Top

REŢINEREA GREŞITĂ A TEMEIULUI DE DREPT PRIVIND ACHITAREA INCULPATULUI.CONSECINŢE ALE ACHITĂRII UNUI INCULPAT ASUPRA CALIFICĂRII JURIDICE A FAPTEI SĂVÂRŞITE DE CELĂLALT INCULPAT

Prin sentinţa penală nr. 802 din 20 aprilie 2007, Judecătoria Botoşani a dispus condamnarea inculpaţilor AD şi SMC, pentru săvârşirea infracţiunilor:

– prev. de art. 97 alin. 1 şi 4 lit. a,c din Legea nr. 26/1996 la pedepse de câte 6 luni închisoare;

– prev. de art. 98 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 26/1996, la pedepse de câte 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, prin contopire, s-au aplicat pedepse rezultante de câte 1 an închisoare.

S-au aplicat disp. art. 71, 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal.

Conform art. 81, 82, 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat condiţionat executarea pedepselor.

Inculpaţii au fost obligaţi, în solidar, să plătească părţii civile DS Botoşani suma de 2.839,63 lei despăgubiri civile.

Instanţa a reţinut că în noaptea de 1/2 august 2004 inculpaţii au tăiat 5 arbori, esenţă stejar, din pădurea statului, Cantonul Silvic Dolina, aparţinând de Ocolul Silvic Botoşani şi au sustras apoi materialul lemnos în volum de 8,992 m.c. şi valoare de 2.839,63 lei, pe care l-au vândut lui BP.

Sentinţa a fost apelată de inculpatul AD pentru nelegalitate şi netemeinicie, motivând că nu se face vinovat de săvârşirea celor două infracţiuni, astfel că s-ar fi impus soluţia achitării în temeiul art. 10 lit. c Cod procedură penală şi înlăturarea dispoziţiei de obligare la plata despăgubirilor şi cheltuielilor judiciare.

Tribunalul Botoşani – secţia penală – găsind criticile întemeiate, prin decizia penală nr. 168 A din 18 septembrie 2007 a admis apelul şi desfiinţând în parte sentinţa, a dispus, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. a Cod procedură penală, achitarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 97 alin. 1 şi 4 lit. a, c şi art. 98 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 26/1996.

A fost totodată înlăturată obligarea inculpatului la plata despăgubirilor şi cheltuielilor judiciare.

Împotriva deciziei, în termen legal, a declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani care a invocat greşita achitare a inculpatului AD a cărui vinovăţie a fost cert stabilită prin probatoriul administrat şi că oricum, întrucât faptele de tăiere a unor arbori şi sustragere de material lemnos există, soluţia adoptată s-ar fi putut întemeia pe disp. art. 10 lit. c şi nu pe disp. art. 10 lit. a Cod procedură penală. Totodată a învederat că întrucât s-a reţinut că inculpatul nu a participat la săvârşirea infracţiunilor, prin efectul extensiv al căii de atac, s-ar impune ca din încadrarea juridică în ce-l priveşte pe inculpatul SMC să se înlăture calificarea prev. de art. 97 alin. 4 lit. a şi 98 alin. 4 din Legea nr. 26/1996 referitoare la participarea a două persoane.

Recursul este fondat.

Din declaraţiile inculpatului SMC şi a martorului GM rezultă că în dimineaţa zilei de 2 august 2004, AD a ajutat doar la descărcarea şi tăierea materialului lemnos sustras, infirmând orice contribuţie a lui la săvârşirea faptelor.

Aşadar, întrucât vinovăţia inculpatului AD nu a fost dovedită prin probatoriul administrat, în mod corect s-a dispus achitarea lui.

În mod greşit însă soluţia s-a întemeiat pe disp. art. 10 lit. a Cod procedură penală – fapta nu există – câtă vreme infracţiunile au fost comise, dar nu de către AD ci de celălalt inculpat, astfel că temeiul corect era cel prev. de art. 10 lit. c Cod procedură penală.

Se constată de asemenea că întrucât vinovat de săvârşirea faptelor este numai SMC nu se poate reţine calificarea juridică prev. de art. 97 alin. 4 lit. a şi art. 98 alin. 4 din Legea nr. 26/1996, ce se impune a fi înlăturată prin efectul extensiv al recursului prev. de art. 3857 Cod procedură penală.

Aşa fiind, recursul parchetului va fi admis în temeiul art. 38515 pct. 1 lit. d Cod procedură penală, pentru cazurile de casare prev. de art. 3859 pct. 17 şi pct. 18 Cod procedură penală.

Etichete: