Top

Acţiune în plata despăgubirilor pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinaţia de locuinţă supuse regimului juridic reglementat prin Legea nr. 10/2001, pentru îmbunătăţirile necesare şi utile. Calitate procesuală pasivă

În materia contractelor de vânzare-cumpărare şi a nulităţii actelor juridice, Legea nr. 10/2001 constituie o normă specială cu caracter imperativ, care prevalează asupra dispoziţiilor de drept comun din Codul civil. Chiriaşii au dreptul la despăgubiri pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinaţia de locuinţă prin îmbunătăţirile necesare şi utile, însă obligaţia de despăgubire revine persoanei îndreptăţite căreia i s-a restituit imobilul în natură şi nu vânzătorului.
Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 412 din 8 septembrie 2010

Etichete: