Top

APEL CIVIL.Calificarea acţiunii.

Cel care stabileste cadrul procesual este reclamantul, ori instanta desi a fost investita cu o actiune în rectificare, care este imprescriptibila, a interpretat în mod gresit actiunea si s-a pronuntat pe o plângere, pe care o respinge prin admiterea exceptiei tardivitatii.

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 1925/269/2009 reclamantul TG a chemat în judecata pe pârâtii CC, CM, SC E SA si Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna rectificarea încheierii nr. 16538/13.11.2008 prin care s-a admis cererea sa introdusa de notarul public privind întabularea dreptului de ipoteca în val. de 130.000 USD asupra imobilului situat în mun. Oltenita, înscris sub C/2 din cartea funciara 20350-C1-U3/UAT Oltenita, doar în ceea ce priveste data acestei încheieri, urmând sa fie datata din 10.11.2008 si nu din 13.11.2008; anularea (constatând nevalabilitatea si inopozabilitatea) notarea somatiei de plata în registrul de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare la pozitia 64/10.11.2008 emisa în dosarul de executare 385/2008 la 10.11.2008 de BEJ EA pentru suma de 86897,99 lei în favoarea SC E SA . În subsidiar, sa se constate ca dreptul sau de ipoteca are rang preferential fata de somatia de plata emisa în dosarul de executare nr. 385/2008 la 10.11.2008 de BEJ EA pentru suma de 86.897,99 lei în favoarea SC E SA si sa dispuna radierea încheierii nr. 16.366/10.11.2008 emisa de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita.

În motivarea cererii reclamantul arata ca la 4.10.2008 a încheiat un contract de împrumut cu pârâtii CC si CM, autentificat sub nr. 3258 la BNP, împrumut ce a fost garantat cu ipoteca asupra imobilului situat în mun. Oltenita, înscris sub C/2 din cartea funciara 20350-C1-U3/UAT Oltenita, prin contractul de garantie imobiliara autentificat sub nr. 2359 din aceeasi data.

Desi cererea înaintata la notarul public a fost receptionata de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita în data de 10.11.2008, asa cum reiese din confirmarea de primire purtând semnatura persoanei însarcinate cu primirea corespondentei si stampila institutiei, încheierea de admitere a cererii de întabulare a ipotecii în favoarea sa poarta data de 13.11.2008.

Reclamantul considera ca au fost încalcate prev. art. 47 din Legea nr. 7/1996 care stipuleaza la alin. 3 ca „cererile de înscriere se vor înregistra de îndata în registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numarului care rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor.

La data de 10.11.2008 a fost înaintata de catre executorul judecatoresc EA o cerere privind notarea în registrul de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare somatiei de plata emisa în dosarul de executare nr. 385/2008 pentru suma de 86.897,99 lei, în favoarea SC E SA, cerere care a fost admisa prin încheierea nr. 16366/10.11.2008.

Fata de aceasta împrejurare si având în vedere prev. art. 497 alin. 4 c.pr.civila, care prevede ca drepturile înscrise în cartea funciara dupa notarea somatiei de plata nu vor putea fi opuse creditorului urmaritor si adjudecatarului, drepturile sale sunt legate prin faptul ca încheierea nr. 16538/13.11.2008 prin care se admite cererea sa introdusa de notarul public privind întabularea dreptului sau de ipoteca, poarta o data posterioara cererii de intabulare, respectiv 13.11.2008 în loc de 10.11.2008.

În ceea ce priveste al doilea capat de cerere privind anularea notarii în registrul de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a somatiei de plata emisa în dosarul de executare 385/2008 la 10.11.2008 de BEJ EA pentru suma de 86.897,99 lei în favoarea SC E SA, la pozitia 64/10.11.2008, urmeaza sa constate nevalabilitatea si inopozabilitatea.

Conform prevederilor art. 497 C.pr.civila, alin.2, care instituie obligativitatea ca executorul judecatoresc sa ia masuri ca somatia de plata sa fie înscrisa în cartea funciara precum si faptul ca imobilul apartament situat în mun. Oltenita, este înscris în cartea funciara 20350-C1-U3/UAT Oltenita, considera ca notarea somatiei de plata nu putea fi efectuata valabil decât în cartea funciara iar nu în registrul de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, fapt pentru care solicita radierea acestei notari.

În subsidiar, în situatia în care se va respinge capatul 2 de cerere formulat în principal, având în vedere ca atât cererea sa de intabulare în cartea funciara a dreptului de ipoteca cât si cererea de notare a somatiei de plata emisa în dosarul de executare nr. 385/2008 la 10.11.2008 de BEJ EA, pentru suma de 86.897,99 lei în favoarea SC E SA au fost expuse în aceeasi zi la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita, respectiv la data de 10.11.2008, solicita sa se constate ca dreptul sau de ipoteca are rang preferential fata de somatia de plata si sa se dispuna radierea încheierii nr. 16366/10.11.2008 emisa de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita.

În conformitate cu prevederile art. 47 alin.4 din Legea nr. 7/1996 republicata „Daca mai multe cereri au fost depuse deodata la acelasi birou teritorial, drepturile de ipoteca si privilegiile vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmând ca prin judecata sa se hotarasca asupra rangului si asupra radierii încheierii nevalabile.”

În drept reclamantul a invocat dispoz. Legii nr. 7/1996 republicata.

La rândul sau pârâtii CC si CM, la cererea de chemare în judecata formulata de reclamant, solicita admiterea actiunii aratând ca ei au fost de buna credinta la data constituirii ipotecii asupra apartamentului proprietatea lor, necunoscând ca împotriva sa a început executarea silita somatia de plata fiind emisa la 10.11.2008, si comunicata lui la 12.11.2008, cu atât mai mult cu cât în acea perioada a locuit în Bucuresti.

Solutionând cauza prin sentinta civila nr.1837/23.09.2009, Judecatoria Oltenita a respins cererea introdusa de reclamantul TG, în contradictoriu cu pârâtii CC, si CM, , SC E SA si Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita, ca tardiv introdusa.

Pentru a solutiona astfel, instanta de fond a retinut ca dreptul de plângere împotriva încheierii nr.16538/13.11.2008 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Calarasi – Biroul de Cadastru si Publicitate Iombiliara Oltenita, în dosarul cu acelasi numar din 13.11.2008, trebuia sa se realizeze în termen de 15 zile de la comunicare.

Initial aceasta plângere trebuia depusa la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita, înscris în cartea funciara si solutionat de instanta competenta din circumscriptia în care se afla imobilul iar prezenta plângere este depusa la instanta dupa aceasta data tardiv, la data de 17.06.2009.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal a declarat recurs recurentul reclamant calificat apel de catre tribunal.

Reclamantul apreciaza sentinta netemeinica si nelegala pe urmatoarele considerente:

– sentinta a fost data cu aplicarea gresita a legii conform art.304 alin.1 pct.9 C.p.civ dând o interpretare gresita cererii sale ca fiind o plângere împotriva încheierii nr.16538/13.11.2008 si respingând-o în baza art.50 alin.2 din Legea 7/1996 ca tardiva.Actiunea sa are caracterul unei actiuni în rectificare conform art.23 din aceeasi lege.

Cererea sa desi depusa la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita din 10.10.2008 apare ca fiind înregistrata în 13.10.2008 desi era obligatoriu sa apara înregistrata în aceeasi zi.

În drept se invoca art.299-316 C.p.civ.

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Calarasi invoca exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive apreciind ca trebuia introdus în cauza titularul dreptului înscris înaintea reclamantului.Se recunoaste faptul ca cererea fost depusa de catre reclamant în 10.10.2008 dar în jurul orelor 1500 dupa terminarea programului de lucru cu publicul, si dupa închiderea sistemului informatic gestionat de ANCPI.

În baza art.297 C.p.civ, apelul urmeaza a fi admis pe urmatoarele considerente.

Cel care stabileste cadrul procesual este reclamantul, ori instanta desi a fost investita cu o actiune în rectificare, care este imprescriptibila, a interpretat în mod gresit actiunea si s-a pronuntat pe o plângere, pe care o respinge prin admiterea exceptiei tardivitatii.

În cauza actiunea este o actiune în rectificare care este imprescriptibila. Întrucât instanta nu s-a pronuntat pe fondul cauzei admitând apelul, tribunalul urmeaza a desfiinta în tot sentinta apelata si a trimite spre rejudecare cauza, unde se vor avea în vedere toate capetele de cerere formulate asupra carora judecatorul nu s-a pronuntat, va stabili daca Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Calarasi are calitate procesuala pasiva, precum si faptul daca se impune introducerea altor parti în cauza.

Etichete: