Top

Introducerea în ţara de droguri de mare risc, prev. şi ped. de art. 3 alin.2 din Legea nr. 143/2000, modificată şi completată; Sarcina probei în procesul penal; Mijloace de dovada;Prezumţia de nevinovăţie;

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:
Prin rechizitoriul din 15.12.2008 întocmit de D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Iaşi în dosarul nr. 54/D/P/2008, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului S.R, şi pentru săvârşirea infracţiunii de „introducerea în ţara de droguri de mare risc”, prev. şi ped. de art. 3 alin.2 din Legea nr. 143/2000, modificată şi completată.
În ceea ce priveşte aceasta infracţiune, prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că În perioada 14-16.11.2008, inculpatul SR, aflat în Spania, în Madrid l-a contactat telefonic pe inculpatul UP, şi i-a spus că vine în ţară şi-i aduce, în vederea comercializării, 50 de grame de heroină şi între 50 şi 100 de ecstasy cu logo-ul delfin. În data de 16.11.2008, în jurul orei 23:50, inculpatul SR a confirmat că aduce doar heroină. In data de 16.11.2008, ora 14:00, inculpatul SR a plecat din Madrid şi a călătorit cu autocarul, ocazie cu care a introdus în ţară drogurile de risc. In data de 18.11.2008 în jurul orei 13:00, inculpatul a ajuns în Bistriţa, unde s-a urcat în microbuzul, condus de martorul VCI. Şi-a continuat deplasarea către Iaşi, unde a ajuns la ora 19.45.
În seara de 18/19.11.2008, inculpatul SR împreună cu inculpatul UP a vândut colaboratorului instigatorului acoperit cantitatea de 1,4 grame de heroină, iar în data 19.11.2008 inculpaţii au vândut din nou 9,8 grame de heroină.
Aşa cum a rezultat din probele administrate în cauză, în data de 19. 11.2008, datorită faptului că nu a vândut toată cantitatea de droguri adusă în ţară, inculpatul SR intenţiona să se întoarcă la Madrid. În jurul orei 20:45, acesta, însoţit de martorul ABF, s-a prezentat la firma de transport, ce se afla în parcarea Facultăţii de Chimie, situată în zona Splai Bahlui. S-a încercat oprirea inculpatului Sucilă Radu, însă acesta a fugit şi, deşi a fost urmărit de lucrătorii de poliţie, acesta a scăpat, fiind prins abia după circa o oră şi jumătate, timp în care a ascuns şi drogurile pe care le avea asupra sa.
Pe fondul cauzei, după analizarea probatoriului administrat s-au reţinut următoarele:
În ceea ce priveşte infracţiunea de „introducerea în ţara de droguri de mare risc”, prev. şi ped. de art. 3 alin.2 din Legea nr. 143/2000, modificată şi completată, prin rechizitoriu s-a reţinut că fapta inculpatului SR care în noaptea de 17/18 noiembrie a introdus în ţara, fără drept cantitatea de 50 de grame de heroina întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii indicate, valoare probanta având în acest sens convorbirile telefonice interceptate, coroborate cu declaraţia martorului VC şi obiectul material al infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, în condiţiile în care inculpaţii au vândut tocmai heroina procurata de SR din Spania.
Este fără îndoiala că la data de 15.11.2008 a fost înregistrată convorbirea telefonica dintre UP aflat la numărul de telefon 075…. şi SR post telefonic 0034….., redata in extenso în actul de sesizare al instanţei prin care SR, arată a făcut rost şi „de aia alba pentru arab”.- 50, iar din probele administrate a reieşit că în luna noiembrie 2008 inculpaţii UP şi SR au vândut heroina colaboratorului sub acoperire „Costel”.
Însă, sub aspect obiectiv în sarcina acuzării, faţa de exigenţele prezumţiei de nevinovăţiei, era de a proba că inculpatul SR a „introdus în ţara droguri de mare risc”. Or, în susţinerea învinuirii aduse inculpatului lipseşte în primul rând obiectul material al infracţiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecata – cantitatea de 50 grame de heroina – în actul de sesizare al instanţei apreciindu-se că inculpatul a „scăpat” de droguri în momentul urmăririi sale. Nici sub acest aspect nu există vreo dovada la dosarul cauzei. Pe de alta parte, declaraţia martorului VC are valoare probanta exclusiv sub aspectul intrării în ţara a inculpatului SR, fără a se atesta vreo împrejurare legata de substanţele interzise pe care acesta le-ar fi deţinut la momentul pătrunderii pe teritoriul României.
În consecinţa, instanţa apreciază că celelalte probe sunt circumstanţiale şi lipsite de relevanţa sub aspectul elementului material al infracţiunii prevăzute de art. 3 alin.2 din Legea nr. 143/2000, modificată şi completată. Astfel manifestarea orală ( potrivit convorbirilor telefonice) a hotărârii de a aduce în ţara o substanţa interzisă este lipsită de relevanţa juridica în lipsa unei dovezi privind punerea în executare a acestei hotărâri infracţionale coroborată cu proba certa a naturii ilicite a substanţei intrate pe teritoriul naţional. Nici convorbirile ulterioare referitoare la reîntoarcerea în Spania nu pot avea valoare doveditoare sub aspectul elementului material al infracţiunii de „introducere în ţara” .Nici punerea în vânzare a unei cantităţi de heroină nu are caracterul de a dovedi că aceasta a fost procurata de inculpatul SR din Spania şi adusă de acesta în România.
Chiar dacă tendinţa de creştere a ratei criminalităţii organizate necesită măsuri de combatere adecvate, administrarea echitabilă a justiţiei ocupă o poziţie la fel de importantă într-o societate democratica. În consecinţa, instanţa apreciaza că nu s-a făcut dovada certa a săvârşirii de inculpat a infracţiunii prevăzute de art. 3 alin.2 din Legea nr. 143/2000 , iar faţa de rigorile prezumţiei de nevinovăţiei, dubiul îi profită acestuia. În cadrul procesului penal declanşat , acuzarea este ţinută să producă probe care să conducă la răsturnarea prezumţiei de nevinovăţie ce funcţionează de drept în favoarea inculpatului, art.5 indice.2 C.pr.penală stabilind cu titlu de principiu că orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă, iar potrivit art.66 din acelaşi act normativ învinuitul sau inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie şi nu este obligat să-şi dovedească nevinovăţia”.
În consecinţa pentru aceste motive s-a hotărât în baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art. 10 lit.a C.procedură penală achitarea inculpatului SR sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „introducerea în ţara de droguri de mare risc”, prev. şi ped. de art. 3 alin.2 din Legea nr. 143/2000, modificată şi completată cu aplicarea art.37 lit.a, b C.penal.

Etichete: