Top

Prop. lib. cond.

Dosar nr. 166/327/2009

SENTINŢA PENALĂ NR.131/06.02.2009

JUDECATA:

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.166/327/2009 din 14.01.2009, petentul ——— a solicitat liberarea sa condiţionată.

Petentul a motivat cererea sa.

La dosarul cauzei s-au depus cererea de liberare condiţionată formulată de petent şi adresa nr.15746/PTTL/06.02.2009 emisă de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.1397/2007 a Judecătoriei Tulcea petentul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de furt.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuia să de dovadă.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 21.01.2008, urmând ca aceasta să expire la data de 20.03.2010.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 526 zile.

De la data de 21.01.2008 până la 04.02.2009 condamnatul a executat 381 zile, la care i se adaugă 15 zile ca urmare a muncii prestate, totalizând 396 zile.

Se mai menţionează că pe perioada executării pedepsei a avut un comportament corespunzător, nefiind sancţionat disciplinar şi nici recompensat.

Având în vedere situaţia expusă prin raportare la dispoziţiile art.59 Cod penal, instanţa apreciază cererea ca nefondată, urmând a o respinge în acest temei.

Va fixa termen pentru reiterarea cererii la data de 19.06.2009.

Va obliga petentul la plata sumei de 120 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 100 lei reprezentând onorariu avocat oficiu se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru avocat –.

Etichete: