Top

INTERPRETAREA DECIZIEI I/28.03.2005 A ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PRIN CARE S-A STABILIT CĂ, ÎN PROCESUL PENAL, CALITATEA SOCIETĂŢII DE ASIGURARE ESTE DE ASIGURATOR DE RĂSPUNDERE CIVILĂ, AŞA ÎNCÂT NU VA FI OBLIGAT ÎN SOLIDAR CU INCULPATUL LA DESPĂGUBIRI.

Dosar penal nr. /324/2007

Sentinţa penală nr. 696/05.12.2007

INTERPRETAREA DECIZIEI I/28.03.2005 A ÎNALTEI CURŢI

DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PRIN CARE S-A STABILIT CĂ, ÎN

PROCESUL PENAL, CALITATEA SOCIETĂŢII DE ASIGURARE

ESTE DE ASIGURATOR DE RĂSPUNDERE CIVILĂ, AŞA ÎNCÂT

NU VA FI OBLIGAT ÎN SOLIDAR CU INCULPATUL LA

DESPĂGUBIRI.

Prin sentinţa penală nr.696/05.12.2007 a Judecătoriei Tecuci a fost

condamnată inculpata P.A.M. la 4 luni închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii prev. de art.184 alin.2 şi 4 C.pen. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a şi

c C.pen. şi art.76 lit.e teza I C.pen. (parte vătămată C.D.).

A fost condamnată pe aceeaşi inculpată la 4 luni închisoare pentru

săvârşirea infracţiunii prev. de art.184 alin.2 şi 4 C.pen. cu aplicarea art.74

alin.1 lit.a şi c C.pen. şi art.76 lit.e teza I C.pen. (parte vătămată R.L.A.).

Conform art.33 lit.b şi 34 lit.b C.pen. inculpata va executa pedeapsa

cea mai grea şi anume aceea de 4 luni închisoare sporită la 6 luni

închisoare.

S-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor

prev. de art.64 lit.a, b C.pen. pe durata prev. de art.71 C.pen.

Conform art.81, 82 C.pen. şi art.71 alin.5 C.pen. s-a dispus

suspendarea condiţionată a executării pedepselor principală şi accesorie pe

durata termenului de încercare de 2 ani şi 6 luni .

Conform art.359 C.pr.pen. s-a atras atenţia inculpatei asupra

consecinţelor nerespectării disp. art.83 C.pen.

A fost obligată inculpata să plătească suma de 2174,83 lei către

partea civilă Spitalul de Urgenţă pentru copii „Sf. Ioan” Galaţi şi suma de

2177,64 lei către partea civilă Spitalul Judeţean „Sf. Apostol Andrei”

Galaţi, cu titlu de cheltuieli de spitalizare .

A fost obligată inculpata să plătească suma de 8280 lei plus dobânda

legală până la data efectivă a plăţii cu titlu de daune materiale şi suma de

8000 lei daune morale plus dobânda legală până la data efectivă a plăţii,

către partea civilă R.L.M. prin reprezentant legal R.M.

A fost obligată inculpata să plătească suma de 3000 lei cu titlu de

daune materiale şi 5000 lei cu titlu de daune morale părţii civile C.D.

A fost obligată inculpata să plătească părţii civile R.L.M. prin

reprezentant R.M. suma de 1038 lei cheltuieli judiciare şi părţii civile C.D.

suma de 1000 lei cheltuieli judiciare.

A fost obligată inculpata să vireze în contul Spitalului Judeţean Galaţi,

deschis la Trezoreria Galaţi, suma de 94,80 lei reprezentând costul

examinărilor medico legale.

A fost obligată inculpata să plătească suma de 200 lei cu titlu de

cheltuieli judiciare către stat.

S-a dispus a se comunica o copie de pe prezenta sentinţă şi

asiguratorului SC Unita SA Bucureşti.

In motivarea hotărârii s-a arătat că prin Rechizitoriul

nr.2254/P/2006 a parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci a fost

trimisă în judecată inculpata P.A.M. pentru săvârşirea infracţiunii de

vătămare corporală din culpă prev. de art.184 alin.2, 4 c.p. ( 2 fapte).

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului a rezultat

următoarea situaţie de fapt:

Inculpata P.A.M. din Tecuci, jud.Galaţi, a condus autoturismul

marca Oltcit nr.-GL-04-MWM pe str.Ghe.Petraşcu, unde la un viraj

stânga a pierdut controlul volanului şi a pătruns pe trotuar unde ler-a

acroşat şi le-a accidentat pe părţile vătămate C.D. şi R.L.A.

Partea vătămată C.D. a suferit leziuni traumatice ce au necesitat

90-120 zile îngrijiri medicale pentru vindecare.

Partea vătămată R.L.A. a suferit leziuni traumatice ce au necesitat

55-57 zile îngrijiri medicale pentru vindecare şi fiind reexaminată la

data de 12.03.2007, s-a constatat că, numărul zilelor de îngrijiri

medicale necesar pentru vindecarea leziunilor este mai mare şi anume

130-150 zile.

Spitalul de Urgenţă pentru copii „Sf.Ioan” Galaţi unde a fost

internată R.L.A. s-a constituit parte civilă cu suma de 2174,83 lei

cheltuieli de spitalizare (fila 10-11).

Spitalul Judeţean „Sf.Apostol Andrei” Galaţi s-a constituit parte

civilă cu suma de 2177,64 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare (fila

38).

Partea vătămată C.D. s-a constituit parte civilă cu suma de 5000

lei daune materiale şi cu suma de 1.155.000 lei daune morale. A

precizat că daunele materiale reprezintă cheltuieli efectuate cu îngrijirile

medicale, transport şi medicamente (declaraţie f.65 şi precizări din

încheierea din 10.10.2007).

R.L.A. prin reprezentant legal R.M., mama sa, s-a constituit parte

civilă cu suma de 15.000 lei daune materiale şi 1.155.000 lei daune

morale, plus dobânda legală până la data plăţii ( cerere f.56 şi precizările

din încheierile din 12.09.2007 şi 10.10.2007).

Atât în timpul urmăririi penale, cât şi la instanţă inculpata a

recunoscut săvârşirea faptei.

In apărarea sa nu a solicitat probe.

Vinovăţia inculpatei este pe deplin dovedită în cauză cu

plângerile şi declaraţiile părţilor vătămate, cu procesul verbal de

cercetare la faţa locului, schiţa locului faptei, rapoartele de constatare

medico – legală, bilet de externare din spital şi declaraţia martorei

T.G.C. coroborate cu declaraţiile inculpatei.

Din probele administrate a rezultat că accidentul de circulaţie s-a

produs din culpa exclusivă a inculpatei care a efectuat defectuos manevra

de virare la stânga, încălcând astfel prevederile art.35 alin.1 şi art.54

alin.1 din OUG 195/2002 (republicată).

In drept, faptele inculpatei PAM de a încălca din culpă prevederile

legale sus-menţionate, prin aceasta cauzând vătămarea corporală a părţilor

vătămate C.D. şi RLA, prin producerea de leziuni traumatice ce au

necesitat 90 – 120 zile îngrijiri medicale pentru vindecare, respectiv 130-

150 zile îngrijiri medicale pentru vindecare, întrunesc elementele

constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.184 alin.2 şi 4 C.p.

Cele două fapte sunt în concurs ideal aşa încât urmează să se

reţină disp.art.33 lit.b c.p. şi să se aplice în consecinţă disp.art.34 c.p.

Impotriva acestei hotărâri au declarat apel părţile civile CL şi

RLM prin reprezentant legal R.M.

Prin decizia penală nr. 189/2008 a tribunalului Galaţi s-au admis

apelurile, s-a desfiinţat în parte sentinţa penală 696/2007 şi în

rejudecare:

S-a majorat de la 8000 lei la 25.000 lei suma la care a fost

obligată inculpata PAM către partea civilă RLA, prin reprezentant RM,

cu titlu de daune morale.

Dobânda legală la care a fost obligată inculpata PAM, către partea

civilă RLA, prin reprezentant RM, curge de la data faptei ( 19.10.2006)

şi până la data plăţii efective a sumelor acordate cu titlu de daune

morale şi daune materiale.

S-a majorat de la 5000 lei la 10.000 lei suma la care a fost

obligată inculpata PAM către partea civilă CD, cu titlu de daune

morale.

Plata sumelor la care a fost obligată inculpata PAM către părţile

civile CD şi RLA, prin reprezentant TM este asigurată de asigurătorul

X.

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut

următoarele:

Instanţa de fond a omis să precizeze data de la care curge

dobânda legală la care a fost obligată inculpata către partea civilă RLA,

respectiv de la data producerii prejudiciului care coincide cu data

săvârşirii infracţiunii.

Cu privire la neacordarea dobânzii legale părţii civile CD se

constată că hotărârea apelată este legală întrucât, din actele existente la

dosar rezultă că aceasta ar fi solicitat obligarea inculpatei şi la plata

dobânzii legale, în apel inculpata s-a opus acordării acestora ( fila 24

dosar apel).

Hotărârea primei instanţe este netemeinică cu privire la cuantumul

sumei reprezentând daune morale la care a fost obligată inculpata către

cele două părţi civile, acesta fiind redus faţă de intensitatea suferinţelor

fizice şi psihice suferite de acestea, durata menţinerii consecinţelor

vătămărilor, importanţa intereselor sociale lezate.

Astfel, se constată că ambele părţi vătămate au suferit leziuni

care au necesitat un număr mare de zile de îngrijiri medicale, care le-au

limitat libertatea de mişcare şi îngreunat posibilităţile pentru

desfăşurarea activităţilor zilnice.

In plus, partea vătămată RLA a suferit şi un prejudiciu estetic dat de

cicatricele post traumatice şi posibilitatea apariţiilor tulburărilor

circulatorii venoase, fiind necesare în timp intervenţii chirurgicale

plastice şi reconstructive în scop estetic şi funcţional, precum şi un

prejudiciu estetic juvenil, având în vedere că la momentul accidentului

avea vârsta de 8 ani, vârstă la care intensităţile durerilor fizice şi

psihice sunt mai puternice iar traumele suferite pot avea repercusiuni

negative în dezvoltare.

Cu privire la solicitarea părţilor civile de a fi obligată societatea

de asigurare X în solidar cu inculpata la plata daunelor, tribunalul aşa

cum corect a apreciat şi prima instanţă, nu există un raport de

cauzalitate între inculpată şi asigurator, acesta neavând calitate de parte

responsabil civilmente sau garant.

Insă, prin decizia nr.I./28.03.2005 a Inaltei Curţi de Casaţie şi

Justiţie – în care s-a stabilit că, în procesul penal, calitatea societăţii de

asigurare este aceea de asigurator de răspundere civilă.

In motivarea deciziei sus-menţionate s-a arătat că, în cazul

producerii unui accident de circulaţie, având ca urmare cauzarea unui

prejudiciu pentru care s-a încheiat contract de asigurare obligatorie de

răspundere civilă, coexistă răspunderea delictuală, bazată pe art.998

C.civ., a celui care, prin fapta sa, a cauzat efecte păgubitoare, cu

răspunderea contractuală a asiguratorului bazată pe contractul de asigurare

încheiat în condiţiile reglementate prin Legea nr.

In consecinţă asiguratorul este obligat să asigure plata de către

persoana vinovată de producerea accidentului de circulaţie ( în speţă

inculpata), în temeiul contractului de asigurare, a despăgubirilor civile

datorate de către aceasta terţelor persoane, victime ale accidentului ( în

speţă cele două părţi civile).

Tags: