Top

Măsura educativă a libertăţii supravegheate, prevăzută în art. 110 Cod penal, nu poate fi aplicată minorilor care au împlinit vârsta de 18 ani.

Prin sentinţa penală nr. 1289/11.05.2007 a Judecătoriei Galaţi, inculpatului C.G.V., născut la data de 03.10.1989, i s-a aplicat măsura educativă a libertăţii supravegheate, prev. de art. 103 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat prev. de art. 26 rap. la art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 99 Cod penal.

Împotriva sentinţei penale nr. 1289/11.05.2007 a Judecătoriei Galaţi a declarat apel, în termen legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, criticând-o pe motive de netemeinicie.

În motivarea apelului s-a susţinut că faţă de modul şi împrejurările concrete în care inculpatul a săvârşit fapta şi de circumstanţele personale ale inculpatului se justifica condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii, cu modalitatea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Prin decizia penală nr. 46/08.02.2007 a Tribunalului Galaţi, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi a fost respins ca nefondat.

Prin decizia penală nr. 110/12.09.2007 a Curţii de Apel Galaţi recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi a fost admis.

S-a casat în totalitate decizia penală nr. 46/08.02.2007 a Tribunalului Galaţi şi în parte sentinţa penală nr. 1289/11.05.2006 a Judecătoriei Galaţi şi, în rejudecare, a fost condamnat inculpatul C.G.V. la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat prev. de art. 26 rap. la art. 208 – 209 alin. 1 lit. a,g, i Cod penal, cu aplicarea art. 99, art. 109, art. 74 lit. c şi art. 76 lit. d Cod penal.

S-a reţinut că inculpatului minor C.G.V. nu i se mai putea aplica măsura educativă a libertăţii supravegheate deoarece, la data soluţionării cauzei în apel, avea vârsta de 17 ani şi 4 luni.

Tags: