Top

Repunere în termen. Condiţii

Curtea de Apel Iaşi a admis recursul formulat de S.C. RESNER S.R.L. Iaşi contra sentinţei civile nr. 303/COM/7.12.2005 a Tribunalului Iaşi, modificând-o în tot, în sensul că respinge cererea de depunere în termen a S.C. Expert Lichidator S.R.L. Iaşi pentru debitorul S.C.ROMVIS S.R.L. Iaşi şi prin consecinţă respinge acţiunea în anulare a vânzării perfectate între părţi prin factura fiscală nr. 0135901/30.01.2003 privind spaţiul comercial din Iaşi, str. Străpungerea Silvestru nr. 12.

S-a reţinut că Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi a solicitat deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi falimentului împotriva debitoarei S.C. ROMVIS SRL Iaşi, pentru creanţa în sumă de 1.40.4.958.813 lei, dispunându-se deschiderea procedurii la data de 13.02.2003.

Cu factura fiscală nr. 0135901/30.01.2003 şi chitanţele 9288001/2.02.2005 şi nr. 9288002/7.02.2005 emise de debitoarea S.C. REMVIS S.R.L. Iaşi s-a vândut către cumpărătoarea S.C. RESNER S.R.L. Iaşi, la preţul de 174.214.025 lei spaţiul comercial situat în Iaşi, str. Străpungerii Silvestru nr. 12. bl. CL 18, parter.

Prin cererea formulată, lichidatorul judiciar S.C. EXPERT LICHIDATOR S.R.L. Iaşi solicită anularea vânzării perfectate şi repunerea în termen.

În mod greşit prima instanţă a respins excepţia privind tardivitatea cererii formulată de lichidator, invocată de cumpărătorul pârât şi a admis cererea lichidatorului anulând vânzarea perfectată.

Conform prevederilor art. 63 din Legea nr. 146/2004, acţiunea pentru anularea unui transfer patrimonial poate fi formulată de lichidator în termen de 1 an de la data expirării termenului pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 18, dar nu mai târziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii.

În speţă, prin sentinţa civilă nr. 202/16.10.2003, s-a admis raportul final de activitate şi s-a dispus deschiderea procedurii, iar acţiunea în anulare a fost introdusă la data de 25.III.2005, cu mult după expirarea termenului de 18 luni.

Nu se face în cauză dovada existenţei unei împrejurări de natură a împiedica lichidatorului judiciar de efectua acţiunea în termen, neavând relevanţă faptul că lichidatorul nu a intrat în posesia documentelor societăţii debitoare.

În mod greşit s-a apreciat că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 103 alin.2 Cod procedură civilă, raportat la art. 19 din Decretul 167/1958, fără însă a se indica dovezile în acest sens.

Astfel, lichidatorul ar fi trebuit să facă dovada care să ateste faptul că, la momentul când expira termenul de formulare a acţiunii în anulare a fost împiedicat de o împrejurare mai presus de voinţa lui, de a-şi exercita atribuţiile în acest sens.

Instanţa de control judiciar reţine că acţiunea formulată de lichidator este tardivă, textul art. 103 alin. 2 Cod procedură civilă referindu-se la posibilitatea repunerii în termen dacă actul de procedură s-a îndeplinit în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării, ceea ce în cauză nu s-a demonstrat.

(Decizia comercială nr. 120/10.04.2006 a Curţii de Apel Iaşi)

Etichete: