Top

Raspunderea vanzatorului. Evictiune totala. Caracterul subsidiar al obligatiei de garantie pentru evictiune.

Materia: Actiuni (in) regres

Nr/data : 780/14.12.2006

Decizie

Autor Tribunalul Vrancea, sectia civila

Raspunderea vanzatorului. Evictiune totala. Caracterul subsidiar al obligatiei de garantie pentru evictiune.

Potrivit art. 1341 cod civil, în cadrul evicţiunii totale, evinsul are dreptul să ceară vânzătorului restituirea preţului, restituirea fructelor, spezele de proces şi daunele interese.

In afară de acţiunea ce este în drept a o exercita contra vânzătorului, cumpărătorul mai are dreptul să ceară despăgubiri şi terţului evingător-reclamanţii în revendicare – pentru cheltuielile şi îmbunătăţirile ce le-a făcut şi care au sporit valoarea fondului.

Această pretenţie de despăgubiri din partea cumpărătorului evins se întemeiază pe disp.art. 1345 cod civil – care nu mai face distincţie între buna şi reaua-credinţă a vânzătorului – combinat cu art. 494 cod civil şi din care rezultă că evinsul-cumpărător este în drept să se adreseze pentru despăgubiri atât vânzătorului cât şi terţului-evingător.

Cum însă numai acesta din urmă profită de evicţiune, el va fi primul ţinut să despăgubească pe cumpărătorul evins, iar vânzătorul nu va fi garant decât în mod subsidiar.

Într-un singur caz, cel reglementat de art. 1346 cod civil răspunde vânzătorul de rea-credinţă pentru cheltuielile făcute de cumpărător şi anume pentru cele făcute în scop de lux sau plăcere, cheltuieli care în speţă nu se regăsesc în cele făcute de intimat la apartament.

Etichete: