Top

Acţiune în constatarea nulităţii actului fals promovată de Parchet. Inadmisibilitate.

Cu adresa nr. 1000/P/2007, Parchetul de pe lânga Judecatoria Câmpulung Moldovenesc a solicitat, în temeiul art. 14 alin. 3, coroborat cu art. 245 lit. c 1 din Codul de procedura penala si art. 184 din codul de procedura civila, anularea actului fals ce a facut obiectul ordonantei de scoatere de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ din 7 aprilie 2008, emisa de parchetul de pe lânga Judecatoria Câmpulung Moldovenesc.
În motivarea cererii s-a aratat ca prin ordonanta sus-mentionata s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuitei S.L. pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 290 din Codul penal si i s-a aplicat o amenda cu caracter administrativ, de 150 lei.
Totodata, s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de învinuitul S.G. pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art. 290 si art. 291 din Codul penal, pe considerentul ca acesta nu a savârsit faptele respective.
Pentru a hotarî astfel, s-a retinut ca, la data de 1 septembrie 2004, Comisia Comunala de fond funciar Vama s-a deplasat în teren pentru a identifica cele 3 ha teren cu vegetatie forestiera ce urmau a-i fi restituite lui S.G., ocazie cu care s-a întocmit un plan de amplasament si un proces-verbal de buna-vecinatate ce i-au fost înmânate acestuia pentru ca sa se prezinte cu ele la persoanele cu care pretindea ca se învecineaza si care urmau sa le semneze.
Cu aceste acte S.G. s-a deplasat la domiciliu si i le-a dat sotiei sale, S.L. care s-a ocupat de acest aspect si tot ea a predat procesul-verbal de buna-vecinatate cu semnaturile vecinilor, Comisiei comunale de fond funciar care le-a înaintat instantei.
La data de 17 septembrie 2007, numitii I.C.D., I.V. si B.D. au depus plângere împotriva sotilor S. pentru ca ar fi semnat în fals în procesul-verbal si apoi au uzat în fata autoritatilor de acesta.
Ordonanta a fost înaintata judecatoriei în vederea constatarii nulitatii actului fals.
Prin întâmpinarile depuse, sotii S. au invocat, în principal, exceptia inadmisibilitatii actiunii, în raport de decizia XV din 21 noiembrie 2005 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie si de art. 45 alin. 1 din Codul de procedura civila, iar, pe fondul cauzei, a solicitat respingerea actiunii întrucât nu a fost dovedit.
Prin sentinta civila nr. 1628 din 29 octombrie 2008, Judecatoria Câmpulung Moldovenesc a admis sesizarea si a anulat ca fiind fals procesul-verbal de buna-vecinatate fara numar din 1 septembrie 2004, încheiat pe numele lui S.G.
Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut ca, potrivit art. 45 alin. 1 din Codul de procedura civila si art. 245 alin. 1 lit. c1 din Codul de procedura penala, procurorul are calitatea procesuala activa în actiunile privind desfiintarea totala sau partiala a unor înscrisuri, urmare a unor solutii de netrimitere în judecata. Pe fondul cauzei, s-a retinut ca vinovatia pârâtilor a fost stabilita prin ordonanta.
Împotriva acestei sentinte a declarat apel pârâta S.L., invocând motive de netemeinicie si nelegalitate.
A sustinut ca actiunea este inadmisibila, în conformitate cu decizia XV a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, privind recursul în interesul legii.
Prin decizia civila nr. 39 din 29 ianuarie 2009, Tribunalul Suceava a respins apelul ca nefondat.
Pentru a hotarî astfel, tribunalul a retinut ca, potrivit art. 245 alin. 1 lit. c1 din Codul de procedura penala, procurorul poate sesiza instanta civila competenta cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui înscris, daca prin ordonanta procurorul dispune încetarea urmaririi penale.
Împotriva deciziei civile mai sus-aratate, a formulat recurs, în termen legal, pârâta S.L.
În motivarea recursului, acesta arata ca instantele au respins în mod gresit exceptia inadmisibilitatii actiunii, nesocotind decizia nr. XV din 21 noiembrie 2005 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, obligatorie pentru instante. Prin faptul ca i se recunoaste procurorului calitate procesuala activa în litigiile civile ce au un asemenea obiect, i se acorda un drept în plus de a se substitui vointei partii care are interes sa anuleze înscrisul.
Analizând cauza, prin prisma motivelor de recurs invocate, motive care pot fi încadrate în cazul prevazut de art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, Curtea constata ca recursul este fondat.
Prin decizia nr. XV din 21 noiembrie 2005, pronuntata în recurs în interesul legii de Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a statuat ca, în cauzele în care actiunea penala s-a stins în faza de urmarire penala, printr-o solutie de netrimitere în judecata data de procuror, acesta are calitatea de a exercita în fata instantei civile actiunea pentru desfiintarea totala sau partiala a unui înscris falsificat, numai în cazurile prevazute de art. 45 alin. 1 din Codul de procedura civila. În celelalte cazuri, aceeasi actiune apartine partilor.
În speta, partile nu se afla în niciuna din situatiile prevazute de art. 45 alin. 1 din Codul de procedura civila, respectiv minori, persoane puse sub interdictie sau disparuti, astfel ca actiunea formulata de Parchet în numele persoanelor interesate apare ca fiind inadmisibila, cu atât mai mult cu cât acesta nu a solicitat nici macar citarea persoanelor în cauza.
Având în vedere aceste considerente, în conformitate cu art. 312 alin. 1 din Codul de procedura civila, Curtea va admite recursul si va modifica în totalitate decizia atacata, cu consecinta admiterii apelului si a respingerii actiunii ca inadmisibila, data fiind lipsa calitatii procesuale active în cauza.

Etichete: