Top

Intabularea dreptului de proprietate pe baza unui certificat de mostenitor care cuprinde si imparteala bunurilor succesorale

Domnule Presedinte,

Subsemnatii ………………, domiciliati in …………………, judetul …………., str. ……………, nr. ……….., in calitate de mostenitori descendenti ai defunctului ………………………., va rugam ca, in temeiul certificatului de mostenitor nr. …………, eliberat de Biroul de notariat al ……………., sa dispuneti:

Intabularea

dreptului de proprietate asupra imobilelor inscrise in carte funciara nr. … a localitatii…………., dupa cum urmeaza:


1. Asupra lui ……….. imobilul inscris in cartea funciara nr. … a localitatii ……….., sub …………. si cu nr. de parcela ………. .

2. Asupra lui …………… imobilul inscris ……….. .

3. Asupra lui ………….. imobilul inscris ………… .

Imobilele specificate la punctele 2 si 3 sa fie in cartea funciara nr. …….. a localitatii ……………. .

Va rugam sa comunicati incheierea de intabulare subsemnatilor, iar originalul certificatului de mostenitor sa fie restituit mostenitorului ……………. .

La cerere anexam:

Semnaturile,

Domnului Presedinte al ………….. Sectia de carte funciara