Top

Anularea deciziei de desfacere a contractului de muncă. Reintegrarea în funcţie, potrivit disp. art. 136 din Codul muncii (anterior modificării sale prin Legea nr. 53/2003)

Prin decizia civilă nr. 925 din 8 noiembrie 2004 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi a fost admis apelul contestatorului şi modificată sentinţa civilă nr. 740 din 15 decembrie 2003 a Tribunalului Brăila, în sensul că a fost admisă acţiunea petentului şi obligată intimata la plata drepturilor băneşti de care recurentul a fost lipsit în perioada cuprinsă de la data emiterii deciziei de desfacere a contractului de muncă şi până la reintegrarea sa efectivă în funcţia deţinută anterior luării acestei măsuri.

A reţinut instanţa de recurs că, în mod greşit prima instanţă a obligat intimata să plătească drepturile băneşti ce-i reveneau contestatorului doar în perioada cuprinsă de la data emiterii deciziei de desfacere a contractului de muncă şi până la data pronunţării hotărârii instanţei de fond întrucât contestatorului nu i se poate reţine nici o culpă pentru nepunerea în executare a sentinţei pronunţate de Judecătoria Brăila. S-a arătat că, petentul prin cerere înregistrată de intimată a solicitat reintegrarea sa în funcţia deţinută anterior, însă i s-a refuzat acest lucru.

Etichete: