Top

Obligaţia de a face

Titlu

Obligaţia de  a face

Tip speta

Sentinţă civilă

Numar speta

385

Data speta

14.02.2012

Domeniu asociat

Uzufruct

Continut speta

Prin sentinţa  civilă  nr. 385/2012 pronunţată în dosar  nr. 2906/208/2011, instanţa a admis acţiunea civilă formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâţii .
Obligă pârâţii să respecte dreptul de uzufruct viager al reclamantului şi să permită folosinţa imobilelor evidenţiate în CF nr. 2432, nr. top 228 Gurişoara Grădină de 1439 mp şi CF nr. 115 Rusca, nr. top 227 – Gurişoara Grădină de 753 mp.
Obligă pârâţii să permită accesul reclamantului pe aceste terenuri şi să desfiinţeze lacătele amplasate pe porţile grădinii.
În baza art. 274 Cod procedură civilă, obligă pârâţii la 8,3 lei cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar.

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Caransebeş cu nr. 2906/208/2011, reclamantul a chemat în judecată pârâţii, solicitând instanţei obligarea pârâţilor să-i respecte dreptul de uzufruct viager asupra imobilelor evidenţiate în CF nr. 2432 Rusca, nr. top 228 Gurişoara Grădină de 1439 mp şi CF nr. 115 Rusca, nr. top 227 Gurişoara Grădină de 753 mp. Se mai solicită obligarea pârâţilor să desfiinţeze lacătele de pe porţile acestei grădini care-i împiedică accesul pe acest teren.
În motivarea cererii, reclamantul arată că în anul 2005 a vândut pârâţilor (fiu şi noră) aceste imobile, reclamantul şi soţia sa decedată (H.A), rezervându-şi dreptul de uzufruct viager asupra acestor imobile. Reclamantul arată că a folosit aceste terenuri, care formează o singură grădină, de peste 40 de ani.
Din anul 2010, pârâţii au pus pe porţile grădinii lacăte şi refuză să-i permită accesul pe teren. Reclamantul mai arată că terenul este cultivat cu pomi fructiferi, iar fructele acestor pomi îi asigură traiul zilnic. Deşi a încercat să discute cu pârâtul H.I, nu s-a reuşit rezolvarea problemelor. Au fost sesizate organele de poliţie din comună, dar nu a primit din partea acestora nicio rezolvare.
În drept, sunt precizate art. 517-520 Cod civil, art. 521-539 Cod civil, art. 540-556 Cod civil, art. 1073 şi urm. Cod civil.
Cererea s-a timbrat cu 8 lei taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar de 0,3 lei.
Pârâţii nu au formulat întâmpinare. Prezenţi la termenele de judecată, arată că, în principiu, nu se opun acţiunii reclamantului, permit accesul reclamantului în grădină, dar acesta distruge pomii fructiferi.
La dosar s-au administrat probe cu înscrisuri, au fost audiaţi martorii (f. 16) şi (f. 17), din analiza cărora instanţa reţine în fapt următoarele:
Conform contractelor de vânzare-cumpărare, autentificate sub nr. 405 şi 406 de Notar Public ROR, pârâţii au dobândit, prin vânzare-cumpărare dreptul de proprietate asupra imobilelor evidenţiate în CF nr. 2432 , nr. top 228 Gurişoara Grădină de 1439 mp şi CF nr. 115 Rusca, nr. top 227 Gurişoara Grădină de 753 mp.
Odată cu încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, asupra acestor imobile s-a constituit un drept de uzufruct viager şi interdicţia de înstrăinare şi grevare, în favoarea reclamantului HP şi a soţiei HA (în prezent decedată). Aşa cum rezultă din declaraţiile martorilor audiaţi (f. 16-17 dosar), reclamantul HP a folosit această grădină de aproximativ 60 de ani. Pârâţii au pus lacăte pe porţile grădinii, astfel că, în prezent, reclamantul nu mai poate intra în grădină. Această stare de fapt rezultă şi din constatarea făcută de Postul de Poliţie T, în adresa de la fila 12 dosar. Se reţine că, parcelele de teren formează o grădină, împrejmuită cu gard de sârmă şi gard natural. Porţile de acces în grădină sunt asigurate cu lacăte metalice. Audiat în faţa organelor de poliţie, pârâtul HI a declarat că va înmâna un rând de chei reclamantului, după ce se va face delimitarea parcelelor de teren. Aceeaşi atitudine au avut-o pârâţii şi în faţa instanţei.
Prin definiţie, uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca propriul bun.
Uzufructul reclamantului este legal constituit prin act autentic, este notat în CF, astfel că, pârâţii sunt obligaţi să-l respecte.
Conform art. 709 Cod civil, uzufructuarul are folosinţa exclusivă a bunului, inclusiv dreptul de a culege fructele.
Interzicându-i accesul în grădină, pârâţii încalcă dreptul reclamantului uzufructuar de a folosi imobilul, de a-i culege fructele, în condiţiile în care, reclamantul, prin lege, are folosinţa exclusivă a acestuia.
Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază  întemeiată cererea reclamantului. În baza disp. art. 703-710 Cod civil, instanţa va admite acţiunea reclamantului HP împotriva pârâţilor . Va obliga pârâţii să respecte dreptul de uzufruct viager al reclamantului şi să permită folosinţa imobilelor evidenţiate în CF nr. 2432 , nr. top 228 Gurişoara Grădină de 1439 mp şi CF nr. 115 Rusca, nr. top 227 Gurişoara Grădină de 753 mp. De asemenea, va obliga pârâţii să permită accesul reclamantului pe aceste terenuri şi să desfiinţeze lacătele amplasate pe porţile grădinii.
În baza art. 274 Cod procedură civilă, va obliga pârâţii la 8,3 lei cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar.

Jurisprudenta

1

id_institutie

208

Institutie

Judecătoria CARANSEBEŞ

Tags: ,