Top

Menţinerea arestării preventive.Încheiere de şedinţă nesemnată de preşedintele completului. Nulitatea absolută. Casare şi trimitere spre rejudecare

Prin încheierea de şedinţă din 10 octombrie 2006, Tribunalul Galaţi a respins cererea inculpatului S.B. privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura de a nu părăsi ţara prev. de art. 1451 Cod proc.pen.

În baza art. 3002 ref. la art. 160b alin. 3 Cod proc.pen. s-a menţinut starea de arest preventiv.

Împotriva acestei soluţii, inculpatul a declarat recurs considerând că temeiurile avute în vedere la arestarea sa preventivă nu mai subzistă.

În fapt, la data de 5 octombrie 2006, Tribunalul Galaţi a fost sesizat cu judecarea cauzei privindu-l pe inculpatul S.B. dată la care s-a pus în discuţie legalitatea şi temeinicia arestării preventive.

După dezbateri cu privire la măsura arestării preventive, instanţa având nevoie de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea la 10 octombrie 2006.

Cu toate acestea minuta olograf prin care instanţa s-a pronunţat cu privire la măsura arestării preventive prezintă data de 5 octombrie 2006 (data dezbaterilor) în timp ce încheierea de şedinţă dactilografiată conţine menţiunea că a fost pronunţată în şedinţa din 10 octombrie 2006 – încheiere care însă este şi nesemnată de preşedintele completului de judecată ca şi încheierea privind amânarea pronunţării.

În aceste condiţii de incertitudine nu poate fi calculat termenul de exercitare a căii de atac, cu consecinţele prev. de art. 140 alin. 1 lit. a ref. la art. 160b alin. 1 Cod proc.pen.

Pe de altă parte nesemnarea de către preşedintele completului de judecată a încheierii de şedinţă în care au fost consemnate dezbaterile ca şi a încheierii prin care s-a pronunţat cu privire la măsura arestării preventive face imposibilă verificarea de către instanţa de control judiciar a respectării unor dispoziţii legale prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute (art. 197 alin. 1 şi 2 Cod proc.pen.).

Faţă de cele reţinute, considerăm că instanţa de recurs a procedat corect casând încheierea dată de instanţa de fond şi trimiterea cauzei spre rejudecare la această instanţă, în baza art. 38515 pct. 2 lit. c Cod proc.pen. ref. la art. 3859 alin. 1 pct. 3 şi 6 din Cod procedură penală.

Etichete: