Top

Rezoluţiune contract vânzare-cumpărare cu clauza de întreţinere, răspundere civila delictuala si cerere reconvenţionala in pretenţii privind imbunatatirile aduse imobilului.

Tip: Sentinţă civilă

Nr./Dată: 1351 (31.01.2012)

Autor: Judecător Căpăţână Ruxandra

Domenii asociate: Rezoluţiune

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că reclamanţii au arătat ca la data de 02.02.1998 intre parti a intervenit un contract de vânzare-cumpărare cu clauza de întreţinere in forma autentica, prin care noi reclamanţii am înţeles sa vindem paraţilor nuda proprietate din imobilul proprietatea noastră.

Prin contractul mai sus menţionat pârataii s-au obligat sa le acorde reclamanţilor, întreţinere si Îngrijire cu toate cele necesare traiului, pana la decesul ultimului dintre noi, urmând ca la deces sa ne faca înmormântările si toate rânduielile necesare potrivit datinilor noaste.

Deasemeni prin contract am stipulat reclamantii isi rezervau un drept de uzufruct viager asupra întregului imobil pe care l-au înstrăinat.

Învedereaza instanţei de judecata ca de la încheierea contractului paraţii si-au Îndeplinit o perioada obligaţiile asumate prin contract insa nevoile noastre nu erau foarte mari la aceea vreme, noi, reclamanţii fiind oameni in putere si munceam amândoi pentru a ne intretine. Precizam ca de cativa ani paraţii nu isi mai îndeplinesc deloc obligaţiile asumate prin contract, si mai mult decât atat in prezent ne agresează atat fizic cat si verbal, creindu-ne o stare tensionata si ajungând sa ne fie teama sa mai locuim cu ei in aceeaşi locuinţa.

In perioada martie-apilie a anului 2005 reclamanta D.A. a suferit un accident vascular, in urma căruia a necesitat o lunga perioada de timp Îngrijire permanenta, a fost Încadrata ca persoana cu handicap si in acest sens acordandu-i-se si dreptul la asistent personal si întrucât parata D.T. a refuzat sa-i acorde Îngrijirea necesara spunând ca „ are servici si nu are timp sa ma ingrijeasca ” am fost nevoita sa o rog pe fiica mea D. E., sa isi faca formele legale de asistent personal si sa ma ingrijeasca atat pe parcursul bolii, cat si in prezent.

Reclamantii arata ca sufera de numeroase afecţiuni si nu pot sa se îngrijeasca singuri, sa isi asigure menajul, hrana, astfel incat au nevoie de cineva permanent sa ii ingrijeasca, iar paraţii, desi le-am adus la cunoştinţa aceasta situaţie, refuza categoric sa ii ajute si mai mult decât atat provoacă scandaluri si nu le permite nici celorlalţi doi copii ai reclamantilor sa ii viziteze si sa ii ajute.

Reclamantii mai precizeaza si ca de la încheierea contractului si pana in prezent paraţii nu au inteles sa achite nici facturile la utilităţi (de lumina si gaze), acestea fiind achitate in integralitate de reclamanti pentru a nu fi sistate, iar in acest an reclamantii au reuşit sa se separe cu instalaţia de gaze.

Pârâţii, legal citaţi, au formulat întâmpinare la data de 20.10.2010, au solicitat respingerea ca neintemeiata a actiunii, aratand ca si-au indeplinit obligatiile contractule, iar cu privire la dreptul de uzufruct, cu acordul explicit al reclamantilor au locuit in imobil, iar pe cale de cerere reconventionala paratii au solicitat obligarea reclamantilor la plata materialelor si a manoperei pentru lucrarile de inbunatatiri efectuate la constructie de catre parati adica reconstruit integral acoperişul, tencuit interior toate camerele, podea de beton ,tencuit exterior după ce în prealabil atît la interior,cît si la ex¬terior s-a înlăturat vechea tencuială pînă la cărămidă ; pus pardoseală de betonn(placă de egalizate) gi parchet laminat în toate camerele ; consolidat fundaţia casei prin ;,subzidire §i beton gi oţel armat, făcut stîlpi de întărire gi grinzi de beton la casă: construit hol dinBCA; montat tîmplărie de termopan la întreaga casă, reconstruit integral gardul de la drum, refăcut toate instalaţiile, lurcari ce vizeaza parte de constructie locuita de parati.

La data de 28.10.2010 reclamantii au precizat si intregit actiunea, solicitand obligarea paratilor si la plata sumei de 1812,44 lei contravaloarea racordarii reclamantilor la reteaua de energie electrica , avand in vedre ca dupa introducerea prezentei actiuni in luna aprilie 2010 paratul D. G. le-a sistat abuziv alimentarea cu energie pentru a-i determina sa renunte la actiune, reclamantii formuland si plangere penala impotriva paratului, in urma careia paratul a fost scos de sub urmarire penala, desi recunoscuse intreruperea alimentarii cu energie electrica.

La data de 25.03.2011 paratii completeaza cererea reconventionala, in sensul ca solicita instituirea unui drept de retentie asupra imobilului teren si constructii pana la achitarea integrala a contravalorii pretentiilor precum si a unui drept de superficie aferent locuintei pretins a fi ridicate de parati.

La data de 07.09.2011 paratii au formulat cerere de chemare in judecat a altor persoane , prin care au solicitat evacuarea neconditionata a numitei Dumitru Emilia din imobilul in cauza.

La termenul de judecata din 08.09.2011, instanta a admis exceptia insuficientei timbrari a cererii reconventionale initiale si a anulat-o ca insufficient timbrata.

La termenul de judecata din 03.11.2011 instanta a admis exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata a altor persoane, in persoana lui D. E., respingand aceasta cerere ca inadmisibila.

In cauza instanta a incuviintata proba cu inscrisuri, testimoniala si prin interogatorii reciproce pentru ambele parti.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin contractul de vânzare-cumpărare cu clauza de intretinere autentificat reclamantii au vândut pârâţilor paraţilor nuda proprietate din imobilul, situat in satul Popeşti, comuna Brazi, judeţul Prahova,.

Preţul vânzării a fost de 6.000.000 ROL cu obligaţia asumată de către pârâţi de a asigura vânzătorilor pe tot timpul vieţii întreţinere ce va consta în ingrijire in caz de boala, procurarea de alimente, medicamente, curatenia spatiului de locuit precum pana la decesului ultimului din vanzatori, si inmormantarea conform credintei crestine.

Deasemeni prin contract am stipulate ca reclamantii isi rezervau un drept de uzufruct viager asupra întregului imobil pe care l-au înstrăinat, transmiterea dreptului avand loc la data autentificarii, iar de fapt la data decesului ultimului dintre vanzatori.

De la încheierea contractului paraţii si-au Îndeplinit o perioada obligaţiile asumate prin contract insa nevoile noastre nu erau foarte mari la aceea vreme, noi, reclamanţii fiind oameni in putere si munceam amândoi pentru a ne intretine. Precizam ca de cativa ani paraţii nu isi mai îndeplinesc deloc obligaţiile asumate prin contract, si mai mult decât atat in prezent ne agresează atat fizic cat si verbal, creindu-ne o stare tensionata si ajungând sa ne fie teama sa mai locuim cu ei in aceeaşi locuinţa.

In perioada martie-apilie a anului 2005 reclamanta D.A. a suferit un accident vascular, in urma căruia a necesitat o lunga perioada de timp Îngrijire permanenta, a fost Încadrata ca persoana cu handicap si in acest sens acordandu-i-se si dreptul la asistent personal si întrucât parata D. T. a refuzat sa-i acorde Îngrijirea necesara spunând ca „ are servici si nu are timp sa ma ingrijeasca ” am fost nevoita sa o rog pe fiica mea D. E., sa isi faca formele legale de asistent personal si sa ma ingrijeasca atat pe parcursul bolii, cat si in prezent.

Reclamantii arata ca sufera de numeroase afecţiuni si nu pot sa se îngrijeasca singuri, sa isi asigure menajul, hrana, astfel incat au nevoie de cineva permanent sa ii ingrijeasca, iar paraţii, desi le-am adus la cunoştinţa aceasta situaţie, refuza categoric sa ii ajute si mai mult decât atat provoacă scandaluri si nu le permite nici celorlalţi doi copii ai reclamantilor sa ii viziteze si sa ii ajute.

Reclamantii mai precizeaza si ca de la încheierea contractului si pana in prezent paraţii nu au inteles sa achite nici facturile la utilităţi (de lumina si gaze), acestea fiind achitate in integralitate de reclamanti pentru a nu fi sistate, iar in acest an reclamantii au reuşit sa se separe cu instalaţia de gaze.

Instanţa va primi aceste susţineri constatând din actele şi lucrările dosarului că sunt dovedite.

În drept potrivit art. 1020 şi 1021 C.civ. rezoluţiunea contractului se poate dispune în cazul în care una din părţi nu execută obligaţiile asumate. Una din condiţiile necesare pentru a se dispune rezoluţiunea contratului este ca neexecutarea să fie imputabilă părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia.

Potrivit art. 969 C.civ. convenţiile legal încheiate au putere de lege între părţi.

Astfel,din declaratiile Martorului M. I., rezulta ca paratii nu au prestat intretinere, nu i-au dus la spital , ci martorul a fost nevoit la sa il duca cu masina la spital cand acesta a avut nevoie, si ca de multe ori s-a intalnit cu fiica reclamanttilor care ea zilnic de mancare si venea sa le faca curatenie, pentru ca paratii nu isi indepliuneau aceste obligatii. Mai mult decata atat marturul arata ca de nenumarate ori paratii le opreau lumina paratilor, deoarece contorul si legaturile electrice se aflau in camerele ocupate de parati, iar chiar martorul electrician de meserie, a fost solicitat de reclamanti sa ii ajute cu furnizarea energiei electrice, si acesta nu i-a putut ajuta deoarece nu avea acces in camerele ocupate de parati. Martorul mai arata ca paratii faceau de numeroaseori scandal si ii loveau pe reclamanti si ca pentru a avea lumina in camerele lor reclamantii au facut numeroase cereri la Enel, intr-un final obtinand un bransament diferit de cel al paratilor. De asemenea martorul mai confirma si faptul ca reclamanta a avut un accident vascular cerebral in 2005 si ca parata a refuzat sa fie asistent personal pentru ingrijirea aceteia.

Instanta mai retine din cuprinsul ordonantei nr. ….. a Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti, ca paratul D.G. a recunoscut ca a intrerupt alimentarea cu energie electrica a reclamantilor in 29.03.2010, fapt pe care nu l-a contestat deloc nici in cadrul prezentei cauze.

Instanta mai retine din actele dosarului si din chiar intampinarea si reconventionala paratilor, ca acestia au procedata la efectuarea de imbunatatiri si reparatii pentru marirea confortului si conditiilor de viata numai in camerele ocupate de catre parati, deci nu au dorit crea rea de conditii macar asemanatoare de trai si reclamantilor, mai mult decat atat le-au intrerupt si alimentarea cu energie electrica.

Instanta mai retine, ca desi paratii au invocat ca ar fi prestat intretinerea, nu au administrat probe in acest sens, si mai mult decat atat invoca si faptul ca nu este clar definite si explicate notiunea de “obligatia de a acorda intretinere, cu toate cele necesare traiului”, care este in contradictie cu cele afirmate anterior, adica pana la un moment dat intelesul intretinerii a fost clar pentru parati si apoi de la un anumit moment nu a mai fost clar care este intelesul obligatiei asumate.

Aşa fiind, instanţa constată că pârâţii nu şi-au executat obligaţia de întreţinere asumată prin contract iar neexecutarea acestei obligaţii le este imputabilă acestora, care nu au mai înţeles să acorde îngrijirile asumate.

Pe cale de consecinţă, instanţa va admite cererea reclamantei privind rezoluţinea contractului de vânzare-cumpărare.

Având în vedere efectele contractului de întreţinere, care este un contract oneros, aleatoriu, sinalagmatic, translativ de proprietate, de la data încheierii convenţiei bunul intrând în patrimoniul debitorilor, dar şi efectele rezoluţiunii, în sensul că se procedează la restabilirea situaţiei anterioare, prin reintrarea bunului în patrimoniul fostului proprietar, ca şi cum nu ar fi ieşit niciodată din patrimoniul său, instanţa va dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Ce efect al rezoluţiunii pentru neexecutarea obligaţiei de întreţinere, dreptul de proprietate asupra a imobilul, situat in satul Popeşti, comuna Brazi, judeţul Prahova, va fi redobândit de reclamanţii D.V. si D. A.

Cu privire la capatul de cerere cu privire la obligarea partilor la plata sumei de 1812,44 lei contravaloare racordare energie electrica, instanta retine, ca paratul a produs intreruperea alimentarii cu energie electrica a reclamantilor, precum si faptul ca prin chitanta 3058936/17.06.2010, factura 1090017180/17.06.2010, chitanta 5074/500023114/30.06.2010 si factura 1290005314/30.06.2010, reclamantii au achitat suma de 1812,44 lei cu titlu de aviz record, taxa racordare, ce sunt corroborate cu bonul de miscare contor electric si fisa de solutie bransament , cu schita anexa de unde rezulta atat unde era racordul initial la camerele folosite de parati si noul record care se leaga de la stalpul din strada direct la camerele ocupate de reclamanti.

Răspunderea civilă delictuală directă sau pentru fapta proprie. Art. 998-999 Cod civil consacră regula de principiu, conform căreia obligaţia de reparare a prejudiciului cauzat altuia revine direct şi nemijlocit autorului faptei ilicite;

Din analiza textelor legale, literatura şi jurisprudenţa au dedus existenţa următoarelor elemente constitutive ale răspunderii delictuale: prejudiciul, fapta ilicită, raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, culpa (sau greşeala ori vinovăţia) autorului faptei ilicite, acest ultim element integrând şi capacitatea delictuală.

Prin prejudiciu se înţeleg rezultatele dăunătoare de natură patrimonială, efecte ale încălcării drepturilor subiective şi intereselor legitime ale unei persoane.

In cauza de fata prejudiciul a fost reprezentat de contravaloarea lucrarilor efectuate de reclamanti aferente, repornirii alimentarii cu energie electrica datorita intreruperii acesteia de catre parati, raspunderea civila delictuala se angajeaza pentru cea mai mica culpa, legatura de cauzalitate intre fapta culpabila, astfel incat elementele raspunderii civile delictuale fiind dovedite in cauza.

Instanta avand in vedere aceste elemente ale situatiei de fapt care se circumscriu raspunderii civile delictuale reglementate de dispozitiile art. 998 si urmatoarele din codul civil, urmeaza a admite si acest capat de cerere si va obliga pe parati la plata sumei de 1812,44 lei contravaloare racordare energie electrica.

Cu privire la cererea reconventionala a paratilor, instanta retine, ca cererea initiala cu privire la obligarea paratilor la plata contravalorii imbunatatirilor efectuate la imobil a fost anulata ca insuficient timbrata, iar cu privire la capetele de cerere privind instituirea unui drept de retentie asupra imobilului pana la achitarea integrala a contravalorii imbunatatirilor efectuate la imobil, si cu privire la stabilirea unui drept de superficie aferent locuintei ridicate de parati, pe perioada de existenta a constructiei, instanta retine ca in ceea ce priveste dreptul de retentie, atata timp cat nu s-a ajuns la solutionarea pe fond a capatului de cerere privind constatarea existentei imbunatatirilor pretense, acest capat de cerere accesoriu, va fi respins ca neintemeiat.

Cu privire la existenta unui drept de superficie, instanta retine ca pe acest capat de cerere nu s-au facut probe de catre parati, precum si faptul ca atata timp cat in mod irevocabil nu a fost solutionat capatul principal de cerere si nu a fost irevocabil desfiintat contractul dintre parti si acestea sa fie repuse in situatia anterioara cu transmiterea dreptului de proprietate, paratii nu pot avea in acelasi timp atat dreptul de proprietate, cat si dreptul de superficie, atata timp cat cel de-al doilea, greveaza de principiu un teren proprietate altei persoane.

In aceste conditii, instanta va respinge ca neintemeiat si acest capat de cerere reconventionala.

 

Tags: , , ,