantul D. A. a fost căsătorit cu pârâta T. F., iar căsătoria părţilor s-a desfăcut prin divorţ, conform Sentinţei civile nr.. .716.03.2011

Din căsătoria celor două părţi a rezultat minora D. A. I., născuta la 3.04.2010.

Prin Sentinţa civilă nr…./16.03.2011 data în dosarul nr. ..7310/2011 s-aadmis cererea de divorţ a reclamantei D. F., aceasta revenind la numele de T. şi s-a desfăcut căsătoria soţilor D., respectiv a părţilor din prezenta cauză din culpă comună a părţilor, iar minora a fost încredinţată spre creştere şi educare mamei, tatăl fiind obligat să plătească în favoarea minorei o pensie de întreţinere lunară în cuantum de 25% din venitul minim pe economie realizat de părăt, iar instanţa a admis cererea reconventională a pârâtului şi a stabilit un program de relaţii personale al tatălui cu minora în prima, a doua şi a treia săptămână lunar, duminica de la orele 11.00 la orele 13.00 la domiciliul reclamantei, a patra săptămână din luna în ziua de duminică de la orele 11.00 la 15.00 la domiciliul pârâtului şi în timpul vacanţei de Crăciun de la orele 10.00 la 18.00 la domiciliul pârâtului.

Din raportul de anchetă psihosocială întocmit în cauză rezultă ca minora se află la domiciliul mamei, fiind îngrijită de aceasta.

Din adresa Primăriei Oraşului B. către reclamant rezultă că pârâta a anunţat că işi va respecta programul dispus de Sentinţa civilă nr. .. 72011 şi că în anumite situaţii nu a putut să scoată fetiţa afară din casă, fiind răcită iar timpul nefavorabil pentru a-şi respecta îndatoririle.

Din adeverinţa medicală depusă la dosarul cauzei rezultă ca minora D. A. L, la data de 12.09.2012 se afla în tratament pentru sindrom dispeptic repetat şi că trebuia să ia 5-6 mese pe zi cu dietă şi trebuie supusă la investigaţii periodice.

Din înscrisurile depuse la dosar de către pârâta T. F. rezultă că reclamantul a fost doar cercetat penal pentru infracţiunile de ameninţare şi lovire în cursul anului 2007 şi nicidecum că a fost condamnat penal prin sentinţă penală.

Acest lucru nu are legătură cu exercitarea autorităţii părinteşti şi nici cu programul de vizitare al fiicei sale minore.

Aceste acte nu pot reprezenta probe clare şi nu pot crea prezumţia că reclamantul nu poate fi un bun tată şi că nu poate avea legături personale cu fiica sa minoră.

Din răspunsurile la interogatoriu ale părţilor rezultă ca T. F. nu a mai prezentat din luna noiembrie anul trecut minora la domiciliul reclamantului.

Reclamantul a arătat ca poate sta acasă oricând, are un program flexibil, locuieşte separat de părinţi într-o casă cu 5 camere, casa părinţilor săi şi chiar dacă mama sa nu are o mână, aceasta a putut să-1 crească pe reclamant, iar acest lucru nu a împiedicat-o să fie mamă şi nici bunică.

Reclamantul cunoaşte faptul că minora nu are voie sa mănânce fructe, grăsimi, anumite legume, poate mânca iaurt, supă de pui şi anumite legume pasate.

Arată că este administrator la o cabană, iar din răspunsurile la interogatoriu rezultă în mod indubitabil faptul că s-a preocupat ca fetiţa să aibă jucării, haine, cadouri de Crăciun, cumpărându-i rochiţă de Crăciuniţă, căluţ maro, ursuleţ de plus, raţă de plus, că a plătit medicamentele minorei doar după ce pârâta i-a prezentat bonul de la farmacie.

In timpul relaţiilor personale cu minora care s-au derulat în fiecare weekend până in noiembrie 2011, reclamantul a dus copila la plimbare în oraş, în parc, la piscină şi a supravegheat-o la joacă.

Din răspunsurile la interogatoriu ale pârâtei T. F. rezultă ca aceasta recunoaşte că reclamantul este un părinte iubitor şi devotat copilului său, dar pârâta are anumite reticente faţă de dorinţa reclamantului de a lua minora la domiciliul său, reproşându-i că nu a luat parte la toate bucuriile copilului, nu ia nici la problemele medicale şi că reclamantul nu i-a dat dosarul medical al fetitei.

De asemenea, pârâta nu este de acord cu respectarea programului de vizitare al minorei de către tată în situaţia în care va avea un efect negativ asupra fetiţei.

Martorul propus de pârâtă, T. E. G., cunoaşte faptul că fetiţa are probleme cu stomacul şi cu ochii şi spune că din februarie reclamantul nu a mai fost să viziteze fetita.

Această martora precizează că este normal ca reclamantul să aibă o legătură firească cu fetiţa sa, iar bunicii materni i-au spus că reclamantul nu a participat la cheltuielile suplimentare care s-au făcut pentru minoră în afară de pensia de întreţinere.

Martorul reclamantului, R. D. care este de meserie taximetrist relatează că reclamantul în mai multe zile voia sa vadă fetiţa iar pârâta refuza să i-o arate.

Cu taxiul a transportat haine, jucării, a dus-o pe pârâtă până la domiciliul reclamantului de 2 – 3 ori pe lună, de sărbători şi-a amintit că a transportat şi o raţă mare de jucărie pentru fetiţă.

De multe ori, când se prezenta reclamantul la domiciliul pârâtei, nu era lăsat să intre să-şi vadă copilul, astfel încât a fost nevoie să-1 recheme pe martor cu taxiul pentru a se întoarce acasă.

Din declaraţia martorului rezultă că reclamantul era preocupat de legăturile personale cu fetiţa sa cu care işi doreşte să-şi petreacă timpul liber şi că a dus-o pe fetiţă inclusiv în parc.

Din raportul de anchetă psihosocială efectuat la domiciliul reclamantului rezultă că acesta locuieşte cu părinţii săi în locuinţa acestora, într-o casă cu 4 camere, 2 băi, 2 bucătării şi are condiţii foarte bune de locuit, iar pârâta, din februarie 2012 refuză să îl lase să-şi vadă copilul şi să o aducă la domiciliu la bunicii paterni.

Mai mult decât atât, în acest raport se apreciază ca ambii părinţi îndeplinesc condiţii morale si materiale pentru a-i asigura fiicei lor minore un climat familial adecvat, propice unei dezvoltări armonioase.

Instanţa reaminteşte părţilor că conform cu cele mai bune practici din ţările avansate în implementarea custodiei comune, prevăzute de actualul Cod Civil un program de legături personale ar trebui să implice în general cel puţin 4 nopţi consecutive la fiecare serie de 14 nopţi, jumătate din toate vacanţele copilului nu doar vacanţele de Paşti , Crăciun sau cea de vară ci şi cele inter-semestriale, posibilitatea ca copilul minor să se întâlnească în interiorul săptămânii lucrătoare cel puţin de 2 ori pe săptămână, timp de cel puţin 4 ore. Având în vedere cele de mai sus , cât şi vârsta fragedă a copilei, starea de sănătate a cesteia , precum şi prevederile art. 483 alin. 3 din Noul Cod civil privitoare la exercitarea autorităţii părinteşti cât şi la legăturile personale ale părinţilor cu copiii minori, instanţa urmează a admite în parte acţiunea precizată si completată a reclamantului D. A. în contradictoriu cu pârâta T. F. şi va admite în parte cererea reconventională a pârâtei în contradictoriu cu reclamantul.

In consecinţă va dispune ca exercitarea autorităţii părinteşti asupra copilei minore D. A. L, născută la data de 13.04.2010 să se facă în comun, de ambii părinţi.

Urmează a încuviinţa reclamantului un program de relaţii personale cu minora D. A. I. astfel: în prima a doua şi a treia săptămână lunar, în ziua sâmbătă orele 10.00 până în ziua de duminica orele 18,00, la domiciliul reclamantului; în timpul vacanţei de iarnă – o săptămână , în vacanţa de Paşti – 4 zile, în vacanţa de vară -3 săptămâni să fie luată la domiciliul tatălui, respingând în rest celelalte cereri.

Va lua act ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecată de către părţi nefîind depuse chitanţe în acest sens.