Top

Fond comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr. 143/88/2005

51/2005js RS

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 499

Sedinta publica de la 20 martie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE

JUDECATORUL SINDIC:

Asupra cererii de fata:

Prin Sentinta civila nr.2034 din 21.10.2005 a Tribunalului Tulcea s-a dispus deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C. ………. si desemnarea în calitate de lichidator al acesteia pe ……… – punct de lucru Tulcea

Cererea privind declansarea procedurii insolventei a fost introdusa de catre creditoarea S.C………. Tulcea.

Au fost întocmite, depuse si afisate tabelul preliminar si cel definitiv consolidat privind obligatiile debitoarei.

La data de 11 februarie 2008, prin Serviciul Registratura al Tribunalului Tulcea, lichidatorul desemnat în cauza a depus Raportul privind propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii, în temeiul art. 132 al. 2 din Legea nr. 85/2006.

În baza atributiilor stabilite de lege pentru lichidatorul a notificat debitoarea, care a depus toate actele financiar contabile, aferente anilor 2002 – 2005, precum si cele prevazute de art. 33 din lg. 85/2006., astfel s-a întocmit raportul privind cauzele si împrejurariloe care dus la aparitia starii de insolventa.

Prin Încheierea din data de 17.02.2006 judecatorul sindic a dispus intrarea debitoarei în procedura insolventei.

Pâna la data de 31.03.2005, în patrimoniul debitoarei a existat imobilul din Tulcea str. …………, jud. Tulcea, însa a fost executat silit de catre BRD – GSG Suc. Tulcea, conform actului de adjudecare din data de 31.03.2005.

Conform balantei din data de 31.03.2005, debitoarea a mai detinut bunuri în valoare de 127.628 lei mii lei, bunuri care constau într-o centrala termica si 13 calorifere si din demersurile efectuate de lichidator a rezultat ca centrala termica a fost luata de catre reclamanta creditoare în contul datorie, iar caloriferele au fost predate la fier vechi, iar pretul primit din vânzare a fost predat lichidatorului judiciar.

Singurul bun vândut în cadrul procedurii a fost un cazan model Thermansi 115 , care a fost predat la fier vechi, deoarece nu s-a reusit valorificarea acestuia.

În aceasta cauza nu s-au efectuat distributii de pret, deoarece nu au fost acoperite nici macar cheltuielile de procedura.

În cauza creditoarea DGFP Tulcea a formulat cerere de atragere a raspunderii personale a administratorului, fiind înregistrata sub nr. 643/88/2008, cerere care a fost respinsa, ca neondata.

Raportul privind propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii a fost notificat creditorilor înregistrati în tabelul obligatiilor debitoarei si publicat în buletinul procedurilor insolventei, nefiind formulate obiectiuni la acesta.

Neexistand bunuri care sa fie valorificate in interesul creditorului si nici lichiditati in conturile banesti ale debitoarei, judecatorul sindic constata ca fiind îndeplinite cerintele prevazute de lege pentru închiderea procedurii si în temeiul art. 132 al. 2 Lg. 85/2006 va dispune aprobarea raportului final si închiderea procedurii falimentului debitoarei, cu consecinta radierii societatii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Închiderea procedurii va fi notificata D.G.F.P. Tulcea si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Etichete: