Top

Încheiere de admitere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale.

Este inadmisibilă atacarea cu recurs a încheierii prin care s-a admis cererea de sesizare a Curţii Constituţionale

Decizia civilă 671/R din 19.11.2008 a Curţii de Apel Galaţi

Prin Încheierea din 23.X.2008 a Tribunalului Vrancea s-a admis cererea de sesizare a Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.24 alin.12, alin.14, alin.2 şi alin.3 din Legea nr.1/2000 invocată de recurenta RNPR – DS Focşani şi s-a respins ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de aceeaşi parte cu privire la prevederile art.69 din HG 890/2005.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs în termen legal intimata A.T.C., atacând soluţia dată pe cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.24 alin.12, alin.14, alin.2 şi alin.3 din Legea nr.1/2000.

Curtea din oficiu, la termenul din 19.XI.2008 a invocat inadmisibilitatea recursului.

Astfel, art.29 alin.6 din Legea nr.47/1992 prevede că: în cazul în care excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin.1, 2 şi 3, instanţa respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanţa imediat superioară în termen de 48 de ore de la pronunţare.

In speţă, recurenta formulează recurs împotriva soluţiei de admitere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, cale de atac neprevăzută de lege în acest caz.

Faţă de considerentele arătate, Curtea a respins recursul, ca inadmisibil.

Etichete: