Top

Legalitatea si temeinicia procesului verbal de contraventie

Domeniu:Civil Tip:sentinta NR/Data:23/08.01.2009

Autor:Judecatoria Adjud Contraventii Legalitatea si temeinicia procesului verbal de contraventie.

Petenta C. M. L a contestat procesul verbal de contraventie incheiat de IPJ Vrancea. Plângerea a fost formulata în termen legal şi scutită de plata taxei de timbru. In motivarea cererii sale petenta a aratat ca la data de 04.01.2008 in timp ce conducea auto cu nr de inmatriculare x pe raza localitatii Pufesti,jud Vrancea,a fost inregistrata cu o camera fixa cuu viteza de 78,8 km/h,.Procesul verbal de contraventie este nelegal si netemeinic intrucat in plansa foto efectuata apar 2 vehicule simultan,dintre care unul condus de petenta ,astfel petenta arata ca inregistrarea a fost facuta cu incalcarea art 4.1.1 din Ordinul 301/2005. Petenta mai arata ca inregistrarea s-a facut in conditii de luminozitate scazuta si in conditii de ceata ,ora constatatii fiind 04,58 ceea ce contravine normelor in vigoare.Camera video trebuia sa fie inscriptionata obligatoriu cu aprobarea de model cu initiala RO si certificatul de aprobare cu model,ceea ce nu exista.Aceaste camere au erori ,iar administratorul drumului trebuie sa presemnalizeze localitatea si viteza cu care se circula.,ceea ce nu s-a facut.Petenta mai arata ca se bucura de prezumtia de nevinovatie ,sanctiunea aplicata avand un caracter punitiv .A mai aratat ca agentul constatator a aplicat gresit sanctiunea ,consemnand gresit valoarea punctului amenda.A solicitat ca judecarea cauzei sa se faca in lipsa acesteia. In drept plangerea este motivata potrivit art 25 AL 1 SI 26 AL 2 din OG 2/2001,art 6 din CEDO. . In sustinerea plângerii petenta nu a solicitat probe. .

Intimata ,legal citată, în cauză a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata.,anexand plansa foto in detaliu,certificatul de aprobare de model nr 190/18.12.2006,atestatul de operator radar al agentului constatator,buletinul de verificare metrologica, Judecatoria Adjud a respins plangerea contraventionala formulata de petenta si amentinut procesul verbal de contraventie ,retinand urmatoarele :

Prin procesul verbal de constatare al contravenţiei incheiat de IPJ Vrancea, s-a aplicat petentei o amendă contravenţională de 216 lei si sanctiunea complementara a 3 puncte de penalizare ,pentru săvârşirea faptelor prevăzuta de art 100 al 2 si 108 al 1 lit b pct 2 din OUG 195/2002.

S-a reţinut în sarcina petentei faptul că la data de 04.10..2008 ,ora 04,58 ,in localitatea Pufesti,DN 2,km 216+429 ,sensul de deplasare Adjud –Focsani,a fost depistata conducand autovehiculul cu nr de inmatriculare x cu viteza peste limita maxima admisa de lege ,fiind inregistrata de dispozitivele de masurare a vitezei cu o viteza de 78,80 km /h pe sector de drum cu limita de viteza de 50 km /h.

In ceea ce priveste motivele invocate de petenta prin plangerea sa ,respectiv incalcarea dispozitiilor art 25 si 26 OG 2/2001 care prevad ca procesul-verbal , se va comunica, în copie, contravenientului ,comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult o luna de la data aplicării acesteia,in cazul in care contravenientul nu este de fata la data incheierii procesului verbal,precum si obligatia organului constatator ca in situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amenda , odata cu procesul-verbal, acestuia sa I se comunice şi înştiinţarea de plata,instanta retine ca sustinerile petentei sunt neîntemeiata.Astfel,petenta nu a facut dovada ca data comunicarii procesului verbal s-a facut la o alta data ulterioara expirarii termenului de o luna de la data aplicarii sanctiunii (care este ,conform procesului verbal data incheiereii acestuia-o5.11.2008,,iar introducerea plangerii contraventionale la Jud Adjud la data de 18.11.2008 infirma aceasta sustinere,rezultand implicita ca actul constatator i-a fost comunicat pana la aceasta data. .

Potrivit art. 121 al.1 din HG 1391/2006 „conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa respecte viteza maxima admisa pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum si cea impusa prin mijloacele de semnalizare”. Art. 49 din O.U.G. 195/2002 prevede că „limita maxima de viteza in localităţi este de 50 km/h” Potrivit art 108 al 1 lit b pct 2 din OUG 195/2002 săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează: 3 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:depăşirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;iar potrivit art 100 al 2 din OUG 195/2002 amenda contravenţională prevăzută la alin. (1)(din clasa a doua de sanctiuni rconstand in 4-5 puncte amenda ) se aplică şi conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b).

Fata de cele arătate mai sus de mai sus, instanţa constata,asa cum rezulta din fotografia efectuata cu camera video de supraveghere a traficului rutier,- ,al carei model a fost aprobat potrivit certificatului emis de Biroul Roman de Metrologie Legala Bucuresti- ,mijloc tehnic omologat si verificat metrologic,conform buletinului de verificare metrologica nr 0162569/01.09.2008 ca procesul verbal de contravenţie a fost legal si temeinic întocmit,

Astfel sustinerile petentei din plangerea formulata in sensul ca modelul camerei video nu a primit aprobarile necesare sau ca astfel de aparate prezinta adesea erori apar ca neintemeiate.

In ce priveste sustinerile petentei in sensul ca la intocmirea procesului verbal au fost incalcate dispozitiile din Ordinul 301/2005,instanta retine urmatoarele: Potrivit art 4.4 din Ordinul 301/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 021-05 „Aparatele pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre) “ ,masurarile efectuate cu ajutorul cinemometrelor nu pot constitui probe pentru aplicarea legislaţiei rutiere si in urmatoarele cazuri: dacă masurarile au fost efectuate în condiţii de ceata, ploaie, ninsoare sau furtuna;dacă, în momentul masurarii, în raza de măsurare a aparatului se deplaseaza simultan mai multe autovehicule, iar autovehiculul vizat nu poate fi pus clar în evidenta.Astfel,sustinerea petentei ca inregistrarea vitezei s-a facut in conditii de luminozitate scazuta ,nu prezinta relevanta aceasta situatie nefiind enumerate expres printre situatiile de exceptie prevazute de lege. .,iar existenta conditiilor de ceata invocate de petenta nu este dovedita in nici un mod ,copia xerox a plansei foto si a procesului verbal intocmit ce cuprinde si plansa foto,nefiind relevante in privinta acestui aspect.

Tot astfel masuratorile efectuate cu ajutorul cinemometrelor nu pot constitui probe pentru aplicarea legislaţiei rutiere dacă, în momentul masurarii, în raza de măsurare a aparatului se deplaseaza simultan mai multe autovehicule, iar autovehiculul vizat nu poate fi pus clar în evident,conditie care nu este indeplinita ,autoturismul condus de petenta putand fi pus in evidenta cu usurinta,asa cum rezulta si din plansa foto depusa la dosar .

Invocarea de catre petenta a incalcarii prin sanctionarea sa contraventionala a principiilor Conventiei Europene a Drepturilor Omului si a art 6 al 2 din Conventie,este total neintemeiata,sanctionarea de catre un sistem de legi apartinand unui stat membru,a conduitei in dispretul legii a cetatenilor unui stat,este de esenta acestor principii si nu impotriva acestora, statul fiind suveran in edictarea normelor de drept si in aprecierea pericolului sociale generic al a faptelor si implicit a stabilirii limitelor de pedeapsa,scopul aplicarii sanctiunilor fiind acela punitiv cat si preventiv educativ,. .In mod corect agentul constatator a aplicat sanctiunea contraventionala principala de 4 puncte amenda(4×54 lei)valoarea unui punct de amenda fiind 10%din salariul minim pe economie care la data savarsirii contraventiei era de 540 lei) iar sancţiunea a fost corect individualizata ,astfel încât plângerea contravenţionala urmează a fi respinsa ca nefondata .

Etichete: