Top

Conducere fara permis

Dosar nr. 869/829/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA PENALĂ NR. 1

SEDINŢA PUBLICĂ DIN 07.01.2009

Complet format din :

PREŞEDINTE – X

Cu participare :

PROCUROR – Y

GREFIER – Z

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpatul M. V. C. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, prevăzută de art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002 modificată prin Legea 49/2006.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă avocat oficiu pentru inculpat B.A. S., lipsă fiind inculpatul M.V. C. şi martorii L.I., R. R., S. P., T. G., F. E., B.C., R.V..

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei, de către grefierul de şedinţă, după care:

În conformitate cu prevederile art.304 Cod procedură penală şedinţa de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, faţă de lipsa inculpatului şi martorilor solicită aplicarea art.327 alin.3 Cod procedură penală.

Instanţa constată că din procesele-verbale de executare a mandatelor de aducere privind martorii L. I., R.R., S. P., T. G., F. E., B. C., R. V., aceştia sunt plecaţi în străinătate şi nu pot fi aduşi în instanţă, astfel apreciază că nu mai este necesară audierea acestora, urmând a se lua în consideraţie declaraţiile date în faza de urmărire penală.

Instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul pe fond, expune pe larg situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu arătând că inculpatul M.V.C. se face vinovat de săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, prevăzută de art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002 modificată prin Legea 49/2006.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de condamnare a inculpatului în baza art.86 alin.1 din O.G/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art 42 Cod Penal.

De asemenea, solicită condamnarea inculpatului în baza art. 87 alin.1 din O.U.G 195/2002 cu aplicarea art.33 lit.a din Codul penal, iar la aplicarea pedepsei să se aibă în vedere că inculpatul nu a condus o singură dată, fapta fiind continuată, acesta prezentând pericol pentru societate, faptele comise de acesta fiind grave, cu obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Avocat oficiu pentru inculpat B. A. S., având cuvântul pe fond, solicită condamnarea inculpatului cu aplicarea unei sancţiuni mai uşoare, la stabilirea pedepsei să se ţină seama că inculpatul nu este recidivist, cu onorariu din partea Ministerului Justiţiei.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

– deliberând-

Deliberand asupra cauzei penale de fata retine urmatoarele:

Prin rechizitoriul nr. 1140/P/22.10.2008 al Parchetului de pe langa Judecatoria Podu Turcului, s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 86 alin.1 si art 87alin 1 din OUG nr. 192/2002, constand in aceea ca la data de 14.09.2006 inculpatul a condus pe drum public, respectiv DC 241 pe raza comunei S. autoturiamul WOLSVAGAN PASSAT cu numar de inmatriculare CG 164 EG, avand in sange o imbibatie alcoolica in sange de 2,30-2,10 gr ‰. si fara a poseda permis de conducere.

Cauza a fost inregistrata sub nr. 869/829/30.10.2008 pe rolul acestei instante.

In cursul cercetarii judecatoresti au fost audiati:, martorii R. C.(fila 15) si R.E.(fila 16),R. R. (fila 49),T. G.(fila 50,S. P.(fila 51) din dosar toate aceste declaratii fiind consemnate in scris si depuse la dosarul cauzei la filele indicate.

Analizand probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:

In fapt

In data de 14.09.2008, , inculpatul dupa ce a consumat impreuna cu numitii G.M. si L. I. o sticla de coniac s-a urcat la volanul autoturismului proprietate personala marca WOLSVAGEN PASSAT cu numar de inmatriculare, – deplasandu-se pe raza comunei S. in incinta Barului MORA TICU SRL unde a mai consumat 100 gr coniac .

Ulterior deplasandu-se in apropierea SC FRATI SRL pe drumul comunal – de sus ,intentionand sa efectueze o manevra de intoarcere a autoturismului a acrosat autoutilitara marca MERCEDES VITO cu numar de inmatriculare BW 922YC aflata in stationare in fata barului ce apartinea numitului R. R. producand astfel avarii celor doua autovehicule.

La deplasarea organelor de politie la fata locului inculpatul a fost condus la Spitalul Podu Turcului unde in urma recoltarii probelor biologice s-a constatat ca acesta avea o alcolemie de 2,310-2,30 gr%

Audiat fiind, in timpul urmaririi penale, inculpatul a recunoscut savarsirea faptei,

La data de 29.09.2008 inculpatul s-a urcat din nou la volanul autoturismului sau fara a poseda permis de conducere si a circulat pe drumul comunal- S unde aflandu-se in mers in spatele autovehicului marca Dacia cu numar de inmatriculare – condus de numitul C. S. datorita nerespectarii distantei legale a intrat cu partea din fata in spatele acestuia avariind cele doua autovehicule.

Situatia de fapt a fost astfel retinuta pe baza declaratiilor inculpatului coroborate cu acelea ale martorilor audiati in cauza, dar si cu cele ce rezulta din buletinul de analiza toxicologica .

In drept

Fapta inculpatului de a conduce autoturismul cu numarul de numarul de inmatriculare – , pe drumurile publice, avand in sange o imbibatie alcoolica de 2,10-2,30 gr‰, depasind deci limita legala, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art. 87 alin.1 din OUG nr. 195/2002.

Fapta inculpatului de a conduce autoturismul cu numarul de numarul de inmatriculare – pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazuta si pedepsita de art 86 alin 1 OUG nr 195/2002 cele doua infractiuni intrand in concurs.

Retinand vinovatia inculpatului in ceea ce priveste savarsirea infractiunii prevazute de art. 86 alin.1 si art 87 alin 1 din OUG nr. 195/2002, instanta urmeaza a-i aplica o pedeapsa cu aplicarea art 33 Cod Penal.

La individualizarea cuantumului acesteia vor fi avute in vedere criteriile prevazute de art. 72 C.p., respectiv gradul de pericol social concret al faptei faptei savarsite, circumstantele in care aceasta a fost comisa (inculpatul conducand autoturismul pe un drum comunal pe o distanta mica)

In ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei aplicate, instanta apreciaza ca scopul educativ al acesteia poate fi atins si fara executarea ei efectiva, prin privare de libertate, astfel incat va face aplicarea art. 81 si 82 C.p. si va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de incercare.

Va atrage atentia inculpatului asupra consecintelor nerespectarii art. 83 C.p.

Cheltuieli judiciare

In baza art. 191 alin 1 Cpp va obliga inculpatul sa plateasca suma de 800 de lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat, in care se includ si cele din faza urmaririi penale si cheltuieli avocat din oficiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Condamna pe inculpatul M. V. C.- fiul lui – si – , nascut la data de – , in com. S., jud. B. domiciliat in com S., sat S., Jud B. ocupatia agricultor,studii 8 clase,stagiul militar nesatisfacut, fara antecedente penale, CNP – pentru savarsirea infractiunii prevazuta si pedepsita de art 86 alin 1 din OUG 195/2002 cu aplicarea art 41 alin 2 si art 42 Cod Penal la pedeapsa de un an inchisoare.

Condamna pe acelasi inculpat in baza art 87 alin 1 din OUG 195/2002 cu aplicarea art 33 Cod Penal la pedeapsa de 2 ani inchisoare.

In baza art 34 lit b Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de doi ani.

In baza art 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

In baza art 82 Cod penal stabileste durata termenului de incercare la 4 ani de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.

In baza art 83 Cod penal atrage atentia inculpatului asupra consecintelor nerespectarii hotararii de condamnare.

In baza art 71 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute la art 64 lit a-c Cod Penal din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare.

In baza art 71 alin 5 Cod Penal dispune executarea pedepselor accesorii.

In baza art 191 alin 1 Cod Procedura Penala obliga inculpatul la plata sumei de 800 lei constand in cheltuieli judiciare avansate de stat in care se includ si cele din faza urmaririi penale .

In baza art 189 Cod Penal dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie catre Baroul Bacau a sumei de 200 lei constand in onorariu avocat din oficiu B.A. S..

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpatul M. V. C. si de la pronuntare pentru partile prezente.

Pronuntata in sedinta publica astazi 7.01.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red.- /tehnoredact.-

Ex.2;

15/15.01.2009

Etichete: