Top

Încalcarea dispozitiilor art. 291 cod pr. penala, privind citarea partilor în procesul penal.

Prin sentinta penala nr.1162 din 27 octombrie 2008, Judecatoria Tulcea, a dispus în baza art. 208 al. 1 – 209 al.1 lit.”e si g” Cod penal cu aplicarea art.37 lit.”b” Cod penal, art.74 – 76 si 80 Cod penal condamnarea inculpatului B.F. la pedeapsa de 10 luni închisoare.

Potrivit art.71 Cod penal i-au fost interzise inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit.”a” teza a II- a si „b” Cod penal.

În baza art.118 lit.”e” Cod penal s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 150 lei, care nu a servit la despagubirea partii vatamate.

Prima instanta a lua act ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila în proces.

Potrivit art.191 al.1 Cod procedura penala a fost obligat inculpatul la plata sumei de 124 lei, cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut ca, în noaptea de 13 spre 14 martie 2008, inculpatul care se afla în stare de ebrietate, a intrat în Clubul „J” din zona Piata Noua a municipiului Tulcea si profitând de faptul ca nu era nimeni în local, persoana care servea la bar aflându-se într-o încapere alaturata, a luat un telefon mobil marca Sony Ericcson W 810 i, aflat pe tejghea, dupa care a parasit locul faptei.

În aceeasi noapte inculpatul a înstrainat telefonul martorului G.P. pentru suma de 150 lei, fara a i se face cunoscuta provenienta ilicita bunului.

Situatia de fapt, astfel cum a fost retinuta este probata cu declaratiile partii vatamate date în cursul urmaririi penale, planse foto, declaratie martor G.P., respectiv declaratie inculpat prin care recunoaste fapta.

În drept, Judecatoria Tulcea a apreciat ca fapta inculpatului, care în noaptea de 13/14.03.2008, aflat într-un bar din zona Piata Noua a municipiului Tulcea, a sustras un telefon mobil marca Sony Ericcson W810 i apartinând partii vatamate L.E., întruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazuta de 208 al.1 – 209 al. 1 lit. »e, g « , Cod penal .

În sarcina inculpatului s-a retinut si incidenta prevederilor art.37 lit. »b » din Codul penal, referitoare la recidiva postexecutorie, prin raportare la pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata prin Sentinta penala nr.236/27.01.2004 a Judecatoriei Tulcea, din care s-a liberat conditionat la data de 14 ianuarie 2006, cu un rest de 463 zile.

Prin decizia penala nr.133 din data de 23.12.2008, pronuntata în dosarul penal nr.2244/327/2008, Tribunalul Tulcea a respins ca nefondat apelul declarat de inculpat.

În termen legal, inculpatul B.F. a declarat recurs împotriva sentintelor pronuntate, considerându-le ca fiind nelegale si netemeinice.

La termenul din 19 februarie 2009, aparatorul desemnat din oficiu a solicitat admiterea recursului si redozarea pedepsei, în sensul aplicarii unei sanctiuni administrative.

Examinând si din oficiu solutiile pronuntate, constatam ca la solutionarea în apel a cauzei, procedura de citare cu apelantul inculpat B.F. este nelegal îndeplinita.

Astfel, la dosarul Tribunalului Tulcea – se afla dovada de îndeplinire a procedurii de citare, din care rezulta ca a fost afisata pe usa principala a destinatarului – nici o persoana nu a fost gasita.

Mai mult, la dosar se afla o cerere a inculpatului, în care arata ca locul sau de munca este la SC M. si doreste sa fie citat pentru a putea justifica lipsa de la serviciu.

În aceste conditii, instanta de apel avea obligatia de a dispune citarea inculpatului la SC M. SRL – cu sediul în Tulcea, str. V.

Daca, potrivit art. 177/2 cod procedura penala inculpatul a indicat într-o declaratie locul unde urmeaza a fi citat iar la judecarea apelului nu a fost citat la adresa respectiva, hotarârea instantei de apel este supusa casarii în temeiul art. 3859 alin. 1 pct. 21 cod procedura penala, cu trimiterea cauzei spre rejudecarea apelului.

De altfel, din dovada de comunicare nu rezulta ca citatia s-a afisat pe usa apartamentului, deci apelul s-a judecat fara citarea legala a inculpatului.

Curtea de Apel Constanta, în baza art.38515 pct.2 lit.”d” Cod procedura penala cu referire la art.3859 pct.21 Cod procedura penala, a admis recursul penal declarat de inculpatul B.F. împotriva deciziei penale nr.133 din data de 23.12.2008, pronuntata de Tribunalul Tulcea, în dosarul penal nr.2244/327/2008 si a sentintei penale nr.1162 din data de 27.10.2008, pronuntata de Judecatoria Tulcea, în dosarul penal nr.2244/327/2008.

A casat decizia penala nr.133/2008 a Tribunalului Tulcea si rejudecând a dispus rejudecarea cauzei de catre aceasta instanta cu respectarea regulilor privind citarea partilor în procesul penal.

Etichete: