Top

Evacuarea toleratului din imobil. Îmbunătăţiri aduse imobilului cu acordul proprietarului. Solicitarea restituirii c./val. actualizate a îmbunătăţirilor aduse imobilului. Solicitarea ridicării construcţiilor.

– Art. 480 si 494 alin.3 Cod civil si art. 274 C.p.c.

În mod gresit instanta de apel a redus cuantumul despagubirilor la suma de 2.000 lei si a stabilit ca pârâtul este constructor de rea credinta.

Prin sentinta civila nr. 403/14.02.2008, Judecatoria Calarasi a admis actiunea formulata de reclamanta M.E. împotriva pârâtului M.I., a dispus evacuarea pârâtului din imobilul proprietatea reclamantei, a admis cererea reconventionala a pârâtului – reclamant, a obligat-o pe reclamanta – pârâta la plata sumei de 9.148 lei cu titlu de c./val. îmbunatatiri aduse imobilului proprietatea reclamantei si a compensat cheltuielile de judecata.

Pentru a se pronunta în acest mod, instanta de fond a retinut ca reclamanta este proprietara imobilului în baza titlului de proprietate nr. 74794 din 28.01.1996 emis de C.J.P.S.D.P.P.T. Calarasi si a certificatului de mostenitor nr. 76/05.02.1982 emis de Notariatul de Stat Calarasi.

S-a mai retinut din actele de stare civila ale partilor, precum si din declaratiile martorilor, ca reclamanta este mama pârâtului, ca acestia au locuit împreuna în imobilul proprietatea reclamantei, ca în anul 2004, cu acordul acesteia, pârâtul a edificat un gard împrejmuitor si doua porumbare si ca în prezent datorita comportamentului violent al pârâtului, reclamanta doarme prin gara si nu este primita în imobil de fiul sau.

Din raportul de expertiza tehnica judiciara, efectuat în cauza, instanta a retinut ca valoarea actuala de circulatie a gardului împrejmuitor si a celor doua porumbare este de 9.148 lei si ca la termenul din 12.11.2007, pârâtul reclamant si-a precizat actiunea în sensul majorarii pretentiilor la aceasta suma.

Instanta de fond a dispus evacuarea pârâtului din imobilul reclamantei în baza art. 480 Cod civil si tinând cont ca aceasta nu-si poate exercita cele trei prerogative (usus, fructus si abusus) datorita comportamentului pârâtului care are calitatea de „tolerat” si este lipsit de un drept locativ.

În baza art. 494 alin.3 Cod civil si în raport de declaratiile martorilor, instanta de fond constatând ca pârâtul reclamant este un constructor de buna credinta, a obligat reclamanta la plata sumei de 9.148 lei cu titlu de c./val. îmbunatatiri aduse imobilului proprietatea reclamantei.

Împotriva sentintei, reclamanta M.E. a formulat apel, solicitând obligarea pârâtului la ridicarea constructiilor, pe considerentul ca acestea au fost ridicate fara acordul sau si fara autorizatie.

Prin decizia civila nr. 133/A/20.05.2008, Tribunalul Calarasi a admis apelul reclamantei si a schimbat în parte sentinta civila, în sensul ca a obligat reclamanta la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de c./val. îmbunatatiri aduse imobilului (un gard si doua porumbare).

Pentru a se pronunta în acest mod, instanta Tribunalul a avut în vedere ca pârâtul este indubitabil constructor de rea credinta si ca nu si-a majorat niciodata valoarea pretentiilor, astfel ca reclamanta trebuia obligata doar la plata sumei de 2000 lei.

Împotriva acestei decizii pârâtul M.I. a formulat recurs, criticând-o pentru reducerea cuantumului despagubirilor, a faptului ca s-a apreciat gresit ca este constructor de rea credinta si ca nu s-a luat act ca prin încheierea de sedinta din data de 12.11.2007 si-a completat cererea reconventionala, în sensul ca a solicitat obligarea reclamantei la plata c./val. îmbunatatirilor aduse imobilului pentru care a solicitat si s-au administrat probe cu expertiza si declaratii martori.

Prin Decizia civila nr. 519/R/02.12.2008 instanta C.A.B. – Sectia a IX-a Civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, a admis recursul pârâtului M.I. împotriva Deciziei CIBVILE NR. 133/A/20.05.2008 pronuntata de Tribunalul Calarasi, a modificat decizia, în sensul ca a respins apelul declarat de reclamanta si a obligat-o si la plata cheltuielilor de judecata din apel si recurs.

Pentru a se pronunta în acest mod, instanta a avut în vedere ca reclamanta nu a solicitat reducerea cuantumului despagubirii, ci obligarea pârâtului la ridicarea constructiilor si ca nu a observat ca la termenul din data de 12.11.2007 pârâtul reclamant si-a precizat cererea reconventionala, în sensul ca a solicitat obligarea reclamantei la plata c./val. îmbunatatirilor stabilite prin raportul de expertiza.

Instanta de recurs, vând în vedere disp. art. 494 alin.3 teza II Cod civil a constatat ca în mod gresit instanta de apel a apreciat ca pârâtul reclamant este constructor de rea credinta, întrucât reclamanta este mama pârâtului si în timpul edificarii constructiilor locuiau împreuna în gospodarie, cresteau animale, iar reclamanta prepara hrana, fapt pentru care este evident ca edificarea gardului si a celor 2 porumbare a fost facuta cu acordul reclamantei.

Etichete: