Top

Acte ale autorităţilor publice

Asupra acţiunii de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. 7209/110/10.12.2008 reclamanta Camera de Conturi Bacău, acţiune însuşită de Curtea de Conturi a României, cheamă în judecată pârâţii I. P., A. I., R. M., S. E., D. M., pentru a fi obligaţi la plata unor sume de bani în favoarea părţii prejudiciate UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COM. B. B. judeţul BACĂU ca urmare a sesizării nr. 58/28.11.2008.

Instanţa a pus în discuţie excepţia inadmisibilităţii acţiunii raportată la dispoziţiile Legii nr. 217/24.10.2008 de modificare a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi.

Analizând excepţia se constată că art. 31 din Legea nr. 94/1992 a fost modificat astfel încât conform art. 39 din Legea 217/2008 de modificare a acestui articol „în situaţiile în care se constată existenţa unor abateri de la legalitate şi regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunică conducerii entităţii publice auditate această stare de fapt. Stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia devin obligaţie a conducerii entităţii auditate.”

Văzând că instanţa a fost investită ulterior modificării legii, nemaiavând competenţa de soluţionare a încheierii de sesizare, urmează a admite excepţia inadmisibilităţii şi a respinge acţiunea ca inadmisibilă.

Etichete: