Top

Interpretarea şi aplicarea articolului 141 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Calitatea de a formula cererea de instituire de măsuri asigurătorii

Legitimarea procesuală activă a unui creditor în a promova cerere de instituire a sechestrului asigurător este condiţionată de legitimarea acestuia, în mod subsecvent, în a formula acţiune în răspundere întemeiată pe dispoziţiile art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.

Decizia nr. 178 din 7 martie 2011

Etichete: