Top

Ucidere din culpă

Prin sentinţa penală nr.2572/29.12.2008, pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr.4779/180/2007, s-a dispus în temeiul art.178 al.2 C.p. condamnarea inculpatului M.I.S., la pedeapsa închisorii in cuantum de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpa.

In temeiul art.184 al.2 si 4 C.p. a fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii in cuantum de 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporala din culpa.

In temeiul art.33 lit.a C.p. si art.34 lit.b C.p. au fost contopite pedepsele

astfel cum au fost stabilite la pct.I si II.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai mare.

Pedeapsa de executat – închisoare in cuantum de 2 ani.

In temeiul art.81 C.p. s-a dispus suspendarea condiţionata a executării

pedepsei.

In temeiul art.82 C.p. s-a stabilit termenul de încercare pe o durata de 4 ani.

S-a atras atenţia inculpatului asupra prev.de art.83 C.p.

S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II si b C.p. in condiţiile prevăzute de art.71 al.5 C.p.

In temeiul art.14 C.p.p., art.346 C.p.p, art.45-50 din Legea 136/1995 a fost obligat asiguratorul de răspundere civila SC O. SA BACAU sa plătească parţilor civile T.C. sumele de 10.000 lei cu titlu de daune materiale si 70.000 lei cu titlu de daune morale, T.I.M. si T.B.E. cate 500 lei cu titlu de prestaţie periodica lunara de întreţinere începând cu data de 03.10.2005 si pana la majoratul acestora.

In temeiul art.14 C.p.p., art.346 C.p.p., art.45-50 din Legea 136/1995 a fost obligat asiguratorul de răspundere civila SC O. SA BACAU sa plătească parţii civile T.D. sumele de 5.000 lei cu titlu de daune materiale si 20.000 lei cu titlu de daune morale.

In temeiul art.14 C.p.p. si art.346 C.p.p. s-au respins pretenţiile parţii civile T.D. referitoare la obligarea asiguratorului de răspundere civila la plata unei prestaţii periodice lunare de întreţinere.

In temeiul art.14 C.p.p., art.346 C.p.p., art.45-50 din Legea 136/1995 a fost obligat asiguratorul de răspundere civila SC O. BACAU sa plătească parţii civile SERVICIUL DE AMBULANTA BACĂU suma de 128,86 lei reprezentând preţul serviciilor medicale efectuate.

In temeiul art.14 C.p.p. si art.346 C.p.p. s-a luat act de neconstituirea părţii vătămate SPITALUL JUDEŢEAN BACĂU ca parte civila.

In temeiul art.191 al.1 C.p.p. a fost obligat inculpatul la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

In temeiul art.193 C.p.p. a fost obligat inculpatul sa plătească parţii civile T.C. suma de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru a dispune astfel, prima instanţă a reţinut că la data de 03.10.2005 inculpatul a plecat cu autoturismul aparţinând SC E. SA CRAIOVA unde era angajat ,spre Vaslui, cu scopul de a rezolva o problema personala.

Ajungând pe raza comunei Traian, satul Zapodea, jud.Bacau, a intrat intr-o porţiune cu ceata densa, ocazie cu care a observat ca in fata sa se afla un autoturism in fata căruia circula o autoutilitara . Fără a se asigura, inculpatul s-a angajat in depăşirea celor doua autovehicule, condiţii in care vizibilitatea era redusa si manevra nu avea cum sa o facă in condiţii de siguranţa. Ignorând aceste condiţii de trafic si încălcând normele legale in aceasta materie, inculpatul a depăşit autoturismul din fata sa, continuând sa depăşească autoutilitara. In momentul in care se afla in depăşire, paralel cu cabina autoutilitarei, din sens opus a apărut autoturismul cu condus regulamentar de către T.D., care se deplasa spre Bacău.

Continuându-si fiecare mersul, întrucât timpul avut la dispoziţie era insuficient pentru inculpatul M.I.S. de a evita accidentul, a intervenit impactul intre cele doua autoturisme cu părţile stanga fata. In momentul impactului, cele doua autoturisme au suferit avarii, după care autoturismul,condus de T.D., se roteşte si iese in afara părţii carosabile, iar autoturismul condus de inculpat s-a rotit spre dreapta, pătrunzând in fata autoutilitarei care circula regulamentar.

In urma celor doua impacturi, respectiv prima data cu autoturismul si apoi cu autoutilitara, autoturismul condus de către inculpat a fost rotit si aruncat in afara parţii carosabile, sensul de mers Secuieni-Bacău.

In urma acestui eveniment rutier, a rezultat vătămarea corporala a conducătorului auto, in persoana lui T.D., care a suferit leziuni corporale vindecabile in 70-80 zile îngrijiri medicale, fiind internat in Spitalul Judeţean Bacău cu diagnosticul „politraumatism prin accident de circulaţie” precum si decesul lui T.M.L.. Au fost accidentate uşor T.V. si M.I., care au depus plângeri împotriva inculpatului.

In cauza, s-a efectuat o expertiza tehnica (fl.49-54 dosar) concluzionându-se ca accidentul putea fi evitat de către inculpat daca înainte de a efectua manevra de depăşire a celor doua autoturisme in condiţii de trafic necorespunzătoare (ceata densa) se asigura corespunzător.

Conducătorul auto T.D. nu putea sa evite accidentul in condiţiile in care vizibilitatea fiind redusa, nu a observat autoturismul condus de inculpat, care s-a angajat in depăşire neregulamentar si, mai mult, acesta circula in condiţii legale.

Accidentul s-a produs pe durata contractului de asigurare R.C.A incheiat intre proprietarul autovehiculului condus de catre inculpat in calitate de asigurat si SC O. SA in calitate de asigurator.

In scopul înmormântării victimei T.M.L. si pentru organizarea si desfăşurarea ritualurilor religioase concomitente si ulterioare potrivit obiceiului locului, partea civila T.C. a efectuat cheltuieli estimate la 10.000 lei.

Pentru vindecarea vătămărilor suferite ca urmare a accidentului ,partea civila T.D. a efectuat cheltuieli apreciate de către instanţa la valoarea de 5.000 lei.

Preţul serviciilor medicale efectuate de partea civila Serviciul de Ambulanta Bacău au fost estimate in cuantum de 128,86 lei.

Potrivit deciziei emisa de catre C.J.P.Bacau, minorii T.I.M. si T.B.E. beneficiază de pensie de urmaş, fiecare in cuantum de 75 lei respectiv 76 lei, începând cu data de 05.10.2005 si pana la data de 01.02.2014, respectiv 01.07.2007.

Decesul victimei T.M.L. a adus atingere drepturilor personal nepatrimoniale izvorâte din raporturile de familie.

Vătămările provocate părţii vătămate T.D. i-au adus atingere drepturilor personal nepatrimoniale la integritatea fizica, nedeterminând aşa cum rezulta din raportul de expertiza efectuat in faza de cercetare judecătoreasca, o invaliditate permanenta.

Instanţa a constatat întrunite condiţiile prevăzute de art.81 C.p. si a apreciat ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executare, şi a dispus suspendarea condiţionata a executării acesteia, a stabilit termenul de încercare pe durata prev.de art.82 C.p. si a atras atenţia inculpatului asupra prev.art.83 C.p.

Instanţa a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II si b C.p. in condiţiile prev.de art.71 al.5 C.p.

In temeiul art.14 C.p.p. si art.346 C.p.p. având in vedere ca riscul asigurat s-a produs pe durata contractului de asigurare RCA si întrucât intre eveniment si prejudiciile de natura patrimoniala si extrapatrimonial exista legătura de cauzalitate, instanţa a apreciat îndeplinite condiţiile prev.de art.45-50 din Legea 136/1995 şi a admis in parte pretenţiile parţilor civile.

La cuantificarea valorii despăgubirilor, instanţa a avut in vedere cheltuielile efectuate pentru înmormântarea victimei T.M.L. organizarea si desfăşurarea ritualurilor religioase concomitente si ulterioare, suferinţele psihice provocate soţului supravieţuitor si descendenţilor privilegiaţi minori si suferinţele fizice si psihice pricinuite parţii vătămate T.D..

Instanţa a obligat asiguratorul de răspundere civila sa plătească minorilor T.I.M. si T.B.E., din aceleaşi considerente expuse mai sus , cate o prestaţie periodica lunara de întreţinere.

Întrucât nu a fost dovedita starea de invaliditate a parţii civile T.D.,instanţa a respins pretenţiile acestuia referitor la obligarea asiguratorului de răspundere civila la plata unei prestaţii periodice de întreţinere.

In temeiul art.14 C.p.p., art.346 C.p.p. si art.45-50 din Legea 136/1995, instanţa a obligat asiguratorul de răspundere civila sa plătească parţii civile Serviciul de Ambulanta Bacău o suma egala cu valoarea serviciilor medicale efectuate.

In temeiul art.14 C.p.p. si art.346 C.p.p. instanţa a luat act de neconstituirea parţii vătămate Spitalul Judeţean Bacău ca parte civilă.

Împotriva acestei hotărâri au formulat în termen, apel, partea civilă T.C. şi T.D..

Legal citat şi prezent, partea civilă T.D. a declarat că îşi retrage apelul formulat, luându-i-se o declaraţie scrisă în acest sens (fila 29 dosar tribunal).

Partea civilă T.C. a solicitat, în motivele de apel, majorarea daunelor morale şi materiale în raport cu cele acordate de prima instanţă.

Tribunalul, analizând hotărârea apelată, sub toate aspectele, în fapt, în drept, şi din perspectiva motivelor de apel invocate, constată că apelul părţii civile T.C. este fondat şi urmează a fi admis pentru următoarele considerente :

T.C. în calitate de moştenitor al soţiei sale, decedată în urma accidentului rutier, atât în nume propriu cât şi ca reprezentant legal al celor doi copii minori, a fost audiat la prima instanţă, a solicitat obligarea inculpatului la plata sumei de 12.000 lei cu titlu de daune materiale şi 300.000 lei daune morale, precum şi o prestaţie periodică lunară de 500 lei lunar pentru fiecare copil minor (fila 140). În dovedirea pretenţiilor a depus chitanţe, facturi, bonuri, ataşate dosarului la filele 17-34 din vol.II.

Potrivit Ordinului 3108/2004 (publicat în Monitorul Oficial nr.1214/17.12.2004) act normativ în vigoare la data producerii accidentului, plafonul maxim de acordare a despăgubirilor de către asigurator în asemenea accidente rutiere soldate cu decesul victimei este de 5.000.000.000 lei vechi.

Prin urmare, apreciem că despăgubirile materiale solicitate, sunt dovedite cu înscrisurile depuse deja la dosar, iar în privinţa daunelor morale, considerăm că se pot majora, raportat de suferinţa deosebit de grea la care au fost supuşi soţul supravieţuitor şi cei doi copii la data procedurii accidentului şi ulterior (dovedit de actele medicale depuse în apel, care confirmă durerea psihică ce a avut repercusiuni asupra fizicului, soţul supravieţuitor suferind de infarct miocardic acut).

În privinţa părţii civile T.D., urmează să luăm act de manifestarea de voinţă liber exprimată în sensul retragerii apelului.

Pentru toate aceste motive;

În temeiul art.379 pct.2 lit.a C.pr.pen. va admite apelul declarat de apelanta parte-civilă T.C. împotriva sentinţei penale nr.2572/29.12.2008 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr. 4779/180/2007 .

Va desfiinţa sentinţa penală apelată în ceea ce priveşte cuantumul daunelor materiale şi morale ce i-au fost acordate.

Va reţine cauza spre rejudecare şi pe fond:

Va majora sumele la care a fost obligat asiguratorul de răspundere civilă SC O. SA Bacău către partea civilă T.C. de la 10.000 lei la 12.000 lei cu titlu de daune materiale şi de la 70.000 lei, la 200.000 lei cu titlu de daune morale.

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

Va constata că intimatul-inculpat a avut apărător ales.

În temeiul art.193 C.pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în apelul acestei părţi civile vor rămâne în sarcina acestuia.

În temeiul art.369 Cod procedură penală va lua act că apelanta-parte civilă T.D. şi-a retras apelul declarat împotriva sentinţei penale nr.2572/29.12.2008 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr. 4779/180/2007.

În temeiul art. 192 al. 2 Cod procedură penală va obliga apelanta-parte civilă T.D. la plata sumei de 50 lei RON către stat cu titlu de cheltuieli judiciare.

Etichete: