Top

Conflict de drepturi – plată ore suplimentare

Dosar nr. 2184/88/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 15

Şedinţa publică din data de 9 ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2184/88/2008, ….., domiciliată în …., judeţul Tulcea şi ….., domiciliat în …, judeţul Tulcea, reprezentaţi prin SINDICATUL ….. au formulat cerere de chemare în judecată a pârâtei ….. Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acesteia la plata orelor lucrate sâmbăta şi duminica şi în zilele de sărbători legale pentru perioada martie 2007 – martie 2008 inclusiv, calculată în conformitate cu prevederile Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură învăţământ, actualizată în funcţie de rata inflaţiei la data plăţii către ….. , paznic şi ….., paznic.

În motivare s-a arătat că art.36 alin.1 lit.i din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ prevede „pentru activitate prestată într-o zi de repaus săptămânal, zi liberă sau sărbătoare legală ori religioasă, salariatului i se acordă o zi liberă plătită şi un spor de 100% din salariul de bază” însă, în realitate, în perioada amintită, prevederile contractuale respective nu au fost aplicate în ceea ce îi priveşte pe cei doi membri de sindicat menţionaţi.

În drept, şi-au întemeiat cererea pe dispoziţiile art.283 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, art.28 al.2 din Legea nr.54/2003-Legea sindicatelor, art.36 al.1 lit.i din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ.

În dovedire au depus la dosarul cauzei contractele individuale de muncă, în copie, extras din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ valabil pentru perioada 2007 – 2008, extras din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ valabil pentru perioada 2007.

În apărare, pârâta a depus la dosarul cauzei: adresa nr.970/2008 şi în copie: pontaje şi ştate de plată.

În şedinţa din data de 5 noiembrie 2008 au fost depuse la dosarul cauzei în copie: extrase de pe registrul din care reclamanţii fac parte.

Pârâta a mai depus la dosarul cauzei adresele nr.3172/2008 şi nr.3206/2008.

Examinând cererea în raport de probele administrate în cauză, instanţa constată în fapt următoarele:

Potrivit contractelor individuale de muncă depuse la dosarul cauzei, rezultă că reclamanta ….. a avut raporturi de muncă cu pârâta începând cu data de 10.04.2007, iar reclamantul ….. începând cu data de 12.03.2007.

Din foile de pontaj depuse la dosarul cauzei pentru perioada martie 2007 – martie 2008, rezultă că atât ….. cât şi ….. au efectuat ore de noapte.

Prin adresa nr.3206/9.12.2008, pârâta a menţionat că ….., încadrată în funcţia de paznic, a lucrat în perioada 1.03.2007 – 31.03.2008, 424 de ore în intervalul orar 22,00-6,00 şi respectiv 24 de ore în intervalul orar 8,00-16,00 în zilele de sâmbătă şi duminică, iar ….., încadrat în funcţia de paznic, a lucrat în aceeaşi perioadă, 440 de ore în intervalul 22,00-6,00 şi respectiv 88 de ore în intervalul orar 8,00-16,00 în zilele de sâmbătă şi duminică.

Tot prin adresa nr.3206/2008, pârâta a precizat că pentru sâmbetele şi duminicile lucrate, reclamanţii au beneficiat de zile libere şi de plata salariului în procent de 100% conform art.28 alin.3 din CCM la Nivel de Ramură.

Potrivit art.36 (1) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ 2007/2008: „Părţile convin asupra următoarelor drepturi salariale suplimentare:

i) pentru activitatea prestată într-o zi de repaus săptămânal, zi liberă sau de sărbătoare legală ori religioasă, salariatului i se acordă o zi liberă plătită şi un spor de 100% din salariul de bază.”

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează a obliga pârâta ….. Tulcea să-i plătească reclamantei ….., reprezentată de Sindicatul ….., 424 de ore lucrate în intervalul orar 22,00-6,00 şi respectiv 24 de ore lucrate în intervalul orar 8,00-16,00 în zilele de sâmbătă şi duminică, cu un spor la salariu de 100% din salariul de încadrare, iar reclamantului ….., 440 de ore lucrate în intervalul orar 22,00-6,00 şi respectiv 88 de ore lucrate în intervalul orar8,00-16,00, în zilele de sâmbătă şi duminică, cu un spor la salariu de 100% din salariul de încadrare, conform art.36 alin.1 lit.i din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ – 2007/2008.

Întrucât de la data la care li se cuveneau reclamanţilor drepturile salariale solicitate şi până la data la care vor încasa aceste drepturi băneşti va trece o perioadă de timp, instanţa urmează a obliga pârâta să le plătească drepturile salariale actualizate în funcţie de rata inflaţiei la data plăţii efective.

Etichete: