Top

Pretentii perimare

Sentinţa civilă nr.515

Şedinţa publică de la 17 februarie 2009

Asupra acţiunii civile de faţă introdusă de reclamanta ……….., cu sediul în …………… în contradictoriu cu pârâtul ………………., domiciliat în ……………., petiţia înregistrată la nr…………/327/2007 din 31.10.2007.

Din verificările actelor dosarului rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de 18 decembrie 2007 de când cauza a fost suspendată în temeiul art. 1551 C.pr.civ. şi că de la această dată dosarul a rămas în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor.

In conformitate cu dispoziţiile art.248 Cod pr. Civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an, iar potrivit art.252 Cod pr. Civilă perimarea se poate constata şi din oficiu.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a îndeplinit nici un act de procedură, în vederea judecăţii pricinei de mai mult de un an, instanţa urmează a constata perimată acţiunea de faţă.

Etichete: