Top

Actiune oblica perimare

SENTINŢA CIVILĂ NR. 400

Şedinţa publică din data de 9 februarie 2009

Asupra acţiunii civile introduse de reclamantul ……… –prin lichidator ………….. în contradictoriu cu pârâţii ……….., şi …………, cu petiţia înregistrată pe rolul acestei instanţe, sub nr. …………., la data de ………..

Având în vedere că din verificarea actelor de la dosar rezultă că ultimul act de procedură a fost efectuat la data de 07 ianuarie 2008, când cauza a fost suspendată în temeiul dispoziţiilor 1551 Cod procedură civilă, reclamantul neîndeplinind obligaţia stabilită de instanţă,

Văzând că în conformitate cu dispoziţiile art. 248 Cod procedură civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de un an, iar potrivit dispoziţiilor art. 252 Cod procedură civilă, perimarea se poate constata şi din oficiu;

Constatând că de la data încheierii de suspendare prezenta cauză a rămas în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor, nefiind îndeplinit nici un act de procedură în vederea judecării pricinii;

Instanţa, în baza art. 248 şi următoarele din Codul de procedură civilă, urmează a constata perimată acţiunea de faţă.

Etichete: