Top

Art.208 – art.209 Cod penal

SENTINŢA PENALĂ Nr. 73 din 28.01.2011 – art.208 – art.209 Cod penal

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ nr. xx din xx, înregistrat la această instanţă sub nr. xx din xx, s-a pus în mişcare acţiunea penală şi a fost trimis în judecată inculpat xx pentru săvârşirea infracţiunilor de „furt calificat” prev. de art.208 alin.1 – art.209 alin.1 lit.„g” Cod penal cu aplicarea art.99 şi următ. Cod penal, şi de „violare de domiciliu”, prev. de art.192 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.99 şi următ. Cod penal, totul cu aplicarea art.33 lit. „a” Cod penal.

Prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut, în fapt, că inculpat xx, în noaptea de 10/11 octombrie 2008, în jurul orelor 0400, a pătruns fără drept în curtea locuinţei părţii vătămate xx şi, dintr-un grajd aflat în curtea locuinţei părţii vătămate menţionate, a luat în scopul însuşirii pe nedrept, un viţel cu o greutate de 200 Kg.

La reţinerea situaţiei de fapt expuse au fost avute în vedere probele administrate in cursul urmăririi penale, respectiv:

– declaraţiile inculpatului xx (acesta recunoscând săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanţei) – filele 40, 42 şi 45 dosar urmărire penală;

– plângerea şi declaraţiile părţii vătămate xx (filele 8 şi 15 – 16 dosar urmărire penală);

– declaraţiile martorilor xx (filele 17 – 18 şi 24 – 34 dosar urmărire penală);

– „proces verbal de cercetare la faţa locului” (şi planşa foto aferentă) întocmite de poliţişti din cadrul I.P.J. Neamţ la 11 octombrie 2008, descriind aspecte surprinse de poliţişti cu ocazia cercetării locului faptei comisă în dauna părţii vătămate xx (filele 9 – 15 dosar urmărire penală);

– „proces verbal” întocmit de poliţişti din cadrul I.P.J. Neamţ la 11 octombrie 2008, cu ocazia efectuării unei percheziţii corporale asupra inculpatului xx (fila 23 dosar urmărire penală);

– „dovezi” de ridicare şi predare – primire bunuri sustrase (filele 19 – 22 dosar urmărire penală);

– anchetă psiho – socială efectuată de funcţionari din cadrul Primăriei xx, judeţul xx, cu privire la inculpatul minor xx (filele 37 – 39 dosar urmărire penală);

– fişa de cazier judiciar a inculpatului xx (fila 43 dosar urmărire penală).

Au fost citaţi la judecarea cauzei inculpatul xx, partea vătămată xx, partea responsabilă civilmente xx şi Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul xx.

Inculpatul xx, minor la data săvârşirii faptelor ce fac obiectul prezentei cauze penale, a fost asistat de apărător delegat din oficiu atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecării cauzei (delegaţii aflate la fila 44 dosar urmărire penală, respectiv la fila 18 dosar fond).

În cursul judecării cauzei s-au administrat următoarele probe:

– în şedinţa publică din 17 noiembrie 2010, după ce i s-au adus la cunoştinţă prevederile art.70 Cod procedură penală, inculpat xx a precizat că nu doreşte să dea o declaraţie cu privire la faptele reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanţei, motiv pentru care s-a procedat la citirea declaraţiei dată de acesta în cursul urmăririi penale (fila 33 dosar fond).

– la 15 decembrie 2010 şi la 19 ianuarie 2011, în şedinţă nepublică, au fost audiaţi martorii xx (filele 24 – 25 şi 68 – 69 dosar fond);

– din oficiu, în aplicarea prev. art.482 Cod procedură penală, instanţa a dispus întocmirea de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul xx a unui referat de evaluare privind pe inculpatul minor xx (filele dosar fond);

Analizând probatoriul administrat în cursul urmăririi penale şi în cursul judecării cauzei instanţa reţine, în fapt, următoarele:

– în noaptea de 10/11 octombrie 2008, xx a plecat din comuna xx, sat xx, judeţul xx, către oraşul xx, judeţul xx, cu intenţia de a cumpăra animale la târgul de vite ce se ţinea în oraşul indicat. În dimineaţa zilei de 11 10 2008, când era încă întuneric, xx a ajuns în comuna xx, judeţul xx. În timp ce se deplasa pe o stradă din comuna xx, inculpatul a observat locuinţa părţii vătămate xx şi, lângă locuinţă, un grajd. Profitând de faptul că era întuneric şi de faptul că locuinţa lui xx era izolată (aşezată, conform procesului verbal de cercetare la faţa locului, la marginea satului xx, pe drumul ce duce către sat xx, comuna xx, judeţul xx), inculpatul xx a hotărât să sustragă animale din grajdul de la locuinţa lui xx. În acest scop, inculpatul a pătruns în curtea locuinţei lui xx pe poarta de acces uitată descuiată, după care s-a deplasat către grajdul amplasat lângă locuinţă. Inculpatul a pătruns în grajdul indicat, a dezlegat funia cu care era legat un viţel în greutate de aproximativ 200 kg, după care, cu viţelul legat de funie, a părăsit curtea locuinţei părţii vătămate xx, pe o poartă amplasată pe latura nordică a imobilului indicat, îndreptându-se către târgul de animale din oraşul xx, judeţul xx. În dimineaţa zilei de 11 octombrie 2008, inculpatul, ajutat de xx, a vândut la târgul din oraş xx, judeţul xx, viţelul sustras din posesia părţii vătămate xx lui xx, contra sumei de 800 lei, bani pe care i-a încredinţat spre păstrare lui xx. xx, în aceeaşi dimineaţă, a vândut viţelul cumpărat de la xx lui xx, contra sumei de 820 lei. În aceeaşi dimineaţă, organele de Poliţie, sesizate de către xx cu privire la sustragerea unui viţel, au identificat animalul sustras, în târgul de vite din oraş xx, judeţul xx, acesta fiind ridicat de la xx şi predat părţii vătămate menţionate. În aceleaşi împrejurări a fost ridicată de la xx suma de 800 lei primită de inculpat ca preţ al bunului sustras, ulterior fiind despăgubiţi şi xx şi xx, cu sumele achitate de aceştia ca preţ al viţelului restituit părţii vătămate xx.

Audiaţi fiind în cursul urmăririi penale şi în cursul judecării cauzei xx au declarat că nu au pretenţii civile de la inculpatul xx.

La reţinerea situaţiei de fapt expuse instanţa a avut în vedere că;

– martorii xx confirmă ambii că viţelul ridicat de organele de poliţie de la xx în data de 11 octombrie 2008, viţel ce s-a dovedit a fi sustras din detenţia părţii vătămate xx, a fost adus spre vânzare la târgul de vite din oraşul xx, judeţul xx, de către inculpat xx;

– xx, tatăl inculpatului, audiat fiind în cursul urmăririi penale, a declarat că inculpatul xx, fiul său, i-a destăinuit că în octombrie 2008, noaptea, a sustras un viţel de le un cetăţean din comuna xx, judeţul xxţ, viţel pe care ulterior l-a vândut la târgul de vite din oraşul Roznov, judeţul Neamţ;

– inculpatul xx, audiat fiind în cursul urmăririi penale, respectiv în cursul judecării cauzei, a recunoscut constant săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanţei, unele detalii din relatarea acestuia neputând fi cunoscute, cu certitudine, decât de autorul acestor fapte;

În drept:

– fapta inculpatului xx de a fi pătruns fără drept, în noaptea de 10/11 octombrie 2008, în curtea locuinţei părţii vătămate xx – întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „violare de domiciliu”, prev. de art.192 alin.2 Cod penal, infracţiune pedepsită de lege cu pedeapsa închisorii de la 3 la 10 ani.

– faptele inculpatului xx de a fi sustras în noaptea de 10/11 octombrie 2008, în scopul însuşiri pe nedrept, dintr-un grajd situat în curtea locuinţei părţii vătămate xx, un viţel în greutate de aprox. 200 Kg – întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.208 alin.1 – art.209 alin.1 lit. g Cod penal.

Raportat la împrejurarea că inculpatul xx nu împlinise încă vârsta de 18 ani la data de 11 octombrie 2008, instanţa reţine incidente cu privire la infracţiunile săvârşite de acesta prevederile art.99 şi următ. Cod penal.

În ceea ce priveşte pe inculpatul minor xx instanţa reţine că:

– potrivit dispoz. art. 100 Cod penal „faţă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori i se poate aplica o pedeapsă. La alegerea sancţiunii se ţine seama de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de starea fizică, de dezvoltarea intelectuală şi morală, de comportarea lui, de condiţiile în care a fost crescut şi în care a trăit şi de orice alte elemente de natură să caracterizeze persoana minorului. Pedeapsa se aplică numai dacă se apreciază că luarea unei măsuri educative nu este suficientă pentru îndreptarea minorului.”

– infracţiunea săvârşită de inculpat xx prezintă un grad relativ ridicat de pericol social având în vedere modalitatea concretă de punere în executare a rezoluţiei infracţionale şi urmările produse (faptele au fost săvârşite de inculpat noaptea; inculpatul a sustras în scopul însuşirii pe nedrept un viţel aparţinând părţii vătămate xx).

– referatul întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul xx cu privire la inculpat xx concluzionează că acesta prezintă un comportament infracţional structurat (acesta, posterior săvârşirii faptelor ce fac obiectul prezentei cauze penale, a mai fost cercetat ori judecat pentru săvârşirea unor infracţiuni comise în judeţele xx şi xx), că dezvoltarea sa a fost afectată de mediul familial deficitar în care a crescut, că acesta are mari carenţe educaţionale şi că acesta prezintă şanse reduse de reintegrare pe piaţa muncii (filele 57 – 62 dosar fond).

– inculpatul xx, audiat fiind în cursul urmăririi penale, a avut o atitudine procesuală sinceră, şi, astfel cum rezultă din fişa sa de cazier judiciar aflată la filele 24 – 25 dosar fond, anterior săvârşirii infracţiunii ce face obiectul prezentei cauze penale, nu a mai fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infracţiuni.

Având în vedere toate cele expuse instanţa apreciază ca nefiind suficientă pentru îndreptarea inculpatului xx aplicarea unor măsuri educative, ci se impune a fi aplicate acestuia pedepse ale închisorii, orientate sub minimul special prevăzut de textele sancţionatoare, minim obţinut după aplicarea în prealabil a dispoziţiilor art.109 Cod penal (reţinând în favoarea inculpatului circumstanţa atenuantă prev. de art.74 alin.1 lit. „c” Cod penal şi dând eficienţă prevederilor art.76 Cod penal)].

În baza art.33 lit.„a” – art.34 lit. „b” Cod penal – instanţa urmează a contopi pedepsele aplicate inculpatului xx prin prezenta sentinţă penală, acesta urmând a executa pedeapsa mai grea, aceea având cuantumul mai ridicat, ca pedeapsă rezultantă.

În baza art.357 alin.3 Cod procedură penală – instanţa urmează a interzice inculpatului xx, în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 Cod penal, exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.„a” teza II şi „b” Cod penal.

Având în vedere declaraţiile date de partea vătămată xx în cursul urmăririi penale instanţa urmează a constata acoperit prin restituire prejudiciul cauzat acestuia prin infracţiunile săvârşite de către inculpat xx.

În baza art.189 Cod procedură penală – instanţa urmează a dispune avansarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu inculpatului xx în cursul judecării cauzei, din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti către Baroul de Avocaţi xx.

În baza art.191 alin.1 Cod procedură penală, având în vedere soluţia adoptată în latura penală a cauzei, instanţa urmează a obliga inculpatul xx la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în prezentul proces penal (cheltuieli pentru efectuarea actelor de procedură, pentru administrarea de probe şi pentru remunerarea apărătorilor desemnaţi din oficiu inculpatului în cursul urmăririi penale şi în cursul judecării cauzei).

Etichete: