Top

Atragerea răspunderii organelor de conducere. Condiţii

(Decizia comercială nr.287/26.02.2007)

Curtea de Apel a admis recursul formulat de pârâta B.L. contra sentinţei civile nr. 143/COM/19.04.2006, pe care a modificat-o în parte, respingând cererile formulate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi şi A.V.A.S. Bucureşti, vizând stabilirea răspunderii personale a administratorului B.L.

Se reţine că pornind de la dispoziţiile art.137 lit. c şi d din Legea 64/1995 republicată, răspunderea materială a administratorului cu averea sa pentru ajungerea în stare de insolvenţă a societăţii comerciale pe care a administrat-o, poate fi atrasă dacă:

– „au dispus în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetare de plăţi” (art. 137 lit. c);

– „au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea” (art. 137 lit. d).

Instanţa analizând probele administrate, respectiv înscrisurile depuse, inclusiv raportul lichidatorului a constatat că activitatea administratorei – recurente nu se circumscrie acestor dispoziţii şi nici altora din contextul art.137 din Legea 64/1995 R. (actual Legea 85/2006), astfel încât nu există probe care să conducă la concluzia că activitatea de administrare a firmei de către recurentă, a condus la ajungerea acesteia în încetare de plăţi.

Etichete: