Top

Infracţiuni prev. de art. 178 alin 2 Cpen , art. 78 alin 1 din OUG 195/2002 şi art. 81 alin 1 din OUG 195/2002 , toate cu aplic. art. 33 lit.a şi art. 37 lit.a Cpen

La data de 30.03.2006 prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor C.V.C. – pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, părăsirea locului accidentului, prev. şi ped. de art.178 al.2 C.pen., art.78 al.l şi art.81 al.l din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art.33 lit.a şi art.37 lit. a C.pen., constând în aceea că, în noaptea de 5/6.11.2005, a condus autoturismul aparţinând inculpatului CNB pe drumul public fără a poseda permis de conducere, accidentându-1 mortal pe XX, după care a părăsit locul accidentului, fără încuviinţarea organelor de poliţie; C.N.B.-, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, prev. şi ped. de art.78 al.l din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. şi CVR – pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, prev. şi ped. de art.78 al.l din O.U.G. nr. 195/2002, cu aplicarea art.99 şi urm. C.pen., constând în aceea că, la data de 5/6.11.2005, au condus pe drumurile publice autoturismul aparţinând inculpatului CNG, fără a poseda permis de conducere.

Prin sentinţa penală nr. …din .25.09.2007 a Judecătoriei Bacău s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor şi condamnarea inculpaţilor CVC şi CNB la pedeapsa închisorii, inculpatului minor CVC fiindu-i aplicată măsura educativă a mustrării.

Prin decizia penală nr. —din 15.02.2008 a Tribunalului Bacău s-au admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău şi inculpatul CVC împotriva sentinţei penale nr. ….din 25.09.2007 a Judecătoriei Bacău numai cu privire la greşita reţinere a dispoziţiilor art. 37 lit.a Cpen la încadrarea juridică a faptei prev. de art. 178 alin 2 Cpen pentru inculpatul CVC şi cu privire la cuantumul pedepsei de executat, s-a reţinut cauza spre rejudecare , inculpatul CVC fiind condamnat la pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare , fiind menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

Prin decizia penală nr….. din 05.06.2008 a Curţii de Apel Bacău a fost admis apelul declarat de inculpatul CVC împotriva deciziei penale nr. …. Din 15.02.2008 a Tribunalului Bacău, s-a dispus casarea în totalitate a acesteia precum şi a sentinţei penale nr. …. Din 25.09.2007 a Judecătoriei Bacău dar numai în ceea ce îl priveşte pe inculpatul CVC şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, Judecătoria Bacău. S-au menţinut celelalte dispoziţii ale hotărârilor penale atacate precum şi actele procedurale efectuate în cauză până la termenul din data de 14.08.2007 inclusiv.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. ……

Analizând întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

In seara zilei de 5.11.2005, în incinta . …… a fost organizată o discotecă, la care au participat mai multe persoane, atât din localitate cât şi de pe raza mun.Bacău. printre aceştia s-au numărat: XX, LCI , PMI ,AMG, BMG, DIG, DOC, MNB, HMC, CVC, CNB, MI,SF, CVC, CVS, SVB, NGB şi alţii,

Între numiţii PMI şi NGB a avut loc un conflict, în care s-au lovit reciproc. După un scurt interval de timp, conflictul s-a amplificat, deoarece membrii familiei XX şi cunoştinţele acestora, având diferite corpuri contondente în mâini au început să fugărească şi să lovească mai multe persoane de etnie rromă, care se aflau în discotecă. In acea seară veniseră la discotecă mai mulţi romi cu două maşini marca Dacia, printre care şi cea cu număr de ………., aparţinând inculpatului CNV

In împrejurarea arătată, s-a produs o încăierare din care s-a putut reţine faptul că numitul XX, în momentul când îl alerga pe numitul NGB pentru a-l agresa, a fost lovit de HMC, SVB, CVS şi NGB, după care a căzut pe carosabilul drumului cauzându-i-se astfel leziuni care au necesitat pentru vindecare 11-12 zile îngrijiri medicale, fără ca acestea să aibă caracter tanatogenerator.

Pe de altă parte, în acelaşi context a consumării faptelor, numiţii PMI şi LCI au agresat grupul de rromi. De aceea, inculpatul CNB, însoţit de concubina CMP, SF şi MIO s-au refugiat în autoturismul aparţinând primului. Văzând că agresorii loveau cu parii şi picioarele în autoturismul inculpatului CNB acesta împreună cu SF, care condusese până atunci autoturismul, au fugit fără a putea porni, în maşină rămânând ceilalţi arătaţi.

In învălmăşeala produsă, datorită conflictului generalizat, inculpatul CVC a profitat de faptul că cheile autoturismului erau în contact şi a urcat pe scaunul de la volan împreună cu inc. minor CVR, aflat pe scaunul din dreapta şi au plecat cu femeile care se aflau deja în autoturism pe bancheta din spate, în grabă spre casă. Fiind urmăriţi de agresorii din familia XX, în timp ce aceştia încercau să-i lovească prin geamurile portierelor din faţă deschise, pe cei aflaţi în maşină, la volanul căreia se afla inculpatul CVC, circulând cu luminile stinse, acesta nu a observat că pe carosabil se afla căzut XX, trecând astfel cu autoturismul peste el şi oprind după circa 50 metri datorită neîndemânării în conducere a autoturismului. Realizând că accidentase un om, inculpatul CVC , a fugit, lăsând în maşină pe inculpatul minor CVR, împreună cu ocupantele locurilor de pe bancheta din spate: CMM şi MIO.

In condiţiile arătate, pentru a-şi continua drumul spre casă şi a nu fi prinşi de cei din familia XX cât şi apropiaţii lor, inculpatul minor CVR, fără a avea permis de conducere şi deprinderea necesară în a circula pe drumurile publice cu un autovehicul, a trecut la volanul maşinii aparţinând lui CNB abandonată de inculpatul CVC şi a pornit-o, circulând aproape 1 km până la locuinţa părinţilor inculpatului CVC, unde acesta îşi are domiciliu constant.

In scurt timp, CVC a ajuns la domiciliul său unde se afla acesta, părinţii săi, numitele CM, MIO şi sosise aproape concomitent inculpatul CNB. Aici, inculpatul CVC a povestit părinţilor cât şi inculpatului CNB cele întâmplate în legătură cu uciderea unui om, peste care trecuse, în timp ce circula la volanul maşinii, împrejurare confirmată şi percepută de ceilalţi ocupanţi ai autoturismului. După aceasta, inculpatul CNB, fără a poseda permis de conducere, şi-a luat maşina proprietatea sa de la domiciliul inculpatului CVC, urcându-se la volan şi circulând în astfel de condiţii pe distanţa de peste 500 metri până la domiciliul său, pe drumul comunal Pe tot acest traseu, inculpatul s-a aflat singur la volan.

Transportat fiind la spital, s-a concluzionat că moartea numitului XX a fost violentă, datorându-se suspendării funcţiilor vitale în urma unui politraumatism cu multiple fracturi şi leziuni grave de organe interne, printr-un mecanism de lovire comprimare între suprafeţe dure, în cadrul unui eveniment rutier.

Cu ocazia examinărilor externe şi interne, victima a mai prezentat contuzii şi plăgi superficiale de intensitate minoră, fără caracter tanatogenerator, care ar fi necesitat 11-12 zile îngrijiri medicale, în cazul supravieţuirii şi o stare avansată de ebrietate prelevată de examenul toxicologic, cu o alcoolemie de 2,15gr%o.

In drept faptele inculpatului CVC întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de ucidere din culpă, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, părăsirea locului accidentului, prev. şi ped. de art.178 alin .2 C.pen., art.86 alin. l şi art.89 alin. l din O.U.G. nr. 195/2002 republicată.

Faptele de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, părăsirea locului accidentului au fost comise în stare de recidivă postcondamnatorie , fiind săvârşite în termenul de încercare de 4 ani stabilit pri sentinţa penală nr. ….din 24.02.2004 a Judecătoriei Bacău rămasă definitivă la data de 08.03.2004, urmând a fi reţinute la încadrarea juridică dispoziţiile art. 37 lit.a Cpen.

Fapta de ucidere din culpă fiind comisă din culpă nu atrage incidenţa dispoziţiilor art. 37 lit.a Cpen.

Având în vedere cele reţinute anterior dar şi faptul că prin republicarea OUG 195/2002 articolele au primit o nouă numerotare, instanţa, în baza art. 334 Cod procedură penală va dispune schimbarea încadrarii juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriul nr. ….din 30.03.2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău pentru inculpatul CVC din infracţiunile prev. de art. 178 al. 2 Cod penal, art. 78 al.1 din OUG nr. 195/2002 şi art. 81 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal şi at. 33 lit. a Cod penal în infracţiunile prev. de art. 178 al.2 Cod penal, art. 86 al.1 din OUG nr. 195/2002 republicată cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal şi art. 89 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republicată cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Privitor la apărările formulate de inculpat prin apărător ales privind comiterea faptei de conducere pe drumurile publice a unui autoturism fără a poseda permis de conducere în starea de necesitate reglementată de dispoziţiile art. 45 Cpen sau ca urmare a depăşirii limitelor stării de necesitate prev. de art. 73 lit.a teza a II-a Cpen instanţa constată următoarele:

Art 45 Cpen prevede că „ nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită în stare de necesitate. Este în stare de necesitate acela ce săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel viaţa , integritatea corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes obştesc.”

Pericolul care ameninţă valorile sociale ocrotite în cazul stării de necesitate este generat de diferite întâmplări întâmplări : inundaţii, cutremur, incendii, reacţii ale animalelor şi nu de atacul unei persoane ca în cazul legitimei apărări. Prevederile legale analizate au în vedere deci situaţia în care pericolul iminent pentru valorile enumerate în cuprinsul textului – pericol a cărui înlăturare se urmăreşte prin săvârşirea faptei – este generat de un eveniment accidental, iar nu de o activitate deliberată a unei persoane.

În cauza dedusă judecăţii se susţine că starea de necesitate este justificată prin sentimentul de „teamă existent în momentul conflictului, dovedit de toţi martorii şi de consecinţele incidentului”. Din probele administrate, a rezultat că inculpatul CVC datorită conflictului generalizat şi a învălmăşelii produse a profitat de faptul că cheile autoturismului ce se aflau în contact, s-a urcat la volan împreună cu inculpatul minor CVR şi , deşi nu poseda permis de conducere , a condus autoturismul până la domiciliul părinţilor săi. Ori, situaţia în care se afla inculpatul când s-a urcat în autoturism, chiar dacă s-ar accepta ipoteza că a fugit pentru a-şi salva viaţa sa şi a ocupanţilor autoturismului, nu se încadrează în cele reglementate de dispoziţiile art. 45 Cpen.

Pentru aceleaşi considerente instanţa apreciază că nici dispoziţiile art. 73 lit.a teza a II-a Cpen nu pot fi reţinute, întrucât pentru a fi depăşite limitele unei stări de necesitate trebuie să existe situaţia premisă a stării de necesitate.

Deşi nu au fost invocate, instanţa constată că în cauză nu sunt incidente nici dispoziţiile privind comiterea faptei în stare de legitimă apărare prev. de art. 44 Cpen., întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile privind atacul şi apărarea.

În cauză nu se impune achitarea inculpatului nici pentru infracţiunea de părăsire a locului accidentului pe motiv că fapta a fost comisă în stare de necesitate, întrucât aşa cum s-a reţinut anterior nu sunt întrunite condiţiile prev. de lege pentru incidenţa dispoziţiilor art. 45 Cpen sau art. 73 lit.a teza a II-a Cpen.

Inculpatul prin apărător a solicitat instanţei achitarea pentru infracţiunile de părăsire a locului accidentului şi ucidere din culpă.

Din depoziţiile martorilor MI, CM, rezultă că inculpatul a condus autoturismul în care se aflau martorele şi după 30-35 de metri, simţind că a călcat „ceva” a oprit după care a fugit. Ajuns acasă , inculpatul a povestit că a trecut cu maşina „peste un om”. Aspectele relatate de martore coroborându-se cu declaraţiile date de inculpaţi în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii.

În consecinţă. faptele comise de inculpatul CVC există şi au fost săvârşite de inculpat cu vinovăţie.

Privitor la gradul de pericol social ala faptelor comise de inculpat, instanţa apreciază că în raport de împrejurările concrete în care au fost săvârşite, şi mai ales de consecinţele produse, prezintă un gradul pericol social al unei infracţiuni, în cauză nefiind incidente dispoziţiile art. 181 Cpen

La individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpatului CVC instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 Cod penal si anume: gradul de pericol social al faptei, imprejurarile concrete in care au fost comise faptele ( pe timp de noapte şi în timpul unei altercaţii care a luat amploare ), urmarile produse în sensul că a fost ucis un om.

Instanţa va avea in vedere si circumstantele personale ale inculpatului care este cunoscut cu antecedente penale , care a avut o atitudine sinceră de recunoaşterea faptelor şi care a colaborat cu organelle judicare, împrejurări ce vorr fi reţinute ca circumstanţe atenuante conform dispoziţiilor art. 74 alin 2 Cpen şi în temeiul cărora instanţa va aplica pedepse sub minimul special.

În consecinţă , instanţa va condamna inculpatul CVC pentru săvârşirea infracţiunilor de:

a)- ucidere din culpă prev. de art. 178 alin 2 Cpen cu aplic. art. 74 alin 2 Cpen şi art. 76 d Cpen, la pedeapsa de 1(un) an închisoare.

b)- conducere pe drumurile publice a unui autoturism fără a poseda permis de conducere prev. de art. 86 alin 1 din OUG 195/2002 republicată cu aplic. art. 37 lit.a Cpen , art. 74 alin 2 Cpen şi art. 76 lit.d Cpen , la pedeapsa de 6 luni închisoare,

c)- părăsirea locului accidentului prev art. 89 alin 1 din OUG 195/2002 republicată cu aplic. art. 37 lit.a Cpen, art. 74 alin 2 Cpen şi art. 76 lit.d Cpen ,la pedeapsa de 1(un) an închisoare.

În baza art. 33 lit.a şi art. 34 lit.b Cpen va contopi pedepsele de la lit.b şi c , în pedeapsa cea mai grea de 1(un) an închisoare.

Pedeapsă rezultantă : 1(un) închisoare.

În baza art. 83 Cpen va revoca beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …din 2004 a Judecătoriei Bacău definitivă prin neapelare şi va dispune executarea în întregime a acesteia alături de pedeapsa rezultantă de 1(un) an închisoare.

Pedeapsă rezultantă: 3 ani închisoare.

În baza art. 33 lit.a şi art. 34 lit.b Cpen va contopi pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare cu pedeapsa de 1(un) an închisoare de la lit.a, în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT: 3 ani închisoare.

În baza art. 71 Cpen va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b Cpen pe durata executării pedepsei principale.

Sub aspectul laturii civile,

Potrivit art 326 Cod procedură penală au fost audiate părţile vătămate respectiv LI care a declarat că se constiuie parte civilă cu suma de 30.000 lei daune materiale, 100.000 lei daune morale şi a solicitat contribuţie periodică în sumă de 250 lei ,LF, LG, LD care alături de sumele solicitate de LI au cerut şi suma de 7000 lei, contravalorea unui cavou şi cheltuieli cu parastasul de un an.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată că pretenţiile civile sunt întemeiate în parte.

Astfel din audierea martorilor ……. dar şi din actele, chitanţele şi facturile fiscale rezultă că părţile civile au cheltuit aproximativ suma de 30.000 lei pentru înmormântarea defunctului XX, cu pomenirile acestuia şi edificarea unui cavou, astfel că instanţa va admite cererea aşa cum a fost formulată.

Astfel din analiza chitanţelor şi facturilor rezultă că suma cheltuită pentru înmormântarea victimei s-a ridicat la aproximativ. 3000-3500 lei, însă există şi cheltuieli pentru care părţile civile nu au putut depune înscrisuri doveditoare şi care în mod cert au fost efectuate, de ex. plata serviciului duhovnicesc

Întrucât martorii audiaţi au declarat că s-au ţinut pomeniri la 3 zile, la 9 zile, la 6 luni şi la un an de zile la unele din ele participând în jur de 100 de persoane, instanţa apreciază că şi cu aceste ocazii s-au cheltuit sume importante de bani, fiind de notorietate că fiecare dintre aceste pomeniri se ridică în jurul sumei de 2000-3000 lei, mai costisitoare fiind pomenirile de 6 luni şi de un an.

Din declaraţia martorului ……instanţa reţine că părţile civile au cheltuit aproximativ 7000 lei pentru: cruce , marmură, felinare, vază, materiale de construcţie amenajare mormânt.

Referitor la daunele morale solicitate pentru a repara suferinţa psihică provocată de fapta inculpatului soldată cu decesul lui XX, ştiut fiind că moartea unei persoane provoacă suferinţe ce nu se pot cuantifica în bani, având în vedere că victima era şi întreţinătorul familiei, dar şi faptul că soţia supravieţuitoare a rămas văduvă la o vârstă încă tânără, iar cei trei copii fără tată la vârste apropiate celei de 30 de ani, ţinând cont de împrejurarea că art. 998 Cod civil nu distinge între natura materială ori natura morală a prejudiciului, atunci când obligă la repararea acesteia de către cel vinovat de producerea lui şi având în vedere aspectele reţinute în ceea ce priveşte latura penală a cauzei-din care rezultă indubitabil întrunirea cumulativă a condiţiilor prev. de art. 998-999 Cod civil pentru a opera răspunderea delictuală a inculpatului, instanţa urmează ca în baza art. 346 Cod procedură penală să admită aceste pretenţii, obligându-l pe inculpat la plata sumei 100.000 lei daune morale către părţile civile LI şi LF, sumă apreciată ca fiind justă , neexagerată în raport de împrejurările în care a intervenit decesul şi suficientă reparării în întregime a prejudiciului moral..

Instanţa va respinge cererea părţii civile LI privind obligarea inculpatului CVC la plata contribuţiei periodice, întrucât acesta nu a făcut dovada veniturilor aduse în familie de către defunctul XX ,neexistând astfel un prejudiciu cert –condiţie esenţială prev. de art. 998 Cciv pentru angajarea răspunderii civile delictuale.

Va lua act că părţile vătămate LC,LAF, prin reprezentant legal LC nu s-au constituit părţi civile.

În baza art 191 al.1 Cod procedură penală va obliga inculpatul CVC la plata sumei de 700 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Va lua act că inculpatul CVC a avut apărător ales.

Etichete: