Top

Actiune în anularea înscrisurilor falsificate.

Procurorul poate formula actiune în fata instantei civile pentru anularea înscrisurilor falsificate numai în conditiile art. 45 Cod proc. civila

Prin sentinta civila nr. 647 din 27 februarie 2009 Judecatoria Roman a respins pentru lipsa calitatii procesuale active actiunea civila pentru anularea înscrisurilor falsificate formulata de DNA – Serviciul Teritorial Bacau în contradictoriu cu pârâtii S.I. si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

Pentru a se pronunta astfel instanta a retinut ca prin rechizitoriul nr. 4/P/2008 din 29 decembrie 2008 al Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor B.V. pentru savârsirea infractiunilor de folosire sau prezentare de declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele lor, prevazuta de art. 181 alin. 1 din legea nr. 78/2000, fals intelectual în forma continuata, prevazuta de art. 289 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, si uz de fals, prevazuta de art. 291 Cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, si B.A.D., pentru savârsirea infractiunilor de fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata, prevazuta de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, si complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele lor, prevazuta de art. 26 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din legea nr. 78/2000, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în dauna partii vatamate Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Prin acelasi rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala a învinuitului S.I. (pârâtul de fata) cu privire la infractiunile de fals intelectual în forma continuata, prevazuta de art. 289 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, si complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele lor, prevazuta de art. 26 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din legea nr. 78/2000, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în dauna aceleiasi parti vatamate, referitor la achizitionarea grupului electrogen, respectiv scoaterea de sub urmarirea penala si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ cu privire la infractiunile de fals intelectual în forma continuata, prevazuta de art. 289 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, si complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele lor, prevazuta de art. 26 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din legea nr. 78/2000, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, referitor la lucrarile neefectuate la colectorul pluvial. În acelasi timp, potrivit art. 249 alin. 2 si art. 245 alin. 2 lit. c Cod proc. penala, s-a dispus sesizarea instantei civile în vederea desfiintarii înscrisurilor false întocmite de învinuitul S.I., respectiv Raport al Compartimentului Verificare Tehnica asupra verificarii dosarului cererii de plata – formular P4.1-M2.1, înregistrat sub nr. 3536 din 22 noiembrie 2004; Lista cheltuielilor eligibile admise – formular P4.2-M2.1, înregistrata sub nr. 3535 din 22 noiembrie 2004; Formular privind totalul cheltuielilor eligibile admise din 7 decembrie 2004.

Instanta a retinut ca, potrivit art. 249 alin. 2 raportat la art. 245 alin. 2 lit. c1 Cod proc. penala, în cazul scoaterii de sub urmarire penala procurorul sesizeaza instanta civila competenta cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui înscris. Dispozitia trebuie interpretata si aplicata în corelatie cu prevederile art. 184 Cod proc. civila, care stabilesc ca, în cazul când nu se desfasoara o judecata penala, falsul se cerceteaza de instanta civila, prin orice mijloace de dovada, precum si cu cele ale art. 45 alin. 1 Cod proc. civila, potrivit carora Ministerul Public poate porni actiunea civila ori de câte ori este necesar pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale disparutilor, precum si în alte cazuri expres prevazute de lege. În acelasi sens s-au pronuntat Sectiile Unite al Înaltei Curti de Casatie si Justitie prin Decizia nr. XV din 21 noiembrie 2005, prin care, admitând recursul în interesul legii promovat de procurorul general, au statuat ca în cauzele în care actiunea penala s-a stins în faza de urmarire penala, printr-o solutie de netrimitere în judecata, adoptata de procuror, acesta are calitatea de a exercita în fata instantei civile actiunea pentru desfiintarea totala sau partiala a unui înscris falsificat, numai în cazurile prevazute de art. 45 alin. 1 din Codul de procedura civila, în celelalte cazuri actiunea apartinând partilor. Rezulta, asadar, ca dispozitiile art. 45 alin. 1 Cod proc. civila trebuie interpretate într-un mod restrictiv, acestea recunoscând legitimarea procesuala activa a Ministerului Public doar în cazurile limitativ prevazute (pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale disparutilor, precum si în alte cazuri expres prevazute de lege), în toate celelalte situatii promovarea actiunii în desfiintarea înscrisurilor ramânând exclusiv la latitudinea partilor (ca expresie a principiului disponibilitatii).

Etichete: