Top

Prelungirea duratei arestării preventive. Recurs declarat de inculpat. Admitere. Revocarea stării de arest preventiv

Potrivit art. 159 alin. 8 din C.pr.pen., încheierea prin care s-a hotărât asupra prelungirii arestării poate fi atacată cu recurs de procuror sau de inculpat în termen de 24 ore de la pronunţate pentru cei prezenţi sau de la comunicare pentru cei lipsă. Recursul se soluţionează înainte de expirarea duratei arestării preventive dispuse anterior încheierii atacate.

Încheierea penală nr. 19 din 2 aprilie 2007

Prin încheierea de şedinţă nr. 34 din 28 martie 2007, pronunţată de Tribunalul Iaşi, a fost admisă propunerea formulată de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Iaşi şi, în baza art. 159 raportat la art. 155 şi 156 C.pr.pen., a fost prelungită măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul V.M. cercetat pentru infracţiunile prevăzute de art. 12 alin. 1 şi 2 lit. „a” din Legea nr. 678/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., pe o durată de 30 zile, respectiv de la 31 martie 2007 până la 29 aprilie 2007 inclusiv.

Recursul declarat de inculpat a fost admis de Curtea de Apel Iaşi prin încheierea nr. 19 din 2 aprilie 2007 care a fost casată integral.

În rejudecare, în baza dispoziţiilor art. 139 alin. 2 C.pr.pen., a fost revocată măsura arestării preventive a inculpatului V.M.

În baza art. 140 ind. 3 alin. 7 teza I C.pr.pen., s-a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului aflat sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 198/4/21 decembrie 2006, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.

NOTĂ:

În cauză, judecătorul Tribunalului Iaşi s-a pronunţat la data de 28 martie 2007 în propunerea formulată de procuror privind prelungirea stării de arest preventiv care expira la 30 martie 2007, orele 2400.

Pentru motive ce au vizat necesitatea unei apărări eficiente, Curtea de apel a soluţionat recursul la data de 2 aprilie 2007, deci după expirarea duratei arestării preventive dispuse anterior încheierii atacate.

Prin admiterea recursului s-a dat eficienţă dispoziţiilor art. 159 alin. 10 cu referire la art. 140 ind. 3 alin. 7 teza a II-a din C.pr.pen., în sensul revocării măsurii arestării preventive, apreciindu-se că este nejustificat.

Etichete: