Top

TRAFIC DE PERSOANE. TRAFIC DE MINORI. PROXENETISM. INCADRARE JURIDICA

Prin decizia penală nr.30/2006, din 31.01.2006 a Curţii de apel Bacău s-a admis apelul împotriva sentinţei penale nr.202/24.10.2005 a Tribunalului Neamţ.

S-a desfiinţat în parte sentinţa apelată cu privire la greşita schimbare a încadrării juridice. In urma rejudecării cauzei s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor săvârşite de inculpat din infracţiunile prevăzute de art.12 al.l şi 13 al.l din Legea nr.678/2001, art.329 al.l C.p. cu aplic.art.33 lit.a C.p. cu aplic.art.33 lit.a C.p. în infracţiunile prev.de art.12 al.l cu aplic.art.41 al.2 C.p. şi art.13 al.l cu aplic.art.41 al.2 C.p. şi art.13 C.p..

Prin sentinţa penală nr.202/24.10.2005 a Tribunalului Neamţ în temeiul art.334 C.p.p., s-a schimbat încadrarea juridică din infracţiunile prevăzute de art.12 al.l din Legea nr. 678/2001 şi art.13 al.l din Legea nr. 678/2001 cu aplic. Art.33 lit.a C.p. în infracţiunea prevăzută de art.329 al.l, 2, 3 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p..

Analizând sentinţa penală apelată sub aspectul motivelor de apel, dar şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de drept, Curtea de Apel a apreciat fondat apelul pentru următoarele considerente:

Din ansamblul materialului probatoriu administrat în cauză a rezultat faptul că inculpatul a recrutat părţile vătămate N.I.L, C.L., O.E.B., M.A.C., G.C., D.A.C ca dansatoare, le-a cauzat într-o cameră deasupra barului (a cărui proprietar este) şi ulterior, prin ameninţare şi violenţă, le-a constrâns să se prostitueze.

Prima instanţă a dat o încadrare greşită faptelor săvârşite de inculpat, reţinând în mod eronat că acestea ar întocmi elementele constitutive ale infracţiunii de proxenetism, revăzute de art.329 al. l, 2, 3 C.p.

Potrivit art.329 al.1, 2 C.p. constituie infracţiunea de proxenetism, îndemnul ori înlesnirea practicării prostituţiei sau tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către o persoană şi recrutarea unei persoane pentru prostituţie ori traficul de persoane în acest scop, precum şi constrângerea la prostituţie.

Art.12 al.l din Legea nr.678/2001 arată că infracţiunea de trafic de persoane constă în recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin ameninţare , violenţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau exprima voinţa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acesteia.

Art.329 al.2 C.p. prevede trei modalităţi alternative care intră în conţinutul laturii obiective a infracţiunii de proxenetism constând în recrutarea, traficul de persoane şi constrângerea unei persoane, în vederea practicării prostituţiei, iar art.12 din Legea 678/2001 rezultă că, în latura obiectivă a infracţiunii de trafic de persoane sunt prevăzute ca modalităţi alternative; recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea şi primirea, care se pot realiza prin folosirea diferitelor forme de constrângere cum sunt ameninţarea sau violenţa.

Prin urmare art.329 al.2 C.p. prevede modalităţi de realizare a conţinutului laturii obiective a infracţiunii de proxenetism atât recrutarea unor persoane pentru prostituţie care se regăsesc şi între modalităţile de realizare a traficului de

persoane.

Astfel, recrutarea părţilor vătămate (unele minore) în scopul exploatării acestora prin obligarea la practicarea prostituţiei se încadrează în prevederile art.12 al.l din Legea nr.678/2001 şi art.13 al.l din Legea 678/2001 şi nu în prevederile art.329 al.l,2,3 C.p.. Ori de câte ori sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de persoane sau de trafic de minori, se dă eficienţă principiului potrivit căruia specialul primează generalului, fapta încadrându-se în prevederile art.12, 13 din Legea nr.678/2001 şi nu în prevederile art.329 C.p.

În consecinţă, faptele săvârşite de inculpat întrunind elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori, apelul a fost admis, schimbându-se corect încadrarea juridică a faptelor.

Etichete: