Top

Recurs inculpat minor

Este greşită judecarea cauzei având ca obiect recursul declarat de inculpatul minor împotriva încheierii prin care s-a dispus arestarea preventivă în cameră de consiliu. Într-o asemenea situaţie judecarea trebuia să se facă potrivit regulii generale prevăzută în dispoziţiile art. 290 cod procedură penală, adică în şedinţă publică, cât timp dispoziţiile art. 140^3 cod procedură penală care reglementează calea de atac împotriva încheierii pronunţate de instanţă în cursul urmăririi penale privind arestarea preventivă nu prevăd această excepţie.

(Încheierea nr. 715R din 18 noiembrie 2004 a Tribunalului Botoşani, Secţia Penală)

Etichete: