Top

Modificarea pedepsei accesorii in conformitate cu jurisprudenta CEDO

Drept Penal: Modificarea pedepsei accesorii in conformitate cu jurisprudenta

CEDO

Dosar nr 2987/233/2006

Prin decizia penală nr. 4/ 14.01.2009 a Tr i b u n a l u l ui Galati

S-a hotarat:

Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi şi, în

consecinţă:

Desfiinţează în parte sentinţa penală nr 1046/10.06.2008 a Judecătoriei Galaţi

şi , în rejudecare:

Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţiile prin care s-au interzis

inculpatului în bloc drepturile prev. de art. 64 C.penal.

În baza disp .art. 71 al .2 C.penal aplică inculpatului T M I pedeapsa accesorie

a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a Teza II şi lit. b C.penal.

Onorariul apărătorului din oficiu , în sumă de 200 lei ( avocat M A ) , va fi

virat către Baroul Galaţi din fondurile Ministerului Justiţiei .

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

In motivarea deciziei s-au retinut urmatoarele

Prin sentinţa penală nr 1046/10.06.2008 a Judecătoriei Galaţi a fost

condamnat inculpatul T M I la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al.1 – 209 lit.g si i C.P. cu aplicarea art. 37

lit.b C.P.

Conform art. 71 C.P. s-a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 C.P.

S-a constat că prejudiciul civil integral acoperit prin restituire.

S-a constat că partea vătămată C C, nu s-a constituit parte civilă in cauză.

A fost obligat inculpatul la 300 lei cheltuieli judiciare către stat.

În motivarea hotărârii s-a arătat că prin rechizitoriul instrumentat de Parchetul

de pe lângă Judecătoria Galaţi sub nr. 6080/P/2005, inculpatul T M I a fost trimis in

judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al.1 – 209 lit.g si

i C.P., cu aplicarea art. 37 lit.b C.p.

Analizând si coroborând declaraţiile inculpatului T M I, cu declaraţiile părţii

vătămate C C si ale martorilor P E, S E si I H, alături de procesul verbal de

percheziţie corporală si fisa de cazier judiciar, instanţa de fond a reţinut că în noaptea

de 12.10.2005, in jurul orei 3,45, o patrulă de politie aflată din cartierul Micro 38, in

zona blocului N.11, in timp ce legitimau o persoană, i-au identificat pe inculpatul T

M I si martorul I H care au sosit in aceeaşi zonă.

Deoarece cei doi aveau asupra lor bagaje voluminoase au fost opriţi de agenţii

de politie iar la percheziţia corporală asupra inculpatului T M I s-a găsit un cuţit cu

lama de 22 cm. La controlul bagajelor aflate asupra sa – respectiv o geantă si un sac –

s-au găsit mai multe bunuri electrice si electronice, respectiv: flex, bormaşină, 2 aparate

video si două unităţi mixaj sunet.

In seara zilei de 11.10.2005, inculpatul T M I a vândut fier vechi intr-un centru

de colectare pe care l-a adunat din containerele de gunoi iar in jurul orelor 18,00 acesta

s-a deplasat in zona Pieţei aeroport la barul „L p”. Aici inculpatul s-a întâlnit cu mai

mulţi prieteni printre care si martorul I H iar, cu banii obţinuţi, acesta a consumat

băuturi alcoolice, rămânând in bar pană in jurul orei 20,30, după care a plecat singur.

Deoarece a rămas fără bani, inculpatul s-a hotărât să sustragă bunuri si pentru

aceasta a intrat in subsolul blocului N.11, din Cartierul Micro 38 unde se aflau mai

multe băşti. Aici a intrat in basca părţii vătămate C C de unde a sustras mai multe

bunuri – borcane si sticle cu legume, un flex, bormaşină, două aparate video si două

staţii de mixaj sunet.

Inculpatul a pus bunurile sustrase intr-o geantă si intr-un sac si apoi le-a ascuns

la un container de gunoi. Apoi a plecat să-l caute pe martorul I H pentru a–l ajuta să

transporte bunurile sustrase, dar înainte de aceasta a transportat legumele la domiciliul

lui P E unde locuia sporadic.

După ce inculpatul T M I l-a găsit pe martorul I H cei doi au luat bunurile din

locul in care fuseseră ascunse iar in timp ce se deplasau in zona blocului N.11 au fost

reţinuţi de poliţişti.

Martorul I H nu a participat la comiterea furtului iar inculpatul nu i-a precizat

provenienţa bunurilor.

Partea vătămată C C nu s-a constituit parte civilă in cauză deoarece bunurile in

valoare de 2000 lei i-au fost restituite (adrese, filele 17-20).

S-a arătat că, în drept, fapta inculpatului T M I care, in noaptea de

11/12.10.2005, a sustras prin efracţie bunuri in valoare de 2000 lei Ron din boxa

părţii vătămate C C, constituie infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 al.1 – 209

lit. g si i C.P.

S-a arătat că inculpatul T M I se află in stare de recidivă postexecutorie

prev. de art. 37 lit.b C.P. fată de pedeapsa de 4 ani si 6 luni închisoare aplicată prin

sentinţa penală nr. 258/28.09.1995 a Judecătoriei Galaţi, definitivă prin decizia penală

nr. 655/18.11.1996, acesta fiind arestat la 09.11.1994 si liberat la 21.03.1997, cu un rest

neexecutat de 812 zile închisoare.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria

Galaţi arătând că în mod greşit s-au interzis inculpatului toate drepturile

prevăzute de art. 64 C. penal .

Apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi este fondat.

Examinând cauza prin prisma motivelor de apel cât şi din oficiu sub toate

aspectele de fapt şi de drept, conform art. 371 al. 2 C.p.p. , tribunalul constată că

hotărârea primei instanţe este netemeinică sub aspectul interzicerii în bloc a

tuturor drepturilor prevăzute de art. 64 C. penal.

Din actele dosarului nu rezultă existenţa vreunei legături directe între

infracţiunea comisă de inculpat şi decăderea din dreptul de a vota , astfel că nu se

impunea interzicerea dreptului de a alege.

De asemenea nu se constată că inculpatul să se fi folosit de vreo funcţie

profesie sau activitate la săvârşirea infracţiunii iar fapta comisă este independentă

de aspectele legate de autoritatea părintească şi dreptul de a fi tutore ori

curator,astfel că nu trebuie interzise drepturile prev. de art. 64 lit. . c, d, e C. penal.

Având în vedere natura şi gravitatea faptei , precum şi persoana inculpatului

, tribunalul apreciază că acesta este nedemn să exercite dreptul de a fi ales în

autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o

funcţie implicit exerciţiul autorităţi de stat, urmând ca dosar aceste drepturi să

fie interzise inculpatului ca pedepsei accesorie, conform art. 71 C. penal.

În consecinţă , în baza disp art. 379 al.1 pct. 2 lit. a C.p.p. , se va admite

apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi şi se va desfiinţa în parte

sentinţa penală apelată .

În rejudecare se va înlătura din sentinţa penală apelată dispoziţiile prin care s-

au interzis în bloc drepturile prev. de art. 64 C.penal.

În baza disp .art. 71 al .2 C. penal se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie

a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al.1 lit. a teza II şi lit. b C. penal.

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

Văzând şi disp .art. 189 C.p.p.

Etichete: