Top

Lipsa dovezii calităţii de reprezentant a semnatarului cererii de chemare in judecata. Consecinţe.

Cerere formulata de 3 persoane intitulata „comitet de criza” în numele Asociatiei de proprietari pentru anularea unui proces verbal al Adunarii generale a proprietarilor, respinsa întrucât nu s-a dovedit ca pot reprezenta asociatia în justitie.
Prin cererea înregistrata la instanta sub nr. 7633/6.04.2009 Asociatia de Proprietari MS nr. 30 reprezentata prin comitet de criza a solicitat anularea procesului verbal din 29.03.2009 motivat de faptul ca nu reprezinta vointa proprietarilor care au semnat pe o coala de format A-4 pentru acordul de verificare-control al gestiunii asociatiei , dar au realizat ulterior ca au dat semnatura pentru preluarea activitatii de administrare de catre SC Termo Service SA . De asemenea au invocat ca a semnat un chirias în locul proprietarului si un minor de 14 ani în locul tatalui sau.
Cererea a fost semnata de 3 proprietari .
SC Termo Service SA a invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant a comitetului de criza pentru asociatia de proprietari.
Verificând cererea instanta constata ca nu are numar de înregistrare, nu este semnata de presedinte si nici nu poarta stampila asociatiei.
Prezenta la primul termen de judecata , d-na Butnaru Mihaela declara ca este presedintele Asociatiei de Proprietari din anul 2007 si ca nu i s-a cerut sa semneze actiunea.
Cele trei persoane care s-au intitulat comitet de criza nu au fost mandatate sa reprezinte Asociatia de proprietari, exceptia lipsei calitatii de reprezentant fiind întemeiata potrivit art. 67 – 68 Cod procedura civila, cu consecinta respingerii actiunii.

Etichete: