Top

Infracţiuni

Obiect: infractiuni prev. de art. 26 Cp rap la art. 215 ind. 1 alin. 1 Cp şi art. 26 Cp rap la art. 25 lit. c din OUG nr. 77 /209

Prin rechizitoriul procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău nr. 2543/P/2010 s-a dispus punerea în mişcare a actiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatilor IT, pentru săvârşirea infractiunii prev. de art. 215 ind. 1 al.1 Cp şi art. 25 lit. c din OUG nr. 77 /2009, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cp şi art. 75 lit. a Cp ,IB, , pentru săvârşirea infractiunilor prev. de art. 26 Cp rap la art. 215 ind. 1 alin. 1 Cp şi art. 26 Cp rap la art. 25 lit. c din OUG nr. 77 /209 totul cu aplic. art. 33 lit. a Cp şi art. 75 lit. a Cp , LB pentru săvârşirea infractiunilor prev. de art. 26 Cp, rap. la art. 215 ind. 1 alin. 1 Cp şi art. 26 Cp rap la art. 25 lit.c din OUG nr. 77/2009, totul cu aplic. art. 33 lit. a Cp şi art. 75 lit. a Cp şi NS ,pentru săvârşirea infractiunii prev. de art. 215 ind. 1 alin. 1 Cp cu aplic. art. 75 lit. a Cp.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine urmatoarele :

La data de 02.02.2010 numitul ER în calitate de reprezentant al SC CEC a sesizat organele de cercetare penală despre faptul că la 27 .01.2010 , numitul IT angajat al punctului de lucru al societătii , situat în mun. Bacău , a decuplat alimentarea cu energie electrică a punctului de lucru , întrerupând functionarea sistemului de supraveghere video , iar după reluarea alimentării cu energie pe camerele de supraveghere video s-a putut observa cu acesta resetează ruleta electronică cu opt posturi . Prin plângerea formulată se mai arată că reprezentantii departamentului tehnic al casinoului au ajuns la concluzia că prin această metodă s-ar putea „ păcăli” softul ruletei electronice , care este setat în aşa fel încât, la orice intrerupere a alimentării cu energie electrică , ruleta să dea câstigător ultimul pariu efectuat. Cu ocazia depunerii sesizării respective , numitul ER a pus la dispozitia organelor de cercetare penală imaginile surprinse de camerele de supraveghere în urma vizionării acestora nu au rezultat indicii clare cu privire la săvârşirea vreunei faptei prevăzută penală motiv pentru care li s-a recomandat reprezentantilor petentei montarea unor camere de luat vederi şi microfoane cu sursă neintreruptibilă , pentru a se putea face inregistrări chiar şi atunci când se sistează alimentarea cu energie electrică a punctului de lucru. În urma recomandărilor făcute reprezentantii SC CEC au montat in cadrul punctului de lucru din Bacău camere de supraveghere audio- video cu surse neintreruptibile care puteau fi vizionate în timp real de către reprezentantii societătii.

La data de 31.03.2010 numitul ER a sesizat organele de cercetare penală că au fost surprinse , pe camerele de supraveghere , anumite discutii între inculpatii IT şi IB , din care rezultă că în seara respectivă cei doi vor interveni asupra ruletei pentru a obtine un câstig fraudulos .

Faţă de aspectele sesizate . organele de cercetare penală au organizat prinderea în flagrant a inculpatilor , lucru materializat la data de 01.04.2010, orele 4.20 .

Din probele administrate în cauză rezultă următoarea situatie de fapt :

În seara zilei de 31.03.2010 , orele 22:00 inculpatul LB angajat al firmei de pază ce asigura linistea si ordinea în incinta sălii de joc a venit la punctul de lucru al părtii vătămate unde a discutat cu inculpatul IB ( agent de pază al punctului de lucru ) si cu inculpatul IT ( supraveghetor sală jocuri ) punând la cale modalitate prin care urmau să acţioneze asupra ruletei electronice cu opt posturi în cadrul sălii de joc.

În noaptea de 31.03/01.04.2010 in jurul orelor 2.00 cei trei inculpati s-au întâlnit din nou în incinta sălii , ocazie cu care au conchis că mai au nevoie de încă o persoană care să nu aibă legătură cu activitatea sălii de jocuri şi care să se aşeze la ruletă şi să joace , fără a paria în fapt , pentru a da o aparenţă de legalitate desfăşurării jocului la aparatul respectiv. Pentru acest motiv inculpatul IB a contactat telefonic un amic respectiv pe inculpatul NS căruia i-a solicitat ca la orele 4.00 să se prezinte la sala de jocuri pentru a ”mima „ jocul la ruleta electronică.

În jurul orelor 3.45 inculpatul IT a luat din caseria societătii suma de 2400 lei pe care i-a înmânat-o inculpatului IB , iar acesta, la rândul său i-a predat-o inculpatului NS , în afara sălii de joc. Ulterior , acesta din urmă a pătruns în incinta sălii de joc si s-a asezat la ruleta electronică cu opt posturi si a încercat să parieze fără o miză reală , întrucât pariurile erau anulate înainte ca bila să fie lansată. În jurul orelor 3.55 inculpatul LB a decuplat alimentarea cu energie electrică de la un panou aflat în afara sălii de joc , după care a intrat in incinta salii de joc pe uşa laterală şi, împreună cu inculpatul IT a ridicat cupola de sticlă a ruletei , prin aplicarea a două ventuze tip vacuum având astfel acces in mod direct şi nemijlocit la bila ruletei ., Ulterior inculpatul NS a pariat numărul 32 roşu pe trei posturi de joc ale ruletei , mergând pe miza maximă admisă de softul ruletei . Între momentul lansării bilei ruletei si momentul inchiderii perioadei de pariuri , anuntat de către softul ruletei , inculpatul IT prindea bila cu mâna şi o plasa pe numărul dorit , respectiv 32 rosu. Această operaţiune s-a repetat de mai multe ori , timp în care inculpatul IB a asigurat paza , interzicând accesul altor persoane în incinta sălii de joc.

Prin folosirea acestei metode inculpatii au obtinut pe cele trei posturi pe care pariaseră suma totală de 47.480 lei , din care 31.750 lei au fost gasiti asupra inculpatului NS , iar diferenta a fost identificată în posturile ruletei pe care judecase acest inculpat , sub formă de impulsuri electromecanice.

Cu prilejul audierii inculpatii IT , IB şi NS au declarat că acest modus operandi a mai fost utilizat anterior de încă trei ori reusind să obtină câştiguri frauduloase în valoare de aproximativ 30.000 lei . Având în vedere că declaratiile inculpatilor nu se coroborează cu nici un alt mijloc de probă ( inregistrările audio video din perioada indicată sunt neconcludente , nu există martori oculari etc. ) se va dispune neînceperea urmăririi penale faţă de sus – numitii pentru aceste fapte.

Latura civilă :

Prin adresa nr. 200/26.04.2010( fl. 82) SC CEC s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 400.000 lei.

Mijloace de probă:

Situatia de fapt expusă mai sus se probează cu urmatoarele mijloace de probă :

-proces verbal constatare infractiune flagrantă

-proces verbal predare primire

– declaratii inculpat Toma Marius Ionut, Bujor Ionel , Bobeică Marius Liviu, Stângaciu Neculai,

– log file ruletă,

Încadrarea juridică

Fapta inculpatului IT care, in calitate de supraveghetor sală jocuri, având atributii de gestionar la punctul de lucru al casino SC CEC la data de 01.04.2010 , in jurul orelor 4.00 ajutat de inculpatul LB prin folosirea unor dispozitive frauduloase ( ventuze tip vacuum) a detasat cupola de sticlă a ruletei electronice din incinta sălii de jocuri si a actionat asupra bilei ruletei alterând metoda selectie a numărului câstigător , prin pozitionarea bilei pe numărul pariat de inculpatul NS , influienţând rezultatul jocului si insusindu-şi în acest mod suma de 47.480 lei din gestiune , intruneste elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art. 215 ind. 1 al. 1 Cp şi art. 26 lit. c din OUG nr. 77 , totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cp si art. 75 lit. a Cp .

Faptele inculpatilor LB , NS şi IB de a-l ajuta pe inculpatul IT să-şi insusească din gestiune suma de 47.480 lei prin folosirea unor dispozitive care au alterat metodele de stabilire a rezultatului jocului ruletei electronice intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev de art. 26 Cp rap. la art. 215 ind. 1 alin. 1 Cp si art. 26 Cp rap la art. 25 lit. c din OUG nr. 77 /2009 totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cp şi art. 75 lit. a Cp.

In drept , fapta inculpatilor întrunesc conţinuturile constitutive ale infractiunilor prev. de art. 215 ind. 1 alin. 1 Cp , art. 25 lit. c din OUG nr. 77 /209, art. 26 Cp rap. la art. 215 ind. 1 alin. 1 Cp si art. 26 Cp rap. la art. 25 lit. c din OUG nr. 77/2009.

În tem. art. 345 Cpp având în vedere că faptele există , fiecare constituie infractiune si că au fost săvârşite de către inculpati , urmează a dispune condamnarea acestora .

La individualizarea judiciară a pedepsei , instanţa va ţine seama de criteriile generale prev. de art. 72 Cp respectiv dispozitiile părtii generale ale Codului penal , limitele de pedeapsă fixate în partea specială , gradul de pericol social al faptelor săvârşite , persoana inculpatilor şi imprejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală .

Constând îndeplinite conditiile art. 33 lit. a Cp la aplicarea pedepsei rezultante instanta va avea în vedere tratamentul sanctionator propriu concursului de infractiuni prev. de art. 34 lit. b Cp.

Instanţa constatând întrunite conditiile prevăzute de art. 81 Cp si apreciind că scopul pedepselor poate fi atins chiar fără executare , urmează a dispune suspendarea conditionată a executării acestora , va stabili termenul de încercare pe durata prev. de art. 82 Cp şi va atrage atentia inculpatilor asupra prev. art. 83 Cp.

Instanţa va interzice inculpatilor exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II şi b Cp în conditiile prev. de art. 71 Cp.

În tem. art. 14 Cpp, art. 346 Cpp , art. 998 Cod civil , art. 1003 C. civil instanta constatând îndeplinite în mod cumulativ conditiile răspunderii civile delictuale subiective pentru fapta proprie respectiv fapta ilicită prezentată mai sus , raportul de cauzalitate între aceasta si prejudiciul produs , existenta prejudiciului şi culpa inculpatilor .

Instanţa va obliga în solidar inculpatii la plata despăgubirilor civile materiale generate prin activitatea infracţională.

În tem. art. 189 Cpp , instanta va dispune plata din fondurile MJ a onorariului pentru apărătorul desemnat din oficiu .

În temeiul art. 191 al. 1 , 2 Cpp instanta constatând culpa procesuală a inculpatilor , urmează , a dispune obligarea acestora la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Etichete: