Top

Acţiune în răspunderea administratorului societăţii în faliment. Lipsa documentaţiei contabile. ( I )

Imposibilitatea identificării administratorului sau a documentaţiei contabile întocmite pe parcursul activităţii comerciantului nu complineşte cerinţa administrării probelor şi nu instituie o prezumţie de responsabilitate a celui chemat să răspundă în condiţiile art. 124 din Legea nr. 64/1995.

Creditoarea B.R.D. Bucureşti prin B.R.D. – Sucursala Constanţa a solicitat instanţei angajarea răspunderii administratorului societăţii comerciale BT S.R.L.- în faliment, pentru prejudiciul adus prin imposibilitatea recuperării creanţei în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

S-a arătat că potrivit raportului lichidatorului, nu au putut fi stabilite cauzele şi împrejurările care au condus la starea de încetare de plăţi, întrucât nu a putut fi identificată documentaţia contabilă a societăţii în faliment. Reclamanta creditoare a prezumat, în aceste condiţii, că responsabilitatea pentru această situaţie revine administratorului, care nu a colaborat cu lichidatorul pe parcursul procedurii şi nu i-a pus la dispoziţie acestuia actele care să ateste activitatea persoanei juridice.

Instanţa a respins ca nefondată prezenta cerere.

S-a reţinut că aplicarea dispoziţiilor art. 124 din Legea nr. 64/ 1995 republicată presupune dovedirea, de către titularul acţiunii, a întrunirii cumulative a cerinţelor privind răspunderea civilă delictuală a pârâtului – administrator, inclusiv sub aspectul raportului de cauzalitate între fapta acestuia şi starea de încetare de plăţi a societăţii.

Împrejurarea că lichidatorul nu a reuşit să identifice pe administrator sau documentaţia contabilă întocmită pe parcursul activităţii comerciantului nu complineşte cerinţa administrării probelor, în sensul menţionat şi nu instituie o prezumţie de responsabilitate a celui chemat în judecată.

(sentinţa civilă nr. 4098 COM/ 19.06.2002)

Notă: pentru soluţia contrară, în sensul admiterii răspunderii civile datorită inexistenţei documentaţiei contabile, a se vedea infra. 5.88

Etichete: