Top

Fond funciar+perimare

SENTINŢA CIVILĂ NR. 636

Şedinţa publică de la 02.03.2009

J U D E C A T A

Asupra acţiunii civile introdusă de către reclamantul .., domiciliat în …în contradictoriu cu .., cu petiţia înregistrată la nr. … din ….

Din verificarea actelor de la dosar, rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de 22.01.2008, când cauza a fost suspendată în temeiul dispoziţiilor art. 1551 C.p.c. urmare a neîndeplinirii de către reclamant, a obligaţiilor stabilite de instanţă, dată de la care dosarul a rămas în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor.

În conformitate cu dispoziţia art.248 cod procedură civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an, iar potrivit art.252 Cod procedură civilă perimarea se poate constata şi din oficiu.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a îndeplinit nici un act de procedură, în vederea judecăţii pricinei de mai mult de un an, instanţa urmează a constata perimată acţiunea de faţă.

Etichete: