Top

Infracţiuni prevazute în legi şi decrete

Sentinţa penală nr. 435/2010 din 22.09.2010 CP.

Constată că prin rechizitoriul nr….., înregistrat sub nr…….a fost trimis în

judecată inculpatul B. T.

, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 86 alin.l din OUG 195/2002 şi art.291 alin.l Cod penal cu aplicarea 33 lit.a Cod penal.

în actul de sesizarea instanţei se arată că inculpatul B. T. în ziua de 05.07.2009, a condus un autoturism VW Passat cu nr. SV.03.ZDP pe drum public , fără a poseda permis de conducere şi a prezentat la controlul efectuat un permis şi o carte de identitate false.

Din probatoriul administrat în cauză, respectiv materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 05.07.2009, un echipaj al Poliţiei M. a oprit pe str. Atelierelor, din mun. M., un autoturism VW Passat cu nr. SV.03.ZDP, condus de B.T., de 17 ani.

Solicitându-i-se documentele pentru control, acesta a prezentat în copie permisul auto cat. B, seria CH 472985, eliberat la data de 11.04.2009, pe numele B. T. şi cartea de identitate seria 526306CA, valabilă la data 20.04.2017, eliberată tot pe numele B. T., ambele documente purtând fotografia învinuitului, acestea fiind eliberate de autorităţile ungare.

în urma verificărilor efectuate la poliţie s-a constatat că documentele prezentate spre control erau false.

De asemenea, prin adresa nr. 1814544114.01.2010 a LG.P. de Frontieră, prin Punctul Comun de contact Arad, s-a comunicat organului de anchetă faptul că inculpatul nu posedă permis de conducere sau carte de identitate eliberate de autorităţile maghiare şi că documentele cu seriile prezentate au eliberate altor persoane cu cetăţenie maghiară.

Prezent în instanţă, inculpatul a recunoscut şi regretat fapta. Situaţia de fapt a fost dovedită cu : proces verbal de sesizare din oficiu ; proces-verbal de constatare a infracţiunii ; permis auto seria CH472985,carte de identitate seria 526306CA, declaraţie martor P. F. V., care a asistat identificarea în trafic , declaraţie martor J. I. ; permis auto seria CH472985, fi.7; carte de identitate seria 526306CA,declaraţie martor P. F. V..

S-a impus schimbarea încadrării juridice conform art.334 Cod proc penală , în două infracţiuni prevăzute de art.291 alin 1 Cod penal , aplicarea art.99 şi

2

următoarele Cod penal deoarece este vorba de două acte false iar inculpatul era minor la data săvârşirii faptei.

în drept fapta inculpatului minor B. T. în ziua de 05.07.2009, a condus un autoturism VW Passat cu nr. SV.03.ZDP ,pe drum public , fără a poseda permis de conducere şi a prezentat la controlul efectuat un permis şi o carte de identitate false , prevăzute de art. art. 86 alin.l din OUG 195/2002 şi art.291 alin.l Cod penal , art.291 alin.l Cod penal cu aplicarea 33 lit.a Cod penal cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cod penal, aşa cum s-a schimbat încadrarea juridică.

Faţă de situaţia că inculpatul este la prima încălcare a legii penale că a avut o poziţie sinceră, instanţa apreciază că i se poate aplica o măsură educativă.

In baza art. 101 lit.a Cod penal se va aplica măsura educativă „mustrarea”.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 102 Cod penal în sensul că dacă va săvârşi o altă infracţiune se va lua faţă de ea o măsură mai severă sau i se va aplica o pedeapsă.

In baza art. 348 C.p.p. şi 445 Cod proc penală vor fi desfiinţate în întregime înscrisurile falsificate, respectiv permisul de conducere şi cartea de identitate , emise pe numele inculpatului.

Se va dispune plata onorariilor apărători oficiu din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

In baza art. 191 Cod. proc.pen. va fi obligat inculpatul la cheltuieli judiciare către stat din care şi onorarii apărători oficiu .

Etichete: