Top

Cerere de liberare provizorie sub control judiciar admisă

Cerere de liberare provizorie sub control judiciar admisă. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate a cererii, condiţii prevăzute de art. 1602 alin. (1) şi alin. (2) C.p.p.

Obligaţiile stabilite de instanţă în sarcina inculpatului pe durata liberării provizorii sub control judiciar. Desemnarea unui organ judiciar cu supravegherea respectării de către inculpat a obligaţiilor stabilite de către instanţă.

Prin încheierea din 19.02.2009 – a Tribunalului Brăila în baza art. 1608a alin. (2) C.p.p. s-a admis cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul C.E.A. şi s-a dispus punerea sa în libertate provizorie de sub puterea mandatului de arestare preventivă.

În baza art. 1608a alin. (3) C.p.p. în referire la art. 1602 alin. (3) şi alin. (31) C.p.p., s-a dispus ca pe durata liberării provizorii inculpatul C.E.A. să respecte următoarele obligaţii:

a) să nu depăşească limita teritorială a judeţului Brăila;

b) să se prezinte la organul de urmărire penală şi la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;

c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către instanţă, respectiv Postul de Poliţie Vădeni, judeţul Brăila, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat;

d) să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei care a dispus măsura;

e) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme;

f) să nu se apropie de martorii cauzei şi de inculpaţii D.G.C. şi T.T. F. şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect decât în cazurile şi condiţiile când soluţionarea cauzei penale în care sunt cercetaţi împreună, o va impune.

S-a atras atenţia inculpatului C.E.A. că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor stabilite de instanţă se va lua faţă de el măsura arestării preventive.

Analizând cererea inculpatului C.E.A. de liberare provizorie sub control judiciar prin prisma motivelor invocate în cerere a concluziilor puse de inculpat prin avocat şi de reprezentantul Ministerului Public, a actelor şi lucrărilor aflate la dosar şi a dispoziţiilor legale în materie, instanţa a apreciat că cererea formulată este întemeiată pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 1602 alin. (1) şi alin. (2) C.pr.pen. liberarea provizorie sub control judiciar se poate acorda în cazul infracţiunilor din culpă precum şi în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani.

Liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă în cazul în care există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica pe învinuit sau inculpat să săvârşească alte infracţiuni sau că acesta va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea unor părţi, martori sau experţi, alterarea ori distrugerea mijloacelor de probă sau prin alte asemenea fapte.

Inculpatul C.E.A. este cercetat pentru complicitate la săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc prevăzută de art. 26 C.pen. raportat la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. şi art. 75 lit. „a” C.pen., infracţiune sancţionată de lege cu pedeapsa închisorii între 3 şi 15 ani.

Astfel, instanţa apreciază că inculpatul îndeplineşte condiţia referitoare la cuantumul pedepsei infracţiunii pentru care este cercetat, condiţie prevăzută de art. 1602 alin. (1) C.pr.pen. pentru a fi liberat provizoriu sub control judiciar.

Cu privire la condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 1602 alin. (2) C.pr.pen., instanţa reţine următoarele:

La dosar nu există date din care să rezulte că inculpatul intenţionează să comită alte infracţiuni sau că va încerca să zădărnicească aflarea adevărului în cauza în care este cercetat prin influenţarea unor părţi, martori sau experţi sau prin alterarea ori distrugerea mijloacelor de probă sau prin alte asemenea fapte.

În cauză nu există părţi vătămate iar celelalte părţi, respectiv inculpaţii D.G.C. şi T. T. F. au susţinut în declaraţiile lor din dosarul de urmărire penală, că inculpatul C.E.A. i-a transportat ca taximetrist în mai multe rânduri fără să cunoască că ei comercializau droguri. Când la a II-a cursă inculpatul a aflat acest lucru, le-a cerut să nu-l mai solicite cu taxiul pentru astfel de treburi. Practic cei doi autori au dat declaraţii care susţin declaraţia inculpatului C.E.A. şi „influenţarea lor” nu ar avea obiect.

În cauză au fost folosiţi ca martori poliţişti sub acoperire şi instanţa va aprecia că nu există posibilitatea influenţării lor.

De asemenea, în cauză nu există experţi, iar mijloacele materiale de probă nu sunt la dispoziţia inculpatului.

De altfel, în concluziile puse în faţa instanţei reprezentantul Ministerului Public nu a precizat în concret care sunt datele din care să rezulte că inculpatul C.E.A. intenţionează să comită alte infracţiuni sau că va încerca să zădărnicească aflarea adevărului în cauza în care este cercetat prin influenţarea unor părţi, martori sau experţi sau prin alterarea ori distrugerea mijloacelor de probă sau prin alte asemenea fapte.

Astfel faţă de considerentele expuse mai sus instanţa va aprecia că inculpatul C.E.A. nu se află în niciuna din situaţiile prevăzute de art. 1602 alin. (2) C.pr.pen. care să nu-i permită să beneficieze de liberare provizorie sub control judiciar.

Sub aspectul temeiniciei cererii formulate instanţa va reţine următoarele:

– din actele de urmărire penală efectuate până la acest moment în cauză rezultă că inculpatul C.E.A. a avut o contribuţie minimă la comiterea infracţiunii de trafic de droguri prevăzută de dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000.

Inculpatul, care lucra ca taximetrist, i-a transportat cu taxiul pe cei doi autori care transportau droguri fără a avea cunoştinţă ce anume transporta cei doi. La a II-a cursă inculpatul a aflat că cei doi transportă droguri şi le-a cerut să nu-l mai solicite pentru astfel de treburi.

Până la un punct inculpatul s-a comportat ca un taximetrist care nu poate să verifice bunurile pe care le transportă pasagerii taxiului. Nici asupra sa, nici în maşina sa şi nici la domiciliul său nu au fost găsite droguri.

– inculpatul nu are antecedente penale astfel cum rezultă din fişa sa de cazier judiciar (fila 229 dosar urmărire penală).

Faţă de considerentele expuse mai sus instanţa a apreciat că cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul C.E.A. este fondată şi în temeiul dispoziţiilor art. 1608a alin. (2) C.p.p. a admis-o şi a dispus punerea sa în libertate provizorie de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.7 din 07.02.2009 emis de Tribunalul Brăila, dacă nu este arestat în altă cauză sau în executarea altor pedepse.

Etichete: