Top

Reprezentativitate sindicat

Sentinta civila nr.3/S

Sedinta publica de la 6 Martie 2009

Asupra cererii de fata constata:

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr.805 din 06.02.2009, SINDICATUL ………………. a solicitat constatarea îndeplinirii conditiilor de reprezentativitate prevazute de art.17 alin.1 lit.c din Legea nr.130/1996, privind contractul colectiv de munca, modificata si completata, la nivelul S.C. …….. S.A. ……………

În motivarea cererii, petenta precizeaza ca în cadrul S.C. ……………. ………. exista un numar de 330 membri ai Sindicatului ……………., din totalul salariatilor de 345.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 17 alin.2 lit.b din Legea nr.130/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

In dovedirea cererii s-au depus la dosar : sentinta civila nr. 764, 05.04.1990 a Judecatoriei Tulcea, statutul sindicatului, adeverinta emisa de SC ……………S.A. ………….., state de plata ale societatii.

Având în vedere înscrisurile depuse la dosar, se retine:

Conform art.17 alin.1 lit.c din Legea nr.130/1996, la negocierea contractelor colective de munca, la nivel de unitate, participa organizatiile sindicale care au statutul legal de organizatie sindicala, iar numarul de membrii reprezinta cel putin o treime din numarul salariatilor unitatii.

Se constata astfel ca Sindicatul …………… are un statut legal, iar numarul de membrii depaseste o treime din numarul salariatilor unitatii.

Fiind întrunite conditiile prevazute de art.17 al.1 lit.c din Legea nr.130/1996, instanta urmeaza a admite cererea formulata de Sindicatul Sanitas Tulcea si va constata ca sunt îndeplinite conditiile de reprezentativitate.

Etichete: