Top

Conflict de drepturi-plată ore suplimentare şi sporuri

Dosar nr.1287/88/2008

SENTINTA CIVILA NR.83

Sedinta publica din data de 23 ianuarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr.1287/88/2008, reclamantul a chemat în judecata …, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa fie obligata la plata sumei de 7202,00 lei, reprezentând drepturi banesti-salariale, financiare cuvenite astfel:

– 3107,00 Ron – reprezentând spor vechime 25% cuvenit conform art.40, art.41 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National;

– 881,00 – diferenta salariala retinuta ilegal;

– 1202 Ron – reprezentând diferenta orelor de noapte neplatite, conform Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National 2005 – 2006, art.40, lit.e, C.C.M. Unic la Nivel National pentru anii 2007-2010;

– 1480,00 Ron – reprezentând diferenta orelor suplimentare lucrate conform art.40 din C.C.M.Unic la nivel National pe anii 2005-2006 si C.C.M.Unic la Nivel National pe anii 2007-2010;

– 532,00 Ron – reprezentând suma rezultata prin aplicarea coeficientului ratei inflatiei, si cheltuieli de judecata.

În motivare, reclamantul a aratat ca, la data de 15 iunie 2005 a fost angajat de catre angajatorul … Bucuresti ca agent de paza la punctul de lucru Tulcea.

Obiectul cererii în constituie drepturi banesti – conflict de munca între angajat si angajator, deoarece … Bucuresti nu a respectat prevederile legale, Codul Muncii, Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National 2005 – 2006; 2007 – 2010, art.40, respectiv art.41.

În drept si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art.998-999 C.civ. si art.284-291 C.Muncii.

În dovedire, reclamantul a depus la dosarul cauzei: fluturasi de salarii; tabel nominal; precizari; extrase din C.C.M. unic la nivel national pentru 2005-2006, pentru 2007-2010; procese verbale.

În aparare, pârâta a depus la dosarul cauzei în copie: state de plata.

S-a mai depus la dosarul cauzei raportul de expertiza contabila efectuat în cauza.

Examinând cauza în raport de probele administrate în cauza, instanta constata în fapt urmatoarele:

Din probele depuse la dosarul cauzei rezulta ca reclamantul a avut raporturi de munca cu pârâta.

Potrivit art.154 al.1 din C.muncii, salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de munca, iar potrivit al.2 al aceluiasi articol, pentru munca prestata în baza contractului individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.

Martorul … a declarat ca în fiecare luna li se retinea tuturor salariatilor între 15 – 25% din salariile ce li se cuveneau si de aceea martorul a mentionat ca societatea pârâta nu platea sporul de noapte, sarbatorile legale, iar sporul de vechime în loc sa li se plateasca în procent de 25%, li s-a platit în procent de 15%.

Potrivit art.40 alin.2 lit.c), d) si e) din C.C.M. unic la nivel national pentru 2005-2006, „sporurile minime ce se acorda în conditiile prezentului contract sunt: pentru orele suplimentare si pentru orele lucrate în zilele libere si în zilele de sarbatori legale se acorda un spor de 100% din salariul de baza, pâna la 120 de ore/salariat/an; ceea ce depaseste 120 de ore/salariat/an se plateste cu un spor de 50% din salariul de baza; pentru vechimea în munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de baza, iar pentru lucrul în timpul noptii, 25% din salariul de baza”.

Prevederile art.40 alin.2 lit.d si e au fost mentinute si în art.41 alin.3 lit.d si e din CCM unic la nivel national pentru anii 2007-2010.

În ceea ce privesc orele suplimentare, art.41 alin.3 lit.c din C.C.M. unic la nivel national pentru anii 2007-2010 prevede ca „pentru orele suplimentare si pentru orele lucrate în zilele libere si în zilele de sarbatori legale ce nu au fost compensate corespunzator cu ore libere platite, se acorda un spor de 100% din salariul de baza”.

Din raportul de expertiza contabila efectuat în cauza, rezulta ca reclamantului nu i-a fost platit sporul de vechime în procent de 25% si, de asemenea, nu i-au fost platite drepturile banesti reprezentând: sporul de noapte si diferenta pentru orele suplimentare.

Fata de aceste considerente, având în vedere si raportul de expertiza contabila efectuat în cauza, instanta urmeaza a obliga pârâta sa plateasca reclamantului suma de 5303 lei reprezentând drepturi salariale cuvenite si neacordate (constând în c/val.spor vechime, spor de noapte, diferente salariale, ore suplimentare) pentru perioada octombrie 2005 – 31 martie 2008, actualizate cu indicele de inflatie pâna la 30.11.2008.

Întrucât reclamantul a efectuat cheltuieli în acest proces, iar cererea i-a fost admisa, instanta urmeaza a obliga pârâta sa plateasca reclamantului suma de 1200 lei cheltuieli de judecata.

Etichete: