Top

Furt

Titlu

Furt

Tip speta

Sentinţă civilă

Numar speta

224

Data speta

17.04.2012

Domeniu asociat

Infracţiuni

Continut speta

Prin sentinţa  penală   nr. 224/2012 , pronunţată  în  dosar  nr.  733/208/2012, instanţa în baza art. 208. 209 alin. 1 lit. a, g Cod penal, cu aplicarea art. 320 ind. 1 Cod procedură penală a condamnat  inculpatul PSF, la:
–  2 ( doi) ani închisoare.
În baza art. 81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani, potrivit art. 82 Cod penal.
Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 Cod penal privitoare la revocare.
Pe durata executării pedepsei inculpatul va fi lipsit de exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II – a şi b Cod penal, potrivit art. 71 Cod penal.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei complementare pe durata termenului de încercare de 4 ani.
1. În baza art. 208, 209 lit. a , g Cod penal cu aplicarea art. 320 ind. 1 Cod
procedură penală, condamnă inculpatul GI, la:
– 2 ( doi) ani închisoare
În baza art. 81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata
termenului de încercare de 4 ani, potrivit art. 82 Cod penal.
Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 Cod penal privitoare la revocare.
Pe durata executării pedepsei inculpatul va fi lipsit de exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal, potrivit art. 71 Cod penal.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei
complementare pe durata termenului de încercare de 4 ani.
În baza art. 346 Cod procedură penală constată recuperat integral prejudiciul material, prin restituirea bunurilor sustrase.
În baza art. 346 Cod procedură penală rap. la art. 998, 999 Cod civil, respinge acţiunea civilă promovată de partea civilă OO pentru daune morale, precum şi cea promovată de  martorul BN pentru daune materiale.
În baza art. 191 Cod procedură penală obligă inculpatul PSF să plătească statului cheltuieli judiciare avansate în sumă de 800 lei, iar inculpatul GI în sumă de 1000 lei, din care 200 lei pentru avocat din oficiu II

Pentru a  hotărî astfel  instanţa  a reţinut  că :
Prin   rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria  Caransebeş   din data de   28.02.2012, înregistrat  la această instanţă sub nr.  733/208/02.03.2012   s-a   dispus  trimiterea în judecată a inculpaţilor PSF şi GI pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g Cod penal.
S-a  reţinut în sarcina inculpaţilor că în perioada 29.10.2011-31.10.2011 au sustras din incinta SC …………. un nr. de cinci monumente funerare de granit, de culoare neagră, pe care le-au vândut numitului Boldea Nicolae, fără ca acesta să cunoască că monumentele funerare erau sustrase.
La  primul termen de judecată  inculpaţilor le-au  fost  aduse la cunoştinţă prev.  art.  320 ind.1  Cod procedură penală aşa cum a fost introdus  prin Legea nr. 202/2010.
Analizând probele administrate în  faza de urmărire penală ( proces verbal de reconstituire şi planşe foto, proces verbal de cercetare la faţa locului, declaraţiile unui număr de cinci martori) pe  care inculpaţii le-au   cunoscut şi   le-au  însuşit,  şi în urma  audierii acestora,  instanţa  constată că în noaptea de 29/30 octombrie 2011 cei doi au sustras din incinta SC ………… un nr. de cinci cruci de granit negru, pe care le-au transportat apoi cu o maşină împrumutată în loc. Simeria unde le-au vândut numitului BM, fără ca acesta să cunoască că monumentele funerare erau sustrase.
În drept, fapta inculpaţilor  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g Cod penal.
Pentru a justifica aplicarea pedepsei în această cauză, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare judiciară a pedepsei prev. de art. 72 Cod penal, respectiv dispoziţiile generale privind temeiul răspunderii penale, limitele de pedeapsă fixate în partea specială, gradul de pericol social al faptei săvârşite, prevederile   art. 320 ind.1     al. 6 Cod pr. penală,  introdus  de Lg.  202/2010 .
Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, în sensul că fapta săvârşită de inculpaţi este prevăzută de legea penală, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpaţi cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune condamnarea inculpatului PSF la pedeapsa de 2 ani închisoare.
Văzând atitudinea sinceră a inculpatului şi având în vedere că acesta nu a mai săvârşit fapte cu caracter penal, instanţa apreciază că în raport de persoana sa scopul pedepsei poate fi atins chiar şi fără executare în regim de penitenciar. Prin urmare, în baza art. 81 Cod penal va suspenda condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani, potrivit art. 82 Cod penal şi va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 Cod penal privitoare la revocare.
Pe durata executării pedepsei inculpatul va fi lipsit de exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II – a şi b Cod penal, potrivit art. 71 Cod penal, întrucât inculpatul prin fapta pe care a săvârşit-o a dovedit că nu respectă valorile sociale pe care legea penală le ocroteşte şi prin urmare cel puţin pentru o perioadă de timp determinată, nu i se poate acorda nici demnitatea de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal va suspenda condiţionat executarea pedepsei complementare pe durata termenului de încercare de 4 ani.
În baza art. 208, 209 lit. a , g Cod penal cu aplicarea art. 320 ind. 1 Cod procedură penală, va condamna inculpatul GI la pedeapsa de 2 ani închisoare.
Prin urmare, în baza art. 81 Cod penal va suspenda condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani, potrivit art. 82 Cod penal şi va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 Cod penal privitoare la revocare.
Pe durata executării pedepsei inculpatul va fi lipsit de exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II – a şi b Cod penal, potrivit art. 71 Cod penal, întrucât inculpatul prin fapta pe care a săvârşit-o a dovedit că nu respectă valorile sociale pe care legea penală le ocroteşte şi prin urmare cel puţin pentru o perioadă de timp determinată, nu i se poate acorda nici demnitatea de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal va suspenda condiţionat executarea pedepsei complementare pe durata termenului de încercare de 4 ani.
În baza art. 346 Cod procedură penală va constata recuperat integral prejudiciul material, prin restituirea bunurilor sustrase către partea civilă Boldea Nicolae.
În baza art. 346 Cod procedură penală rap. la art. 998, 999 Cod civil, va respinge acţiunea civilă promovată de partea civilă OO pentru daune morale, precum şi cea promovată de martorul BN pentru daune materiale. La pronunţarea acestei soluţii instanţa a avut în vedere că fapta inculpaţilor de a sustrage bunuri din patrimoniul SC ………nu este de natură a produce administratorului acesteia OO nici un prejudiciu moral. De altfel partea civilă OO nu a motivat în ce anume constă prejudiciul moral pe acre l-a suferit. În ce priveşte acţiunea civilă promovată în cadrul procesului penal de cumpărătorul de bună credinţă al bunurilor sustrase, respectiv de BN, această acţiune este inadmisibilă pentru că persoana în cauză a  fost citată în cadrul procesului în calitate de martor. Din punct de vedere juridic prezenţa acestuia la  cercetarea judecătorească într-o altă calitate nu era posibilă întrucât nu există nici o legătură de cauzalitate între fapta penală comisă de către inculpaţi şi prejudiciul suferit. Singura cale de recuperare a acestui prejudiciu este eventual promovarea uneia acţiuni  civile împotriva inculpaţilor.
În baza art. 191 Cod procedură penală va obligă inculpatul PSF să plătească statului cheltuieli judiciare avansate în sumă de 800 lei, iar inculpatul GI în sumă de 1000 lei, din care 200 lei pentru avocat din oficiu II

Jurisprudenta

1

Institutie

Judecătoria CARANSEBEŞ

Etichete: