Top

Contencios administrativ – Legea nr. 9/1998

TRIBUNALUL TULCEA
Dosar nr. 520/88/2008
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Sentinţa civilă Nr. 162
Şedinţa publică de la 05 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 520/88/2008 reclamanta ……… a solicitat iniţial, în contradictoriu cu Prefectul Municipiului Bucureşti – Comisia Municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, aplicarea unei amenzi pârâtului de 20% din salariul minim brut pe economie pe fiecare zi de întârziere în executarea sentinţei civile nr. 1514 din 17.09.2007 a Tribunalului Tulcea.

În motivare, reclamanta a arătat că prin cererea înregistrată sub nr. 2331/447/06.04.1998 la Prefectura Municipiului Bucureşti a solicitat în calitate de moştenitoare a defunctului ………, în temeiul lei nr. 9/1998 compensaţii pentru bunurile abandonate de tatăl ei statului bulgar;prin hotărârea nr. 893/12.06.2001 Comisia Municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr .9/1998 a aprobat cererea şi a propus acordarea de compensaţii; prin ordinul nr. 510/23.01.2006 emis de şeful Cancelariei Primului Ministru, hotărârea nr. 893/2001 a Comisiei Municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 a fost invalidată, dispunându-se completarea dosarului cu acte şi emiterea unei noi hotărâri.

Se mai arată că, Cancelaria Municipiului Bucureşti nu a emis o nouă hotărâre şi, de asemenea a chemat-o în judecată pentru a fi obligată să facă acest lucru; prin sentinţa civilă nr. 1514/17.09. 2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea, definitivă şi irevocabilă, Comisia Municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 a fost obligată să soluţioneze cererea pe care a formulat-o pentru acordarea despăgubirilor, cerere înregistrată sub nr. 2331/1998.

Se mai susţine că în conformitate cu art. 24 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 Comisia Municipiului Bucureşti era obligată să execute sentinţa civilă nr. 1514/2007 în termen de 30 zile de la data rămânerii irevocabile a acesteia, obligaţie pe care nu a respectat-o.

Ulterior, reclamanta şi-a modificat obiectul cererii, precizând că înţelege să conteste hotărârea nr. 893/28.01.2001 emisă de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, nemulţumită fiind de calculul făcut; a solicitat să se facă reactualizarea averii la cursul pieţii.

S-au ataşat cererii o serie de înscrisuri.

Prefectul Municipiului Tulcea, în calitate de preşedinte al Comisiei Municipiului Tulcea pentru aplicarea Legi nr. 9/1998 a depus la dosar precizări şi înscrisuri.

Examinând cauza în raport de probele administrate instanţa reţine următoarele :

Prin hotărârea nr. 893/238.01.d2008 emisă de Comisia Municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 a aprobat cererea nr. 233/447/06.04.1998 şi s-a propus acordarea compensaţiilor băneşti domnilor ………; valoarea compensaţiilor, stabilită în baza referatelor privind calculul compensaţiilor şi a Raportului Comisiei tehnice de evaluare şi consemnată în procesul verbal al şedinţei din data de 28.01.2008 a Comisiei Municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 este de 53.311,08 lei din care 23.669 m, 125 lei pentru 2,60 ha teren agricol; 17.312,99 lei pentru 97,20 m.p. teren aferent locuinţei, 16.328,94 lei pentru 70,00 m.p. suprafaţă locuinţă + anexe.

Se mai susţine că în conformitate cu art. 24 din alin. 1 din Legea nr. 554/2004 acordare cu titlu de despăgubiri nu sunt într-un cuantum satisfăcător, nu pot fi primite de o asemenea manieră. Se cuvine a fi observat faptul că bunurile pentru care se primesc despăgubirile au fost evaluate după criteriile prevăzute de lege iar reclamanta nu a produs nici un fel de alte dovezi de natură a forma convingerea instanţei cu privire la veridicitatea lor.

În raport de toate aceste considerente, urmează ca instanţa să respingă cererea astfel cum a fost modificată, ca nefondată.

Etichete: , ,