Top

Invocarea viciului de consimţământ la încheierea actului adiţional la contractul individual de muncă

Semnarea actului adiţional ca urmare a presiunilor existente, constând în temerea pierderii locului de muncă ca efect al desfiinţării postului de director general şi al neacceptării noului post oferit, acela de director tehnic, nu constituie un viciu de consimţământ.

Nu se poate reţine caracterul injust al constrângerii. Ameninţarea ar avea un atare caracter, în condiţiile în care nu ar reprezenta exerciţiul unui drept legitim. Or, în cauză, desfiinţarea postului de director general s-a decis de AGA prin hotărârea nr.130/03.04.2009, necontestată de recurentul T.L.

Decizia nr. 1092 din 10 decembrie 2010

Etichete: